פאנת בע"מ - ויטרום 88 (98) בע"מ

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
פאנת בע"מ ויטרום 88 (98) בע"מ
 
פאנת בע"מ - ויטרום 88 (98) בע"מ1547-12/09 עא     19/01/2010תיקים נוספים על פאנת בע"מ
תיקים נוספים על ויטרום 88 (98) בע"מ
עא 1547-12/09 פאנת בע"מ נ' ויטרום 88 (98) בע"מ
st1\:*{behavior: }
בית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים19 ינואר 2010

ע"א 1547-12-09 פ.ת. פאנת בע"מ
נ' ויטרום 88 (98) בע"מ

מספר בקשה:1

בפני

כב' השופט
אליקים אברהם


מבקשת

פאנת בע"מ
ע"י ב"כ מור יוסף יצחק


נגד


משיבה

ויטרום 88 (98) בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד דראש חייםהחלטה

מבוא
המבקשת/המערערת פנתה בבקשה לעיכוב ביצוע

פסק דין
שניתן בתיק ת"ט 15286-12-08 בבית משפט השלום בקריות ע"י כב' הרשם נדים מוראני אשר דחה את בקשת המבקשת להתנגד לביצוע שטר (החלטת כב' הרשם נדים מוראני מיום 8.9.09 ופס"ד 27.10.09,
המבקשת בבקשתה מציינת תאריך שגוי 27.9.09). המבקשת מבקשת גם עיכוב ההליכים שנוהלו נגדה בתיק הוצאה לפועל שמספרו 13-09860-08-1 שנפתח בגין השטר שבמחלוקת לרבות ביטול העיקולים שהוטלו במסגרת תיק ההוצאה לפועל.


המשיבה הגישה לביצוע שיק שנמשך על ידי המבקשת לפקודת המשיבה בסכום של
55,440 ₪, המבקשת פנתה בבקשה להתנגד לביצוע השטר.


כמפורט בהחלטת בית משפט קמא, המבקשת זכתה בביצוע עבודות בפרויקט בניית סניף איקאה בראשון לציון, המבקשת הייתה צריכה להרכיב בין היתר חלונות עמידים לאש העומדים בדרישות התקן הישראלי ומכון התקנים. המבקשת הזמינה וקיבלה את החלונות מהמשיבה, אולם לאחר הרכבתם לטענת המבקשת, הרשויות לא אישרו כי החלונות עמדו בתקן הנדרש.


לטענת המבקשת משלא הצליחה המשיבה לפתור הבעיה, היא פנתה לחברת מי השרון טכנולוגיות בע"מ, אשר ביצעה את העבודות בעלות שהסתכמה בסך 75,000 ₪ ולכן
המבקשת ביטלה את השיק נשוא המחלוקת.


כב' הרשם החליט לתת למבקשת רשות להתנגד לביצוע השטר בכפוף לכך שהמבקשת תפקיד בקופת בית משפט סך של 40,000 ₪ במזומן או בערבות בנקאית צמודה ובלתי מוגבלת בזמן וזאת תוך 40 יום ממועד מתן ההחלטה 8.9.09. כב' הרשם הוסיף כי אי הפקדת הסכום כאמור במלואו ובמועדו יגרום לדחיית ההתנגדות.


משלא הפקידה המבקשת את הסכום האמור, ניתן ביום 27.10.09

פסק דין
לפיו נדחתה ההתנגדות לביצוע השטר ובוטל עיכוב ההליכים בתיק ההוצאה לפועל.


בקשה לעיכוב ביצוע שהוגשה לכב' הרשם נדחתה על ידו.


תמצית טענות הצדדים
המבקשת טוענת כי כב' הרשם קבע באופן חד משמעי כי טענות המבקשת מצדיקות מתן רשות להתגונן ללא תנאי, משקבע זאת היה חייב לתת רשות להתגונן ללא תנאי. לטענתה חיובה בהפקדת מזומן כתנאי להתנגדות מנוגד להחלטת כב' הרשם ובכך נפגעת זכותה הבסיסית של המבקשת להשמיע טענותיה בבית משפט.


המבקשת טוענת כי מאזן הנוחות נוטה לטובתה וכי יש לה סיכויים טובים בערעור, המבקשת צירפה לבקשתה מסמכים המעידים על התשלום ששילמה לחב' מי השרון.


המבקשת מוסיפה כי הוטלו כנגדה עיקולים אשר מונעים ממנה עבודה שוטפת בשל הקשיים שהבנקים מטילים בגלל העיקול, דבר העלול לגרום לנזקים בלתי הפיכים.


המשיבה טוענת כי דין הבקשה להידחות שכן מדובר ב

פסק דין
כספי אותו לא מעכבים
אלא במקרים קיצוניים, לטענתה כב' הרשם מצא את האיזון בין האינטרסים של המבקשת לבין האינטרסים של המשיבה בהפקדת הסכום כתנאי למתן רשות להתנגד.


המשיבה מוסיפה כי המבקשת "מגניבה" לערעור ראיות שלא היו בפני
כב' הרשם אשר לא
הייתה כל מניעה להציגם באותה עת. הראיות שהוצגו רק בשלב זה לא נבדקו בהליך של חקירה נגדית
ולטענתה די בהתנהגות זו כדי לדחות את הבקשה והערעור.


המשיבה טוענת כי כל המהלכים של המבקשת נועדו להסתיר עובדה חמורה מאוד והיא כי המבקשת הינה כמעט חדלת פרעון ולכן לא הפקידה את הכספים לפי החלטת הרשם. לטענתה קיים חשש כבד כי באם יעוכב ביצוע פסק הדין הכספי ולאחר מכן ידחה הערעור, תגיע המבקשת לחדלות פרעון מלאה ו/או תכפיף את כלל זכויותיה לבנק ותותיר את המשיבה מול שוקת שבורה.


המבקשת מסרה תשובה לתגובת המשיבה בה היא חוזרת למעשה על טענותיה לקבלת הבקשה ולעיכוב ההליכים.

דיון
מאחר ולמעשה מדובר בבקשה לעכוב ביצוע

פסק דין
כספי אציג בראש ובראשונה את המסגרת הנורמטיבית בנושא זה ואפנה לפסק דינו של כב' השו' פוגלמן מיום 25.11.09, ע"א 9285/09 יוחאי אהרוני נ' מעריב הוצאת מודיעין בע"מ:
"ככלל, אין בעצם הגשת ערעור כדי להצדיק עיכוב ביצועו של

פסק דין
(תקנה 466 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984). על מנת לסטות מכלל זה, נדרש בית המשפט לקיומם של שני מבחנים מצטברים: מבחן סיכויי הערעור ומבחן מאזן הנוחות. לעניין המבחן הראשון נקבע, כי "אין בית המשפט נכנס לפני ולפנים של סיכוי זה וביסוסו, ודי לפעמים בסיכויים לכאורה, כפי שמתגלים בבדיקה ראשונית של פסק הדין ונימוקי הערעור, כדי לצאת ידי החובה בנדון " (ב"ש 978/84 שכון עובדים נ. מלובנציק, פ"ד ל"ח (4) 572, 576 (1984); ע"א 9784/05 עיריית תל אביב יפו נ' גורן (לא פורסם, 1.12.05)). בהימצא שהערעור אינו משולל יסוד, יעבור, איפוא, בית המשפט למבחן השני, הוא מבחן מאזן הנוחות. במסגרת מבחן זה יבחן בית המשפט את הנזק היחסי שייגרם לכל אחד מן הצדדים כתוצאה ממתן או אי מתן הצו (ראו ע"א 6146/00 עיריית תל אביב-יפו נ' אהובה (לא פורסם, 19.11.00)). על מבקש עיכוב הביצוע להוכיח כי ביצועו המיידי של פסק הדין יסב לו נזק בלתי הפיך אם וכאשר יתקבל הערעור (ראו ע"א 5811/09 גאון נ' מעגלות הפקות בע"מ (לא פורסם, 30.8.09)).".

מבלי לקבוע מסמרות בנושא הנני סבור כי הערעור אינו משולל יסוד. המבקשת משכה שיק לפקודת המשיבה, בין הצדדים הישירים לעיסקה השטרית מחלוקת הטעונה בירור, ר' בענין זה פסק דינו של כב' הנשיא ברק (כתוארו אז)
דנ"א 258/98 צמח ויקטור נ' רחל שלשבסקי
תק-על 98(4), 43

לפיו ניתן לברר בין הצדדים הישירים לשטר גם טענות בקשר לעילה החוזית. השאלה העומדת על הפרק היא האם שגה כב' הרשם בהתניית הזכות להתנגד בהפקדה כספית. אזכיר כי
באשר למתן רשות להתגונן על המבקש לעמוד ברף נמוך ואפנה לע"א 3300/04
צול ניהול פרויקטים בע"מ נ' בנק המזרחי המאוחד בע"מ תק-על 2009(4), 3521 מפי כב' הש' ד' חשין, פ"ד מיום 9.12.09: "בפסיקה הענפה שנתגבשה במהלך השנים, נקבע כי עול ההוכחה המוטל על המבקש להתגונן הינו קל: "בתביעה המוגשת בסדר דין מקוצר יש ליתן לנתבע רשות להתגונן, כל אימת שיש בתצהירו כדי להצביע על הגנה לכאורה, ולו בדוחק, מפני התביעה..." (ע"א 248/89 החברה הכללית למוסיקה נ'
warner
, פ"ד מו(2) 273, 277 (1992)). הנתבע יקבל רשות להתגונן גם אם הסתפק בהעלאת טענה בעל-פה שיש בה כדי לסתור מסמך בכתב (ע"א 390/59 רוז'ינסקי נ' וייט, פ"ד יג(3) 2149 (1959)). החובה המוטלת על הנתבע, במסגרת הבקשה, הינה לאשר את טענותיו בתצהיר. משעשה כן, "עומדות, איפוא, טענות ההגנה בחזקת אמת, ובית המשפט שואל את עצמו: בהנחה שהגנת הנתבע אמת היא היכול הנתבע לזכות במשפט? אם התשובה על כך היא 'כן' נותנים לנתבע רשות להתגונן"... נובע מכך, "כי אין הנתבע חייב לשכנע את השופט שטענותיו בתצהיר - אמת הן. די לו להראות כי הגנה אפשרית בפיו, ולו רק בדוחק ובית המשפט חייב ליתן רשות להתגונן...בפסיקתו של בית משפט זה מן השנים האחרונות הנטייה היא, ככלל, ליתן רשות להתגונן כל אימת שטענות ההגנה מעלות סוגיות המצדיקות בחינתן בדרך של בירור התובענה לגופה (ראו: ע"א 620/06 סילבר נ' אטלי (טרם פורסם, 18.11.08) (להלן - עניין סילבר); ע"א 2113/06 סלימאן נ' בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ (טרם פורסם, 18.6.08) (להלן - עניין סלימאן)). נטייתו זו נובעת, בין השאר, ממעמדה של הזכות להתגונן: "זכות זו, ביסודה, שקולה כזכות דיונית בעלת מימד חוקתי, בדומה, וכפועל נגזר, מזכות הפנייה לערכאות של התובע, אשר הוכרה במשפטנו כבעלת אופי חוקתי"; ....במסגרת נטייה זו של הפסיקה להרחיב במתן הרשות להתגונן, שמירת האיזון הנדרש בין מתן הרשות להתגונן לבין הזכות להגיש תביעה בסדר דין מקוצר (בהתקיים התנאים המאפשרים זאת), יכול שתיעשה במספר דרכים: דחיית בקשה המבוססת כולה על "הגנת בדים"; התנאת הרשות להתגונן במתן ערובה (עניין נחום); או הטלת הוצאות "ככל שמתברר בסופו של דבר כי הרשות שניתנה להתגונן רשות סרק היא" (עניין ששון, פסקה ה' לפסק-דינו של השופט רובינשטיין)".בערעור יעמוד למבחן שיקול דעתו של כב' הרשם באשר לעצם התנית הזכות להתנגד בהפקדה כספית וגם באשר לגובה הסכום, בנושא זה כפי שקבעתי לעיל למערערת טענות המצריכות ומצדיקות בירור במסגרת הערעור. במאמר מוסגר אציין כי צודקת המשיבה בטענה כי המבקשת אינה רשאית לצרף לבקשתה או לכתב הערעור מסמכים שלא הוצגו בפני
הערכאה המבררת וממסמכים אלו אתעלם.


למרות שהערעור אינו משולל יסוד, לא די בכך שכן תנאי מצטבר המצדיק עיכוב ביצוע

פסק דין
הוא הוכחה כי מאזן הנוחות נוטה לטובת המבקשת, דהיינו כי ייגרם לה נזק בלתי הפיך במידה ויקוים פסק הדין.


כידוע הנטל המוטל על כתפיו של המבקש עיכוב ביצועו של פס"ד כספי הוא כבד ביותר, במקרה זה לא די להעלות טענות סתמיות ויש צורך לתמוך את אותן טענות בראיות. המבקשת בחרה להתייחס לנושא מאזן הנוחות בקצרה וללא תמיכה בראיות.
המבקשת בתשובתה טענה כי העיקול במסגרת הליכי ההוצל"פ בעקבות דחיית התנגדותה עלול להסב לה נזקים, טענה זו נטענה בעלמא מבלי שנתמכה במסמכים ומבלי שהוברר מדוע מדובר בנזק בלתי הפיך. לכך אוסיף כי גם לא הוכח כי המבקשת לא תוכל להיפרע מהמשיבה במידה ויתקבל ערעורה ולא די בהעלאת טענה לא מבוססת בנדון. (ר' סע' 14 לתשובת המבקשת לפיו "למבקשת אין מידע על מצבה של המשיבה").


המבקשת לא הוכיחה כי מקרה זה יכול להחשב מקרה חריג המצדיק עיכוב ביצוע

פסק דין
כספי ולכן דין הבקשה להידחות.

אשר על כן, הבקשה לעכוב ביצוע פסק הדין נדחית. הנני מחייב את המבקשת לשלם למשיבה הוצאות בקשה זו בשיעור של 1,500 ₪ בצירוף מע"מ, הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד למועד התשלום בפועל.


ניתנה היום,
ד' שבט תש"ע, 19 ינואר 2010, בהעדר הצדדים.


עא בית משפט מחוזי 1547-12/09 פאנת בע"מ נ' ויטרום 88 (98) בע"מ (פורסם ב-ֽ 19/01/2010)תיקים נוספים על פאנת בע"מ
תיקים נוספים על ויטרום 88 (98) בע"מ
להסרת פסק דין זה לחץ כאןהוספת מידע משפטי למאגר
שתפו אותנו במידע משפטי שנוכל להוסיף למאגר שלנו. פסקי דין, כתבי תביעה ו/או הגנה, החלטות וכו' יוספו למערכת ויוצגו באתרנו ובגוגל.


הוסף מידע משפט