דוד חג'בי - קדרית הדריה שבח, בועז שבח

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
דוד חג'בי קדרית הדריה שבח בועז שבח
 
דוד חג'בי - קדרית הדריה שבח, בועז שבח
תיקים נוספים על דוד חג'בי | תיקים נוספים על קדרית הדריה שבח | תיקים נוספים על בועז שבח |

612717
25619-12/09 תאח     10/02/2010
תאח 25619-12/09 דוד חג'בי נ' קדרית הדריה שבח, בועז שבח
בית משפט השלום בנתניה10 פברואר 2010

תא"ח 25619-12-09 חגבי נ' שבח ואח'


בפני

כב' השופטת
אביבה טלמור


התובע
דוד חג'בי
ע"י ב"כ עו"ד אלעד חדד


נגד


הנתבעים
1.קדרית הדריה שבח
2.בועז שבח
שניהם ע"י ב"כ עו"ד שי שמואל פרץ


החלטה


בפני

בקשת דוד חג'בי
(להלן "המבקש") למתן צו זמני המחייב את הדריה קדרית שבח ובועז שבח
(להלן "המשיבים") לפנות ולסלק ידם מן הדירה הידועה כחלקה 180/2 בגוש 8322, המצויה ברח' ההדר 6 שושנת העמקים – חבצלת השרון (להלן "הדירה").

הבקשה הוגשה ביום 21.12.09 כבקשה דחופה למתן הצו במעמד צד אחד. ביהמ"ש לא נעתר לבקשה, הורה למשיבים להגיש תגובתם בכתב לבקשה, תגובה שהוגשה ביום 29.12.09 וקבע כי הדיון יתקיים במעמד הצדדים.

ביום 31.12.09 התקיים דיון במעמד הצדדים, הצדדים נחקרו על תצהיריהם ובתום הדיון הורה ביהמ"ש על הגשת סיכומי הצדדים בכתב.

סיכומי המבקש התקבלו ביום 6.1.10.

סיכומי המשיבים התקבלו ביום 13.1.10.

לאחר שעיינתי בבקשת המבקש ובאמור בה, בתגובת המשיבים לבקשה ובאמור בה, שמעתי עדויות הצדדים ועיינתי בסיכומיהם בכתב שוכנעתי כי יש מקום להעתר לבקשת המבקש למתן הצו הזמני המבוקש.

סעד של צו מניעה זמני או צו עשה זמני נתון לשיקול דעת בית המשפט.
נפסק לא אחת כי צו מניעה זמני ו/או צו עשה זמני, שהינם כאמור סעד המסור לשיקול דעתו של בית המשפט, מותנה בקיומם המצטבר של מספר מרכיבים עיקריים:
1. קיומו של הכרח למתן סעד זמני, המגיע כדי הצדקת התערבותו של בית המשפט בשלב הקודם לבירור התובענה העיקרית.

2. נזק שאינו ניתן לתיקון, כשעיקרו של כלל זה הוא שבית המשפט לא יוציא צו מניעה זמני ו/או צו עשה זמני אלא אם כן ברור שאי מתן צו כזה יגרום למבקש הצו נזק שאינו ניתן לתיקון או שהוא אינו יכול לבוא על תיקונו על ידי פיצוי כספי.
3. הוכחה לכאורה לקיומה של הזכות אשר למענה מבוקש צו המניעה הזמני ו/או צו עשה זמני.
4. הפרה של מאזן הנוחיות שבין הצדדים כתוצאה ממתן הסעד המבוקש לא תהיה לרעת הצד שכנגדו מבוקש הסעד.
5. העדרותם של שיקולים המניעים בית משפט של יושר שלא לעזור למבקש הסעד.

די באי התאמה של מרכיב אחד ממרכיבים עיקריים אלו לתשתית הרעיונית המונחת ביסוד שיקול הדעת שמפעיל בית המשפט בדונו בבקשה כדי שלא יעתר לה כמתחייב מעצם היותם של מרכיבים אלו מצטברים.

הכלל הוא כי סעד זמני כשמו כן הוא ואינו אלא התערבות דחופה של בית המשפט ביחסים שבין בעלי הדין, שעה שקיים צורך דחוף במניעת יצירת עובדות חדשות, או במניעת שינויו של מצב קיים – בטרם תידון התביעה
לגופה, שעה שהמתנה עד לבירור ההליך המשפטי עד תום, יהא בהם כדי לסכל את תוצאותיו, בין בדרך של גרימת נזק בלתי הפיך, ובין בדרך של יצירת עובדות
מוגמרות.
בית המשפט אינו ממהר ליתן צו זמני אשר כמוהו כסעד המלא הנדרש בתובענה אלא אם כן ישתכנע שלכאורה קיימת עילה לכך, הן מבחינת הזכות הסובסטנטיבית אשר מבקש הצו טוען לה בתובענתו והן מבחינת השיקול כי יגרם לו נזק בל יתוקן, אם לא יינתן הצו.

ומן הכלל אל הפרט;
האם מתן הסעד הזמני בענייננו הוא כה חיוני עד כי יש הצדקה לשינוי המצב הקיים? -אני סבורה שכן.

מחומר הראיות שהובא במסגרת הדיון בבקשה זו שבפני
למדים ברורות שהסכם השכירות בקשר לדירה נשוא הדיון נחתם בין המבקש (הוא המשכיר) לבין המשיבים עצמם כאנשים פרטיים (הם "השוכרים"). והנה, מפי משיב 2, בועז שבח
למדים כי הוא עצמו ללא הסכמת המבקש (המשכיר) "שם" כדבריו בעדותו, על הסכם השכירות חותמת של חברה בשם קלין אחזקות בע"מ (להלן "החברה") שזו חברה שהוא
כדבריו, אינו בעליה אלא "מנהל תפעול בחברה" ומחק את חתימתו שלו וחתימת אשתו משיבה 2 מהסכם השכירות הכל ללא רשות המבקש (הוא המשכיר) ומבלי ששאל אותו כלל, וכדברי משיב 2 בעדותו: ... "כשאני באתי למועצה ושמתי חותמת החברה על החוזה אז אני לא שאלתי אותו (את המבקש - הערה שלי – א.ט.) לענין זה".
בכך לכאורה זייף משיב 2 את הסכם השכירות.

לא זו אף זו – בהתאם לסעיף 2 להסכם השכירות מיום 23.7.09, התחייבו המשיבים לשלם למבקש דמי שכירות חודשיים לתקופת השכירות (12 חודשים) בסך של 4,250 ₪ לכל חודש שכירות, כאשר דמי השכירות החודשיים היו עתידים להשתלם באמצעות 5 שיקים על סך 8,500 ₪ כל אחד שיופקדו אצל המבקש. למשיבים ניתנה אופציה גם לשלם את דמי השכירות עבור כל חודש מראש באמצעות שיק שימסר למבקש.
המשיבים, כפי שעולה מהראיות שהובאו במהלך הדיון, מסרו למבקש סך של 4,500 ₪ בלבד וכן שיק אחד בלבד על סך 10,000 ₪ (להלן "השיק") כנגד חלק מדמי השכירות להם התחייבו.
ביום 10.11.09 הפקיד המבקש את השיק לפרעון בבנק אולם השיק הוחזר למבקש בנימוק "חשבון סגור".
בגין חילול השיק, ולאחר שהמבקש פנה למשיבים שישלמו סכום השיק שחולל ואלו לא עשו כן נאלץ הוא לפתוח תיק בלשכת ההוצל"פ וזאת ביום 6.12.09 (תיק הוצל"פ מס' 16-26813-09-6 - (להלן "תיק ההוצל"פ") לצורך תשלום סכום שיק זה.
כך גם למדים שהמשיבים משתמשים במושכר לא רק למטרת מגורים שזו מטרת השכירות אלא גם להפעלת עסק והכל ללא הסכמת המבקש כפי שעולה מראיות לכאורה שהובאו בשלב זה של הדיון.
ביום 6.12.09 כשהגיש המבקש את השיק לביצוע בלשכת ההוצל"פ הוברר כי המשיבה הוכרזה כ"חייבת מוגבלת באמצעים" עוד משנת 2007, עובדה שלא מנעה ממנה, עפ"י הראיות לכאורה, למסור למבקש את השיק אשר את חשבונו בבנק דאגה לסגור טרם הגיע מועד פרעונו וכאמור השיק שהופקד בבנק הוחזר למבקש בנימוק "חשבון סגור".
שטר החוב שמסר המשיב למבקש הוצג אף הוא לפרעון בלשכת ההוצל"פ
בתיק מס'
16-27440-09-3 ואז הוברר כי גם המשיב הוכר כ"חייב מוגבל באמצעים" ותיקים רבים שנפתחו נגדו בלשכת ההוצל"פ אוחדו כשהמשיב עצמו בחקירתו הנגדית העיד ברורות כי היתה לו הסתבכות עסקית, הוא עצמו אינו יודע כמה תיקי הוצל"פ נפתחו נגדו, לא יכול לומר מה היקף חובותיו אולם מעריך שמסתכמים הם בכ-300,000 ₪ וכדבריו "היתה לי הסתבכות עסקית ואני לא יודע כמה תיקים יש לי, אבל יש לי תיקי הוצל"פ. לשאלתך מה גובה החובות שלי בתיקי ההוצל"פ לא יכול לאמר בדיוק אבל זה בערך 300,000 ₪ וזה נמצא בהסדר".

כפי שצויין, בית המשפט אינו ממהר ליתן צו זמני אשר כמוהו כסעד המלא הנדרש בתובענה אלא אם כן ישתכנע שלכאורה קיימת עילה לכך הן מבחינת הזכות הסובסטנטיבית אשר מבקש הצו טוען לה בתובענתו והן מבחינת השיקול כי יגרם לו נזק בל יתוקן ובענייננו הוכיח המבקש ושכנע שקיימת ועומדת לו זכות סובסטנטיבית שכן פגעו ופוגעים המשיבים בזכויות היסוד הקנייניות של המבקש ברגל גסה על פי הראיות לכאורה שהובאו, וכך גם גרמו וגורמים המשיבים למבקש נזק ניכר ובל יתוקן, הכל כמפורט בבקשתו ובתביעה שהגיש.

אף אם למשיבים הסברים כאלה ו/או אחרים לענין נזקים לכאורה שנגרמו להם בעת השימוש במושכר וכיו"ב הסברים בדבר מצבם הכלכלי הקשה, חובותיהם הרבים והליכי ההוצל"פ המתנהלים בעניינם בתיקים רבים וההשלכות לכך – הרי
שמאזן הנוחות אינו נוטה כלל לצידם אלא פועל הוא לזכות המבקש שכן ללא הסעד המבוקש על ידו יסוכלו וכבר מסוכלות זכויותיו הן הקנייניות והן והכספיות. אי מתן הסעד המבוקש יגרום למבקש נזק קנייני ונזק כלכלי כבד ואף יכשיל ביצוע פסק הדין שינתן בבוא העת שהרי המשיבים הוכרזו זה מכבר כ"חייבים מוגבלים", דבר שלא הביאו כלל לידיעת המבקש טרם חתימת הסכם השכירות עמם וכאמור, הסכם שכירות זה שנחתם על ידי המבקש והמשיבים עצמם אף זוייף לכאורה על ידי המשיבים באופן שמשיב 2 מחק את שמו ושם משיבה 1 מהסכם השכירות ובמקומם "שם" כדבריו הוא חותמת חברה בשם קלין אחזקות בע"מ, והכל ללא קבלת הסכמתו של המבקש ו/או אישורו. תמורת השכירות לא שולמה ואינה משולמת עפ"י תנאי הסכם השכירות, כך שהמבקש, אם לא יינתן לו הסעד הזמני, ימצא עצמו בפני
"שוקת שבורה" בפני
ה עומד הוא זה מכבר ועד כה.

אוסיף ואומר שככל שהדבר נוגע לשיקולי יושר הרי שהמבקש הראה שלא זו בלבד שפעל הוא בתם לב וביושר, אלא שהמשיבים הם אלה שעפ"י חומר הראיות לכאורה פעלו בחוסר תום לב תוך ניצול תמימותו של המבקש שעה שהסתירו מהמבקש טרם חתימת חוזה השכירות את מצבם הכלכלי הקשה והיותם "חייבים מוגבלים באמצעים", מסרו למבקש את השיק
וסגרו את חשבון הבנק לענין שיק זה טרם מועד פרעונו, חוזה השכירות זוייף לכאורה על ידי המשיב, דמי השכירות לא שולמו על פי חוזה השכירות והמבקש כבר נאלץ לנקוט נגדם בהליכי הוצל"פ, הכל שעה שהמשיבים מחזיקים בדירה ומשתמשים בה ללא תשלום דמי השכירות כפי שנקבעו בחוזה השכירות ותוך הפרת תנאי חוזה השכירות ואין המשיבים מוצאים לנכון לפנות הדירה שהיא קניינו של המבקש כדרישת המבקש בנסיבות אלו שפורטו.

לאחר ששקלתי בזהירות יתירה הנסיבות כולן ומכל הטעמים המנויים בהחלטתי זו – אני נעתרת לבקשת המבקש למתן הצו הזמני ומורה בזאת למשיבים, ביחד ולחוד, לפנות את הדירה הידועה כחלקה 180/2 בגוש 8322 המצוייה ברח' ההדר 6 שושנת העמקים – חבצלת השרון, מכל אדם וחפץ ולסלק ידם ממנה.

מאחר והמשיבים הודיעו בסעיף 10 לסיכומיהם בכתב שהתקבלו בביהמ"ש ביום 13.1.10 - כי הם יפנו את הדירה נשוא הדיון לא יאוחר מיום 28.2.10 - אני מורה בזאת שהמשיבים, ביחד ולחוד, יפנו את הדירה מכל אדם וחפץ ויסלקו ידם מהדירה לא יאוחר מיום 28.2.10 שעה 14:00.

אני מחייבת המשיבים, ביחד ולחוד, לשלם למבקש הוצאות הבקשה ושכ"ט עו"ד בסך של 5,000 ₪ בתוספת מע"מ. סכום זה ישא ריבית והפרשי הצמדה החל מיום מתן ההחלטה ועד התשלום המלא בפועל.

החלטתי תשלח בדואר רשום בצירוף אישורי מסירה לבאי כח הצדדים.


ניתנה היום,
10 פברואר 2010, בהעדר הצדדים.


תאח בית משפט שלום 25619-12/09 דוד חג'בי נ' קדרית הדריה שבח, בועז שבח (פורסם ב-ֽ 10/02/2010)

להסרת פסק דין זה לחץ כאן