גלבוע תעשיות עץ - גלבוע תעשיות עץ

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
גלבוע תעשיות עץ גלבוע תעשיות עץ
 
גלבוע תעשיות עץ - גלבוע תעשיות עץ1063/01 פשר     12/02/2001תיקים נוספים על גלבוע תעשיות עץ
תיקים נוספים על גלבוע תעשיות עץ
פשר 1063/01 גלבוע תעשיות עץ נ' גלבוע תעשיות עץ
בעניין:
גלבוע תעשיות עץ

(1982) בע"מ

נוכחים:
עו"ד מרינסקי
עו"ד סטופל
עו"ד רייף
עו"ד אבן
עו"ד רותם בשם עובדי המשרד
עו"ד יניב בשם בנק טפחות
פרוטוקול

בש"א 4296/01
בש"א 4683/01

עו"ד רייף: בימ"ש נתן 45 יום ובנסיבות שהיו לא ניתנו הוראות הפעלה. פירטתי בבקשה את הפעולות שהנאמן עשה. סברנו שצעד ראשון כדי לברר את התכנותה של תוכנית הבראה, עדיף להתקשר עם אדם מתאים. שוחחתי עם באי כח הבנק הבינלאומי ובנק לפיתוח תעשיה והם נתנו את הסכמתם. בנק טפחות גם מסכים. מצויים שיקים בידי הבנקים ואני מבקש לפנות אליהם.
אני מבקש לתקן בנספח ב' לבקשה: עובד אנואר שורש ואלברט סבאג.
ישנם מזמינים שמעונינים בהמשך עבודות. העובדים שאמורים לבצע את העבודות אינם אלה שאני מבקש לפטר. לגבי העבודות שראוי לבצע, הגשתי בש"א 4683/01 ואני אדון עם הנושים המובטחים על כך. אני מבקש הוראות לאפשר לי לדון איתם ועם המזמינים.
כמו כן אני מבקש להתיר לנאמן לפנות לחייבים שמשהים תשלומים. הוא הדין בציוד שנתפס. אנו מבקשים לאפשר לנו לדרוש בחזרה את הציוד או להגיע להסכמות.
ישנם תשלומים שחייבים לשלמם כמו: מים, חשמל, טלפון, ארנונה.
אני מבקש לשלם את התשלומים לגבי תקופת ההקפאה.

עו"ד סטופל הגיש בקשה אתמול לגבי העובדים. עובדי החטיבה דרושים. במסגרת התקציב ניתן לשלם להם מקדמה עבור חודש פברואר 2001. אני מסכים לכך (המדובר בבש"א 4612/01). הבעתי את הסכמתי לשלם לעובדים, בכפוף לאישור ביהמ"ש.

לגבי הבקשה הנוספת לגבי הפעלת החטיבה, הלו"ז דוחק ואם נגיש לבימ"ש הסכמה של הנושים המובטחים נבקש שלא לקיים דיון באולם.
מדובר בשני פרוייקטים גדולים.

עו"ד יניב: אני מבקש להסביר את ההסכמה שלנו. הסכמנו לצו הקפאת ההליכים ובלבד שנוכל להמשיך בלי הפרעה במימוש של שעבודים ספציפים שיש לנו. ישנה בקשה להוציא כספים, אנו מסכימים, ובלבד שכספים אלו לא יצאו מחשבונות ספציפים שהם משועבדים לבנק טפחות.
אנו מסכימים שחטיבת העץ תופעל, זה לא נוגע לשעבודים הספציפים שלנו.

עו"ד רייף: דיברתי עם עו"ד קרני ב"כ הבנק הבינלאומי ועם עו"ד סתת ב"כ הבנק לפתוח תעשיה. האחרון הוא הנושה המובטח של חטיבת העץ ושניהם הביעו את הסכמתם העקרונית להפעלת הנגריה בתנאי שההפעלה לא תהיה גרעונית.

החלטה

בפני
בקשת הנאמן לתקופת הקפאת הליכים לחברות "גלבוע" לאשר לו פעולות מסויימות כדלקמן:

1. התקשרות עם רו"ח יוכמן - הדבר נועד כדי שרו"ח יבדוק את סיכויי גלבוע להגיע להסדר עם הנושים ו/או להבראה. המסגרת התקציבית המתבקשת היא 7,500 דולר + מע"מ לפי תעריף שמפורט בנספח א' לבקשה.

2. פניה לבנקים לקבל שיקים שהופקדו בידם - הנאמן מבקש לפנות לבנקים על מנת שיעבירו אליו שיקים שלפקודת "גלבוע".

3. צמצום הוצאות שוטפות - כמפורט בסעיף 12 לבקשה.

4. ניהול מו"מ עם מזמינים - כמפורט בסעיף 13 לבקשה.

5. פניה לחייבים על מנת שישלמו את חובותיהם - סעיף 14 לבקשה.

אני מאשר את הבקשות בנושאים הנ"ל.

שתי בקשות נוספות כלולות בבקשה שלפני. האחת, ענינה החזרת ציוד שנתפס ע"י מזמינים. הנאמן רשאי לפנות למחזיקים בציוד ולנהל איתם מו"מ להשבת הציוד. כמו כן אני מסמיך אותו לנקוט בהליכים משפטיים במידת הצורך.

הנאמן מבקש לשלם חשבונות שוטפים כמפורט בסעיף 16 לבקשה. בענין זה אני מאשר תשלומים של חברות שנוצרו ונוצרים בתקופת הקפאת ההליכים.

הוגשה בקשה נוספת בבש"א 4612/01. אומנם הבקשה לא נקבעה להיום, אולם הנאמן עו"ד רייף מסכים לבקשה. מדובר בתשלום מקדמה לעובדים של חטיבת העץ ו"גלבוע" עבור חודש פברואר 2001, שכולו מצוי בתקופת ההקפאה. ניתן אישור לתשלום כמבוקש.

בקשה נוספת שהוגשה אתמול וגם היא לא קבועה להיום, היא בש"א 4683/01. בה מבקש הנאמן הוראות להתקשר עם מזמיני עבודות שונים שהזמינו עבודה מחטיבת העץ של גלבוע על מנת למצוא דרך להמשיך בביצוע העבודות שמהשלמתן צופה הנאמן להכנסה שעולה על סכום ההוצאות המתחייבות מהשלמת העבודות הללו.
מאחר שהציוד של הנגריה שבאמצעותה מבקש הנאמן להשלים את העבודות משועבד, יש לשמוע את עמדת הנושה המובטח. במקרה זה מדובר בבנק לפתוח התעשיה (כדברי הנאמן). עלי לציין רק שבמקרה שהנושים המובטחים הרלבנטים יסכימו לבקשה בבש"א 4683/01, על הנאמן לבדוק שלפי התחזית אכן צפויות ההכנסות מהשלמת העבודות לעלות על ההוצאות הכרוכות בכך. בכפוף להסכמת הנושים המובטחים, אני מאשר לנאמן להשלים את העבודות בהתאם למה שיוסכם עם המזמינים ועם הנושים המובטחים הרלבנטים.

ניתן אישור לנאמן לנהל מו"מ כמבוקש בעתירה 5 (סעיף א.3 לנימוקי הבקשה) בבש"א 4803/01.

ניתנה היום, י"ט בשבט תשס"א, (12 בפברואר 2001), במעמד הצדדים.

ישי לויט
, שופט
סגן נשיא

19
בתי המשפט
בית המשפט המחוזי תל אביב - יפו

פשר 001063/01

בפני

כב' השופט ישי לויט
, סגן הנשיא
תאריך: 12/02/2001
פשר בית משפט מחוזי 1063/01 גלבוע תעשיות עץ נ' גלבוע תעשיות עץ (פורסם ב-ֽ 12/02/2001)תיקים נוספים על גלבוע תעשיות עץ
תיקים נוספים על גלבוע תעשיות עץ
להסרת פסק דין זה לחץ כאןהוספת מידע משפטי למאגר
שתפו אותנו במידע משפטי שנוכל להוסיף למאגר שלנו. פסקי דין, כתבי תביעה ו/או הגנה, החלטות וכו' יוספו למערכת ויוצגו באתרנו ובגוגל.


הוסף מידע משפט