עופרי הירדן בע"מ - כהן יונתן

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
עופרי הירדן בע"מ כהן יונתן
 
עופרי הירדן בע"מ - כהן יונתן
תיקים נוספים על עופרי הירדן בע"מ | תיקים נוספים על כהן יונתן

624071
1745/09 בשא     07/03/2010
בשא 1745/09 עופרי הירדן בע"מ נ' כהן יונתן
בעניין:

1בתי המשפט


בית הדין האזורי לעבודה בירושלים
בשא001745/09

בתיק עיקרי: עב
002813/08

בפני
:
כב' הרשמת חופית גרשון-יזרעאלי


10/03/2010
בעניין:
עופרי הירדן בע"מע"י ב"כ עו"ד
ליכטנשטיין ישראל

המבקשת (הנתבעת)

נ
ג
ד


כהן יונתןע"י ב"כ עו"ד
פרינץ אהוד

המשיב (התובע)


החלטה
1.
בפני
בקשה מטעם הנתבעת להארכת מועד להגשת בקשה לביטול

פסק דין
שניתן בתיק בהעדר הגנה ביום 6/4/2009.

2.
אין חולק, כי ביום 5/7/2009 הומצאה לנתבעת, לידי המצהיר מטעמה, אזהרה מלשכת ההוצל"פ בקשר עם פסק הדין.
על אף האמור, הוגשה הבקשה לביטול פסק הדין רק ביום 23/11/09.

3.
הנתבעת טוענת כי מתקיים "טעם מיוחד" להארכת המועד, אולם אינה מפרטת מהו טעם זה. הנתבעת מתייחסת בטיעוניה לשיקולים לגוף הבקשה לביטול פסק הדין ובפרט לטענות ההגנה בתיק.

4.
התובע מתנגד להארכת המועד, מאחר שלא פורטו נסיבות מוצדקות להגשת הבקשה לביטול פסק הדין באיחור. גם לגופו של עניין חולק התובע על טענות הנתבעת בדבר סיכויי ההגנה.

5.
לאחר שעיינתי בטיעוני הצדדים, לא מצאתי כי קיים בסיס להאריך את המועד להגשת הבקשה לביטול פסק הדין. בהתאם לתקנה 125 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) תשנ"ב-1991, על המבקש ארכת מועד להצביע על טעם מיוחד בגינו לא הוגשה הבקשה במועד. בפסיקה נקבע, כי טעם מיוחד הינו נסיבה חיצונית המצויה, לפחות בחלקה, מחוץ לשליטתו של המבקש.
ראו בהקשר זה, בין היתר: עא"ח 51/07 דבר ברזל הספקה ושיווק מתכת בע"מ נ' משה שמי (פסק הדין מיום 25/10/2007).
6.
בענייננו, לא הצביעה המבקשת על כל נסיבה, וודאי שלא נסיבה חיצונית, המהווה טעם מיוחד לאי הגשת בקשתה במועד.
בנסיבות אלה, אין מקום ליתן משקל ממשי לסיכויי ההגנה בתיק, הנתונים אף הם במחלוקת בין הצדדים.

7.
לפיכך, נדחית הבקשה להארכת המועד להגשת בקשה לביטול פסק הדין. הנתבעת תשא בשכ"ט עו"ד התובע בסך 1,500 ₪ בצירוף מע"מ כדין.ניתנה היום כ"א באדר, תש"ע (7 במרץ 2010) בהעדר הצדדים.


גרשון-יזרעאלי חופית, רשמת001745/09בשא730 סימה


בשא בית דין אזורי לעבודה 1745/09 עופרי הירדן בע"מ נ' כהן יונתן (פורסם ב-ֽ 07/03/2010)

להסרת פסק דין זה לחץ כאן