עידן 88 שיווק כלי עב' בע"מ - תומרון ניהול השקעות בע"מ

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
עידן 88 שיווק כלי עב' בע"מ תומרון ניהול השקעות בע"מ
 
עידן 88 שיווק כלי עב' בע"מ - תומרון ניהול השקעות בע"מ1821/09 תאמ     17/03/2010תיקים נוספים על עידן 88 שיווק כלי עב' בע"מ
תיקים נוספים על תומרון ניהול השקעות בע"מ
תאמ 1821/09 עידן 88 שיווק כלי עב' בע"מ נ' תומרון ניהול השקעות בע"מ
בית משפט השלום באשקלון17 מרץ 2010

תא"מ 1821-09 עידן 88 שיווק כלי עב' בע"מ
נ' תומרון ניהול השקעות בע"מ

מספר בקשה:2

בפני

כב' השופטת
סבין כהן


מבקשים

עידן 88 שיווק כלי עב' בע"מ


נגד


משיבים

תומרון ניהול השקעות בע"מפסק דין


בהמשך להחלטתי מיום 3.3.10 ובהמשך להודעת ב"כ התובעת, אשר נתנה בה פירוט של החוב, ניתן בזאת

פסק דין
נגד הנתבעת.

על פי פירוט החוב, סכום חובה של הנתבעת נכון ליום 7.9.08 עומד על הסך של 44,461 ₪.
משכך, והיות ולא הוכחו נזקים נוספים בתצהירה של התובעת, יש לפסוק לתובעת את סכום החוב בלבד.
לאור האמור, אני מחייבת את
הנתבעת לשלם לתובעת את הסך של 44,461 ₪, סכום זה ישא בית חוקית והפרשי הצמדה כחוק מיום 7.9.08. מזכירות לשכת ההוצאה לפועל תעדכן את קרן החוב בתיק ההוצאה לפועל וכן תעדכן בהתאם את שכ"ט א' שנפסק עם פתיחת תיק ההוצאה לפועל.

למעלה מן הצורך והיות וב"כ התובעת התייחס לכך בבקשתו, מצאתי מקום להדגיש, כי היות ומדובר בשטר חוב שהוגש לביצוע ושניתן להבטחת תשלום חובותיה של הנתבעת, אין כל מניעה לפתוח את התיק בגין מלוא החוב על פי הכרטסת של הנתבעת.

כן תשא הנתבעת בהוצאות התובעת, וכן תשא בשכר טרחת ב"כ התובעת בסכום של 4,500 ₪ בצירוף מע"מ.
סכום זה ישא ריבית חוקית והפרשי הצמדה כחוק, הוצאות המשפט מיום הוצאתן ושכ"ט עו"ד מהיום ועד התשלום בפועל.
סכום ההוצאות הנ"ל הינו בנוסף להוצאות שנפסקו על ידי כב' הרשמת ביום 13/07/09 (700 ₪ בצירוף מע"מ).

ניתן היום,
ב' ניסן תש"ע, 17 מרץ 2010, בהעדר הצדדים.


תאמ בית משפט שלום 1821/09 עידן 88 שיווק כלי עב' בע"מ נ' תומרון ניהול השקעות בע"מ (פורסם ב-ֽ 17/03/2010)תיקים נוספים על עידן 88 שיווק כלי עב' בע"מ
תיקים נוספים על תומרון ניהול השקעות בע"מ
להסרת פסק דין זה לחץ כאןהוספת מידע משפטי למאגר
שתפו אותנו במידע משפטי שנוכל להוסיף למאגר שלנו. פסקי דין, כתבי תביעה ו/או הגנה, החלטות וכו' יוספו למערכת ויוצגו באתרנו ובגוגל.


הוסף מידע משפט