מקלף (ויקטור) ויטי - ריאליטי ייזום פרוייקטים בע"מ, פנמה פסיפיק בע"מ, אהרון פרל

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
מקלף (ויקטור) ויטי ריאליטי ייזום פרוייקטים בע"מ פנמה פסיפיק בע"מ אהרון פרל
 
מקלף (ויקטור) ויטי - ריאליטי ייזום פרוייקטים בע"מ, פנמה פסיפיק בע"מ, אהרון פרל

מידע על אהרון פרל   


3036/09 דמ     14/01/2010תיקים נוספים על מקלף (ויקטור) ויטי
תיקים נוספים על ריאליטי ייזום פרוייקטים בע"מ
תיקים נוספים על פנמה פסיפיק בע"מ
תיקים נוספים על אהרון פרל
דמ 3036/09 מקלף (ויקטור) ויטי נ' ריאליטי ייזום פרוייקטים בע"מ, פנמה פסיפיק בע"מ, אהרון פרל
בעניין:

1בית הדין לעבודה

בית דין א.לעבודה ת"א
דמ 003036/09

בפני
:
כב' הרשמת חנה שניצר-רהב
תאריך:
14/01/2010בעניין
:
מקלף (ויקטור) ויטי

התובע

נ
ג
ד1. ריאליטי ייזום פרוייקטים בע"מ
ח.פ. 51383955
2 . פנמה פסיפיק בע"מ
ח.פ. 513583963
3. אהרון פרל
ת.ז. 57102881

הנתבעים

פסק דין
1.
בפני
י תביעתו של התובע כנגד שלושת הנתבעים לתשלום שכר עבודה ודמי חופשה שנתית בסך כולל של 11,410 ₪.

2.
ביום 27.7.09 התקיים דיון ראשון בתביעה במסגרתו הוריתי על ביצוע מסירות לנתבעים 1-2 בכתובתן הרשמית ברשם החברות ולגבי הנתבע 3, הוריתי כי מאחר והוא מצוי בכלא "הדרים" יש לזמנו לדיון בפני
י.

3.
ביום 10.11.09 התקיים דיון במסגרתו טען התובע כי ביצע מסירה לנתבעת 1 ברחוב נח מוזס 13 תל אביב
ביום 31.7.09. באשר לנתבעת 2, מסירת התביעה לנתבעת זו בוצעה ברחוב קויפמן 4 תל אביב ביום 31.7.09. המסירה בשני המקרים בוצעה באמצעות הדבקה. יצויין כי למועד הדיון הראשון (27.7.09) התובע ביצע מסירה לנתבעות ברחוב שהם 5, ברמת גן לאחר שביקר 3 פעמים ברח' קויפמן בתל אביב שם נמסר לו כי הנתבעת 1 אינה פועלת עוד באותו מקום. יצויין כי הנתבע 3 אישר במהלך חקירתו הנגדית כי התובע "תפקד" בתוך משרדי הנתבע 1, ברחוב נח מוזס.

4.
כמו כן, התובע טען בנוסף כי הוא תובע את הנתבע 3 באופן אישי משום "שכולם תבעו אותו ואת החברות ואמרו לי לתבוע גם אותו ולא רק את החברה."

5.
הנתבע 3 טען כי הוא מכיר את התובע משום שתפקד בתוך משרדי הנתבעת 1, אולם לטענתו התובע לא היה עובד של הנתבעת 1 כי אם של חברת

u.c.r
ושל
w.r
.

6.
באשר לנתבעות 1-2, מאחר ולא הגישו כתב הגנה, הריני קובעת כי בהתאם לתקנה 43 (א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) התשנ"ב-1991, ניתן בזאת

פסק דין
כנגד הנתבעות 1-2 וזאת על יסוד כתב התביעה בלבד.

7.
אני מחייבת את הנתבעות 1-2 לשלם לתובע בתוך 30 ימים מיום שיומצא להן פסק הדין את הסכומים כדלקמן:

א.
שכר עבודה בסך של 10,870 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1.4.09 ועד למועד התשלום בפועל.

ב.
דמי חופשה בסך 540 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1.4.09 ועד למועד התשלום בפועל.

ג.
הוצאות משפט בסך 500 ₪. לא ישולמו הוצאות המשפט במועדם ישאו הפרשי הצמדה ורבית כחוק מיום מתן

פסק דין
זה.

8.
בקשה לביטול

פסק דין
זה ניתן להגיש בתוך 30 ימים מיום שפסק הדין הגיע לידי הצד המבקש לבטלו.

9.
באשר לתביעה כנגד הנתבע 3 באופן אישי – בכתב התביעה נרשם כי הנתבע 3 הבטיח לשלם ואמר שהוא בחובות, אולם בכך אין די כדי להרים את מסך ההתאגדות כלפיו ולחייבו באופן אישי.

10.
כאשר בוחנים האם יש מקום לבצע הרמת מסך במקרה זה, יש ליתן את הדעת לכך שהתובע לא הביאה כל ראייה ו/או טענה מדוע יש לבצע הרמת מסך ולחייב את הנתבע 3 באופן אישי, כגון: פעילות בחוסר תום לב, כוונה לפגוע בזכויות העובדים בתאגיד, החלפת זהות העסק המאוגד חדשות לבקרים ועוד. עוד אציין כי הנימוק שלפיו עובדים אחרים תבעו את הנתבע 3, ולכן גם תובע זה עשה כן, אינו נימוק להרמת מסך.

ר' בהרחבה: מנחם גולדברג, דיני עבודה, כרך שלישי, שער 14 עמ' 22 והאסמכתאות שם.
11.
לפיכך התביעה כנגד הנתבע 3, נדחית.

12.
בנסיבות העניין אין צו להוצאות ביחס לתביעת הנתבע 3.

13.
על פסק הדין ניתן להגיש בקשת רשות לערער לבית הדין הארצי לעבודה, בתוך 15 ימים ממועד המצאת פסק הדין.

ניתן היום כח' בטבת, תש"ע (14 בינואר 2010) בהעדר הצדדים.חנה שניצר-רהב
, רשמת


דמ בית דין אזורי לעבודה 3036/09 מקלף (ויקטור) ויטי נ' ריאליטי ייזום פרוייקטים בע"מ, פנמה פסיפיק בע"מ, אהרון פרל (פורסם ב-ֽ 14/01/2010)תיקים נוספים על מקלף (ויקטור) ויטי
תיקים נוספים על ריאליטי ייזום פרוייקטים בע"מ
תיקים נוספים על פנמה פסיפיק בע"מ
תיקים נוספים על אהרון פרל
להסרת פסק דין זה לחץ כאןהוספת מידע משפטי למאגר
שתפו אותנו במידע משפטי שנוכל להוסיף למאגר שלנו. פסקי דין, כתבי תביעה ו/או הגנה, החלטות וכו' יוספו למערכת ויוצגו באתרנו ובגוגל.


הוסף מידע משפט