חימוביץ מלכה - ריאליטי ייזום פרוייקטים בע"מ, פנמה פסיפיק בע"מ, אהרון פרל

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
חימוביץ מלכה ריאליטי ייזום פרוייקטים בע"מ פנמה פסיפיק בע"מ אהרון פרל
 
חימוביץ מלכה - ריאליטי ייזום פרוייקטים בע"מ, פנמה פסיפיק בע"מ, אהרון פרל

מידע על אהרון פרל   


3183/09 דמ     14/01/2010תיקים נוספים על חימוביץ מלכה
תיקים נוספים על ריאליטי ייזום פרוייקטים בע"מ
תיקים נוספים על פנמה פסיפיק בע"מ
תיקים נוספים על אהרון פרל
דמ 3183/09 חימוביץ מלכה נ' ריאליטי ייזום פרוייקטים בע"מ, פנמה פסיפיק בע"מ, אהרון פרל
בעניין:

1בית הדין לעבודה

בית דין א.לעבודה ת"א
דמ 003183/09

בפני
:
כב' הרשמת חנה שניצר-רהב
תאריך:
14/01/2010בעניין
:
חימוביץ מלכה

התובעת

נ
ג
ד1. ריאליטי ייזום פרוייקטים בע"מ
ח.פ. 513583955
2 . פנמה פסיפיק בע"מ

ח.פ. 51358963
3. אהרון פרל
ת.ז. 57102881

הנתבעים

פסק דין
1.
בפני
י תביעתה של התובעת לתשלום שכר עבודה ודמי חופשה שנתית בסך כולל של 14,600
₪ בעבור ימי עבודה בחודשים ינואר עד מרץ 2009.

2.
התביעה הוגשה כנגד הנתבעות ריאליטי ייזום פרוייקטים בע"מ
, כנגד חברת פנמה פסיפיק בע"מ
וכן כנגד מר אהרון פרל
, בעל המניות בנתבעת 1.

3.
התובעת הצהירה כי ביצעה מסירה לנתבעת 1 במשרדיה ברחוב קויפמן 4 תל אביב, בהדבקה ביום 21.10.09. לגבי הנתבעת 2 בוצעה מסירה בבית פז, רח' שהם 5, רמת גן, כשם שנעשה לגבי מועד הדיון הראשון שהתקיים ביום 12.10.09. בהחלטתי מיום 12.10.09 הוריתי לתובעת לבצע מסירה לנתבעת 2 בכתובתה הרשמית על פי נתוני רשם החברות. בדיון האחרון שהתקיים הודיעה התובעת כי לא הוציאה תדפיס כאמור וכי המסירה בוצעה בשנית ברח' שוהם 5, רמת גן.

4.
התובעת טענה כי הועסקה כל פעם על ידי 'מישהו אחר', פעם עבדה עבור הנתבעת 2 ופעם חברת
g.m.m
ולאחר מכן עברה לנתבעת 1.

5.
התובעת טענה כי לא קיבלה תלושי שכר אולם צירפה דו"ח שעות עבודה שרשמה עבורה נדיה פורמן, מנהלתה טרם סיום העבודה. התובעת טענה כי לא מצאה רישום של חודש וחצי עבודה נוספים מעבר לאלו שרשמה בתביעה.

6.
באשר לנתבע 3, התובעת טענה כי היא עומדת על תביעתה כנגדו באופם אישי מבלי שניתן כל הסבר לכך. זאת ועוד, נטען כי הנתבע 3 היה הבעלים של החברה בחודשיים האחרונים בהם עבדה.

7.
לפיכך, הריני קובעת כי בהתאם לתקנה 43 (א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) התשנ"ב-1991, ניתן בזאת

פסק דין
כנגד הנתבעת 1 וזאת על יסוד כתב התביעה בלבד.

8.
אני מחייבת את הנתבעת 1 לשלם לתובעת בתוך 30 ימים מיום שיומצא לה פסק הדין את הסכומים כדלקמן:

א.
שכר עבודה בסך של 13,990 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1.4.09 ועד למועד התשלום בפועל.

ב.
דמי חופשה בסך 610 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1.4.09 ועד למועד התשלום בפועל.

ג.
הוצאות משפט בסך 500 ₪. לא ישולמו הוצאות המשפט במועדם ישאו הפרשי הצמדה ורבית כחוק מיום מתן

פסק דין
זה.

9.
באשר לנתבעת 2 – התובעת לא פעלה בהתאם להחלטתי מיום 12.10.09 לעניין תדפיס רשם החברות וביצוע המסירה בכתובתה הרשמית של נתבעת זו, מה גם שעל פי נתוני אתר משרד המשפטים כתובתה הרשמית של נתבעת זו הנה קויפמן 4 תל אביב. לפיכך, התביעה כנגד נתבעת זו, נמחקת.

10.
בקשה לביטול

פסק דין
זה ניתן להגיש בתוך 30 ימים מיום שפסק הדין הגיע לידי הצד המבקש לבטלו.

11.
באשר לתביעה כנגד הנתבע 3 באופן אישי – התובעת לא העלתה כל טענה המסבירה מדוע יש לבצע הרמת את מסך וחיובו האישי של הנתבע 3, לפיכך התביעה כנגד הנתבע 3, נדחית.

12.
בנסיבות העניין אין צו להוצאות ביחס לתביעת הנתבע 3.

13.
על פסק הדין ניתן להגיש בקשת רשות לערער לבית הדין הארצי לעבודה, בתוך 15 ימים ממועד המצאת פסק הדין.

ניתן היום כח' בטבת, תש"ע (14 בינואר 2010) בהעדר הצדדים.חנה שניצר-רהב
, רשמת

דמ בית דין אזורי לעבודה 3183/09 חימוביץ מלכה נ' ריאליטי ייזום פרוייקטים בע"מ, פנמה פסיפיק בע"מ, אהרון פרל (פורסם ב-ֽ 14/01/2010)תיקים נוספים על חימוביץ מלכה
תיקים נוספים על ריאליטי ייזום פרוייקטים בע"מ
תיקים נוספים על פנמה פסיפיק בע"מ
תיקים נוספים על אהרון פרל
להסרת פסק דין זה לחץ כאןהוספת מידע משפטי למאגר
שתפו אותנו במידע משפטי שנוכל להוסיף למאגר שלנו. פסקי דין, כתבי תביעה ו/או הגנה, החלטות וכו' יוספו למערכת ויוצגו באתרנו ובגוגל.


הוסף מידע משפט