מנהל מס שבח וקרן פיצויים,מטבוגל בע"מ, - מטבוגל בע"מ, מנהל מס שבח וקרן פיצויים

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
מנהל מס שבח וקרן פיצויים מטבוגל בע"מ מטבוגל בע"מ מנהל מס שבח וקרן פיצויים
 
מנהל מס שבח וקרן פיצויים,מטבוגל בע"מ, - מטבוגל בע"מ, מנהל מס שבח וקרן פיצויים
תיקים נוספים על מנהל מס שבח וקרן פיצויים | תיקים נוספים על מטבוגל בע"מ | תיקים נוספים על | תיקים נוספים על מטבוגל בע"מ | תיקים נוספים על מנהל מס שבח וקרן פיצויים |

58721
706/03 עש     10/02/2004
עש 706/03 מנהל מס שבח וקרן פיצויים,מטבוגל בע"מ, נ' מטבוגל בע"מ, מנהל מס שבח וקרן פיצויים
5
בתי המשפט

עש 000706/03 וערעור שכנגד
עש 703/03
עש 799/03
בשא 11986/03
בשא 12198/03
בשא 2533/04
בית משפט מחוזי חיפה
מאוחד עם
10/02/2004
תאריך:
ש' וסרקרוג

בפני
כבוד השופטת:

מנהל מס שבח וקרן פיצויים
ע"ש 706/03
המערער
- נ ג ד -
מטבוגל בע"מ

, ח"פ 819032851

המשיבה
מטבוגל בע"מ

, ח"פ 819032851
ע"ש 703/03
ע"ש 799/03
המערערת
- נ ג ד -
מנהל מס שבח וקרן פיצויים
המשיב
החלטה
1. לתיק בית המשפט הוגשה בקשה מטעם מנהל מס שבח וקרן פיצויים

, לעניין מהות הליך הערעור הננקט בתיקים אלה, תוך הפנייה לתקנה 3 לתקנות מס רכוש וקרן פיצויים (ערעורים), התשל"ג-1972, הקובע כי הערעור יוגש על דרך של המרצה.

אעיר כבר בשלב הזה, כי התקנות שהורו על הגשת הליך בדרך של המרצה תוקנו.
במספר הליכים, לא תוקן ההליך, ואולם יש להורות על קיומו של ההליך, בהתאמה
לאופיו, ובאופן שיהיה בו לקדם את ההליך לגופו.
עוד יש להניח, שאם ביהמ"ש הורה על הגשת כתב תשובה, וחזר והורה כך, כי לא עשה כן על דרך הטעות.
2. יש להצטער על כי העברת התיקים נעשתה באופן אשר הצריך פנייה לביהמ"ש ומתן החלטה נוספת בעניין זה, ע"י ביהמ"ש.

3. הנושא עלה בפני
בתחילת הדיונים בתיקים אלה, מבלי שהייתה בתיק כל תגובה מטעם המשיב. ביהמ"ש חזר והבהיר, שלא ניתן לדון בתיקים ללא כתב תשובה מפורט, בין אם הדבר יעשה בדרך של הגשת כתב תשובה ובין בדרך של הגשת עיקרי טיעון מפורטים.
על דרך השוואה לערעורי מע"מ, לפי חוק מע"מ הוריתי על הגשת כתב תשובה, תוך שאני ערה ללשון התקנה. הדברים הובהרו היטב בדיונים שהתקיימו בפני
י.

גם בהחלטה שניתנה בתיקים אלה - החלטה מיום 15/9/03 - הוריתי על הגשת כתב תשובה. בהחלטה שניתנה ביום 3/11/03, הבהרתי כי החלטה זו תחול בהתאמה לגבי כל התיקים שאוחדו. לפיכך הבקשה שהוגשה הייתה מיותרת.

לעניין הבקשות בכתב שהוגשו בתיקים, יש לנהוג על-פי תקנות סדר הדין האזרחי, לעניין בקשות בכתב.

4. לפיכך, על הצדדים לנהוג על-פי האמור לעיל.
5. הדיון בתיקים שאוחדו נקבע ליום 15/3/04 שעה 10:00. באותו מועד ידונו גם הבקשות שטרם נדונו. כדי למנוע שאלות הבהרה נוספות, בתיקים אלה, מתקיים בדרך כלל דיון אחד בלבד.
המזכירות תמציא העתק ההחלטה לב"כ הצדדים.
ניתנה היום י"ח בשבט, תשס"ד (10 בפברואר 2004) בהעדר הצדדים.

ש' וסרקרוג
, שופטת
עש ועדת ערר מס שבח 706/03 מנהל מס שבח וקרן פיצויים,מטבוגל בע"מ, נ' מטבוגל בע"מ, מנהל מס שבח וקרן פיצויים (פורסם ב-ֽ 10/02/2004)

להסרת פסק דין זה לחץ כאן