פ.ת. פאנת בע"מ - ויטרום 88 (98) בע"מ

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
פ.ת. פאנת בע"מ ויטרום 88 (98) בע"מ
 
פ.ת. פאנת בע"מ - ויטרום 88 (98) בע"מ1547-12/09 עא     22/04/2010תיקים נוספים על פ.ת. פאנת בע"מ
תיקים נוספים על ויטרום 88 (98) בע"מ
עא 1547-12/09 פ.ת. פאנת בע"מ נ' ויטרום 88 (98) בע"מ
לך1


בית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית-משפט לערעורים אזרחיים

ע"א 1547-12-09 פ.ת. פאנת בע"מ
נ' ויטרום 88 (98) בע"מ22 אפריל 2010
בפני
כב' השופט יצחק כהן


המערערת

פ.ת. פאנת בע"מ


נגד

המשיבה
ויטרום 88 (98) בע"מ


<#2#>
נוכחים:
ב"כ המערערת: עו"ד יצחק מור יוסף
ב"כ המשיבה: עו"ד חיים דרש

פסק דין

ערעור על החלטת כב' רשם בית משפט השלום קריות (כב' הרשם מר נדין מוראני) מתאריך 27/10/09 בתיק ת"ט
1528-12-08
.

הערעור כולל בתוכו אף ערעור על החלטת כב' הרשם שניתנה בתאריך 8/9/09, ולפיה היה על המערערת להפקיד סך 40,000 ₪ כתנאי לקבלת רשות להתגונן.

המשיבה בערעור שלפני הגישה ללשכת ההוצאה לפועל בקשה לביצוע שיק, אשר נמשך על ידי המערערת, על סך 55,440 ₪, ואשר סורב על ידי הבנק. המערערת הגישה התנגדות לביצוע השיק, באשר לטענתה התחייבה לבצע עבודות בפרויקט בסניף איקאה אשר בראשון לציון, שכללו, בין היתר, הרכבת חלונות חסיני אש. החלונות הוזמנו אצל המשיבה, אך לאחר הרכבתם התברר כי החלונות אינם עומדים בתקן כנדרש. המשיבה לא הצליחה לפתור את בעיית החלונות ועל כן נאלצה המערערת לפנות לחברה אחרת, על מנת שתבצע את העבודות הקשורות בהתאמת החלונות לתקנים הדרושים, ולטענתה, שילמה עבור כך 75,000 ₪ בצירוף מע"מ כחוק.

כתוצאה מהשתלשלות זאת, טוענת המערערת כי היתה זכאי לבטל את השיק שמסרה למשיבה. יצויין בהערת אגב, כי שיקים אחרים שהמערערת מסרה למשיבה, נפרעו.

כב' הרשם קמא קבע כי במידה וטענות המערערת נכונות הן, כי אז יש מקום לתת לה רשות להתגונן ללא כל תנאי. ואולם, מכיוון שהמערערת לא הציגה מסמך המעיד על כך כי שילמה הסך 75,000 ₪ כפי שטענה, החליט כב' הרשם להתנות את הרשות להתגונן בהפקדת סך 40,000 ₪, אשר לא הופקדו על ידי המערערת.

משלא הופקד הסך 40,000 ₪, החליט כב' הרשם, בתאריך 27/10/09, לדחות את בקשת המערערת לרשות להתגונן, ומכאן הערעור שלפני.

הערעור שלפני מתייחס למעשה לשלושה נושאים, והם: איחור בהגשת הערעור, אשר לטענת המשיבה איחרה המערערת בהגשתו, טענות בנוגע לזכות המערערת לקבל רשות להתגונן ללא תנאי, וטענות בנוגע למקום השיפוט בתובענה שבין הצדדים, אם תינתן למערערת הרשות להתגונן.

לעניין מועד הגשת הערעור:
החלטת כב' הרשם המחייבת את המערערת בהפקדת הסך 40,000 ₪, ניתנה בתאריך 8/9/09. ואולם, ההחלטה אשר סיימה את ההליך ודחתה באופן סופי את בקשת המערערת, ניתנה בתאריך 27/10/09. על כן, את מניין הימים בהגשת הערעור יש להתחיל מתאריך 27/10/09, ומכיוון שהערעור הוגש בתאריך 1/12/09, הערעור הוגש במועד. בתוך הערעור זכאית היתה המערערת לעורר את הטענות הנוגעות להחלטת כב' הרשם מתאריך 8/9/09 בנוגע להתניית הרשות להתגונן בהפקדת הסך 40,000 ₪.

על כן, לסיכום נקודה זו, הנני דוחה טענות המשיבה והנני קובע כי הערעור הוגש במועד.

לגופו של עניין:
במצורף להתנגדותה, הציגה המערערת מסמכים המעידים על כך שהחלונות שהותקנו אכן לא עמדו בתקנים הנדרשים, והנני סבור כי בעניין זה די היה בכך כדי לבסס את ראשית הראיה אשר היתה דרושה למערערת לקבל רשות להתגונן, ולא היה מקום לעמוד דווקא על כך שתוצג ראיה בדבר התשלום של 75,000 ₪.

על כן, הנני סבור כי היה מקום ליתן למערערת רשות להתגונן ללא כל תנאי. לפיכך הנני מתערב בהחלטת כב' הרשם קמא, מתאריך 8/9/09, והנני מבטל את ההתניה שהותנתה בדבר חובת המערערת להפקיד סך 40,000 ₪, והנני נותן למערערת הרשות להתגונן מפני הבקשה לביצוע השיק, ללא כל תנאי.

מקום השיפוט:
אנו עוסקים בבקשה לביצוע שיק, ובבקשות שכאלה מקום השיפוט נקבע על פי המקום שנועד לביצוע ההתחייבות. בבקשות לביצוע שיק, המקום שנועד לביצוע ההתחייבות הוא המקום בו נמצא סניף הבנק עליו נמשך השיק, שכן שם, בסניף הבנק עליו נמשך השיק, הוא מקום הפרעון. השיק נשוא הבקשה לביצוע משוך על בנק המצוי בבאר שבע, ולפיכך הסמכות המקומית לדון בתביעה שבין הצדדים, הוא בבאר שבע.

אשר על כל האמור לעיל הנני מחליט כדלקמן:

1.
הנני מבטל את התנאי המחייב את המערערת להפקיד סך 40,000 ₪ כתנאי לקבלת רשות להתגונן, והנני נותן למערערת רשות להתגונן מפני הבקשה לביצוע שטר, אשר הוגשה בתיק

13-09860-08-1
ללא כל תנאי.

2.
הנני קובע כי מקום השיפוט בתובענה הוא בבימ"ש השלום בבאר-שבע.

3.
מזכירות בית משפט השלום תעביר את הבקשה לרשות להתגונן וההתנגדות שלצידה (מתיק ת"ט
15286-12-08
) לדיון בבימ"ש השלום בבאר שבע.

4.
הנני מחייב את המשיבה לשלם למערערת את הוצאות הערעור ובנוסף לכך שכ"ט עו"ד, בסך 7,000 ₪ בצירוף מע"מ כחוק.

5.
במידה והמערערת הפקידה פיקדון להבטחת הוצאות הערעור, תחזיר לה המזכירות את הפיקדון, באמצעות בא כוחה.


<#6#>

ניתנה והודעה היום ח' אייר תש"ע, 22/04/2010 במעמד הנוכחים.יצחק כהן
, שופט


הוקלד על ידי: אביטל הינדיעא בית משפט מחוזי 1547-12/09 פ.ת. פאנת בע"מ נ' ויטרום 88 (98) בע"מ (פורסם ב-ֽ 22/04/2010)תיקים נוספים על פ.ת. פאנת בע"מ
תיקים נוספים על ויטרום 88 (98) בע"מ
להסרת פסק דין זה לחץ כאןהוספת מידע משפטי למאגר
שתפו אותנו במידע משפטי שנוכל להוסיף למאגר שלנו. פסקי דין, כתבי תביעה ו/או הגנה, החלטות וכו' יוספו למערכת ויוצגו באתרנו ובגוגל.


הוסף מידע משפט