ב.א.ר. מאגר מידע בע"מ - "ישא ברכה", יוסי בנעט, שמואל רוזנפלד ואח'

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
ב.א.ר. מאגר מידע בע"מ "ישא ברכה" יוסי בנעט שמואל רוזנפלד
 
ב.א.ר. מאגר מידע בע"מ - "ישא ברכה", יוסי בנעט, שמואל רוזנפלד ואח'

מידע על ישא ברכה    מידע על יוסי בנעט    מידע על שמואל רוזנפלד   


8125/06 א     06/05/2010תיקים נוספים על ב.א.ר. מאגר מידע בע"מ
תיקים נוספים על "ישא ברכה"
תיקים נוספים על יוסי בנעט
תיקים נוספים על שמואל רוזנפלד
א 8125/06 ב.א.ר. מאגר מידע בע"מ נ' "ישא ברכה", יוסי בנעט, שמואל רוזנפלד ואח'


בית המשפט המחוזי בירושלים

בפני
כב' השופט נֹעם סולברג
ת"א 8125-06
התובעת
ב.א.ר. מאגר מידע בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד רן פרנקלנגד

הנתבעים
1. "ישא ברכה"
2. יוסי בנעט
3. שמואל רוזנפלד
4. דניאלה סמילנסקי

ע"י ב"כ עו"ד יהודה יניב
5. דפי נדל"ן
6. אלי בלנק
7. נתן סמילנסקי
8. יניב סמילנסקי


ע"י ב"כ עו"ד אבי סגל
פסק דיןבעלי הדין, באמצעות באי-כוחם, ובעזרת המגשר כב' השופט (בדימוס) עזרא קמא באו לכדי הסדר גישור, ובגִדרו - מבלי שצד מן הצדדים מודה בטענות זולתו - הסמיכוני לפסוק בתובענה דנן על-פי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, לפי האמור בפרוטוקול ובהחלטה מיום 28.4.10.

החלטתי לפסוק כדלקמן:

א.
הנתבעת 1 ("ישא ברכה"
) תשלם לתובעת סך של 45,000 ₪ (כולל מע"מ) באופן הבא:
20,000 ₪ במזומן עד ליום 1.6.10, והיתרה בסך של 25,000 ₪ ב-12 תשלומים בהמחאות שוות ורצופות החל מיום 1.7.10 ובכל ראשון לחודש ב-11 החודשים שלאחר מכן.

אם וכאשר לא תעמוד הנתבעת 1 בתשלום מן התשלומים, יעמוד מלוא הסכום לפרעון מיידי, וגם הנתבע 2 יהיה חייב בתשלומו.
התביעה נגד הנתבעים 3 ו-4 נדחית.

ב.
הנתבעת 5 (דפי נדל"ן) תשלם לתובעת סך של 65,000 ₪ (כולל מע"מ) ב-12 תשלומים בהמחאות שוות ורצופות החל מיום 1.6.10 ובכל ראשון לחודש ב-11 החודשים שלאחר מכן. לחלופין תוכל הנתבעת 5 לשלם סך של 60,000 ₪ (כולל מע"מ) במזומן.

אם וכאשר לא תעמוד הנתבעת 5 בתשלום מן התשלומים, יעמוד מלוא הסכום לפרעון מיידי, וגם הנתבעים 6 ו-7 יהיו חייבים בתשלומו.
התביעה נגד הנתבע 8 נדחית.

אין צו להוצאות.

המזכירות תחזיר לתובעת את מלוא סכום האגרה, לבד מן הסכום הנקוב בפרט 35 לתוספת לתקנות בתי המשפט (אגרות), התשס"ז-2007.
המזכירות תחזיר לתובעת ערבות שהפקידה בקופת בית המשפט.

ניתן היום,
כ"ב אייר תש"ע (6 במאי 2010), בהעדר הצדדים.

המזכירות תשלח העתק פסק הדין לב"כ הצדדים בפקסימיליה.א בית משפט מחוזי 8125/06 ב.א.ר. מאגר מידע בע"מ נ' "ישא ברכה", יוסי בנעט, שמואל רוזנפלד ואח' (פורסם ב-ֽ 06/05/2010)תיקים נוספים על ב.א.ר. מאגר מידע בע"מ
תיקים נוספים על "ישא ברכה"
תיקים נוספים על יוסי בנעט
תיקים נוספים על שמואל רוזנפלד
להסרת פסק דין זה לחץ כאןהוספת מידע משפטי למאגר
שתפו אותנו במידע משפטי שנוכל להוסיף למאגר שלנו. פסקי דין, כתבי תביעה ו/או הגנה, החלטות וכו' יוספו למערכת ויוצגו באתרנו ובגוגל.


הוסף מידע משפט