דוד בלס איזבל בלס ,דירת מגורי החייבים בשדרות חן 32 ת"א, דבל השקעות נכסים מניבים בע"מ - דוד בלס,איזבל בלס,כונס הנכסים הרשמי,עו"ד יעקב מ. בויאר,בנק לאומי למשכנתאות בע"מ ,ר.נ.י. פרעם אחזקות בע"מ

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
דוד בלס איזבל בלס דירת מגורי החייבים בשדרות חן 32 ת"א דבל השקעות נכסים מניבים בע"מ דוד בלס איזבל בלס כונס הנכסים הרשמי עו"ד יעקב מ. בויאר בנק לאומי למשכנתאות בע"מ ר.נ.י. פרעם אחזקות בע"מ
 
דוד בלס איזבל בלס ,דירת מגורי החייבים בשדרות חן 32 ת"א, דבל השקעות נכסים מניבים בע"מ - דוד בלס,איזבל בלס,כונס הנכסים הרשמי,עו"ד יעקב מ. בויאר,בנק לאומי למשכנתאות בע"מ ,ר.נ.י. פרעם אחזקות בע"מ
תיקים נוספים על דוד בלס איזבל בלס | תיקים נוספים על דירת מגורי החייבים בשדרות חן 32 ת"א | תיקים נוספים על דבל השקעות נכסים מניבים בע"מ | תיקים נוספים על דוד בלס | תיקים נוספים על איזבל בלס | תיקים נוספים על כונס הנכסים הרשמי | תיקים נוספים על עו"ד יעקב מ. בויאר | תיקים נוספים על בנק לאומי למשכנתאות בע"מ | תיקים נוספים על ר.נ.י. פרעם אחזקות בע"מ |

61373
4538/04 בשא     01/03/2004
בשא 4538/04 דוד בלס איזבל בלס ,דירת מגורי החייבים בשדרות חן 32 ת"א, דבל השקעות נכסים מניבים בע"מ נ' דוד בלס,איזבל בלס,כונס הנכסים הרשמי,עו"ד יעקב מ. בויאר,בנק לאומי למשכנתאות בע"מ ,ר.נ.י. פרעם אחזקות בע"מ
1
בתי המשפט

בשא004538/04
פשר 001166/00
בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
01/03/2004
תאריך:
כב' השופטת ד. קרת-מאיר

בפני
:

"החייבים"
"הדירה"
"המבקשת"
דוד בלס

איזבל בלס
דירת מגורי החייבים בשדרות חן 32 ת"א

דבל השקעות נכסים מניבים בע"מ

בעניין:

נ ג ד
"הכנ"ר"

"הנאמן"
1. דוד בלס

2. איזבל בלס
3. כונס הנכסים הרשמי

4. עו"ד יעקב מ. בויאר

הנאמן על נכסי החייבים
5. בנק לאומי למשכנתאות בע"מ

6. עו"ד אליצור פלד
7. ר.נ.י. פרעם אחזקות בע"מ


"המשיבים"
החלטה

1. הבקשה שבפני
י הינה בקשת המבקשת (להלן: "דבל") מיום 12.2.04 לתיקון
פרוטוקול ישיבה אשר התקיימה ביום 3.11.03.

בבקשה נאמר כי בדיון אשר התקיים באותו יום, קבע בימ"ש כי הדיון בבקשה שהגיש הנאמן לביטול העסקה בבש"א 11887/00, יתקיים במתכונת של תביעה רגילה ולכן ניתן צו לגילוי מסמכים הדדי.
המבקשת טענה כי קביעת בימ"ש על פיה יתקיים הדיון במתכונת של תביעה רגילה, לא נרשמה בפרוטוקול הדיון ולכן מבוקש התיקון.

בדיון אשר התקיים בבקשה לביטול עסקה ביום 29.1.04 (בש"א 11887/00), עתר ב"כ החייבת יחד עם ב"כ המבקשת, להשלים את ההליכים המקדמיים בתיק. בקשה זו נדחתה על ידי.
לאחר מכן ביקש הנאמן לחקור את עדי המבקשת בחקירה נגדית. ב"כ המבקשת התנגד לבקשה זו משום שטען כי על פי קביעת בימ"ש מיום 3.11.00 אמורה הבקשה להתנהל בדרך של תביעה רגילה - על המשתמע מכך באשר לסדר הבאת הראיות.
עוד נאמר על ידי ב"כ המבקשת באותו דיון כי הוא מוכן ללכת למכונת אמת שכן הדברים לעיל נאמרו במפורש על ידי בימ"ש.
בבקשה שבפני
י ביקש ב"כ המבקשת כי בעמ' 2 להחלטה מיום 3.11.03 יתווספו בשורה 18 המילים "וינוהל כתביעה רגילה".

2. ביקשתי את תגובת הנאמן והכנ"ר לבקשה.
לדברי הנאמן, חלף המועד לתיקון הפרוטוקול שכן עברו 4 חודשים מאז הישיבה לגביה מתבקש התיקון.
עוד נאמר על ידי הנאמן כי התיקון איננו תיקון פרוטוקול, אלא ניסיון לא ראוי לשימוש בהליכי בימ"ש.

הנאמן ציין כי בהחלטת בימ"ש מיום 3.11.03 לא נאמר דבר באשר לניהול הבקשה כתביעה רגילה. בישיבה מיום 29.1.04 הובהר במפורש על ידי בימ"ש כי בזמן שנקבע הדיון נשמרה המסגרת של דיון בבקשה למתן הוראות.
הנאמן טען כי האמור בהחלטה, כפי שניתנה, הוא המסדיר את דרך ניהול הדיון בבקשה לביטול עסקה. אילו ביקשה המבקשת להעמיד את בימ"ש על "הטעות", היה עליה לעשות כך בסמוך לדיון.
לדברי הנאמן נגועה הבקשה בחוסר תום לב, שכן יש בה למעשה ניסיון לומר לבימ"ש כי הוא איננו אומר אמת.

בתגובתה נאמר ע"י ב"כ הכנ"ר כי היא מצטרפת לעמדת הנאמן. גם לדבריה, לא נועדה הבקשה לתיקון הפרוטוקול אלא לתקן את החלטת בימ"ש שלא כדין.

3. במסגרת הבקשה התבקשו עוד תיקונים טכניים נוספים אליהם אתייחס במועד
מאוחר יותר.

הקביעה על פיה יתקיים דיון בבקשה לביטול עסקה במסגרת בש"א 11887/00נעשתה על ידי עוד בחודש נוב' 2003.

כפי שכבר הבהרתי בישיבה מיום 29.1.04, נשמרה על ידי מסגרת הדיון של בקשה למתן הוראות, שכן סברתי כי זו המסגרת הראויה לבירור בקשתו של הנאמן.
עם זאת, נאמר על ידי במהלך הדיון ביום 3.11.00 כי כמו בתביעה רגילה ניתן יהיה להזמין גם עדים נוספים, כפי שאכן נעשה בפועל. ניתן על ידי צו לגילוי מסמכים על מנת שיעמדו בפני
המשיבים כל המסמכים הרלוונטיים אשר נזכרו בבקשתו של הנאמן.
אולם, ברור מנוסח ההחלטה מיום 3.11.03 כי הדיון בבקשה יתקיים במסגרת בש"א 11887/03, כפי שהוגשה, כלומר בדרך של בקשה למתן הוראות.
לכן, לא היה כל מקום לבקשתו העקיפה של ב"כ המבקשת להעמיד את בימ"ש עצמו לבדיקת פוליגרף - על ידי אמירה מצידו כי הוא מוכן לעמוד לבדיקה כזו.
בעניין זה מקובל עלי האמור על ידי הנאמן בתגובתו, כי הבקשה מגיעה עד כדי "אבק זילות בית המשפט".

אילו סבר ב"כ המבקשת כי הפרוטוקול אינו מבטא את החלטת בימ"ש, היה עליו לעורר את השאלה בסמוך לדיון והבהרתי היתה ניתנה כבר באותו שלב. לעומת זאת, בחר ב"כ המבקשת להשהות בקשתו במשך למעלה משלושה חודשים ולהעלותה ממש במעמד הדיון.

אין לראות בבקשת המבקשת ביום הדיון בבקשה עצמה, במסגרת שנקבעה על ידי כ- 3 חודשים קודם לכן, כבקשה לתיקון פרוטוקול אלא כניסיון לבצע שינוי בדיעבד במהות החלטת בימ"ש.

הבקשה נדחית.

המבקשת תישא בהוצאות הנאמן בסך 5,000 ₪ + מע"מ, בצירוף ריבית והפרשי הצמדה כדין מהיום ועד ליום התשלום בפועל.

ניתנה היום ח' באדר, תשס"ד (1 במרץ 2004) בהעדר הצדדים.

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים בדואר רשום.

מותר לפרסום מיום 4.3.2004

ד. קרת-מאיר
, שופטת
בשא בית משפט מחוזי 4538/04 דוד בלס איזבל בלס ,דירת מגורי החייבים בשדרות חן 32 ת"א, דבל השקעות נכסים מניבים בע"מ נ' דוד בלס,איזבל בלס,כונס הנכסים הרשמי,עו"ד יעקב מ. בויאר,בנק לאומי למשכנתאות בע"מ ,ר.נ.י. פרעם אחזקות בע"מ (פורסם ב-ֽ 01/03/2004)

להסרת פסק דין זה לחץ כאן