גויטע יואל - גאלי אחזקות בע"מ, פרידמן חכשורי חברה להנדסה ולבניה בע"מ, דנאל גרופ בע"מ

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
גויטע יואל גאלי אחזקות בע"מ פרידמן חכשורי חברה להנדסה ולבניה בע"מ דנאל גרופ בע"מ
 
גויטע יואל - גאלי אחזקות בע"מ, פרידמן חכשורי חברה להנדסה ולבניה בע"מ, דנאל גרופ בע"מ
תיקים נוספים על גויטע יואל | תיקים נוספים על גאלי אחזקות בע"מ | תיקים נוספים על פרידמן חכשורי חברה להנדסה ולבניה בע"מ | תיקים נוספים על דנאל גרופ בע"מ |

62366
1575/01 א     09/03/2004
א 1575/01 גויטע יואל נ' גאלי אחזקות בע"מ, פרידמן חכשורי חברה להנדסה ולבניה בע"מ, דנאל גרופ בע"מ
1
בתי המשפט
א 001575/01
בית משפט השלום באר שבע
09/03/2004
תאריך:
כבוד השופט אריאל ואגו

בפני
:
גויטע יואל

בעניין:
התובע
רסיוק מרדכי

ע"י ב"כ עוה"ד
נגד
1 . גאלי אחזקות בע"מ

2 . פרידמן חכשורי חברה להנדסה ולבניה בע"מ

3 . דנאל גרופ בע"מ
הנתבעים
שטיין אריה

ע"י ב"כ עוה"ד
פסק דין
חלקי

1. התובע נפגע לדבריו בתאונת עבודה מיום 28.09.94, עת היה חשמלאי, עובד שכיר של הנתבעת 1 - "גאלי", אשר לטענתו, הועסקה כקבלן משנה בשירות הנתבעת 2 - "חכשורי", באתר בניה המצוי ביבנה, שדרות דואני בניינים 14-16.

2. אין חולק שהתובע זכאי ל

פסק דין
כנגד המעביד הישיר, גאלי, אשר לא התגונן מפני התביעה, אולם, יש לקבוע בשאלת החבות של נתבעת 2, קודם שתידון סוגיית נזקי התובע בשל התאונה, וזאת מחמת שחכשורי טוענת כי במועד הרלוונטי, כלל לא הועסקה חברת גאלי וממילא התובע עצמו בשירותה, באתר הנדון.

עוד כפרה נתבעת 2 בכתב הגנתה, בחבות, גם לגופה, אם כי בסיכומיו, התמקד ב"כ הנתבעת הזו, דווקא בסוגיית הכחשת הקשר בין הנתבעת לבין חברת גאלי במועד הרלוונטי ובאתר הנדון.

לפיכך,

פסק דין
חלקי זה, יעסוק בשאלת החבות, אם בכלל, של חברת חכשורי כלפי התובע בגין התאונה.

3. ניתן לקבוע מיד, שעצם קרות התאונה ונסיבותיה הכלליות, הוכחו כראוי ומעבר לעדותו המפורטת של התובע, מצוי בידינו מיסמוך מזמן אמת, טופס הודעה למל"ל על קרות התאונה, חתום על ידי המעביד, ומועדו כ- 3 שבועות לאחר הארוע.

כמו כן תמך בעדותו של התובע, העד מטעמו מר מפרדי דוד, אשר לא היה עד ראיה להתרחשות עצמה, אולם, הוא היה מועסק גם כן אצל חברת גאלי, וסיפר כי ביום הארוע, בסביבות 14:00 או 15:00, מנהל העבודה ינון, סיפר לו על כך והוא היה מודע לקרות התאונה כבר באותו יום (עמ' 15 מיום 13.02.03).

עד זה עשה עלי רושם אמין, ואמנם עדותו נועדה בעיקר להבהרת סוגיית היריבות בין התובע לבין חכשורי, שהיא כזכור לב המחלוקת הנוכחית, אולם, דבריו הנ"ל, מחזקים ומאששים את גרסת התובע כי אכן הארוע התרחש והתאונה אינה בדויה.

4. בטופס הדיווח למל"ל, בל/211, מופיע תאור התאונה כדלקמן:

"היה כבל חשמל קרע אותו טרקטור, אני באתי לתקן אותו באמצע התיקון משהו הפעיל את המפסק"

ומהות החבלה מוגדרת כ- "מכת חשמל".

בעדותו בביהמ"ש, סיפר התובע כי החל לעבוד 5 או 6 ימים בלבד לפני הארוע וכי קיבל הוראות ממנהל גאלי ששמו נחמיה, אשר בעצמו היה מונחה על ידי מנהל האתר מטעם חכשורי ו כך קיבל את ההוראה לתקן את כבל החשמל שנקרע על ידי טרקטור. הוא הלך יחד עם אותו נחמיה ומנהל האתר לחדר החשמל, שם הלוח הראשי, וידא שזרם החשמל מנותק, וקיבל הבטחה ממנהל האתר אשר נעל את הדלת שחדר החשמל ישאר סגור וכי רק לאותו מנהל אתר יש מפתח. התובע הלך אל מקום הקרע בכבל, והחל לעבוד לתיקונו, אך לדבריו, לפתע, התחדש זרם החשמל באופן בלתי צפוי, והוא נפגע ממכת מתח ונפל.
לפי תאורו של התובע, מקום התאונה היה מרוחק כ- 100 עד 200 מטר מאותו חדר חשמל והמקום מצוי כ- 10 עד 20 מטר מאותו בנין שחכשורי עסק בבנייתו בתור קבלן ראשי ואשר חברת גאלי אמורה היתה להתקין בו את עבודות החשמל. המקום מצוי בשטח
אתר הבניה, בין המבנה שמצוי היה בשלב שלד, ולבין גדר הקפית שתחמה את האתר (עמ' 12 מיום 13.02.03).

עד כאן תאור התאונה לגרסת התובע.

5. כאמור, מתמקדת טענת הנתבעת בכך שבמועד הרלוונטי, כלל לא הייתה קשורה עם חברת גאלי בקשר עסקי, וממילא לא עבד התובע באתר הבניה שלה באותו תאריך, ובאותו מקום.

אשר למקום התאונה, לאחר שהוגשה חוות דעתו של האינג'ינר מורטוב, והנתבעת ויתרה על חקירתו הנגדית, יש בפני
נו מפה מצבית שנערכה על ידי המודד המוסמך ובה מצוין מקום הארוע לפי גרסת התובע. אמנם יוצא שהמקום מצוי בהווה בשטחו של אי תנועה
במרכז שדרות דואני ובמרחק של מטרים אחדים ממתחם בתי הדירות שנבנו במסגרת הפרוייקט, אולם, מקום זה מתיישב יפה גם עם גרסת התובע, שהרי על פי תאורו, הכבל שנקרע, בהחלט יכול היה להיות כבל מזין של מתח עבור אתר הבניה ואין זה הכרח שלכל אורכו, ימצא בתוך תיחום אתר הבניה כהגדרתו הדווקנית. מתקבל על הדעת שטרקטור שגרם לקרע בכבל, אכן עבד באותו איזור ושעובדי אתר הבניה, לרבות קבלני המשנה, התבקשו לתקן את הנזק על מנת לאפשר המשך עבודת הבניה כסדרה.

בעייתית יותר, טענת הנתבעת בדבר "העדר יריבות", שכן, כפי העולה מהסכם ההתקשרות שבין חכשורי לבין גאלי, נעשה החוזה ביום 24.06.94, כאשר עבודות החשמל יועדו להתחלה ביום 15.07.94. לכאורה, כאשר התאונה התרחשה, ביום 28.04.94, לא אמורה היתה גאלי כלל להמצא בשטח.

התמיהה גדולה, משום שהנסיבות כולן, והמסמוך שהוגש, דווקא מאששים את הטענה שחכשורי נמצאו ופעלו בשטח במועד הרלוונטי ואם גאלי לא עבדה מטעמה באותה עת, אזי, הכיצד ומכח מה, נמצא התובע בשטח באותה עת?
הוגשו בפני
היתרי בניה, הסכמי רכישה של דיירים שרכשו דירות בבניינים הסמוכים למקום התאונה, התכתבויות בין חברת חכשורי לועדי הבתים, ומכולן עולה שאכן הבתים והתשתיות הצריכות להן, נעשו על ידי חברת חכשורי וכי מבחינת לוחות זמנים של התקדמות הבניה ומסירת הדירות לרוכשים, לבסוף, בזמן קרות התאונה, הבניינים היו מצוים בשלב ההקמה כפי שמתואר על ידי התובע והדברים מתיישבים זה עם זה.

עדי הנתבעת אף הם לא כופרים בכך שחכשורי בנתה את הבתים והיתה קבלן ראשי של הפרויקט, אלא שכאמור, טוענים הם, שבזמן הנקוב על ידי התובע לקרות התאונה, טרם פעלה גאלי במקום.

העד דוד מפרדי מטעם התובע, כמו גם העד רפי מועלם, מספרים על כך שבאפריל 94, אכן עבדו בשירות חברת גאלי כקבלן משנה של חברת חכשורי, כי הדבר היה ידוע לעובדי החברה, וכי האתר כונה "אתר חכשורי" או כיוצא בכך ואין להם ספק כי כך היה.

כאשר מערך הראיות הנסיבתי מראה קשר ברור בין חברת גאלי לבין חכשורי במועד ובמקום הרלוונטים לתביעה, וכאשר מנגד כל שחכשורי טוענת להזים את התשתית הזו, הוא אותה טענה בדבר החוזה שמועדיו אינם תואמים את גרסת התובע, הייתי מצפה מהנתבעת דווקא, לנסות ולתת הסבר סביר שיתישב עם גרסתה, ויבהיר הכיצד יתכן שחברת גאלי, נכחה ופעלה באותו איזור, אולם, שלא בקשר עם חברת חכשורי, ומטעמה.
כך למשל, יכלה חכשורי להביא ראיות לכך שגאלי פעלה מטעמו של קבלן אחר, או מטעם הרשות המקומית, או כל ראיה שתנסה ליישב בין הדברים, באופן שביהמ"ש לא יתבקש, כפי שבעצם נעשה בפועל, לקבוע שגרסת התובע בדויה, וכי עדיו עדי כזב, וכי מן הנמנע שהתובע בכלל היה נוכח במקום ובזמן הנתונים כאשר הוא עובד של חברת גאלי החזקות, וכאשר אין חולק שאכן הועסק התובע בשירות חברה זו להבדיל מהמחלוקת, היכן ומתי עבד.

עסקינן במשפט אזרחי ודי בהרמת נטל הראיה על פי מאזן ההסתברויות, ונחה דעתי כי כף המאזניים הראייתית, נוטה לכיוון גרסת התובע וטענתו כמובהר לעיל, ולפיכך יש לקבוע כי התאונה התרחשה אכן באתר הבניה של הנתבעת 2, ובעת שהתובע היה עובד של קבלן משנה בשירות נתבעת זו.

6. משבחרה הנתבעת להתמקד בטיעונים במישור הזיקה והיריבות שבין התובע לנתבעת ולאתר הבניה שלה, בזמן ובמקום הנטענים, זנחה היא בסיכומיה, את הטענות לענין חבותה העניינית כלפיו, אם בכלל, בנסיבות הספציפיות לתאונה, או לענין אשם תורם מצידו.

בהעדר התייחסות בסיכומים (שהושמעו בעל פה בישיבת 26.02.04), ניתן אמנם לראות את הנתבעת כמי שויתרה על טיעון ביחס לנ"ל, אולם, למען הסדר, ולהסיר ספק, אומר כי גם בעניינים אלה, נותרה גרסת התובע בלתי נסתרת, ואין ראיות להזים את הנטען והאמור מפיו לנדון.

על פי גרסתו, שכאמור לא נסתרה, היתה השליטה והמפתח הבלעדי של חדר החשמל, נתונים בידי מנהל עבודה מטעם חכשורי, וכאשר הוא פנה לתקן את הכבל הקרוע, היה זה אחרי שוידא שזרם החשמל נותק, ולפי ידיעתו, לא היתה שום סיבה או אפשרות סבירה, שהזרם יחודש במפתיע וטרם השלמת התיקון על ידו.

מכאן, שאפילו אם לא הוכח שאותו מנהל עבודה או מי מטעמו, אחראים לחיבור הזרם מחדש תוך התרשלות והתעלמות מהיות התובע בעיצומה של עבודת התיקון, די בכך, שהנתבעת לא דאגה לוודא קיום סביבת עבודה בטוחה ושמורה לעובד העוסק במלאכה כה רגישה ומסוכנת של תיקון כבל הזנת חשמל, כדי להקים עליה חבות נזיקית כלפי התובע כאשר נפגע בתאונה כפי שתוארה על ידו.

היתה זו הנתבעת 2, שצריכה היתה לדאוג ולוודא שלא תהיה אפשרות שזרם החשמל יחודש כל עוד התובע עצמו, לא אישר זאת, ולא הודיע על סיום מלאכת התיקון. משזה לא נעשה, והתובע נפגע בעיצומה של המלאכה וכאשר במפתיע, ובנסיבות לא ברורות עד היום, חזר הזרם לכבל החשמל, מוחזקת הנתבעת כאחראית וחבה כלפיו על מלוא נזקיו והפסדיו כתוצאה מהתאונה, כפי שיוכחו.

אין בפני
שמץ ראיה או אפילו טיעון גרידא, מצד הנתבעת, לבסס אשם תורם כלשהו של התובע לקרות התאונה, ולכן אין לפסוק מאומה נגדו במישור זה.

7. על כן, נקבעת חבות הנתבעת 2 כלפי התובע, ומכאן ואילך, הדיון יתמקד בשאלת הנזק הנטען והיקפו.

אשר לנתבע 1 - כפי שהוחלט על ידי כב' השופטת שחף בשעתו, מתן פסק הדין כלפי נתבע זה, ידחה עד סיום ההליך כלפי נתבעת 2, וכאשר הסכומים השונים יהיו ידועים וברורים.

8. מחמת שאין וודאות ששלב ההוכחות לענין הנזק, ככל שיהיה צורך בכך, ישמע בפני
, אבקש מן המזכירות להעביר התיק למנ"ת, אשר יראה לנתבו להמשך ולפי המסלול המקובל לבירור סוגיית הנזק וההפסד בתיקי נזקי גוף אשר שאלת החבות בהם שוב אינה במחלוקת.

הצדדים יקבלו הודעה על אופי המשך ההליך והמועדים.

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים.

ניתן היום ט"ז באדר, תשס"ד (9 במרץ 2004) בהעדר הצדדים.

אריאל ואגו
- שופט

001575/01א 134 ריקי
א בית משפט שלום 1575/01 גויטע יואל נ' גאלי אחזקות בע"מ, פרידמן חכשורי חברה להנדסה ולבניה בע"מ, דנאל גרופ בע"מ (פורסם ב-ֽ 09/03/2004)

להסרת פסק דין זה לחץ כאן