אביטל יפית, איטל יעקב, שחר שיפוצי מדחסים בע"מ - מניש מנועי חשמל 88 בע"מ

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
אביטל יפית איטל יעקב שחר שיפוצי מדחסים בע"מ מניש מנועי חשמל 88 בע"מ
 
אביטל יפית, איטל יעקב, שחר שיפוצי מדחסים בע"מ - מניש מנועי חשמל 88 בע"מ

מידע על אביטל יפית    מידע על איטל יעקב   


2940/09 תאמ     21/07/2010תיקים נוספים על אביטל יפית
תיקים נוספים על איטל יעקב
תיקים נוספים על שחר שיפוצי מדחסים בע"מ
תיקים נוספים על מניש מנועי חשמל 88 בע"מ
תאמ 2940/09 אביטל יפית, איטל יעקב, שחר שיפוצי מדחסים בע"מ נ' מניש מנועי חשמל 88 בע"מ
בית משפט השלום בכפר סבא

תא"מ 2940-09 מניש מנועי חשמל 88 בע"מ
נ' אביטל יפית
ואח'


21 יולי 2010
בפני
כב' הרשמת
אליה נוס


מבקשים

1. אביטל יפית

2. איטל יעקב

3. שחר שיפוצי מדחסים בע"מ


נגד

משיבים
1. מניש מנועי חשמל 88 בע"מ

הודעה

הבקשה לביטול פסק הדין נקבעת לדיון ליום 28 דצמבר 2010 בשעה 09:10 בפני
כב' הרשמת
אליה נוס
בבית משפט השלום בכפר-סבא.

המשיב יגיב לבקשה בתוך 20 יום מקבלת הבקשה.

בקשות לדחיית מועדי דיון שנקבעו וייקבעו בתיק זה תוגשנה בהתאם להוראת נוהל 1-10

(טיפול בבקשות לדחיית מועדי דיון), או בהתאם להוראת נוהל 2-10 (טיפול בבקשות לדחיית מועד מטעמים הקשורים בקיום דיון באותו מועד לפני שופט אחר), לפי העניין, אשר יצאו מלפני נשיאת בית המשפט העליון.
בקשות שלא תוגשנה באמצעות הטפסים שצורפו להוראות נוהל אלו, או בקשות שלא צורפו להן האישורים הנדרשים, או שנשמטו מהן פרטים רלבנטיים – יכול ותדחנה מטעם זה בלבד.
ניתן לעיין בהוראות הנוהל באתר האינטרנט של הרשות השופטת או במזכירות בית המשפט.

ב"כ המבקש ימסור העתק הבקשה וההודעה לב"כ המשיב בתוך 3 ימים מהיום.


ניתנה היום י' אב תש"ע 21 יולי 2010, בהעדר.תאמ בית משפט שלום 2940/09 אביטל יפית, איטל יעקב, שחר שיפוצי מדחסים בע"מ נ' מניש מנועי חשמל 88 בע"מ (פורסם ב-ֽ 21/07/2010)תיקים נוספים על אביטל יפית
תיקים נוספים על איטל יעקב
תיקים נוספים על שחר שיפוצי מדחסים בע"מ
תיקים נוספים על מניש מנועי חשמל 88 בע"מ
להסרת פסק דין זה לחץ כאןהוספת מידע משפטי למאגר
שתפו אותנו במידע משפטי שנוכל להוסיף למאגר שלנו. פסקי דין, כתבי תביעה ו/או הגנה, החלטות וכו' יוספו למערכת ויוצגו באתרנו ובגוגל.


הוסף מידע משפט