פרידמן יעד - שומרי העמק בע"מ

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
פרידמן יעד שומרי העמק בע"מ
 
פרידמן יעד - שומרי העמק בע"מ
תיקים נוספים על פרידמן יעד | תיקים נוספים על שומרי העמק בע"מ

1750/03 עב     14/03/2004
עב 1750/03 פרידמן יעד נ' שומרי העמק בע"מ
1
בתי הדין לעבודה
עב 001750/03
בית הדין האזורי לעבודה בנצרת

כב' השופט חיים סומך
- שופט ראשי
נציג ציבור עובדים: מר רפאל פרל
נציג ציבור מעבידים: מר דן מיבר
פרידמן יעד

בפני
בעניין:
התובע
נ ג ד
שומרי העמק בע"מ
הנתבעת
אילון אורי

ע"י ב"כ עוה"ד
פ ס ק ד י ן

1. לפנינו תביעה לחייב הנתבעת לשלם לתובע סכום של 23,696 ₪ בגין רכיבי התביעה הבאים:
א) פיצויי פיטורים 8,592 ₪
ב) דמי הבראה 827 ₪
ג) פדיון חופשה 1,001 ₪
ד) שעות נוספות 1,193 ₪
ה) שעות שבת 390 ₪
ו) שעות יום כיפור 86 ₪
ז) פקדון לביגוד 150 ₪
ח) הודעה מוקדמת 11,454 ₪

זאת בגין יחסי עובד ומעביד שהתקיימו בין הצדדים מ- 7/1/00 והסתיימו ביום 25/1/02 בפיטורים.

2. בכתב ההגנה הוכחשו טענות התובע, נטען שהתובע היה עובד הנתבעת ולא כמפורט בכתב התביעה.

כן נטען שהתובע עבד במשרה חלקית כסטודנט, מתחילת שנת 2002 עבד פחות מ- 86 שעות עבודה.

כן נטען שהתובע התפטר ולא פוטר הואיל הוא סרב לכל הצבת עבודה שהוצעה לו, וכן נמנע מלהתחייב לשעות עבודה באתרים שהוצעו לו.

בהתאם לחלקיות המשרה התובע זכאי לסכום של 724 ₪ הבראה, 875 ₪ חופשה.

כמו כן קבל התובע תוספת של 8% למשכורתו עבור שעות נוספות לכן הנתבעת אינה מחוייבת בכל תשלום נוסף.

כן נטען שלנתבעת זכות קיזוז בגין אי מתן הודעה מוקדמת, וכן הצורך בהכשרת עובד נוסף בסכום של 1,500 ₪ וכן סכום של 2,500 ₪ בגין פגיעה בשם הטוב של הנתבעת.

3. ביום 17/11/03 הגיעו ב"כ הצדדים להסדר דיוני כדלהלן:
" החלטה
1. בהתאם להחלטת בית הדין מיום 20/10/03 (אשר ניתנה על סמך הסכמת התובע) ועם קבלת הודעת ב"כ הנתבעת מיום 16/11/03, הריני מורה על הגשת סיכומים שלאחריהן ייתן בית הדין

פסק דין
לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט, על סמך החומר המצוי בתיק וכן על סמך המסמכים שיוגשו כמפורט להלן:
א) התובע בתוך 30 יום מיום שהחלטה זו תומצא לו.
ב) הנתבעת בתוך 30 יום מיום שסיכומי התובע יומצאו לה.
2. באחריות כל צד להעביר כל מסמך ישירות זה לזה ולציין זאת בעותק המוגש לבית הדין".

4. לאחר עיון בכתבי הטענות ובסיכומי ב"כ הצדדים על נספחיהם, הננו לחייב הנתבעת לשלם לתובע סכום של 5,000 ₪, סכום שישולם תוך 30 יום מהיום, אחרת ישא הצמדה וריבית מהיום עד התשלום בפועל.

5. בסכום שניפסק לעיל נלקחו בחשבון השיקולים הבאים:

א) משכורת קובעת - התובע היה עובד בשכר ובהתאם לכך נקבעו זכויותיו על פי השכר הממוצע ששולם ב- 12 החודשים שחלפו בטרם סיום יחסי העבודה.
ב) שעות נוספות ושעות שבת - בסכום הנ"ל התייחסנו לטענות הצדדים, לרבות הטענה שהנתבעת פעלה לפי צו ההרחבה בענף השמירה.
ג) לענין חופשה והבראה - בכתב ההגנה הודתה הנתבעת בחובה לשלם דמי הבראה בסכום של 724 ₪ ופדיון חופשה בסכום של 875 ₪, כן התייחסנו לסכומים ששולמו לתובע.
ד) סיום יחסי עובד ומעביד והזכות לפיצויי פיטורים והודעה מוקדמת - גרסת הנתבעת כי הוצעו לתובע מקומות עבודה חילופיים אינה מגובה במסמכים, את להבדיל ממכתבו של התובע שלא זכה למענה, בכל מקרה לא צורף מכתב שיש בו לחזק טענת הנתבעת.
ה) פקדון עבור ביגוד - התובע זכאי להחזר הפקדון עם החזרת הביגוד.

6. ניתן היום כ"א באדר תשס"ד, 14 מרץ 2004 - בהעדר הצדדים.
לשלוח לב"כ הצדדים פסק הדין בדואר.

7. כל צד רשאי להגיש ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים תוך 30 יום מקבלת פסק הדין.
_________________ _______________ ________________
ח. סומך - שופט ראשי נציג ציבור עובדים נציג ציבור מעבידים

יעל
עב בית דין אזורי לעבודה 1750/03 פרידמן יעד נ' שומרי העמק בע"מ (פורסם ב-ֽ 14/03/2004)
להסרת פסק דין זה לחץ כאן