אילן אלדר ,חב' אילן אלדר אחזקות בע"מ - היחידה למיסוי בינלאומי

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
אילן אלדר חב' אילן אלדר אחזקות בע"מ היחידה למיסוי בינלאומי
 
אילן אלדר ,חב' אילן אלדר אחזקות בע"מ - היחידה למיסוי בינלאומי
תיקים נוספים על אילן אלדר | תיקים נוספים על חב' אילן אלדר אחזקות בע"מ | תיקים נוספים על היחידה למיסוי בינלאומי

63078
275/01 עמה     14/03/2004
עמה 275/01 אילן אלדר ,חב' אילן אלדר אחזקות בע"מ נ' היחידה למיסוי בינלאומי
46
בתי המשפט

עמה000275/01
בשא 4417/04
בית משפט מחוזי חיפה;
14/03/2004
תאריך:
ש' וסרקרוג

בפני
:
1. אילן אלדר
ת"ז 006913875
2. חב' אילן אלדר אחזקות בע"מ
,ח"פ 512070442
בעניין:
המערערים
- נ ג ד -
היחידה למיסוי בינלאומי
המשיבים
החלטה

1. לתיק בית המשפט הוגשה בקשה להארכת מועד להגשת תצהירי עדות ראשית ביום 9/3/04, כאשר התיק נקבע לדיון מקדמי ליום 10/5/04.

2. ביום 10/3/04 נדחתה הבקשה, הגם שהוגשה בהסכמה, וזאת משום שבקשות הדחיה הם בגדר של "רעה חולה" שיש להתגבר עליה.

3. ביום 11/3/04 במהלך דיון בתיקים אחרים חזר וביקש עו"ד ציוני מבית המשפט לעיין שנית בהחלטתו, וזאת מאחר שבמסגרת המועדים שנותרו לא יהיה בידם להכין הגנתם.
הבהרתי מבלי שניתנה החלטה באותו מועד, כי יש להפנים את החלטות בית המשפט לעניין מועדים ולעמוד בהם, והוריתי על הגשת בקשה חדשה, אם אכן המערערים עומדים על הארכת הדיון.

4. לאחר שחזרתי ועיינתי בתיק מיוזמתי, ומאחר שאכן היו גם שאלות אחרות אשר עלו במהלך הדיונים, לרבות שאלת סדר הבאת הראיות, ובמיוחד כדי לאפשר למערערים להכין הגנתם כראוי - על אף שלדעתי יכולים וצריכים היו לעשות כן במסגרת המועדים שנקבעו - ומאחר שניתן לקדם את הדיון בתיק על דרך של קביעת הוכחות ולבטל את הדיון המקדמי, ובכפוף לכך שאכן מועד ההוכחות שיקבע יתקיים במועדו, החלטתי להיעתר לבקשה ולמנוע הצורך בהגשת בקשה נוספת תוך הדגשה חוזרת שיש לראות החלטה זו כחריג לכלל.

5. אשר על כן אני נעתרת לבקשה בתיק בש"א 4417/04 באופן חלקי כמפורט להלן:
המועד להגשת התצהירים מטעם המערערים יהיה עד ליום 10/5/04.
המועד להגשת התצהירים מטעם המשיב יהיה עד ליום 15/8/04 (שלא כמבוקש בבקשה).

הפגרה תמנה במניין הימים.

התיק נקבע להוכחות לשני הצדדים ליום 8/9/04 החל מן השעה 12:30.

ההוכחות ישמעו בדרך של הקלטה, על המזכירות להזמין הקלטה.

6. המועד שהיה קבוע לדיון מקדמי ליום 10/5/04, בטל.

המזכירות תמציא העתק ההחלטה לב"כ הצדדים.

ניתנה היום כ"א באדר, תשס"ד (14 במרץ 2004) בהעדר הצדדים.
ש' וסרקרוג
, שופטת
של
עמה בית משפט מחוזי 275/01 אילן אלדר ,חב' אילן אלדר אחזקות בע"מ נ' היחידה למיסוי בינלאומי (פורסם ב-ֽ 14/03/2004)

להסרת פסק דין זה לחץ כאן