מיסיק גלינה - אשל הירדן (1994) בע"מ

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
מיסיק גלינה אשל הירדן (1994) בע"מ
 
מיסיק גלינה - אשל הירדן (1994) בע"מ
תיקים נוספים על מיסיק גלינה | תיקים נוספים על אשל הירדן (1994) בע"מ

63081
1255/04 ברע     14/03/2004
ברע 1255/04 מיסיק גלינה נ' אשל הירדן (1994) בע"מ
1
בתי המשפט

ברע001255/04
בית משפט מחוזי חיפה
14/03/2004
תאריך:
ש' וסרקרוג

בפני
כבוד השופטת:
מיסיק גלינה

בעניין:
המבקשת
- נ ג ד -
אשל הירדן (1994) בע"מ
המשיבה

החלטה

1. בהתאם לסמכותי מכוח סעיף 406(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד- 1984 ולאחר שעיינתי בבקשה, אני מוצאת כי היא מצריכה תשובה בכתב.

2. המבקשת תמציא לתיק בית המשפט תוך 5 ימים מהיום עותק מלא של ההחלטה שניתנה בת"א 3893/00 בבית משפט השלום בעכו, על ידי כבוד השופטת חנה לפין הראל, לרבות פרוטוקול בית המשפט השלום, שקדם להחלטה לפסילת המומחה, וכן עותק של חוות הדעת שהוגשה בת"א 3893/00 וכן יצורף עותק מחוות הדעת של המומחה המהנדס ד"ר אביגדור פורת, בתיק זה.
מסמכים אלה יצורפו גם לעותק שעל המבקשת להמציא למשיבה.

3. המבקשת תמציא עותק הבקשה למשיבה תוך 5 ימים מהיום, בצירוף המסמכים שפורטו לעיל, ובצירוף עותק החלטה זו, ותמציא לתיק ביהמ"ש, תוך המועד הנ"ל אישור המצאה כדין. בהעדר אישור המצאה, אשקול מחיקת ההליך.
התשובה תינתן תוך 20 ימים מהיום.
בתשובה יש להתייחס גם לאפשרות שהבקשה תדון כערעור.

4. בית המשפט מציע לצדדים לשקול קבלת הערעור, ביטול החלטת בית משפט קמא בדבר פסילת חוות הדעת של המומחה, הזמנת המומחה להיחקר בבית המשפט, לרבות חקירתו בדבר ההליכים שהיו בת"א 3893/00 בבית משפט השלום בעכו, כאשר למשיבה תעמוד הזכות לחזור ולהגיש בקשה לפסילת חוות הדעת, ככל שהדבר יידרש לאחר החקירה. תהא הסכמה כאמור, לא יהיה צו להוצאות בערעור.

5. אני קובעת את התיק למעקב בפני
ליום 3/5/04 .
בהעדר החלטה אחרת, תינתן ההחלטה/פסק-דין בהעדר ועותק יומצא לב"כ הצדדים.

6. בשלב זה יש לעכב את ההליכים בבית משפט השלום.

המזכירות תמציא עותק ההחלטה לב"כ המבקש ועליו לפעול כמפורט לעיל.

ניתנה היום כ"א באדר, תשס"ד (14 במרץ 2004) בהעדר הצדדים.
ש' וסרקרוג
, שופטת
של

ברע בית משפט מחוזי 1255/04 מיסיק גלינה נ' אשל הירדן (1994) בע"מ (פורסם ב-ֽ 14/03/2004)

להסרת פסק דין זה לחץ כאן