פ.ת. פאנת בע"מ - ויטרום 88 (98) בע"מ

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
פ.ת. פאנת בע"מ ויטרום 88 (98) בע"מ
 
פ.ת. פאנת בע"מ - ויטרום 88 (98) בע"מ15286-12/08 תט     08/09/2009תיקים נוספים על פ.ת. פאנת בע"מ
תיקים נוספים על ויטרום 88 (98) בע"מ
תט 15286-12/08 פ.ת. פאנת בע"מ נ' ויטרום 88 (98) בע"מ
בית משפט השלום בקריות
08 ספטמבר 2009

ת"ט 15286-12-08 ויטרום 88 (98) בע"מ
נ' פ.ת. פאנת בע"מ
בקשה מס' 1

בפני

כב' הרשם
נדים מורני


מבקשת

1. פ.ת. פאנת בע"מ


נגד


משיבה

1. ויטרום 88 (98) בע"מהחלטה1.
המשיבה הגישה לביצוע כנגד המבקשת שיק שחולל החתום בחתימת המבקשת לפקודת המשיבה ע"ס 55,440 ₪ ז.פ. 5/2/08 ומשוך על בנק לאומי סניף מרכז הנגב (להלן: "השיק").

עקב הגשת השיק לביצוע נפתח תיק הוצל"פ 13-09860-08-1 כנגד המבקשת (להלן: "תיק ההוצל"פ").

2.
המבקשת הגישה התנגדות לביצוע השיק וטענה כדלקמן:

א.
המבקשת זכתה בביצוע עבודות בפרוייקט בניית סניף איקאה בראשון לציון עבור חברת סולל בונה.

ב.
בין היתר, המבקשת היתה צריכה להרכיב חלונות אש, היינו חלונות עמידים לאש עומדים בדרישות התקן הישראלי ולפי דרישות מכון התקנים.

ג.
ביצוע החלונות הוזמן אצל המשיבה, אולם, ולאחר הרכבת החלונות, יועץ הבטיחות של הפרוייקט וכיבוי אש פסלו את החלונות שהורכבו, היות ולא עמדו בתקן הנדרש.

ד.
האישור שהומצא ע"י המשיב בעניין עמידת החלונות בתקן לא הספיק כי העמידה בדרישות התקן הייתה חלקית.

ה.
המשיבה לא הצליחה לפתור את הבעיה וכתוצאה מכך המבקשת נאלצה לפנות לחברת מי השרון טכנולוגיות בע"מ, אשר ביצעה את העבודה שאושרה ע"י יועץ הבטיחות וע"י כיבוי אש.

עלות ביצוע העבודות מחדש הסתכמה בסך 75,000 ₪ + מע"מ לאחר קיזוז סך 73,260 ₪ עבור הזכוכיות הקיימות.

ו.
המבקשת ביטלה את השיק וטוענת שהמשיבה אינה זכאית לקבל סכום כלשהו ואף המבקשת תגיש תביעה נגדית בגין הנזקים שנגרמו לה.

3.
ב"כ המשיבה טען בסיכומיו כדלקמן:

א.
לא מדובר בכשלון תמורה מלא כלל ועיקר, אלא לכל היותר בכשלון תמורה חלקי לו טוענת המבקשת.

ב.
לא די בכשלון תמורה חלקי כדי לחלל שיק שניתן למחזיק בו, ויש צורך בכשלון תמורה מלא.

ג.
עסקת החלונות היתה ע"ס כ-160,000 ₪ כאשר השיק הינו ע"ס כ-55,000 ₪ והיתרה שולמה ע"י המבקשת למשיבה.

ד.
התירוץ של אי קיום "תקן מכון התקנים" הגיע לאחר ביטול השיק ולא לפניו.

ה.
ב"כ המשיבה הביעה תמיהתו מדוע המבקשת לא הביאה את היועץ ואת נציגי כיבוי אש לעדות!!

ו.
ב"כ המישבה טען גם שעניין תשלום סך 75,000 ₪ לחברת מי השרון בע"מ לא הוכחה ולא צורפה חשבונית או קבלה.

דיון והכרעה:

5.
במידה וטענות המבקשת נכונות הן, אני סבור שיש ליתן למבקשת רשות להתגונן בפני
בקשת הביצוע ללא תנאי.

הרי הדרישה של המפקח ושל שירותי הכבאות הינה דרישה בסיסית ויש לקיימה.

במידה ואכן המבקשת הוציאה סך של 75,000 ₪, עבור ביצוע התיקונים הדרושים בחלונות, סכום שהוא גבוה בהרבה מסכום השיק, די בכך כדי לאפשר לה להתגונן בפני
בקשת הביצוע.

6.
המבקשת לא צירפה להתנגדות מסמך כלשהו התומך בטענת המצהיר מטעם המבקשת ששילמה למשיבה סך של 75,000 ₪ + מע"מ.

מה יותר קל מאשר לצרף העתקי חשבוניות, קבלות או שיקים שיש בהם כדי לאשר את הנטען!?

7.
בנסיבות המתוארות, אני מחליט לתת למבקשת רשות להתגונן בפני
בקשת הביצוע בכפוף לכך שהמבקשת תפקיד בקופת ביהמ"ש סך של 40,000 ₪ במזומן או בערבות בנקאית צמודה ובלתי מוגבלת בזמן וזאת תוך 40 יום מהיום .

התצהיר שצורף לבקשה ישמש כתב הגנה בתיק העיקרי.

אי הפקדת הסכום כאמור במלואו ובמועדו יגרם לדחיית ההתנגדות וחיוב המבקשת בהוצאות בקשה זו.

8.
הוצאות הבקשה יוטלו ע"י ביהמ"ש אשר יכריע בתיק העיקרי ועפ"י שיקול דעתו.

המזכירות תמציא העתק מהחלטתי זו לצדדים בדואר רשום.

ניתנה היום,
י"ט אלול תשס"ט, 08 ספטמבר 2009, בהעדר הצדדים.תט בית משפט שלום 15286-12/08 פ.ת. פאנת בע"מ נ' ויטרום 88 (98) בע"מ (פורסם ב-ֽ 08/09/2009)תיקים נוספים על פ.ת. פאנת בע"מ
תיקים נוספים על ויטרום 88 (98) בע"מ
להסרת פסק דין זה לחץ כאןהוספת מידע משפטי למאגר
שתפו אותנו במידע משפטי שנוכל להוסיף למאגר שלנו. פסקי דין, כתבי תביעה ו/או הגנה, החלטות וכו' יוספו למערכת ויוצגו באתרנו ובגוגל.


הוסף מידע משפט