יוסף ויזל - שמואל רוזנפלד

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
יוסף ויזל שמואל רוזנפלד
 
יוסף ויזל - שמואל רוזנפלד28287-06/10 תאמ     06/10/2010תיקים נוספים על יוסף ויזל
תיקים נוספים על שמואל רוזנפלד
תאמ 28287-06/10 יוסף ויזל נ' שמואל רוזנפלד
בית משפט השלום בחיפהתא"מ 28287-06-10 ויזל נ' רוזנפלד
בפני

כב' השופטת
שולמית ברסלב


תובע

יוסף ויזל


נגד


נתבע

שמואל רוזנפלד


החלטה

משהוגש כתב הגנה – אני מורה כדלקמן:
1.
בשים לב לנשוא המחלוקת, יודיעו הצדדים תוך 30 יום מהיום האם קיימת הסכמה כי התביעה תוכרע על פי
סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] התשמ"ד-1984 לאחר הגמת נהגים קצרה, שאם כן, יקבע מועד קרוב ככל האפשר לשמיעת טיעונים בעל פה.
2.
בהיעדר הסכמה –
2.1
הצדדים יגישו הדדית תצהירי עדות ראשית של עדיהם תוך 60 יום מהיום, כאמור בתקנה 214ט לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד-1984.
2.2
עד שאינו בשליטת צד ולא הסכים ליתן תצהיר, גם לאחר בקשת עוה"ד שהומצאה לעד בכתב בדואר רשום, יומצאו פרטיו ותמצית עדותו הצפוייה, בתוך אותו מועד.
2.3
אם התובע לא יגיש תצהירים במועד – תימחק התביעה.

אם הנתבע לא יגיש תצהירים במועד – תינתן מלוא המשמעות לתקנה 168(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד-1984.
3.
התיק יובא לעיוני עם קבלת הודעות הצדדים ולא יאוחר מיום 26/12/10.

ניתנה היום,
כ"ח תשרי תשע"א, 06 אוקטובר 2010, בהעדר הצדדים.


תאמ בית משפט שלום 28287-06/10 יוסף ויזל נ' שמואל רוזנפלד (פורסם ב-ֽ 06/10/2010)תיקים נוספים על יוסף ויזל
תיקים נוספים על שמואל רוזנפלד
להסרת פסק דין זה לחץ כאןהוספת מידע משפטי למאגר
שתפו אותנו במידע משפטי שנוכל להוסיף למאגר שלנו. פסקי דין, כתבי תביעה ו/או הגנה, החלטות וכו' יוספו למערכת ויוצגו באתרנו ובגוגל.


הוסף מידע משפט