א.ש.ת. ניהול פרויקטים וכח אדם בע"מ, א.א.ד. שירותי כח אדם בע"מ - דניה סיבוס בע"מ, מחמד אדם

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
א.ש.ת. ניהול פרויקטים וכח אדם בע"מ א.א.ד. שירותי כח אדם בע"מ דניה סיבוס בע"מ מחמד אדם
 
א.ש.ת. ניהול פרויקטים וכח אדם בע"מ, א.א.ד. שירותי כח אדם בע"מ - דניה סיבוס בע"מ, מחמד אדם

מידע על מחמד אדם   


9529/07 תעא     12/01/2011תיקים נוספים על א.ש.ת. ניהול פרויקטים וכח אדם בע"מ
תיקים נוספים על א.א.ד. שירותי כח אדם בע"מ
תיקים נוספים על דניה סיבוס בע"מ
תיקים נוספים על מחמד אדם
תעא 9529/07 א.ש.ת. ניהול פרויקטים וכח אדם בע"מ, א.א.ד. שירותי כח אדם בע"מ נ' דניה סיבוס בע"מ, מחמד אדם
בית דין אזורי לעבודה בתל אביב - יפו12/1/11

תע"א 9529-07 מחמד אדם
נ' דניה סיבוס בע"מ
ואח'


בפני

כב' השופטת
ורדה סאמט

המבקשות
(הנתבעות)
1. א.ש.ת. ניהול פרויקטים וכח אדם בע"מ
2. א.א.ד. שירותי כח אדם בע"מ


נגד


המשיבים

1. דניה סיבוס בע"מ(צד ג')
2. מחמד אדם


(התובע)


ה ח ל ט ה
1.
בפני
בקשת הנתבעות למשלוח הודעת צד ג' כנגד המשיבה 1.
2.
התביעה המקורית הוגשה על ידי המשיב 2 (התובע) כנגד המבקשת 1, המשיבה 1 ונתבע נוסף. בית הדין אישר לתובע לתקן את כתב התביעה, וביום 24/9/09 הוגש כתב תביעה מתוקן כנגד המבקשות והמשיבה 1.
3.
ביום 27/5/10 הוגשה מטעם המשיב 2 (התובע) בקשה לדחיית התביעה כנגד המשיבה 1. בית הדין נעתר לבקשה ובהחלטה מיום 31/5/10 הורה על מחיקת התביעה כנגד המשיבה 1 ללא צו להוצאות.
4.
בקשת המבקשות לביטול החלטת בית הדין בדבר דחיית התביעה כנגד המשיבה 1 נדחתה בהתאם להחלטה מיום 13/9/10.

בעקבות החלטה זו הוגשה הבקשה שבפני
י.
5.
במאמר מוסגר יצויין כי עדותו של המשיב 2 (התובע) נשמעה בפני
בית הדין ביום 1/9/10.
6.
על פי הפסיקה, סמכותו של בית הדין לעבודה לנקוט בהליכים של משלוח הודעת צד ג' נובעת מהוראת סע' 33 לחוק בית הדין לעבודה, תשכ"ט – 1969 (להלן: "החוק"), המקנה סמכות לבית הדין לנהוג בדרך הנראית לו הטובה ביותר לעשיית משפט צדק בכל עניין של סדר דין אשר לא הוסדר בחוק או בתקנות על פיו, וזאת תוך אימוץ תקנות סדר הדין האזרחי.


באשר לתחומי סמכותו של בית הדין כאמור, נפסק:

"גבולותיה של הדרך הנכוחה לעשיית צדק יותוו בשים לב לתחומה של הסמכות העניינית" (ע"ע 1229/01 מכבי שירותי בריאות נ' וקסלר).
7.
לטענת המבקשות השאלה העיקרית שצריכה להתברר במסגרת הודעת צד ג', היא שאלת זהות המעסיק, כאשר לטענתן, יש לראות במשיבה 1 כמעסיקתו של התובע או לכל הפחות כמעסיקתו במשותף יחד עם המבקשות.

שאלה זו היא שאלה הנופלת בגדר סמכותו העניינית של בית הדין לעבודה.

בית הדין הארצי לעבודה קבע בעניין דומה, כי נסיבות בהן מתעוררת השאלה מי המעסיק של העובד התובע את זכויותיו ובאיזה אופן יש לחלק המחויבות לשלם את זכויותיו בין מספר מעסיקים של אותו עובד "הן הנסיבות המתאימות ביותר לצירופם של הצדדים השלישיים בבית הדין לעבודה ואל נסיבות שכאלה התכוון מתקין התקנות בנותנו את האפשרות לצרף צדדים שלישיים בבתי הדין לעבודה"

(ע"ע 262/06 התאחדות הסוחרים הכללית והעצמאיים בישראל נ' יהודה כהן ואח').
8.
בענייננו הן כתב התביעה המקורי והן כתב התביעה המתוקן, מלמדים לכאורה כי המשיב 2 ראה במשיבה 1, לכל הפחות כמעסיקתו במשותף יחד עם המבקשות. דחיית התביעה שהוגשה כנגד המשיבה 1 לבקשת המשיב 2, כפי הנראה נוכח הסדר אליו הגיעו הצדדים מחוץ לכתלי בית הדין, אין בה כשלעצמה כדי למנוע מהמבקשות מלברר את טענתן בדבר היותה של המשיבה 1 מעסיקתו של המשיב 2, כאשר שאלה זו באה בגדר סמכותו העניינית של בית הדין.
9.
אשר על כן הבקשה מתקבלת. הודעת צד ג' אשר הוגשה במצורף לבקשה מתקבלת לתיק. המבקשות ידאגו למשלוח ההודעה אל המשיבה 1.
10.
כתב הגנה מטעם צד ג' (המשיבה 1) יוגש בתוך 30 יום מיום קבלת ההודעה על ידם.
11.
עקב פרישתי הצפויה מועבר התיק לכבוד הנשיא לקביעת המשך ההליכים.

ניתנה היום,
ז' שבט תשע"א, 12 ינואר 2011, בהעדר הצדדים.תעא בית דין אזורי לעבודה 9529/07 א.ש.ת. ניהול פרויקטים וכח אדם בע"מ, א.א.ד. שירותי כח אדם בע"מ נ' דניה סיבוס בע"מ, מחמד אדם (פורסם ב-ֽ 12/01/2011)תיקים נוספים על א.ש.ת. ניהול פרויקטים וכח אדם בע"מ
תיקים נוספים על א.א.ד. שירותי כח אדם בע"מ
תיקים נוספים על דניה סיבוס בע"מ
תיקים נוספים על מחמד אדם
להסרת פסק דין זה לחץ כאןהוספת מידע משפטי למאגר
שתפו אותנו במידע משפטי שנוכל להוסיף למאגר שלנו. פסקי דין, כתבי תביעה ו/או הגנה, החלטות וכו' יוספו למערכת ויוצגו באתרנו ובגוגל.


הוסף מידע משפט