מיטל לי- תעשיות אלומיניום בע"מ - עידן 88 שיווק כלי עבודה (94) בע"מ

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
מיטל לי- תעשיות אלומיניום בע"מ עידן 88 שיווק כלי עבודה (94) בע"מ
 
מיטל לי- תעשיות אלומיניום בע"מ - עידן 88 שיווק כלי עבודה (94) בע"מ3882-11/10 תאק     06/02/2011תיקים נוספים על מיטל לי- תעשיות אלומיניום בע"מ
תיקים נוספים על עידן 88 שיווק כלי עבודה (94) בע"מ
תאק 3882-11/10 מיטל לי- תעשיות אלומיניום בע"מ נ' עידן 88 שיווק כלי עבודה (94) בע"מ
st1\:*{behavior: }
בית משפט השלום באשקלוןתא"ק 3882-11-10 עידן 88 שיווק כלי עבודה (94) בע"מ
נ' מיטל לי- תעשיות אלומיניום בע"מ

מספר בקשה:
2

בפני

כב' הרשמת
עפרה גיא


מבקשים

מיטל לי- תעשיות אלומיניום בע"מ


נגד


משיבים

עידן 88 שיווק כלי עבודה (94) בע"מהחלטה


1.
בפני
י בקשה למחיקת כותרת ובקשת רשות להתגונן אשר הוגשה על ידי המבקשת.

2.
המדובר בתביעה שהוגשה על ידי המשיבה כנגד המבקשת ובמסגרתה נתבעה זו האחרונה לשלם למשיבה סך של 41,455 ₪ עבור סחורה שסופקה לה ולא שולמה על ידה.

3.
תחילה אדרש בקשה למחיקת הכותרת. המבקשת טענה שיש למחוק כותרת התביעה ולקבוע כי התביעה אינה ראויה להתברר בסדר דין מקוצר, שכן לגרסתה רוב התביעה למעט לשיק שצורף על סך של 13,22/ ₪, אינה מבוססת על ראשית ראיה בכתב ולכן התובענה כולה אינה מתאימה להתברר בסדר דין מקוצר ולפיכך, יש להורות על מחיקת כותרת התביעה כולה.

4.
מנגד טענה המשיבה, שלכתב התביעה צורפו תעודות משלוח שכולן חתומות על ידי המבקשת או מי מטעמה המעידות על קבלת הסחורה וצורף שיק שחולל ואף צילום מכתב בו המבקשת הודיעה על מצבה הכלכלי הקשה בו הודיעה כי תעשה הכל על מנת לפרוע החוב.

5.

ההלכה הפסוקה בעניין דרישת הכתב,
ידועה ולפיה דרישת הכתב, הינה מינימלית ודי בראשית ראיה בכתב בלבד, על מנת להכשיר את הגשת התביעה בסדר דין מקוצר (ע"א 5520/90 חברת שבת שווק בע"מ ואח' נ' בנק איגוד לישראל בע"מ, פ"ד מו (5) 462; ע"א 588/89 הילולים(אריזה ושווק) בע"מ ואח' נ' בנק המזרחי המאוחד בע"מ, פ"ד מה(3) 188, ע"א 316/64 ארגון פועלים על שם בן עמי נ' קק"ל, פ"ד יח (363 (4, 356)6.
בנסיבות הענין די בראיות שצורפו בכדי לשמש ראיה שבכתב לקיומה של תביעה הראויה להתברר בסדר דין מקוצר, שכן צורפו לכתב התביעה מעל ל-20 תעודות משלוח אשר כולן נחזות כחתומות על ידי נציגי המבקשת ודי בכך בכדי לבסס עילת תביעה כנגדה ובמיוחד כשלא הוכחשו החתימות.

6.
יתרה מזאת, המבקשת שלחה למשיבה ביום 15/8/2010 הודעה לפיה נקלעה לקשיים כלכליים ותעשה כל מאמץ על מנת לסלק חובותיה ואף מכתב זה, יש בו הודאה וראייה בכתב להתקשרות שנעשתה בין הצדדים ובחיוביה של המבקשת כלפי המשיבה והחשבוניות שצורפו יחד עם תעודות המשלוח החתומות, יש בהן אף בכדי לפרט הסכום הקצוב שנתבע וכל זאת מבלי להידרש לשיק שצורף.


אשר על כן, התביעה עומדת בדרישות הוראות תקנה 202 (1) (א) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד- 1984, שכן צורפו די ראיות שבכתב אשר יש בהן בכדי להעיד על קיומו של חוזה בין הצדדים ולסכום הקצוב הנתבע ולפיכך אין להורות על מחיקת הכותרת ודין הטענה להידחות.

7.
אדרש כעת ליתר טענות המבקשת בבקשת הרשות להתגונן וסיבות הענין מצאתי מקום לעשות שימוש בסמכותי בהתאם להוראות תקנה 205 (ג) לתקנות סדר הדין האזרחי ולדחות הבקשה אף ללא צורך בקיומו של דיון ואפרט טעמי:

לטענת המבקשת,
הסחורה שבגינה נתבעה, סופקה לה באיחור ניכר ובמחירים מופקעים, העולים על אלו שסוכמו בין הצדדים וכתוצאה מכך נגרמו לה עיכובים באספקת הסחורה ללקוחות הקצה דבר שגרם לה נזקים בסכומים העולים על סכום החוב הנתבע.

8.
שורה ארוכה של הלכות חזרה וקבעה שנתבע בסדר דין מקוצר חייב להיכבד ולפרט פרטי הגנתו ואין הוא רשאי להסתפק בטענות כלליות ומשכך, חייב להיכנס לפרטים העובדתיים עליהם נסמכת הגנתו (ראה ע"א 373/69 חנון נ' "חגור" מושב עובדים להתיישבות שיתופית, פ"ד כ"ג (2) 347, 349).


בענין הנדון המבקשת לא פרטה כל טענת הגנה ראויה. כך לא פרטה מה היו המחירים שסוכמו בין הצדדים לפי גרסתה ואף לא פרטה מה היו המועדים בהם סוכם כי תסופק הסחורה וכמה זמן לאחר מכן סופקה הסחורה. המדובר בטענות סתמיות לא מפורטת ובהתאם להלכה אין ליתן רשות להגן בגינן.

9.
יתרה מזאת. המבקשת טוענת שכתוצאה מהתנהלות המשיבה נגרמו לה נזקים העולים בשיעורם על הסכומים הנתבעים. תחילה אומר כי טענה זו אינה מתיישבת עם מכתבה מיום 15/8/2010 לפיו קיים חוב ודי בכך בכדי לדחות ההתנגדות. כמו כן, הגם שלא צוין בצורה מפורשת, הרי שטענת המבקשת היא טענת קיזוז.


אף לענין זה נפסק בשורה ארוכה של הלכות שטענת קיזוז חייבת להיות מפורטת ולפרט את הסכום הנתבע ולהציג בצורה מפורשת את מערכת היחסים עליה מבוססת. כן נקבע שדרישת קיזוז בעלמא ועל דרך הסכם, אין בה בכדי ליצור תשתית מספקת עליה ניתן לבסס תביעת קיזוז המצדיקה דיון בבקשה לגופה,ראה ספרו של ד. בר אופיר, סדר דין מקוצר בהלכה הפסוקה, מהדורה שמינית (2006), עמוד 213; ע"א 579/85 אריאן ואח' נ' בנק לאומי לישראל, פ"ד מ (2), 765,767, שם נקבע כי "
יש להעלות טענת קיזוז בצורה מפורטת וברורה, כדרך שמנסחים כתב-תביעה. דרישת קיזוז בעלמא ועל דרך הסתם אין בה כדי ליצור תשתית מספקת, שעליה ניתן לבסס תביעת קיזוז, המדיקה דיון לגופה או הענקת רשות להתגונן
".


אשר על כן ובהיעדר פירוט מינימלי לענין טענת הקיזוז אפילו לא פירוט של הסכום אותו מבוקש לקזז, אין להסתפק בטענת המבקשת לפיה מדובר בנזקים העולים בסכום גבוה בעשרות מונים מסכום החוב הנתבע, כטענת המבקשת ומדובר בטענה סתמית אשר אין בה תשתית מינימלית שיש בה בכדי לבסס הטענה ודינה להידחות.

10.
אשר על כן ולנוכח האמור אף בקשת הרשות להגן נדחית. המבקשת תישא בהוצאות הבקשה בסך של 1200 ₪.

11.
ב"כ המשיבה יגיש טיוטת

פסק דין
לחתימתי תוך שבעה ימים בשים לב להוראות סעיף 81א2 להוראות חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז- 1967 באשר לשכר טרחת עו"ד.

ניתנה היום, ב'
אדר א תשע"א, 06 פברואר 2011, בהעדר הצדדים.
תאק בית משפט שלום 3882-11/10 מיטל לי- תעשיות אלומיניום בע"מ נ' עידן 88 שיווק כלי עבודה (94) בע"מ (פורסם ב-ֽ 06/02/2011)תיקים נוספים על מיטל לי- תעשיות אלומיניום בע"מ
תיקים נוספים על עידן 88 שיווק כלי עבודה (94) בע"מ
להסרת פסק דין זה לחץ כאןהוספת מידע משפטי למאגר
שתפו אותנו במידע משפטי שנוכל להוסיף למאגר שלנו. פסקי דין, כתבי תביעה ו/או הגנה, החלטות וכו' יוספו למערכת ויוצגו באתרנו ובגוגל.


הוסף מידע משפט