שמואל רוזנפלד - יוסף ויזל

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
שמואל רוזנפלד יוסף ויזל
 
שמואל רוזנפלד - יוסף ויזל28287-06/10 תאמ     08/03/2011תיקים נוספים על שמואל רוזנפלד
תיקים נוספים על יוסף ויזל
תאמ 28287-06/10 שמואל רוזנפלד נ' יוסף ויזל
בית משפט השלום בחיפה
תא"מ 28287-06-10 ויזל נ' רוזנפלד


בקשה מס'
2

בפני

כב' השופטת
שולמית ברסלב

מבקש
שמואל רוזנפלד


נגד

משיב
יוסף ויזל


החלטה


בהעדר הודעת הצדדים כאמור בהחלטה מיום 6/10/10 (סעיף 1) ומיום 30/12/10 - הצדדים מוזמנים לישיבת הוכחות וסיכומים בעל פה ביום 3/11/2011 בשעה 10:00.
לקראת ישיבה זו ניתנות ההוראות הבאות:
1.
על התובע לשלם מחצית שנייה של האגרה לא יאוחר מ-20 יום לפני מועד ישיבת ההוכחות.
בהעדר תשלום מחצית שנייה במועד - תימחק התובענה.
האמור בסעיף זה לעיל לא יחול על בעלי הדין להם הוקנה פטור מחובת תשלום אגרה, על פי סעיף 19 לתקנות בית המשפט (אגרות), התשס"ז-2007.
2.
הצדדים ידאגו לזימון עדיהם לישיבת ההוכחות תוך 20 יום מהיום. אם וככל שעד מסוים לא יכול להתייצב למועד הקבוע לישיבת ההוכחות, יודיע על כך בעל הדין לבית המשפט תוך 30 יום מהיום.
יובהר כי מועד הישיבה לא ידחה עקב אי התייצבות עד שלא זומן כדין תוך 20 יום מהיום ו/או עקב אי התייצבות עד אשר בעל הדין חדל מלהודיע לבית המשפט תוך 30 יום מהיום כי אין ביכולתו להתייצב לישיבה חרף זימונו כדין במועד.
3.
הצדדים יערכו לסיכומים בעל פה בתום שמיעת העדים.

ניתנה היום, ב'
אדר ב תשע"א, 08 מרץ 2011, בהעדר הצדדים.
תאמ בית משפט שלום 28287-06/10 שמואל רוזנפלד נ' יוסף ויזל (פורסם ב-ֽ 08/03/2011)תיקים נוספים על שמואל רוזנפלד
תיקים נוספים על יוסף ויזל
להסרת פסק דין זה לחץ כאןהוספת מידע משפטי למאגר
שתפו אותנו במידע משפטי שנוכל להוסיף למאגר שלנו. פסקי דין, כתבי תביעה ו/או הגנה, החלטות וכו' יוספו למערכת ויוצגו באתרנו ובגוגל.


הוסף מידע משפט