אמין אבו זהרה, עומר עטאללה - מגנום 88 בע"מ, מגנום 2525 בע"מ, עולם הקשת

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
אמין אבו זהרה עומר עטאללה מגנום 88 בע"מ מגנום 2525 בע"מ עולם הקשת
 
אמין אבו זהרה, עומר עטאללה - מגנום 88 בע"מ, מגנום 2525 בע"מ, עולם הקשת

מידע על אמין אבו זהרה    מידע על עועטאללה    מידע על עולם הקשת   


12481/09 א     07/02/2011תיקים נוספים על אמין אבו זהרה
תיקים נוספים על עומר עטאללה
תיקים נוספים על מגנום 88 בע"מ
תיקים נוספים על מגנום 2525 בע"מ
תיקים נוספים על עולם הקשת
א 12481/09 אמין אבו זהרה, עומר עטאללה נ' מגנום 88 בע"מ, מגנום 2525 בע"מ, עולם הקשת
בית משפט השלום בירושליםת"א 12481-09 אבו זהרה ואח' נ' מגנום 88 בע"מ
ואח'


בפני

כב' השופט
עודד שחם


תובעים

1
.
אמין אבו זהרה

2
.
עומר עטאללה


נגד


נתבעים

1.מגנום 88 בע"מ
2.מגנום 2525 בע"מ
3.עולם הקשת
פסק דין


לאחר שנתתי דעתי לכתבי הטענות על צרופותיהם, ולטענות הצדדים, נקבע בזה כי לסילוק מלא ומוחלט של כל הטענות נשוא התביעה, ובלא לקבוע כל ממצא, יתרמו הנתבעים, על דרך הפשרה, ציוד קליעה בחץ וקשת למועדון קשתי מודיעין בעיר מודיעין, בשווי (על פי מחיר המחירון) של 11,000 ₪

. סכום זה כולל מע"מ כדין. הציוד שייתרם יהיה ציוד חדש, שלא נעשה בו שימוש. פריטי הציוד שייתרמו ייקבעו בעצה אחת עם יו"ר המועדון שמוליק הרפז. התרומה תיעשה לא יאוחר מיום 14.3.11.

מובהר, בלא לקבוע כל ממצא לגופו של עניין, כי המדריך פימה, אשר לשני הצדדים טענות לגביו בכתבי הטענות, לא יהיה מעורב, במישרין או בעקיפין, בקביעת פריטי הציוד שייתרמו. באחריות בא כוח הנתבעים למסור לבא כוח התובעים הודעה מסודרת, עד המועד האמור, על ביצוע התרומה על פי

פסק דין
זה.

בכפוף לכך, אני מורה על סגירת התיק. אגרת ההליך תושב לתובעים על פי התקנות.

ניתן היום,
ג'
אדר א תשע"א, 07 פברואר 2011, בהעדר הצדדים.


א בית משפט שלום 12481/09 אמין אבו זהרה, עומר עטאללה נ' מגנום 88 בע"מ, מגנום 2525 בע"מ, עולם הקשת (פורסם ב-ֽ 07/02/2011)תיקים נוספים על אמין אבו זהרה
תיקים נוספים על עומר עטאללה
תיקים נוספים על מגנום 88 בע"מ
תיקים נוספים על מגנום 2525 בע"מ
תיקים נוספים על עולם הקשת
להסרת פסק דין זה לחץ כאןהוספת מידע משפטי למאגר
שתפו אותנו במידע משפטי שנוכל להוסיף למאגר שלנו. פסקי דין, כתבי תביעה ו/או הגנה, החלטות וכו' יוספו למערכת ויוצגו באתרנו ובגוגל.


הוסף מידע משפט