דיצה השקעות וניהול בע"מ - אד מרי השקעות בע"מ, עידן גל השקעות בע"מ

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
דיצה השקעות וניהול בע"מ אד מרי השקעות בע"מ עידן גל השקעות בע"מ
 
דיצה השקעות וניהול בע"מ - אד מרי השקעות בע"מ, עידן גל השקעות בע"מ
תיקים נוספים על דיצה השקעות וניהול בע"מ | תיקים נוספים על אד מרי השקעות בע"מ | תיקים נוספים על עידן גל השקעות בע"מ |

770530
111/08 הפ     02/04/2011
הפ 111/08 דיצה השקעות וניהול בע"מ נ' אד מרי השקעות בע"מ, עידן גל השקעות בע"מ
בית המשפט המחוזי בנצרתה"פ 111-08
דיצה השקעות וניהול בע"מ
נ' אד מרי השקעות בע"מ
ואח'


בפני

כב' השופט
יונתן אברהם


מבקשים

דיצה השקעות וניהול בע"מ


נגד


משיבים

1. אד מרי השקעות בע"מ
2. עידן גל השקעות בע"מהחלטה

בפני
י בקשה לפי פקודת בזיון בית המשפט ובה נטען כי המשיבות אינן מקיימות חיובים כספיים וחיובים לבצע המצאת מסמכים שונים לפי פסק הדין.
מנגד נטען כי ככל שמדובר בחיובים כספיים, על המבקשת לפעול בהליכי הוצל"פ. כן נטען כי הכספים נשוא הבקשה הם כספי נאמנות שהופקדו בידי ב"כ המשיבות לטובת המשיבות ובעניין זה הגיש ב"כ המשיבות בקשה לטען ביניים בבית משפט השלום בירושלים כאשר המשיבות לה הן המבקשת והמשיבות כאן.
באשר למסמכים טענו כי אלה הומצאו עוד בשנת 2008
(קודם למתן פסק הדין בתיק דנן). כן נטען כי המבקשת עצמה לא קיימה חיובה לפי פסק הדין להפקיד בידי ב"כ המשיבה בנאמנות יפו"כ לצורך מחיקת ה"א שנרשמה על חלקה 88 , לטובת המבקשת.

לאחר עיון בטענות הצדדים ושקילתם, נדחית הבקשה ככל שהיא נוגעת לאי קיום חיובים כספיים.
ההלכה בעניין זה ברורה וידועה .
מקום בו יכול צד לנקוט הליכי הוצאה לפעל לא יינתן לו סעד לפי פקודת בזיון בית המשפט.

מכאן באשר לקיום ההחיוב
להמצאת המסמכים הנדרשים לצורך העברת הזכויות בחלקה 87 ע"ש המבקשת.
כך הוסכם בהסכם הפשרה לו ניתן תוקף של

פסק דין
בתיק זה:

"
כמו כן, תוך 30 יום מתום מניין 120 הימים הנ"ל יומצאו למבקשת שטרי מכר, שטרי חכירה חתומים, אישור מס שבח, אישור מס מכירה, אישור מס רכוש, אישור עיריה כולל היטל השבחה לצורך רישום בטאבו (


לשכת רישום המקרקעין), וכן יפו"כ בלתי חוזר ופרוטוקולי חברות (להלן:- "המסמכים"


).


מוסכם כי בתום 120 הימים הנ"ל, ובמידה שתחול האופציה השניה הנ"ל, תפקיד המבקשת בידיו הנאמנות של עו"ד י. ריכטר יפוי כח בלתי חוזר לצורך מחיקת הערת האזהרה הנ"ל, בחלקה 88.


"

אני דוחה את טענת עו"ד ריכטר ב"כ המשיבות כי המסמכים הומצאו בשנת 2008 ועל כן אין צורך בהמצאתם כיום. לו אכן הומצאו אז, מדוע הוסכם בהסכם הפשרה בשנת 2009 על המצאתם?
בכל מקרה וגם אם הומצאו כולם או חלקם, הסכם הפשרה שנחתם מאוחר יותר, בשנת 2009 יצר חיוב חדש שיש לקיימו.
את הטענה האחרת בדבר אי קיום חיוב המבקשות להמציא יפו"כ למחיקת הערת אזהרה יש לקבל. זו לא הוכחשה. סבורני כי מדובר בחיובים שלובים. חוסר האימון בין הצדדים הוא העומד בעוכרי המצאת המסמכים שכן אף אחד מן הצדדים אינו סומך על האחר כי לאחר שהוא ימציא לאחר את המסמך/מסמכים ,
ימציא לו גם האחר את המסמכים.
לעניין זה, סבורני שיש פתרון בלשון ההסכם והוא הסדר הנאמנות שקבעו הצדדים בנוגע ליפוי הכח.
בהתאם אני מורה לצדדים כדלקמן:
המבקשת תמציא לידיו הנאמנות של עו"ד ריכטר יפוי כח למחיקת הערת האזהרה על חלקה 88.
על עו"ד ריכטר נאסר בזאת לבצע שימוש ביפוי כח זה ללא היתר מפורש בכתב מבית משפט זה.
תוך 30 יום מיום המצאת יפוי הכח הנ"ל לעו"ד ריכטר, יומצאו לב"כ המבקשת כל המסמכים הנ"ל עליהם הוסכם בהסכם הפשרה.
במידה שהמשיבות לא תמצאנה את המסמכים הנ"ל לב"כ המבקשת, תוך המועד שקבעתי, יחזיר עו"ד ריכטר את יפוי הכח הנ"ל לב"כ המשיבות עו"ד פרידמן. והמבקשת תהיה זכאית לסעדים לפי פקודת בזיון בית המשפט.
עם המצאת המסמכים ע"י המשיבות למבקשת יגיש עו"ד ריכטר בקשה לבית המשפט להתיר שימוש ביפוי הכח ולאחר קבלת תגובת עו"ד פרידמן יוחלט בבקשה זו.

נוכח ההחלטה שנתקבלה אינני עושה צו להוצאות.

להמציא לב"כ הצדדים.
ניתנה היום, כ"ז
אדר ב תשע"א, 02 אפריל 2011, בהעדר הצדדים.
הפ בית משפט מחוזי 111/08 דיצה השקעות וניהול בע"מ נ' אד מרי השקעות בע"מ, עידן גל השקעות בע"מ (פורסם ב-ֽ 02/04/2011)

להסרת פסק דין זה לחץ כאן