יצחק בוזגלו - משמר הירדן - כפר שיתופי להתיישבות חקלאית בע"מ

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
יצחק בוזגלו משמר הירדן - כפר שיתופי להתיישבות חקלאית בע"מ
 
יצחק בוזגלו - משמר הירדן - כפר שיתופי להתיישבות חקלאית בע"מ
תיקים נוספים על יצחק בוזגלו | תיקים נוספים על משמר הירדן - כפר שיתופי להתיישבות חקלאית בע"מ

70910
1141/04 רעא     23/02/2004
רעא 1141/04 יצחק בוזגלו נ' משמר הירדן - כפר שיתופי להתיישבות חקלאית בע"מ


בבית המשפט העליון בירושלים

רע"א 1141/04 - א'

כבוד הרשמת ח' מאק-קלמנוביץ

בפני
:

יצחק בוזגלו

המבקש:

נ ג ד


משמר הירדן - כפר שיתופי להתיישבות חקלאית בע"מ

המשיב:

בקשה לפטור מאגרה ומעירבון

החלטה
זוהי בקשה לפטור מחיוב בתשלום אגרה ומהפקדת ערבון בבקשת רשות ערעור. מן הבקשה ונספחיה עולה אכן כי מצבו הכלכלי של המבקש קשה וספק אם יוכל לעמוד בנטל התשלום. כיון שבקשת רשות הערעור מגלה עילה, אני פוטרת את המבקש מתשלום האגרה.
שונה המצב באשר לפטור מהפקדת ערבון: הערבון נועד להבטיח כי אם תידחה הבקשה והמבקש יחויב בהוצאות יקל על הצד שכנגד לגבות הוצאות אלו, ולפיכך מותנה הפטור בקיומו של סיכוי טוב לזכות בהליך (בש"א 329/90, אברך נגד גרוגר ואח', פ"ד מד (2) 383). לאחר שעיינתי בפסק הדין של בית המשפט המחוזי ובטענות הצדדים אינני סבורה כי זהו המצב כאן: בהתחשב בזמן הרב שחלף מאז ניתן פסק הבורר נשוא הבקשה להארכת מועד; פרק זמן שניתן להסביר רק חלק ממנו, כמו גם בעובדה שהפסק ניתן בהסכמת המבקש, לא ניתן לקבוע כי סיכוייו של הליך זה להתקבל טובים דיים. אני דוחה, איפוא, את הבקשה לפטור מערבון. עם זאת, בהתחשב במצבו של המבקש, ועל מנת שלא לחסום לחלוטין את דרכו, אני מעמידה את גובה הערבון בהליך זה על סכום מופחת של 5,000 ₪.
הערבון כאמור יופקד תוך שלושים יום, שאם לא כן יידחה ההליך ללא הודעה נוספת.

ניתנה היום, א' באדר תשס"ד (23.2.2004).
חגית מאק-קלמנוביץ' שופטת
ר ש מ ת
_________________________
העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח. 04011410_q02.doc
מרכז מידע, טל' 02-6750444 ; אתר אינטרנט, www.court.gov.il
1
2
1
רעא בית המשפט העליון 1141/04 יצחק בוזגלו נ' משמר הירדן - כפר שיתופי להתיישבות חקלאית בע"מ (פורסם ב-ֽ 23/02/2004)

להסרת פסק דין זה לחץ כאן