מאיר גוטרבוים - עו"ד מפרק זמני לנתיב דודבע"מ - אשל הירדן בניה ופיתוח בע"מ,בנק הפועלים בע"מ,כונס הנכסים הרשמי - מחוז חיפה

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
מאיר גוטרבוים - עו"ד מפרק זמני לנתיב דודבע"מ אשל הירדן בניה ופיתוח בע"מ בנק הפועלים בע"מ כונס הנכסים הרשמי - מחוז חיפה
 
מאיר גוטרבוים - עו"ד מפרק זמני לנתיב דודבע"מ - אשל הירדן בניה ופיתוח בע"מ,בנק הפועלים בע"מ,כונס הנכסים הרשמי - מחוז חיפה
תיקים נוספים על מאיר גוטרבוים - עו"ד מפרק זמני לנתיב דודבע"מ | תיקים נוספים על אשל הירדן בניה ופיתוח בע"מ | תיקים נוספים על בנק הפועלים בע"מ | תיקים נוספים על כונס הנכסים הרשמי - מחוז חיפה |

71002
1568/04 בשא     17/05/2004
בשא 1568/04 מאיר גוטרבוים - עו"ד מפרק זמני לנתיב דודבע"מ נ' אשל הירדן בניה ופיתוח בע"מ,בנק הפועלים בע"מ,כונס הנכסים הרשמי - מחוז חיפה
1
בתי המשפט
בשא001568/04
בית משפט מחוזי נצרת
בתיק עיקרי: פשר 001025/04

17/5/04
תאריך:
כב' השופטת גבריאלה (דה-ליאו) לוי

בפני
:
מאיר גוטרבוים - עו"ד מפרק זמני לנתיב דוד
בע"מ
בעניין:

(להלן - "החברה")
- נ ג ד -
1. אשל הירדן בניה ופיתוח בע"מ

2. בנק הפועלים בע"מ

3. כונס הנכסים הרשמי - מחוז חיפה
המשיבים
החלטה

לצערי לאחר הדיון, התיק ירד למזכירות לטיפול ולא הוחזר אלי כפי דרישתי למתן החלטה.

מצאתי את התיק רק בשובי לבית המשפט לאחר העדרות כבת שבועיים, וע"כ ניתנת החלטתי עתה.

בפני
בקשה שהוגשה על ידי המפרק הזמני של החברה ליתן צו למניעת מימוש ערבויות שהוצאו על ידי החברה לטובת המשיבה, וזאת בדרך של בקשה למתן הוראות. [במאמר מוסגר יצויין כי בינתיים ניתן כבר צו פרוק לחברה].

מדובר בערבויות ביצוע הנוגעות לפרוייקטים אותן התחייבה החברה לבצע עבור המשיבה.

לטענת המפרק, הדרישה לחילוט הערבויות הוגשה מתוך מניעים פסולים ושלא בתום לב, העולים כדי מרמה, וכי העבודות נשוא הערבויות בוצעו על ידי החברה.

טענתה העיקרית של המשיבה הינה כי לא ניתן לדון בבקשה זו בדרך של בקשה למתן הוראות, באשר מדובר למעשה בניהול הליך שלם של שמיעת עדויות אשר בית משפט של פרוק אינו נוהג לשמוע, וזאת שעה שהבקשה הוגשה עוד אף בטרם ניתן צו הפרוק.

מעבר לכך, פורשת המשיבה בתגובתה טענותיה לגופו של עניין.

מבלי להיכנס לכל הטענות עמדתי הינה כי אכן לא ניתן לדון בבקשה כזו בדרך של מתן הוראות שהרי כל כולה של הבקשה נוגע לעניין היקף העבודות שבוצעו על ידי החברה, ובכלל זה ההיקף הכספי, והפרות שהיו או לא היו על ידי מי מהצדדים. אין ספק שהדבר מצריך שמיעת ראיות רבות כדי להכריע בשאלה, האם זכאית המשיבה לדרוש את מימוש הערבויות אם לאו, מעבר לשאלה אם הערבויות הנ"ל הינן ערבויות אוטונומיות.

מאחר והבעתי עמדתי זו עוד במעמד הדיון, נטען על ידי ב"כ המשיבה כי גם אם זו עמדת בית המשפט, על בית המשפט להידרש רק לשאלה אם מדובר בערבות אוטונומית אם לאו, ובהתאם להשאיר או לבטל את הצו הזמני שניתן, ובאשר לשאלת הנזק, להפנות את המפרק להגשת תביעה בדרך של תובענה רגילה.

לטענת המשיבה, הוכח לכאורה קיומו של נזק בפועל וכי בהיות הערבות ערבות אוטונומית זכאית המשיבה לדרוש מימושה, וע"כ יש לבטל את הצו הזמני שניתן.

הבקשה כאמור הוגשה בדרך של מתן הוראות. המצהיר מטעם המפרק לא התייצב לדיון מאחר והמפרק סבר שבאותו מועד לא יתקיים דיון.

המצהיר מטעם המשיבה לא נחקר ולמעשה לא נעשה בפני
כל ברור עובדתי ולו לכאורה.

כאמור עמדתי הינה כי בעניין זה יש להפנות המפרק לדרך של הגשת תובענה ובמסגרתה לעתור לסעדים זמניים.

אף לצורך סעד זמני, יש להוכיח עובדות מסויימות ולו לכאורה, וע"כ מאחר ובפני
לא התקיים כל ברור עובדתי, איני יכולה להידרש כלל לבקשה.

ומאחר ומחד המפרק מעלה טענות של חוסר תום לב, טענות היכולות לגבור במקרים מסויימים אף על עובדת היות הערבות ערבות אוטונומית, ומאחר ומנגד מעלה המשיבה טענות עובדתיות רבות לגופו של עניין, ומאחר ומדובר בערבויות שאם תמומשנה יתייתר הדיון מלכתחילה, אני מורה כי הסעד הזמני שניתן על ידי יעמוד למשך 14 יום מהיום, על מנת לאפשר הגשת התביעה והבקשה לסעד זמני כאמור לעיל.

לא תוגש תביעה יתבטל הצו ביום 1/6/04.
ניתנה היום כ"ו באייר, תשס"ד (17 במאי 2004).
על המזכירות להעביר העתק החלטה זו לצדדים.
___________________
גבריאלה (דה-ליאו) לוי

שופטת

בשא001568/04מירב

בשא בית משפט מחוזי 1568/04 מאיר גוטרבוים - עו"ד מפרק זמני לנתיב דודבע"מ נ' אשל הירדן בניה ופיתוח בע"מ,בנק הפועלים בע"מ,כונס הנכסים הרשמי - מחוז חיפה (פורסם ב-ֽ 17/05/2004)

להסרת פסק דין זה לחץ כאן