אחים פולק סוכנויות יבוא בע"מ - ת.א. מיזוג וחימום בע"מ

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
אחים פולק סוכנויות יבוא בע"מ ת.א. מיזוג וחימום בע"מ
 
אחים פולק סוכנויות יבוא בע"מ - ת.א. מיזוג וחימום בע"מ
תיקים נוספים על אחים פולק סוכנויות יבוא בע"מ | תיקים נוספים על ת.א. מיזוג וחימום בע"מ

66401/06 תאמ     28/04/2011
תאמ 66401/06 אחים פולק סוכנויות יבוא בע"מ נ' ת.א. מיזוג וחימום בע"מ
בית משפט השלום בהרצליהתא"מ 66401-06 אחים פולק סוכנויות יבוא בע"מ
נ' ת.א. מיזוג וחימום בע"מ


בפני

כב' השופטת
חנה קלוגמן


תובעים

אחים פולק סוכנויות יבוא בע"מ


נגד


נתבעים

ת.א. מיזוג וחימום בע"מ
פסק דין1.
התביעה שבפני
י תחילתה בבקשה לביצוע שטר שהוגשה ע"י התובעת בגין שיק על סך 41,940 ₪ שנמשך ע"י הנתבעת לפקודת התובעת והתנגדות הנתבעת אשר טענה , בין היתר, לכישלון תמורה מלא.
הבקשה התקבלה וניתנה רשות להתגונן על ידי כבוד הרשם שליו אבי. מנגד הוגשה על ידי הנתבעת תביעה שכנגד על סך של 56,800 ₪ בגין נזקים ואובדן רווחים. כבר בקדם המשפט הראשון הוסכם כי התביעה תנוהל במתכונת של סדר דין רגיל.

א. הצדדים
:
2.
התובעת אחים פולק סוכנויות יבוא בע"מ
(להלן:"התובעת" ו/או "הנתבעת שכנגד") הינה חברה העוסקת בתחום מיזוג האוויר והחימום ועוסקת בין היתר, במכירת מדחסים אשר אותם רוכשת מיצרנים שונים ונותנת שירותים והתקנות למפעלים גדולים בארץ.
הנתבעת ח.א. מיזוג וחימום בע"מ (להלן:"הנתבעת") רכשה מהתובעת מדחס בורגי מתוצרת חברת קובלקו היפנית (להלן: "המדחס").

השיק:
שיק על סך 41,940 ₪ שמועד פירעונו 31.3.06 החתום ע"י הנתבעת ואשר נמשך מחשבונו בבנק לאומי ולא כובד ע"י הבנק מהסיבה של "שיק מוחזר" (להלן:"השיק") .

ב. רקע כללי :

3.
א.
הנתבעת רכשה ביום 3.1.06 מדחס מהתובעת תמורת 41,940 ₪. המדחס הינו רכיב
במערכת כוללת של מיזוג אוויר. המדחס נרכש כתחליף למדחס קודם (סעיף 5
לסיכומי התובעת).

ב.
המדחס הועבר למלון הולידי אין קראון פלאזה שבתל אביב (להלן: "המלון")
לצורך הרכבתו כרכיב ביחידת קירור המים (להלן: "הצ'ילר").


ג.
ביום 16.3.06 הודיעה הנתבעת לתובעת כי המדחס אינו פועל ואינו תקין. אנשי
הנתבעת והתובעת וביניהם מר חנוך שוויצר, המהנדס הראשי מטעמה (להלן: "מר שוויצר"), ניסו יחדיו להפעיל את המדחס ומשלא עלה הדבר בידם, הוצע להעביר את המדחס לצורך בדיקתו לחברת א. מועלם מדחסים בע"מ (להלן: "הבודק").


ד.
הבודק פירק את המדחס לגורמים וכתב את הערכותיו במכתבו מיום 10.4.06,

( שצורף כנספח ג' לתצהיר עדות ראשית של מר שוויצר מטעם התובעת).
ממצאיו מהביקור במלון ביום 2.4.06 היו כי הליפוף החשמלי היה תקין;
היה שמן במדחס עד לגובה חצי העינית השמן; בניסיון ההתנעה של המדחס נמצא שהמדחס תפוס ולא מסתובב. בבדיקתו בבית המלאכה לאחר פירוקו, עיקר ממצאיו היו כדלקמן: על פי צורת ההתכה וכמות החומר שהותך נראה כי המדחס עבד; המדחס הסתובב עם כיוון השעון שהוא הכיוון הנדרש; על פי צורת השחיקה, נראה שהמדחס נפגע מחוסר קבלת שימון; על פי הנתונים שבידיו אין באפשרותו לקבוע את הסיבה לחוסר קבלת השימון, המדחס אינו בר תיקון.

ה.
התובעת הגישה את השיק שנמסר לה מטעם הנתבעת לביצוע בלשכת ההוצאה לפועל, הנתבעת הגישה בקשת התנגדות לביצוע שטר (בש"א 170857/06) בה טענה לכישלון תמורה מלא. כב' הרשם אבי שליו קבע כי יש לקבל את הבקשה.

ו.
במקביל הגישה הנתבעת תובענה שכנגד נגד התובעת בגין הנזקים שנגרמו לה עקב אספקת המדחס הפגום.

תמצית טענות התובעת:

4.
התובעת טוענת כי סיפקה לנתבעת מדחס תקין לחלוטין, אשר נבדק בהפעלה בתום תהליך
הייצור בשנת 2001. לטענת התובעת בדיקות התקינות של המדחס מטעם היצרן (נספח ב' לתצהיר מר שוויצר מטעם התובעת) מוכיחות כי המדחס היה תקין לחלוטין כשיצא משערי מפעל היצרן.
התובעת אינה מפעילה את המדחס ואינה יכולה להפעיל את המדחס לצורך בדיקתו ולצורך בדיקת תקינותו.

כמו כן, על אף שחלפו 5 שנים בין בדיקת היצרן למכירת המדחס לנתבעת, בהתאם לחוות דעת מומחה בית המשפט, לא נפגע תקינותו של המדחס וכי המדחס הגיע אטום ומדוחס בחנקן יבש.

מוסיפה וטוענת התובעת כי טענת כישלון התמורה אינה עומדת מאחר והנתבעת לא הרימה את נטל ההוכחה המוטל עליה, ולא הביאה ראייה כלשהי כי סופק לה מדחס פגום או על קיומו של פגם במדחס.

5.
כמו כן, טוענת התובעת כי המדחס הותקן והופעל על ידי הנתבעת ברשלנות ובחוסר
מקצועיות, מבלי שהוכנסה בו כמות השמן ו/או סוג השמן המתאימים ו/או בצמיגות
הנדרשת, ו/או תוך כניסת קרר נוזלי ליניקה, כל זאת – מבלי שהותקן בו "הגנת לחץ שמן".
כתוצאה מאחת הסיבות הנזכרות לעיל או משילובן, טוענת התובעת,
כי המדחס פעל ללא
סיכוך שמן כנדרש, ועל כן התחככו חלקיו זה בזה, נשחקו, ונגרמה למדחס התחממות יתר
שגרמה להתכת חלק מחלקיו הפנימיים ולהרס המדחס.

6.
כמו כן, התובעת טוענת כי העובדה שהנתבעת לא הביאה לעדות מי מטעמה שמילא במדחס
שמן בכמות או מהסוג המתאימים, מקימה כנגד הנתבעת חזקה לפיה לא מולא שמן
במדחס, או לחילופין מולא שמן שלא בכמות, מהסוג או דרגת הצמיגות הנדרשים, באופן
שגרם לכשל המדחס.

7.
כמו כן, טוענת התובעת כי המדחס עבד כחודשיים בטרם כשל מאחר והמדחס סופק למלון
ביום 9.1.06 ואילו הנתבעת הודיעה על הכשל בפעילות המדחס ביום 16.3.06 וכן לפי ממצאי
בדיקתו של הבודק.

תמצית טענות הנתבעת

8.
הנתבעת טוענת כי רכשה את המדחס בחודש ינואר 2006 בעונת החורף ולכן אחסנה את
המדחס במחסני הנתבעת במלון והחלה בהרכבתו רק בחודש מרץ 2006. במהלך חודשי ינואר-מרץ 2006 ביצעה הנתבעת עבודות הכנה לשילוב המדחס במערכת מיזוג האוויר במלון שכללו ניקוי צנרת והתאמתה ורק לקראת חודש מרץ 2006 החלה ביצירת ואקום יבש שמתבצעת בדרך כלל במשך מספר שבועות על ידי הנתבעת.

9.
הנתבעת טוענת כי בחודש מרץ 2006, כבר בניסיון ראשון להפעלת המדחס לאחר ההתקנה
הוא כשל ולא פעל. ביום 13.3.06 הודיעה הנתבעת לתובעת כי המדחס אינו פועל ואינו תקין והנתבעת שלחה את אנשיה, בניהם מר חנוך שוויצר, המהנדס הראשי מטעמה.

בעצה משותפת פנו הצדדים לחברת מועלם מדחסים בע"מ (להלן:"הבודק") אשר לאחר בדיקה במקום, בהסכמת הצדדים, הועבר המדחס לבדיקה בחצרו לצורך פירוקו ותיקונו. הבודק פירק את המדחס וקבע כי המדחס אינו בר תיקון.

10.
לטענת הנתבעת מדובר בכישלון תמורה מוחלט מאחר והמדחס מעולם לא הוחזר לידיה ו/או למי מטעמה לאחר בדיקת הבודק אלא להיפך, לאחר בדיקת הבודק, נלקח המדחס חזרה למחסני התובעת מבלי שהוחזר לנתבעת.

11.
לעניין הפעלת המדחס ללא שמן, טוענת הנתבעת כי "הוכנס שמן ברמה המתאימה (עד חצי גובה העינית") (סעיף 13 לתצהיר מר שוורצמן מטעם הנתבעת ), וכי איש מאנשי התובעת לא נכח באותו מעמד ולפיכך לא הובאה עדות סותרת מטעם התובעת.

לטענת הנתבעת, הוכח כי הוכנס שמן למדחס אך לא בוצע שימון בתוך המדחס, ומאחר והמדחס מגיע כיחידה סגורה, מדובר בפגם פנימי כלשהו בתוך המדחס אשר גרם לתקלה שהביאה להשבתתו.
יתרה מכך, לטענתה, אין זה סביר כלל כי הנתבעת, אשר לה ניסיון בתחום המקצועי של מיזוג האוויר ותפעול והתקנת מדחסים במערכת מיזוג האוויר, תפעיל מדחס שרכשה ללא מילוי שמן.

12.
הנתבעת טוענת כי אומנם המדחס נבדק במחסני היצרן, חב' "קובלקו" ביפן ביום 23.2.2001
וקיבל הצהרה מטעם היצרן כי הינו תקין (נספח ב' לתצהיר עדותו הראשית של מר חנוך שוויצר מטעם התובעת), אולם הובא ארצה על ידי התובעת בשנת 2001 ושימש אותה לתצוגות ותערוכות, אליהן הובל באמצעות משאיות ומנופים מספר פעמים ונמכר לנתבעת רק בשנת 2006. לטענתה, ייתכן כי בין השנים 2001-2006 אירעה בו תקלה פנימית כלשהי אשר גרמה לכך שהשמן שהוכנס למדחס לא יפעל כראוי ויגרום לתקלה אשר תשבית את המדחס.

13.
מוסיפה וטוענת הנתבעת כי אין לקבל את חוות דעתו של מר א. סבן מומחה מטעם כב' בימ"ש מאחר וחוות דעתו לא נגעה רק בסוגיות הטכניות מכאניות הקשורות למדחס, אלא התייחסה גם להיכרות המומחה עם התובעת אשר המומחה הביע
את הערכתו אליה, ואילו בהציגו את הנתבעת התייחס רק למהנדס הנתבעת מר שוורצמן כאיש מקצועי בתחום מיזוג האוויר.

למעלה מכך, לטענת הנתבעת המומחה לא ביקר במקום בו הותקן המדחס, לא ראה את המדחס ו/או את הממצאים שנמצאו בו לאחר פירוקו ובחר בחוות דעתו להסתמך על ממצאיו של הבודק ללא תימוכין עובדתי. המומחה לדעת הנתבעת, חרג מסמכויותיו כאשר קבע בחוות דעתו התייחסות לגבי אמינות תצהירו של מר שוורצמן מטעם הנתבעת וכן קיימים כשלים לוגים בחוות דעתו.

14.
לטענת הנתבעת, לא ניתן למעשה לקבוע את סיבת הכשל במדחס ואת הסיבה לחוסר השימון במדחס וישנן מספר סיבות אפשריות. אין כל ראייה לכך שבעת הפעלת המדחס לא היה בו שמן.

15.
הנתבעת מוסיפה וטוענת כי לא ניתן היה לחבר למדחס מערכת התראה לגבי לחץ השמן. לצורך חיבור מערכת שכזאת יש צורך בשתי נקודות חיבור ולא הובאה כל ראיה כי היו במדחס נקודות חיבור כאלה. למעלה מכך, לא הובאה כל ראייה לפיה מסרה התובעת לנתבעת הוראות יצרן כלשהן המחייבות חיבור מערכת שכזאת.

התובענה שכנגד
טענות התובעת שכנגד
16.
הנתבעת טוענת לנזקים שנגרמו לה כתוצאה מהעבודות, החומרים, הכוללת הובלת המדחס על ידי מנוף למלון, הובלת על ידי מנוף לבודק, הכנסה למרתף חדר מכונות, פירוק מדחס ישן, שינויי צנרת, הרכבת מדחס חדש, ניקוי המערכת, בדיקת נזילות חיווט חשמלי ושינויים, מילוי שמנים, פירוק חוזר של המדחס הוצאתו מהמרתף ושליחתו לבודק בסך
של 41,961.50 ₪. כמו כן נגרמו לה נזקים כתוצאה מאובדן רווחים מהעסקה עם המלון שהיו צפויים להתקבל מהתקנת מהמדחס התקין בשיעור של 20,000 ש"ח.

טענות הנתבעת שכנגד
17.
הנתבעת שכנגד טוענת כי יש לדחות את טענת כישלון התמורה מאחר והכשל במדחס נבע משימוש לא נכון של התובעת שכנגד.
כמו כן, לטענת הנתבעת שכנגד טענת אובדן הרווחים כתוצאה מביטול החוזה עם המלון לא הוכחה, כמו גם ימי העבודה שנדרשו לצורך התקנת המדחס ופירוקו.

דיון

השאלות העיקריות הנתונות במחלוקת
18.
א. האם סופק מדחס פגום.

ב.
האם המדחס הופעל ללא שמן או בחוסר מקצועיות.


ג. בכפוף למתן תשובות לשאלות שפורטו לעיל תבדק טענת ההגנה של הנתבעת

בדבר כשלון התמורה.

ד. בכפוף למתן תשובות לשאלות א' ו ב' תבדק טענת התובעת שכנגד לגבי הנזקים שנגרמו

לה.

המומחה מהפן המשפטי
19.
בית משפט מינה כמומחה מטעמו את מר אביגדור סבן מומחה בתחום מדחסים

בורגיים אשר התבקש לזמן את הצדדים לצורך ביצוע הבדיקה (החלטה מיום 05/03/08).

למעמדו של המומחה מטעם בית המשפט קיימת התייחסות רבה בפסיקה. כבוד השופט אליקים רובינשטיין התייחס לסוגיה זו בהרחבה בע"א 4330/07 מוזס אוריאל נ' מדינת ישראל ואח'. כבוד השופט רובינשטיין מביא מדברי הנשיא בדימוס כבוד השופט מאיר שמגר בע"א 323/85 מדינת ישראל נ' מזרחי, פ"ד לט(4) 185,189 לעניין האיזון שבין מעמדו המיוחד של מומחה מטעם בית המשפט, לבין זכות הצדדים לחקור אותו:


"
מינויו מטעם בית המשפט של מומחה מוסכם על הצדדים הוא נוהג רצוי, שיש לעודדו... כפועל יוצא ממינויו של המומחה אין הצדדים צריכים להביא ראיות נוספות ולחקור עדים, ובכך שכרם; מאידך גיסא, מוגבלת, כמובן, יכולתם לערער על מסקנות המומחה. הצדדים רשאים לחקור את העד המומחה (אלא אם כן הסכימו במפורש שלא לערער על חוות הדעת...). עקב ההגבלה על יכולתם של הצדדים להביא ראיות נוספות מצטמ[צ]מת ממילא יכולתם לשכנע את בית המשפט בטעותו של המומחה, והיא מתמקדת בעיקר בטענות עיוניות לגבי נכונות מסקנותיו. טענות אלו חייבות למצוא ביטוין בחקירתו של העד, כי זו שיטת המבחן של הראציונאליות של מסקנותיו
".

חוות דעתו של המומחה הינה בעלת מעמד מיוחד בקביעת ההכרעה השיפוטית, כפי שנקבע בע"א (עליון) 293/88 חברת יצחק ניימן להשכרה בע"מ נ' רבי ואח', ע"י כבוד השופט ש. אלוני בעמ' 3:
"משממנה
בית המשפט מומחה על מנת שחוות דעתו תספק לבית המשפט
נתונים מקצועיים לצורך הכרעה בדיון, סביר להניח שבית המשפט יאמץ
ממצאיו של המומחה אלא אם כן נראית סיבה בולטת לעין שלא לעשות כן
"

מכל מקום, משמוגשת לבית המשפט חוות דעת מומחה, השופט היושב בדין הוא הפוסק האחרון, ולו הסמכות האחרונה אם לקבל את חוות דעת המומחה:

"משמונה מומחה מטעם בית המשפט, הרי בית המשפט הוא המחליט, אילו מסקנות יש להסיק מחוות-דעתו של המומחה, ובעלי הדין אינם יכולים לדרוש, כי בית המשפט יצמצם עצמו רק לעיון וללימוד של חלקים מחוות-דעתו של השמאי שמונה על-ידיו. בית המשפט הוא הממנה מומחה מטעמו כדי לקבל תמונה מדויקת ומלאה
, ואם חוות הדעת של המומחה
שמינה מקובלת עליו, רשאי בית המשפט להסתמך על כל חלק אשר כלול בה" (
ע"א 402/85
מרקוביץ ואח' נ' עיריית ראשון-לציון [4], בעמ' 139).
בהתאם להנחיות אלו התייחסתי גם אני לחוות דעת המומחה.
מטרת מנוי המומחה הייתה בראש ובראשונה בחינת הסיבות לכשל המדחס מבחינה טכנית, תוך בחינת השתלשלות העניינים
מבחנה הנדסית והתייחסות לטעוני הצדדים מהפן הזה בלבד. אתייחס לחוות דעתו מהיבטים אלו בלבד. הנתבעת בקשה לפסול את חוות הדעת לאור הערותיו של המומחה בראשית חוות דעתו המתייחסת להיכרותו והערכתו המקצועית לתובעת. אמנם לא מצאתי כי יש מקום לפסול את חוות הדעת, אלא את אותם חלקים בחוות הדעת המתייחסים להיכרותו והערכתו המקצועית לצדדים, שכן מדובר בהיכרות מקצועית גרידא. חוות הדעת במקרה הנדון איננה חוות דעת מכרעת והיא תבחן בהתאם לאמות המידה שנקבעו בפסיקה בצורה עניינית ולגבי התחום הספציפי לגביו התבקשה.
המומחה בחוות דעתו הסתמך על כתבי הטענות ובעיקר על חוות דעתו של הבודק ותשובותיו לשאלות נוספות שהפנה אליו בע"פ. כמו כן הסתמך המומחה על ראיון שערך למר שווייצר מטעם התובעת ולמר שוורצמן מטעם הנתבעת.
המומחה בחר שלא לבדוק את המדחס בבית המלאכה של הבודקת ואת המקום בו הותקן המדחס ושלובו במערכת המזוג הכללית למרות שבחקירתו העיד שייתכן והכשל נבע מכשל במערכת הצילר אליה חובר המדחס. (חקירת המומחה – עמוד 15 לפרוטוקול מיום 31/01/09).
המומחה מצא כי לא נחוצה בדיקה פיסית של המדחס אלא בחר להסתמך על הפרטים
שנמסרו לו על ידי הבודק והצדדים.בנסיבות אלו, למעשה חוות הדעת של הבודק היא זו העומדת בפני
י בפועל כמסמך אובייקטיבי אוטנטי המבוסס על בדיקה פיסית הן של מקום התקנת המדחס והן של המדחס עצמו. מסיבות
אלו מצאתי כי בשקלול מכלול הראיות שבפני
י יש לתת לחוות דעתו של הבודק משקל מרכזי שכן היא
למעשה הבסיס לחוות דעת המומחה, לעומת חוות דעת המומחה אשר לא ניתן להתעלם מכך שחסר בה האלמנט של בדיקה במקום ההתקנה ובדיקה פיסית של המדחס.


20.
א. האם סופק מדחס פגום?
התובעת טוענת כי סיפקה לנתבעת מדחס תקין אשר נבדק בתום תהליך הייצור בשנת 2001. לא קיימת מחלוקת בין הצדדים כי המדחס נשוא התובענה שימש לתצוגה בתערוכה מקצועית (ישנה מחלוקת האם למעלה מתערוכה אחת) בהן מציגה התובעת. לצורך הצגת המדחס בתערוכות והובלתו לנתבעת נדרש סיוע של מנוף.

בחקירתו נשאל המומחה האם יכול להיות שבמהלך העברות של 5 שנים המדחס קיבל נזק או מכה שהזיז המיסבים, ועל כך השיב (עמוד 9 לפרוטוקול מיום 13.1.09):
"כן. אבל שיקרה לו משהו-לא."

לאותה סוגייה האם מדחס אשר מובל מספר פעמים יכול להינזק נתן את הדעת המומחה מר וידל יוסי מצ.י. מדחסים מטעם הנתבעים וכתב במכתבו מיום 9.7.07:

"לדעתי, קיימת אפשרות כי במהלך הובלותיו הרבות לתצוגות השונות

וחזרה, נפל המדחס, והבורג הראשי במדחס ניזוק או התעקם כתוצאה
מהנפילה, ולכן כאשר נעשה ניסיון הפעלה ישנם סימני שחיקה על הבורג,
אולם לא על המיסבים".

המדחס נמכר לנתבעת רק בתחילת שנת 2006.

21.
התובעת לא הפעילה את המדחס בטרם מכירתו ועל פי טענתה לא יכולה הייתה להפעיל את המדחס לצורך בדיקתו ולצורך בדיקת תקינותו ועל אף זאת המדחס נמכר כמדחס חדש.

את המדחס ייצרו בשנת 2001 (אשר לכאורה עולה כי נבדק ויצא משערי המפעל תקין), יובא לארץ, אוחסן במחסן, לאחריו שימש לתצוגה בתערוכות, כאשר לצורך כך יש להובילו על ידי מנוף ולהחזירו על ידי מנוף, נמכר וסופק רק כעבור כ 5 שנים מהייצור, גם באמצעות מנוף, סבורני כי בנסיבות אלו לא קיימת חזקה שהמדחס שנמכר לנתבעת היה תקין. בתקופה ארוכה כזו בה המדחס אוחסן והתנייד ייתכן כי אירע אירוע שהוביל לפגם במדחס.

כמו כן יש לבחון האם המדחס עבד בטרם הודעת הנתבעת על הכשל במדחס.

טוענת הנתבעת בכתב הסיכומים כי במהלך החודשים ינואר-מרץ 2006, ביצעה הנתבעת עבודות הכנה לשילוב המדחס במערכת מיזוג האוויר במלון, ולקראת חודש מרץ 2006 החלה ביצירת ואקום יבש כאשר במהלכו ניסתה לראשונה להפעיל את המדחס לאחר ההתקנה והוא כשל ולא פעל.

התובעת טוענת כי המועדים הנטענים בסיכומי הנתבעת אימתי הופעל המדחס לראשונה עומדים בסתירה לנטען בעדויות ובכתב ההגנה וכי לטענתה עולה לכאורה כי המדחס הופעל עוד לפני חודש מרץ 2006.

22.
מר חנוך שוויצר מנהל התובעת בחקירתו (עמוד 10 לפרוטוקול מיום 14.10.09) נשאל למשך
הזמן שבו עבד המדחס ועל כך השיב "לא יודע. תלוי מה היה שם. אם לא היה שמן אני חושב שזה היה דקות. אם היה מעט שמן והרבה נוזלים זה היה יכול להיות שעות. אם היה יותר שמן ושמן מתאים זה היה יכול להיות שבועות. תלוי מה היה שם דבר שאנו לא יודעים בדיוק, אבל יש מספר תרחישים בגינם הוא כשל".

המומחה מטעם בית משפט בחקירתו נשאל כמה זמן מדחס חדש שמופעל ללא שמן עובד? השיב על כך "מעריך שעה"
, בעוד שבחוות דעתו קבע כי המדחס עבד מספר שבועות (פסקה אחרונה לחוות הדעת).

הבודק ציין בממצאיו כי על פי צורת ההתכה וכמות החומר שהותך נראה כי המדחס עבד, אך לא ציין לכמה זמן.

לאור האמור לעיל, וממכלול הנסיבות עולה כי המדחס עבד וסמוך לאחר מכן כשל.

עולה השאלה, מדוע כשל המדחס?

התובעת טוענת כי אחת הסיבות לכשל בהפעלת המדחס הינה כי המדחס הופעל ללא שמן.

הנתבעת טענה כי הוכנס שמן למדחס.

הנתבעת צירפה כנספח ג' לתצהיר עדותו הראשית של מר שוורצמן מטעמה את קביעתו של מר יוסי וידל מחב' צ.י. מדחסים בע"מ, אשר התייחס לטענת התובעים כי לא הוכנס שמן למדחס כראוי ו/או שהיה בו עודף שמן או נוזל קירור, באומרו כי לא ייתכן שמיסבים יישארו שלמים לחלוטין מאחר והמיסבים היו הראשונים להישחק במידה ולא היה שמן. כמו כן, לא יתכן כי הבורג הראשי במדחס נשחק והמיסב הנושא העיקרי בעומס החיכוך נשאר שלם כאשר לא קיים שמן.
מסמך זה למעשה אינו קביל מאחר ועורכו לא זומן להעיד, אך לאור התייחסות הצדדים לאמור בו יש לראות בו ראיה בעלת משקל ראייתי נמוך.

על פי ממצאי הבודק בבדיקתו את המדחס במלון נקבע כי היה שמן במדחס עד לגובה חצי עינית שמן. גם בבדיקתו את המדחס לאחר מכן בבית המלאכה בתאריך 3.4.06 נמצא כי היה שמן במדחס עד לגובה חצי עינית השמן.

לאור מימצאיו של הבודק, שהינו צד אובייקטיבי, אשר בדק את המדחס סמוך ביותר למועד בו הודיעה הנתבעת על התקלה, אני מגיעה למסקנה כי מולא שמן במדחס ולאור כך שעל פי מימצאים אלו הוא הגיע עד לגובה חצי העינית, אני מקבלת את טענת הנתבעת כי מלאה את השמן בכמות הנדרשת. הבודק לא ציין בחוות דעתו כי מצא כל מימצא המעיד על מילוי שמן בכמות לא נכונה, סוג לא נכון או כל פגם אחר.

23.

סיבה נוספת אשר נטענה על ידי התובעת לכשל במדחס הינה כי לא הותקן בו "הגנת לחץ
שמן".
גם אם זו הייתה הסבה לכשל או אם התקן שכזה יכול היה למנוע את הכשל,
הרי שלא ניתן
לקבל טענה זו לחובת
הנתבעת,
שכן לא הוכח כי התובעת מסרה לנתבעת הוראות יצרן המחייבות הגנת שמן. כל שכן לא הוכח כי היו למדחס נקודות חיבור שכאלו. גם המומחה לא השיב לשאלה זו בחקירתו מבדיקה עצמית, אלא אך ורק על סמך תשובות שלטענותו קבל מהתובעת בראיון טלפוני (עמוד 11 לפרוטוקול מיום 13/01/09).

הסיבות הנוספות להן טוענת הנתבעת לכשל בהפעלת המדחס הינה כי המדחס הופעל
מבלי שהוכנסה בו את כמות השמן ו/או סוג השמן המתאימים ו/או בצמיגות הנדרשת, ו/או תוך כניסת קרר נוזלי ליניקה.

מסיבות אלו, במידה והן נכונות
הרי שחובה הייתה על התובעת כחברה אשר מייבאת ומספקת מדחסים, לוודא כי המדחס שסיפקה יופעל לראשונה בהתאם לתנאים הנדרשים. לא הובאה לידי כל ראייה כי סופקו הנחיות הפעלה או הוראות לגבי סוג השמן והכמות הנדרשת על מנת לאפשר פעולה תקינה, כל שכן, לא
נכח מי מנציגי התובעת על מנת לוודא כי המדחס יופעל כיאות. כך, שאין משקל רב לעובדה אם המדחס עבד מספר ימים בטרם כשל או באם כשל בעת הפעלתו לראשונה.
מבדיקת הבודק עולה
כי על פי צורת השחיקה, נראה שהמדחס נפגע מחוסר קבלת השמן וכי על פי הנתונים שבידיו, אין באפשרותו לקבוע את הסיבה לחוסר קבלת השמן.

לאור האמור לעיל, ומאחר וקבעתי, על פי מימצאי הבודק, כי הוכנס שמן במדחס, ואף על פי כן נפגע המדחס מחוסר קבלת שמן מסיבה בלתי ברורה, לא ניתנו הוראות והנחיות ברורות להפעלת המדחס על ידי התובעת, ומאחר וקבעתי כי קיימת סבירות גבוהה כי המדחס שסופק לא היה תקין, מסקנתי היא שהתקיים
כישלון תמורה מלא בתביעה השיטרית, מה גם שהמדחס אינו בר תיקון.

24.
הנזקים שנגרמו לתובעת שכנגד
אמנם קבלתי את טענת הנתבעת בדבר כשלון תמורה אך אין בכך משום הוכחת התביעה שכנגד באופן אוטומטי, אלא זו צריכה להיבדק לגופה.
אמנם קבלתי את טענת הנתבעת שהמדחס, כפי הנראה הגיע לידיה כשהוא תקול, אך הנתבעת בכובעה כתובעת שכנגד לא הוכיחה שנקטה באמצעי הזהירות הנדרשים לצורך הפעלת מדחס חדש, במיוחד כשמדובר במדחס שאוחסן במחסני הספק כחמש שנים לפני שסופק לנתבעת. דווקא טענתה של הנתבעת שייתכן ונגרם נזק פנימי בתקופת האיחסון והתצוגות כטענת הגנה בתביעה שהוגשה כנגדה, משמשת כנגדה בתביעה שכנגד שהגישה. הנתבעת, שעקב מומחיותה בתחום הייתה אמורה להיות
מודעת לתקלות אפשריות במדחס שאינו חדש ואשר אוחסן במשך מספר שנים, הייתה אמורה להיות זהירה יותר בהפעלתו ולדאוג כי נציג מטעם התובעת יהיה נוכח בעת הפעלתו הראשונה של המדחס. אין מחלוקת שלא זומן נציג מטעם התובעת על ידי הנתבעת. גם המומחה מטעם בית המשפט המהנדס סבו התייחס לכך בסעיף 4 לחוות דעתו וציין "זימונו של הנציג היה לדעתי מונע אף הוא את כשל המדחס". מצאתי שבמקרה הנדון מן הראוי היה שמר שוורצמן יהיה נוכח בשלבי שימון והכנת המדחס לפעולה, אלא שלפי עדותו השאיר פעולות אלו לביצוע עובדיו, כפי שהעיד:"
ש. את מילוי השמן והגז במדחס עשית בעצמך או עובדים שלך?


ת. העובדים שלי, אני חושב שהייתי נוכח אבל לא זוכר."

(פרוטוקול
מיום 03/02/10 עמוד 21 שורות 21-22)

הנתבעת בחרה לקנות מדחס מאחסון ממושך במחיר נמוך יותר בצורה משמעותית, כפי שציין מר לוי , שהעיד מטעם התובעת "אם מר שוורצמן היה צריך להזמין מהיבואן היה עולה לו פי שתיים וחצי יותר. אנחנו קבלנו את המחיר מהספק כחדירה לשוק הישראלי, לא גילמנו עליו רווחים. לקחנו את המחיר כפי שנקנה על ידינו כמה שנים לפני זה עם מרכיב רווח של החברה, וזה המחיר שהוא נמכר בו" (פרוטוקול מיום 14/10/09 עמוד 5 שורות 19-22), דהיינו המדחס נמכר בשנת 2006 במחיר נומינלי


משנת 2001

של חדירה לשוק.
וכן בעדות המומחה "זה מדחס שערכו 100 ומשהו אלף שקל" ( פרוטוקול מיום 13/01/09 עמ' 11) ומר שוורצמן מטעם הנתבעת העיד בדיון בבקשת ההתנגדות "המדחס הזה היה מחיר מציאה" (פרוטוקול מיום 30/10/06 עמוד 3) כלומר אין מחלוקת כי המדחס נמכר במחיר זול על פניו. לו המדחס היה פועל בצורה תקינה היה מדובר בעסקה טובה, אך משלא פעל על הנתבעת לשאת בנזקיה שכן מדובר בפגם נסתר אשר התובעת לא יכלה לדעת על קיומו ואשר הנתבעת לקחה את הסיכון בעת רכישתו.

לאור האמור לעיל מתייתר הצורך מלדון בגובה הנזק הנתבע, אך בשולי הדברים יוער כי על פניו הציגה הנתבעת ראיות רק לנזק הנתבע בסעיף 17 .1- 17.4 לתצהירו של מר שוורצמן והמסתכם בסך של 13,833.50 ₪.

25.
לסיכום:
על שני הצדדים היה לנהוג ביתר זהירות ותשומת לב. שניהם היו מודעים לגיל המדחס שנשאר במחסני התובעת כגבוי למדחסים מסוג זה במסגרת אחריות הספק. אין מחלוקת שההתקנה לא נעשתה בשיתוף פעולה שייתכן והיה מונע את הכשל, או לפחות היה מונע את המחלוקת בין הצדדים. משלא עשו כך הצדדים יישא כל אחד בנזקיו.

לאור האמור לעיל אני דוחה הן את התביעה והן את התביעה שכנגד ובנסיבות אלו אינני עושה צו להוצאות.

המזכירות תשלח העתק מפסק הדין לצדדים.

ניתן היום,
כ"ד ניסן תשע"א, 28 אפריל 2011, בהעדר הצדדים.
תאמ בית משפט שלום 66401/06 אחים פולק סוכנויות יבוא בע"מ נ' ת.א. מיזוג וחימום בע"מ (פורסם ב-ֽ 28/04/2011)
להסרת פסק דין זה לחץ כאן