עזבון המנוח אלמקייס שמעון ז"ל - עירית מגדל העמק

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
עזבון המנוח אלמקייס שמעון ז"ל עירית מגדל העמק
 
עזבון המנוח אלמקייס שמעון ז"ל - עירית מגדל העמק
תיקים נוספים על עזבון המנוח אלמקייס שמעון ז"ל | תיקים נוספים על עירית מגדל העמק

2454/02 עב     02/06/2004
עב 2454/02 עזבון המנוח אלמקייס שמעון ז"ל נ' עירית מגדל העמק
1


בתי הדין לעבודה
בית הדין האזורי לעבודה בנצרת
עב 002454/02
בפני
:
כב' השופט חיים סומך
– שופט ראשי
נציג ציבור (עובדים): מר מחמוד מלחם
נציג ציבור (מעבידים): מר לוי טוביה


02/06/04
בעניין:
עזבון המנוח אלמקייס שמעון ז"לע"י ב"כ עו"ד
עו"ד אלמוזנינו זגור שולה

התובע

נ ג ד


עירית מגדל העמקע"י ב"כ עו"ד
עו"ד מגן-תלם לימור

הנתבעת

פ ס ק ד י ן

1. לפנינו תביעה לחייב הנתבעת לשלם לתובע בגין רכיבי התביעה הבאים:

א) עדכון קצבת פנסיה כך שהקצבה תעודכן לשיעור של 67% במקום 65%, מיום הפרישה ועד יום מתן

פסק דין
(3,096 ₪ נכון ליום הגשת התביעה).

ב) קצבת הפנסיה תעודכן ויתווסף השכר הגלובלי בשיעור הפנסיה, תוספת בסך 703.5 ₪ לחודש מיום הפרישה ועד יום מתן פסק הדין (25,326 ₪ נכון ליום הגשת התביעה).

ג) ימי חופשתו אשר לא שולמו (6,300 ₪ נכון ליום הגשת התביעה).

ד) תעודכן דרגת המנוח לדרגה 10 וכי תוספת הקצבה בשל עדכון הדרגה תוחזר רטרואקטיבית.

ה) מענק פרישה בסך 24,000 ₪.

ו) פיצויי הלנה.

זאת בגין יחסי עובד ומעביד שהתקיימו בין הצדדים מ- 10/69 והסתיימו ביום 12/99, המועד בו פרש המנוח לגמלאות.

2. הואיל והמנוח נפטר שונה שם התובע לעזבון המנוח אלמקייס שמעון ז"ל
.

3. בכתב ההגנה הוכחשו טענות העזבון, נטען שכל מה שסוכם עם המנוח קיבל, כן נטען שלא הובטח למנוח מענק פרישה.
באשר לאחוז הפנסיה הרי האחוז הוכפף לאישור משרד הפנים וזה אישר 65% בלבד.
המנוח קיבל תוספת פינוי אשפה שהנה תוספת מותלית בתנאי ואינה נכללת בחישוב הפנסיה.
כן נטען, שהמנוח ניצל ימי חופשתו בסמוך לפרישתו, לפיכך אינו זכאי לפדיון.

3. ביום 16/5/03 הגיעו ב"כ הצדדים להסדר דיוני כדלהלן:
"ב"כ הצדדים: מסכימים לתיקון שם התובע לעזבון המנוח אלמקייס שמעון ז"ל
.
כמו כן מסכימים למתן

פסק דין
לפי סעיף 79 א' לחוק בתי המשפט על סמך החומר בתיק לאחר סיכומים, כאשר בית הדין ישלים את הפשרה כאשר הרצפה תהיה אפס והתקרה בהתאם לסיכומים וזאת בהקשר לתוספת הרכיב הפנסיוני שהיה אמור להיכלל בפנסיה או לא.
היות וכבר הוגשו סיכומים מבקשים ליתן

פסק דין
.
כמו כן מסכימים שתאריך הפטירה הינו 23/9/03"

4. לאחר עיון בכתבי הטענות ובסיכומי ב"כ הצדדים על נספחיהם, הננו לחייב הנתבעת לשלם לתובע סכום של 13,000 ₪, סכום שישולם תוך 30 יום מהיום, אחרת ישא הצמדה וריבית מהיום עד התשלום בפועל.

5. בסכום שניפסק לעיל נלקחו בחשבון השיקולים הבאים:

א) הסכם הפרישה - התייחסנו להסכם הפרישה שקבע זכויות המנוח, לרבות גובה הגמלה.

ב) אישור משרד הפנים - משרד הפנים אישר למנוח גימלה בגובה של 65% ושיעור זה מחייב הצדדים.

ג) פדיון חופשה ודרגה - עולה מטיעוני ב"כ הנתבעת בתגובתה כי המנוח קיבל המגיע לו.
באשר לדרגה - הסכם הפרישה מיצה זכויות המנוח.
סיכומי הצדדים - התייחסנו לתוספות שונות "עם גמל" האם יש לראות תוספת זאת כתוספת שיש לכלול אותה בשכר הקובע לפנסיה.
כן התייחסנו להסכם לפיו התוספת משולמת בסכום של 650 ₪ באופן קבוע כחלק מעבודתו היום יומית.
חובתו של המנוח היתה לשמור על שלימות הרכב גם ללא התוספת.
על כל פנים התייחסנו לפסיקה שהובאה על ידי הצדדים, כאשר כל צד הביא הפסיקה הנוחה לעניינו.

6. ניתן היום י"ג בסיון, תשס"ד 2 ביוני 2004 – בהעדר הצדדים.
לשלוח לב"כ הצדדים פסק הדין בדואר.

7. כל צד רשאי להגיש ערעור על פסק הדין לביה"ד הארצי לעבודה בירושלים תוך 30 יום מקבלת פסק הדין.

_________________ _______________ ________________
ח. סומך – שופט ראשי נציג ציבור עובדים נציג ציבור מעבידים
ענבל
עב בית דין אזורי לעבודה 2454/02 עזבון המנוח אלמקייס שמעון ז"ל נ' עירית מגדל העמק (פורסם ב-ֽ 02/06/2004)
להסרת פסק דין זה לחץ כאן