סוליד טכנולוגיות שימושיות בע"מ,סוליד אחזקות והשקעות בע"מ,גב' קרינה רובנישטיין,גב' יעל פרי - מראות אימג' בע"מ,getty images inc,5 צלמים זרים (אמריקאים)

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
סוליד טכנולוגיות שימושיות בע"מ סוליד אחזקות והשקעות בע"מ גב' קרינה רובנישטיין גב' יעל פרי מראות אימג' בע"מ getty images inc 5 צלמים זרים (אמריקאים)
 
סוליד טכנולוגיות שימושיות בע"מ,סוליד אחזקות והשקעות בע"מ,גב' קרינה רובנישטיין,גב' יעל פרי - מראות אימג' בע"מ,getty images inc,5 צלמים זרים (אמריקאים)
תיקים נוספים על סוליד טכנולוגיות שימושיות בע"מ | תיקים נוספים על סוליד אחזקות והשקעות בע"מ | תיקים נוספים על גב' קרינה רובנישטיין | תיקים נוספים על גב' יעל פרי | תיקים נוספים על מראות אימג' בע"מ | תיקים נוספים על getty images inc | תיקים נוספים על 5 צלמים זרים (אמריקאים) |

73256
5307/04 בשא     07/06/2004
בשא 5307/04 סוליד טכנולוגיות שימושיות בע"מ,סוליד אחזקות והשקעות בע"מ,גב' קרינה רובנישטיין,גב' יעל פרי נ' מראות אימג' בע"מ,getty images inc,5 צלמים זרים (אמריקאים)
1


בתי המשפט
בית המשפט המחוזי בירושלים
בש"א 5307/04
ת"א 6068/04


בפני
:
כבוד השופט יוסף שפירא


בעניין:
1. סוליד טכנולוגיות שימושיות בע"מ

2. סוליד אחזקות והשקעות בע"מ

3. גב' קרינה רובנישטיין

4. גב' יעל פריע"י ב"כ עו"ד חגי גרינשפון

המבקשים

נ ג ד1. מראות אימג' בע"מ

2. getty images inc

3. 5 צלמים זרים (אמריקאים)ע"י ב"כ עו"ד פרופ' מ' קורינאלדי

המשיבים

פסק דין


1. התובעים, בעלי זכויות יוצרים במאגר של צילומים, שקופיות, איורים וקטעי סרטים של אמנים מכל העולם. היצירות מתפרסמות באתר w.w.w.getty images.co והסדרת השימוש ביצירות נעשה באמצעות התובעת 2, על פי תנאי הרישיון.

2. על פי כתב התביעה, הנתבעת 3 השתמשה ביצירות התובעים מעבר לשנת ההרשאה המוסכמת, וכן עשתה שימוש בארבע תמונות נוספות ללא כל היתר, ששובצו באתר הנתבעת.
הואיל והתראות רבות לא הביאו להפסקת ההפרות, הוגשה התביעה הנדונה לפיצויים בגין הפרת זכויות היוצרים בעוולות השונות וכן בפיצויים סטוטוריים בגין כל הפרה והפרה.

3. הנתבעים הגישו כתב הגנה והכחישו את אחריותם בצד טענות נוספות. ביום 14.4.04 ביקשו להוסיף נתבעים ולהאריך המועד להגשת הודעת צד ג' (בש"א 5307/04).

4. ביום 31.5.04 הגיעו הצדדים לידי הסדר כדלקמן:

"א. מבלי להודות בטענה כלשהי מטענות הצדדים, תשלם חברת סוליד טכנולוגיות שימושיות בע"מ
(להלן: "סוליד") סך של 28,500 ₪ כולל מע"מ.
ב. התשלום האמור יתבצע בשני תשלומים שווים שישולמו האחד ע"ס 14,250 ₪ תוך 20 ימים מיום הסכם זה, והשני בסך זהה בתוך 40 ימים מהמועד האמור.
ג. התשלומים האמורים יבוצעו בשיקים ע"ש התובעת וכנגד קבלת כל אחד מהתשלומים יומצאו לחברת סוליד חשבוניות מס כדין.
ד. חתימת הצדדים ו/או באי כח הסכם זה יהוו הסכמה מלאה ומוחלטת מטעם הצדדים לסילוק הדדי של טענות הצדדים והעדר תביעות, לרבות תביעות אישיות מכל סוג שהוא נגד מי מהנתבעים, בכל זמן שהוא.
ה. התובעים ומי מטעמם מתחייבים לסייע לנתבעים או מי מהם כל אימת שיידרשו לכך, לצורך גביית נזקי הנתבעים כתוצאה מהפרת הזכויות בתצלומים על ידי הצדדים השלישיים אשר מכרו לנתבעים את התצלומים ו/או את הזכויות בהם במלואם".

אני מאשר את אתה הסדר הנ"ל ונותן לו תוקף של

פסק דין
, ללא צו להוצאות.

בנסיבות הענין תוחזר לתובעים האגרה על פי התקנות.

המזכירות תעביר העתק מההחלטה לבאי כח הצדדים.

ניתן היום י"ז בסיון תשס"ד (6 ביוני 2004) במעמד הצדדים
_______________
יוסף שפירא
- שופט
רשם בית המשפט המחוזי

בשא בית משפט מחוזי 5307/04 סוליד טכנולוגיות שימושיות בע"מ,סוליד אחזקות והשקעות בע"מ,גב' קרינה רובנישטיין,גב' יעל פרי נ' מראות אימג' בע"מ,getty images inc,5 צלמים זרים (אמריקאים) (פורסם ב-ֽ 07/06/2004)

להסרת פסק דין זה לחץ כאן