שמעון בן חיים ,מקור הירדן בע"מ - מדינת ישראל

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
שמעון בן חיים מקור הירדן בע"מ
 
שמעון בן חיים ,מקור הירדן בע"מ - מדינת ישראל
תיקים נוספים על שמעון בן חיים | תיקים נוספים על מקור הירדן בע"מ |

73350
1124/04 עפ     08/06/2004
עפ 1124/04 שמעון בן חיים ,מקור הירדן בע"מ נ' מדינת ישראל
5


בתי המשפט
בית משפט מחוזי נצרת
עפ 001124/04

בתיק עיקרי: ש צפת 001528/00
בפני
:
כב' השופט יצחק כהן
- אב"ד
כב' השופט אברהם אברהם

כב' השופטת גבריאלה (דה- ליאו) לוי

תאריך:
08/06/2004בעניין:
1. שמעון בן חיים
ת.ז. 057266595
2. מקור הירדן בע"מ

המערערים


נ ג ד


מדינת ישראל

המשיבה

נוכחים:
בשם המערערים: עו"ד גונן כהן

בשם המשיבה: עו"ד צפריר

המערער מס' 1 בעצמו

פסק דין


ערעור זה בדין יסודו.

ב"כ הצדדים הגיעו לידי עסקת טיעון, לאחר שמיעת חלק מהראיות, הוסכם כי המערער יחזור בו מכפירתו ויודה בכתב אישום מתוקן, לא יורשע בדין, יחתום על התחייבות על סך 1,000 ₪ להמנע מלעבור עבירה נוספת כמפורט בכתב האישום תוך שנה, כך גם כך המערערת מס' 2 תודה, תורשע בדין ויגזר עליה קנס של 1,500 ₪.

בית משפט קמא וטוב עשה, הזהיר את הצדדים כי אינו קשור להסדר הטיעון וכי העונש יקבע על פי שיקול דעתו.

התובע ביקש לאמץ את הסדר הטיעון, ביאר בצורה נרחבת את מכלול הנסיבות בתיק זה לרבות אלה הראייתיות.

בית משפט קמא בהכרעת דין מפורטת ראה שלא לקבל את עסקת הטיעון, עמד בהרחבה על הטרגדיה בה קופחו חיי אדם, מנה את המחדלים לטעמו שגרמו לביצוע העבירה, מעל ומעבר פנה לראיות שלא הונחו כלל לפניו וציין כי לאחר התלבטות אינו מקבל את הסדר הטיעון וראה להרשיע את המערער מס' 1 בגרימת מוות ברשלנות בניגוד לס' 304 לחוק העונשין ה'תשל"ז – 1977 ומעבר להרשעה, גזר על המערער מס' 1 קנס בסך 7,500 ₪ או 70 ימי מאסר תמורתם וכן, מאסר על תנאי של 8 חודשים לתקופה של שלוש שנים על העבירות נשוא הרשעתו ועל המערערת מס' 2, גזר קנס בסך 15,000 ₪ וכן חתימה על התחייבות על סך 30,000 ₪ על העבירה בה הורשעה לתקופה של 3 שנים.

בפתח הדיון בפני
נו ציין עו"ד צפריר
בהגינותו כי לדעתו ההסדר ראוי גם היום.

כמבואר לעיל, דעתנו הנה כי לא היה מקום שלא לקבל את הסדר הטיעון.

קבלת הסדר טיעון הנה הכלל, אי קבלת הסדרי הטיעון הנה החריג לכלל.

בית משפט בפני
ו מונח הסדר טיעון לא תמיד יודע ולא תמיד מובאות בפני
ו כל הנסיבות לביצוע הסדר טיעון.

בית משפט קמא בדין מבחינתו הזהיר את הנאשמים וקבע את אשר קבע על פי שיקול דעתו ולמותר לציין שהיה רשאי לעשות כן.

לדעתנו כמבואר, לא היה ואין לכך מקום, בנסיבות כאן.

המשיבה הגיעה להסדר טיעון לאחר שיקול דעת מעמיק, ארוך ומפורט תוך שיתוף בני משפחת המנוחה אשר דעתם הייתה שונה וכאשר כעיקר אנו רואים לציין מתוך ההיבט הראייתי.

המאשימה היא האמונה על האינטרס הציבורי.

לא ראינו בפני
נו מקום לחריגה שתצביע כי המאשימה חלילה אינה ראויה לאמון זה בהסדר הטיעון שהתגבש בבית משפט קמא אלא נהפוך הוא, שוכנענו שהסדר הטיעון אליו הגיעו הצדדים ראוי בנסיבות מעשה המרכבה הראייתי על כל המשתמע מכך.

בנסיבות אלה, אנו מורים על ביטול פסק הדין של בית משפט קמא, מבטלים את ההרשעה של המערער מס' 1 וגוזרים על המערער מס' 1 את העונש נשוא ההסדר לאמור:

המערער מס' 1 לא יורשע, יחתום על התחייבות על סך 1,000 ₪ לתקופה של שנה.

המערערת מס' 2 תורשע והקנס עליה יהיה כדי סך 1,500 ₪.

ניתן היום י"ט בסיון, תשס"ד (8 ביוני 2004) במעמד ב"כ המשיבה, ב"כ המערער והמערער מס' 1 בעצמו.


גבריאלה (דה-ליאו) לוי שופטת

אברהם אברהם

שופט

יצחק כהן
, שופט
אב"ד
001124/04עפ 054 עדן ונדר
עפ בית משפט מחוזי 1124/04 שמעון בן חיים ,מקור הירדן בע"מ נ' מדינת ישראל (פורסם ב-ֽ 08/06/2004)

להסרת פסק דין זה לחץ כאן