המשרד להגנת הסביבה ת"א - מועצה אזורית עמק הירדן, יוסי ורדי, אגודה שיתופית עמק הירדן בע"מ ואח'

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
המשרד להגנת הסביבה ת"א מועצה אזורית עמק הירדן יוסי ורדי אגודה שיתופית עמק הירדן בע"מ
 
המשרד להגנת הסביבה ת"א - מועצה אזורית עמק הירדן, יוסי ורדי, אגודה שיתופית עמק הירדן בע"מ ואח'
תיקים נוספים על המשרד להגנת הסביבה ת"א | תיקים נוספים על מועצה אזורית עמק הירדן | תיקים נוספים על יוסי ורדי | תיקים נוספים על אגודה שיתופית עמק הירדן בע"מ |

799794
25484-05/10 פ     03/07/2011
פ 25484-05/10 המשרד להגנת הסביבה ת"א נ' מועצה אזורית עמק הירדן, יוסי ורדי, אגודה שיתופית עמק הירדן בע"מ ואח'
לך

{behavior:url(#default#vml);}
{behavior:url(#default#vml);}
{behavior:url(#default#vml);}
{behavior:url(#default#vml);}
st1\:*{behavior:url(#ieooui) }בית משפט השלום בנצרת
ת"פ 25484-05-10 המשרד להגנת הסביבה ת"א
נ' מועצה אזורית עמק הירדן
ואח'


03 יולי 2011


בפני
: כב' השופטת – לילי יונג-גפר
, סגנית הנשיאהמאשימה
המשרד להגנת הסביבה ת"א


נגד

הנאשמים
1.
מועצה אזורית עמק הירדן
2.
יוסי ורדי
3.
אגודה שיתופית עמק הירדן בע"מ
4.
אריה בלקינד

<#2#>
נוכחים
: מטעם המאשימה – עו"ד יוני שמיר

מטעם הנאשמת
1 – עו"ד יעקב קורין


מטעם הנאשם
2 –
אין הופעה

מטעם הנאשמים 3 ו- 4 –
עו"ד גיורא מיכאליהחלטה
אני מפרידה את הדיון כמבוקש.
<#6#>

ניתנה והודעה היום א' בתמוז התשע"א, 03/07/2011 במעמד הנוכחים.


לילי יונג-גפר
, שופטת
סגנית הנשיא


<#7#>
<#10#>

החלטה והכרעת דין
בהתאם להסדר שבין הצדדים, אני מבטלת את כתב האישום נגד הנאשם 4 לפי סעיף 94(ב) לחוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב) תשמ"ב – 1982.

אני מרשיעה את הנאשמות 1 ו- 3, על יסוד הודאתן, בעבירות של איסור זיהום מים, מניעת זיהום מים במתקני מים ואיסור לכלוך והשלכת פסולת ברשות הרבים, כמפורט בכתב האישום.
<#11#>

ניתנו והודעו היום א' בתמוז התשע"א, 03/07/2011 במעמד הנוכחים.


לילי יונג-גפר
, שופטת
סגנית הנשיאגזר דין לנאשמות 1 ו- 3

הנאשמות הורשעו עפ"י הודאתן, במסגרת הסדר טעון, בעבירות של איסור זיהום מים, מניעת זיהום מים במתקני מים ואיסור לכלוך והשלכת פסולת ברשות הרבים.

הנאשמת 1 הינה רשות מקומית שבתחומה ישובים רבים וכן חמישה מתקנים לטיפול בשפכים באשדות יעקב איחוד, אשדות יעקב מאוחד, מסדה ושער הגולן, בית זרע וביתניה. הנאשמת 3 הינה אגודה שיתופית העוסקת, בין היתר, בתפעולם ותחזוקתם של אותם מתקנים.

בתקופה שבין חודש יולי 2000 לחודש דצמבר 2009, במספר מועדים המפורטים בכתב האישום הזרימו הנאשמות לנהר הירדן הדרומי שפכים וקולחין באיכות ירודה ואף המשיכו לעשות כן גם לאחר שנדרשו ע"י מנהל מחוז הצפון של המשרד להגנת הסביבה להפסיק את ההזרמה והזיהום בכל אמצעי שהוא.
יחד עם הנאשמות הועמדו לדין גם מי שהיה ראש המועצה האזורית ומנהל האגודה, אך במסגרת הסדר הטיעון נמחק כתב האישום נגד הנאשם 4 והוא צפוי להימחק גם נגד הנאשם 2.

מאחר והנאשמים כולם כפרו תחילה במיוחס להם, הוחל בשמיעת הראיות אך היום הודיעו הצדדים כי הגיעו להסדר טיעון במסגרתו נמחק, כאמור, כתב האישום נגד הנאשם 4 ואילו הנאשמות 1 ו- 3 הודו במיוחס להם והורשעו בעבירות שיוחסו להן.

הצדדים מבקשים לכבד את הסדר הטיעון הכולל גם עונשים מוסכמים וגם בקשה למתן צווים שיפוטיים נגד שתי הנאשמות בנוסח המפורט בהודעה על הסדר הטיעון שהגישו הצדדים.

ב"כ שני הצדדים מבקשים לכבד את ההסדר וטוענים שמדובר בהסדר סביר וראוי המאזן נכונה בין חומרת המעשים מחד, לבין הזמן הרב שחלף מאז ביצוע העבירות וכן הודאתן של הנאשמות שחסכה זמן שיפוטי ניכר. עוד מציינים ב"כ הצדדים את העובדה כי ההסדר כולל גם צעדים לתיקון המחדל ולהסדרת אופן הטיפול בשפכים בעתיד.

אכן מדובר בעבירות חמורות ואין צורך להכביר מילים בדבר הנזק הרב הנגרם לציבור ולמדינה כתוצאה מהזרמת שפכים למימי הנחלים, ובמיוחד למימי נהר הירדן שהינו נכס טבע ומורשת ראשון במעלה. הזרמת השפכים וגרימת הזיהום נעשים בדרך כלל, וכך גם במקרה זה, כפתרון זול לסילוק אותם שפכים ועל כן, על הענישה לשקף התנהלות זו ולמנוע אותה בדרך של הטלת קנסות שיהפכו אופציה זו לבלתי כדאית.

בנסיבות שבפני
י ונוכח הנימוקים שהביאו הצדדים להסדר וכן בהתחשב בהיקף הקנסות שעליהם הוסכם ובנוסח הצווים השיפוטיים המוסכמים, סבורני כי מדובר בהסדר סביר שיש בו כדי לאזן אבין האינטרסים השונים ולהביא את האינטרס הציבורי על סיפוקו.

לאור האמור לעיל, אני מחליטה לכבד את ההסדר וגוזרת על הנאשמות עונשים כדלקמן
:
על הנאשמת 1
:

1.
קנס בסך 325,000 ₪. הקנס ישולם ב- 5 תשלומים חודשיים, שווים ורצופים החל מיום 1/9/2011.
במידה ותשלום כלשהו לא ישולם במועדו, תעמוד יתרת הקנס כולו לפרעון מיידי.
2.
הנאשמת תחתום על התחייבות בסך 325,000 ₪ להימנע במשך שלוש שנים מהיום מן העבירות בהן הורשעה. ההתחייבות תחתם בפני
ב"כ הנאשמת ותוגש לתיק בית המשפט בתוך 15 יום מהיום.
על הנאשמת 3
:

1.
קנס בסך 75,000 ₪. הקנס ישולם ב- 3 תשלומים חודשיים, שווים ורצופים החל מיום 1/9/2011.
במידה ותשלום כלשהו לא ישולם במועדו, תעמוד יתרת הקנס כולו לפרעון מיידי.
2.
הנאשמת תחתום על התחייבות בסך 150,000 ₪ להימנע במשך שלוש שנים מהיום מן העבירות בהן הורשעה. ההתחייבות תחתם בפני
ב"כ הנאשמת ותוגש לתיק בית המשפט בתוך 15 יום מהיום.

ניתן בזה צו לפי סעיף 20כד(2) לחוק המים התשי"ט-1959, כמפורט להלן:
הנאשמות 1 ו- 3 מצוות לבצע את הפעולות הבאות:
עד
להפעלת המתקן החדש לטיפול בשפכים (להלן: "
מט"ש ביתניה
") והפניית כל השפכים
המוזרמים כיום למתקנים הנזכרים בכתב האישום (להלן: "
המתקנים
") אל מט"ש ביתניה, ימשיך
השימוש במתקנים, בכפוף לתחזוקה ולטיפול במתקנים הנ"ל באופן שוטף, אשר יבטיחו מניעה של
הרעה באיכות הקולחין ומתוך מגמה לשיפור איכות הקולחין, בתיאום עם המשרד להגנת הסביבה,
ובכלל זה:
1)
הנאשמת 1 תפעל בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ- 30 ימים, להגשת בקשה לצו הרשאה מאת רשות המים להמשך זרימה של קולחין מהמתקנים הנ"ל לאפיק הירדן הדרומי.
2)
המשך הזרמה ייעשה בכפוף לבדיקת הקולחין בכל המוצאים, לפחות פעם בשלושה חודשים. פרמטרים לבדיקה יהיו:
bod
,
cod
ו-
tss
, אשר תוצאותיהן יוגשו למשרד להגנת הסביבה.
3)
יש לאסוף כל הפסולת המתקבלת ברוטוסטריינר במכולה, ולפנותה בהתאם לצורך ליעד סילוק מאושר. כמו כן, יש למנוע גלישת התשטיפים בנקודת איסוף הנ"ל.
4)
יש למנוע סתימות בצנרת וגלישות שפכים לסביבה מהמתקנים הנ"ל.
5)
יש לטפל בעשביה קיימת על ידי ריסוס בחומרים מותרים על מנת למנוע את התפתחותה.
6)
יש להחזיק את הסוללות של הבריכות, השוחות והצנרת במצב תקין.

הנאשמת 1 מצווה לבצע גם את הפעולות הבאות:
לשיפור נוסף של איכות הקולחין במתקן ביתניה הישן תפעל הנאשמת 1 כדלהלן:
1)
יש לפעול להורדת כמות הבוצה בבריכת האוורור במגמה ליצור שכבה של 1 מטר לפחות של מים שאינם בוצה מעל מפלס הבוצה.
2)
יש למנוע מביוביות, לרבות ביוביות של הנאשמת 3, לרוקן את תכולתן לבריכת האוורור ולהבטיח כי התכולה תרוקן לבריכת השיקוע בלבד.
3)
אין לרוקן במתקן ביתניה הישן ביוביות, לרבות ביוביות של הנאשמת 3, המובילות שפכים, שאינם שפכים סניטריים.

כן מצווה הנאשמת 1 לבצע את הפעולות הבאות:
עם
הפעלתו השוטפת של מט"ש ביתניה, יופנו כל השפכים המגיעים היום למתקנים אל מט"ש ביתניה (אשר נמצא בשלבי הקמה) ואילו בריכות הטיפול בשפכים (שיקוע וחימצון) באשדות יעקב איחוד ואשדות יעקב מאוחד (להלן: "הבריכות") יטופלו בתיאום עם המשרד להגנתה סביבה ובכפוף לתקנות המים (מניעת זיהום מים) (שימוש בבוצה וסילוקה) התשס"ד-2004, (מגדירה כיצד יש לסלק בוצה שמקורה במתקנים לטיפול בשפכים, במטרה למנוע זיהום מקורות מים וגרימת מפגעים סביבתיים עקב סילוק לא מבוקר של בוצה שמקורה במתקני טיפול בשפכים עירוניים) (להלן: "תקנות הבוצה") ובכלל זה:
1)
תופסק הזרמת שפכים לבריכות עד לייבושן המוחלט. יודגש כי בכל מקרה, חל איסור על הזרמת הנוזל לסביבה,
או על קבירת הבוצה על ידי עפר.
2)
יבוצעו בדיקות של בוצה יבשה אשר תוצאותיהן ימסרו למשרד להגנת הסביבה לצורך קביעת יעד סילוק.
3)
טיפול בבוצה בהתאם לתוצאות הבדיקות ולתכנית עבודה רב שנתית שתוכן על ידי הנאשמת 1 בתיאום עם המשרד להגנת הסביבה.
4)
בריכות הטיפול הישנות בביתניה (שיקוע וחימצון), יוסבו לבריכת ויסות/חירום על פי תוכנית מט"ש ביתניה, באופן שלא יהווה מקור למפגעים סביבתיים, לרבות זיהום מים וקרקע, ובכלל זה פינוי הבוצה בהתאם לתקנות הבוצה ולהנחיות המשרד להגנת הסביבה.
זכות ערעור תוך 45 יום מהיום
.


תוכן גזר הדין יובא לידיעת הנאשמות באמצעות באי כוחן.
<#12#>
ניתן והודע היום א' בתמוז התשע"א, 03/07/2011 במעמד הנוכחים.


לילי יונג-גפר
, שופטת
סגנית הנשיא

הוקלד על ידי: חגית דהן


פ בית משפט שלום 25484-05/10 המשרד להגנת הסביבה ת"א נ' מועצה אזורית עמק הירדן, יוסי ורדי, אגודה שיתופית עמק הירדן בע"מ ואח' (פורסם ב-ֽ 03/07/2011)

להסרת פסק דין זה לחץ כאן