מעיין רחמים, נעמי רחמים, יעקב רחמים - שירותי בריאות כללית-"קופת חולים של ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל", מרכז רפואי העמק-מרחב רפואי העמק בית החולים המרכזי, עפולה ואח'

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
מעיין רחמים נעמי רחמים יעקב רחמים שירותי בריאות כללית-"קופת חולים של ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל" מרכז רפואי העמק-מרחב רפואי העמק בית החולים המרכזי עפולה
 
מעיין רחמים, נעמי רחמים, יעקב רחמים - שירותי בריאות כללית-"קופת חולים של ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל", מרכז רפואי העמק-מרחב רפואי העמק בית החולים המרכזי, עפולה ואח'
תיקים נוספים על מעיין רחמים | תיקים נוספים על נעמי רחמים | תיקים נוספים על יעקב רחמים | תיקים נוספים על שירותי בריאות כללית-"קופת חולים של ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל" | תיקים נוספים על מרכז רפואי העמק-מרחב רפואי העמק בית החולים המרכזי | תיקים נוספים על עפולה |

3574-03/10 א     11/07/2011
א 3574-03/10 מעיין רחמים, נעמי רחמים, יעקב רחמים נ' שירותי בריאות כללית-"קופת חולים של ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל", מרכז רפואי העמק-מרחב רפואי העמק בית החולים המרכזי, עפולה ואח'
לך


בית המשפט המחוזי בחיפה

ת"א 3574-03-10 רחמים ואח'
נ' שירותי בריאות כללית-"קופת חולים של ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל"
ואח'


11 יולי 2011


בפני
כב' השופטת בטינה טאובר


התובעים
1. מעיין רחמים
2. נעמי רחמים
3. יעקב רחמים


נגד

הנתבעים
1. שירותי בריאות כללית-"קופת חולים של ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל"
2. מרכז רפואי העמק-מרחב רפואי העמק בית החולים המרכזי
, עפולה
3. ד"ר גבריאל גלעד


<#2#>
נוכחים:
ב"כ התובעים: עו"ד טל אבריאל וג'ואד ג'ראיסי
ב"כ הנתבעים: עו"ד עבדלכאדר

<#3#>
החלטה

בתאריך 10/02/11 הגישו התובעים בקשה למינוי מומחים רפואיים מטעם בית משפט, במסגרתה עתרו למנות מומחים בתחום נפרולוגיה וא.א.ג מטעם בית המשפט, תוך מתן פטור לתובעים מלהגיש חוות דעת מטעמם, לנוכח העובדה כי התובעים מצויים במצב כלכלי קשה ביותר ומתקשים לממן עלויות נוספות של חוות דעת רפואיות בשני התחומים המבוקשים, וזאת לאחר שהומצאו על ידם חוות דעת רפואיות
הן בתחום האחריות על ידי ד"ר יעקבי פטר-מומחה לרפואת נשים ויילוד, והן בתחום האורטופדי על ידי ד"ר מרדכי קליגמן, שהתייחס בחוות דעתו לנכות האורטופדית שקיימת אצל התובעת 1, אשר נולדה עם מומים אורטופדיים מולדים.

יצוין כי התובעים צירפו לבקשה תצהיר בתמיכה לטענות העובדתיות בפירוט עשיר, המצביע על מקורות ההכנסה של התובעים 2 ו-3, הוריה של התובעת 1, ואשר ממנו עולה לכאורה כי אכן אין באפשרות התובעים לגייס כספים נוספים מקרובי משפחה ו/או בכל דרך אחרת לביצוע תשלומים נוספים למומחים רפואיים.

בהחלטה מיום 11/02/11 נקבע, כי על הנתבעים להמציא תגובתם לבקשה תוך 20 יום. לאחר שהנתבעים לא הגישו תגובה לבקשה תוך המועד שנקצב ו/או בכלל, ניתנה ביום 28/03/11 ביוזמת בית המשפט החלטה נוספת, לפיה הוארך לנתבעים המועד לפנים משורת הדין להגשת תגובתם.

בתאריך 01/06/11 הוגשה הודעה מטעם הנתבעים, ביחס להסכמתם לגובה הנכות הנפרולוגית שנקבעה על ידי וועדה רפואית של המל"ל, וזאת לצרכי פשרה בלבד, ואולם במסגרת התגובה לא הייתה התייחסות ביחס למינויו של המומחה הנוסף שמינויו התבקש בתחום א.א.ג ולעניין הנכות הרפואית של התובעת בתחום זה.

גם לאחר שבהחלטה מיום 15/06/11 התבקשה תגובת הנתבעים לשקול אפשרות להגיע להסכמה, לפיה לצורך הגשת תחשיבי נזק תובא בחשבון נכות א.א.ג בשיעור של 5%, שהינה זניחה לנוכח היקף הנכויות הנטענות, לא הוגשה תגובה של הנתבעים לבקשה, ובדיון שנקבע להיום הביעו הנתבעים דעתם, כי יסכימו להגיש תחשיבי נזק, אך על בסיס שהתובעים יוותרו על טענה לנכות בתחום א.א.ג, ולחילופין עמדו על הטענה כי יש מקום להורות על קביעת התיק להוכחות, וכן לדחות את בקשת התובעים למינוי המומחים.

מעיון בתיק עולה, כי התביעה נסובה על טענות ברשלנות רפואית, אותה מייחסים התובעים לנתבעים, בניהול מעקב היריון, אשר בסופו נולדה התובעת כשהיא סובלת ממומים מולדים, לרבות פגם מולד בגפה העליונית השמאלית-קיצור משמעותי של עצמות האמה, חוסר כליה ימנית, היצרות של כלי הנשימה, מנח פתולוגי של המעיים והתפתחות סקוליוזיס.

הנתבעים לא חלקו על טענות התובעים בדבר מצבם הכלכלי הקשה בו הם נתונים, ולא ביקשו את חקירת התובעים ו/או מי מהם.

לאחר שהתובעים תמכו תביעתם בחוות דעת רפואית לעניין טענותיהם במישור האחריות ונראה כי אין מחלוקת של ממש בגין חסר בכליה, והדבר עולה כאמור מדו"ח הוועדה הרפואית של המוסד לביטוח לאומי מיום 22/03/04, ולנוכח מצבם הכלכלי הקשה של התובעים, סבורני כי בנסיבות אלה, ומקום שהנתבעים אינם מוכנים להסכים לקביעת נכות בתחום הנפרולוגי על בסיס דו"ח הוועדה הרפואית, יש מקום להורות על מינויו של מומחה בתחום הנפרולוגי לצורך בחינת נכותה של התובעת 1 בתחום הנפרולוגי. כך גם ביחס למינוי מומחה בתחום א.א.ג, משעולה מדו"ח הוועדה הרפואית מיום 22/03/04 כי התובעת סובלת מטרכאומלציה ומצרידות, סבורני כי יש גם מקום למנות מומחה בתחום א.א.ג, אשר ישקול את טענת התובעת לעניין נכותה בתחום זה. סבורני כי לנוכח הנסיבות הקונקרטיות של המקרה, אכן ישנם טעמים מיוחדים המצדיקים למנות מומחים מטעם ביהמ"ש, ואינני סבורה כי ראוי בנסיבות אלה לחסום את דרכם של התובעים רק מפני שמצבם הכלכלי אינו מאפשר בידיהם לממן חוות דעת נוספות בתחום הנפרולוגיה ובתחום א.א.ג.

לאור כל האמור, הנני מורה על מינויו של ד"ר אליעזר הולצמן, מנהל היחידה לנפרולוגיה במרכז הרפואי שיבא-תל השומר, כמומחה מטעם ביהמ"ש בתחום הנפרולוגיה.
כן הנני ממנה את ד"ר גבריאל רוזן כמומחה מטעם ביהמ"ש בתחום אף-אוזן-גרון.

המומחים יחוו דעתם בשאלה האם יש לתובעת נכות רפואית בתחום מומחיותם, ואם כן - מה שיעורה.

בשלב זה יישאו הצדדים בחלקים שווים בשכר טרחת המומחים, כאשר התובעים יישאו במחצית שכר הטרחה ואילו הנתבעים יישאו במחצית שכר הטרחה.

תשומת לב
המומחים מופנית להנחיית ביהמ"ש ביחס לתעריפי מומחים. התעריף עבור חוות דעת רפואית לבימ"ש הינה בסך של 4,200 ₪ בתוספת מע"מ (לא כולל בדיקות עזר).

לנוכח העובדה שלא התרשמתי שהנתבעים מעוניינים בהגשת תחשיבי נזק, הנני מורה כי העדויות הראשיות תוגשנה בדרך של תצהיר ובהעדר החלטה אחרת על המצהירים להופיע לביהמ"ש למועד שיקבע להוכחות.

סדר הגשת התצהירים הוא כמפורט להלן:

ב"כ התובעים יגיש תצהירי עדיו תוך 60 יום לאחר קבלת חוות דעת המומחים.
ב"כ הנתבעים יגיש תצהירי עדיו תוך 60 יום לאחר מכן.
תצהירי חוקרים יוגשו בתום שמיעת ראיות התביעה.

לתצהירי העדים יצורף תיק מסמכים אשר בדעת הצדדים להפכם למוצגים בתיק. כן יציין כל אחד מבעלי הדין את מספר העדים שעדותם אינה יכולה להיות מוגשת בתצהיר.

כל אחד מבעלי הדין ימציא העתק מתצהירי עדיו ומתיק המסמכים, לרבות הודעתו לביהמ"ש, ישירות לבעל הדין האחר.

שום דבר האמור בתצהירי הצדדים לא יחרוג מגדר העובדות שהמצהירים יכולים להעיד עליהן מידיעתם האישית, ולתצהירים יצורפו אך ורק מסמכים אשר ניתן היה להגישם באמצעות המצהירים אילו היו מוסרים עדותם בעל פה במהלך המשפט.

צד הסבור שבתצהירי הצד שכנגד נכללו הצהרות או שצורפו להם מסמכים, בניגוד לדיני הראיות, יהיה רשאי להשמיע התנגדויותיו בפתח הישיבה הבאה.

הצדדים לא יהיו רשאים להעיד עדים אשר ניתן היה לקבל את עדויותיהם הראשיות בתצהירים.

נקבע לקדם משפט נוסף ליום: 20/02/2012 בשעה: 09:00.

מזכירות ביהמ"ש תשלח העתק ההחלטה למומחים.

<#4#>

ניתנה והודעה היום ט' תמוז תשע"א, 11/07/2011 במעמד הנוכחים.בטינה טאובר
, שופטת

הוקלד על ידי: דיקלה סקנדרניא בית משפט מחוזי 3574-03/10 מעיין רחמים, נעמי רחמים, יעקב רחמים נ' שירותי בריאות כללית-"קופת חולים של ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל", מרכז רפואי העמק-מרחב רפואי העמק בית החולים המרכזי, עפולה ואח' (פורסם ב-ֽ 11/07/2011)
להסרת פסק דין זה לחץ כאן