בית"ר ירושלים אחזקות (2000) בע"מ - ההתאחדות לכדורגל בישראל

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
בית"ר ירושלים אחזקות (2000) בע"מ ההתאחדות לכדורגל בישראל
 
בית"ר ירושלים אחזקות (2000) בע"מ - ההתאחדות לכדורגל בישראל
תיקים נוספים על בית"ר ירושלים אחזקות (2000) בע"מ | תיקים נוספים על ההתאחדות לכדורגל בישראל

6807
728/01 הפ     20/08/2001
הפ 728/01 בית"ר ירושלים אחזקות (2000) בע"מ נ' ההתאחדות לכדורגל בישראל
בעניין:
1. בית"ר ירושלים אחזקות (2000) בע"מ

2. ד.ע. דירות עלית בע"מ
המבקשים

נ ג ד
1. אגודת ספורט בית"ר ירושלים
2. ההתאחדות לכדורגל בישראל

3. כ.ש.ב.ז (ח.מ) בע"מ
4. בימות משרד למופעי בידור
5. ג'י.סי.אס. ספורט בע"מ
6. בנק המזרחי המאוחד בע"מ
7. נאות בית וגן בע"מ
המשיבים

נוכחים:
ב"כ המבקשת עו"ד שביט


פרוטוקול

עו"ד שביט
: בזמנו כשרכשה המבקשת את זכויות הניהול של קבוצת בית"ר מהעמותה שניהלה עד אז את ביתר, היא נתנה כתב ערבות שלפי הבנת המבקשת, אמור היה לכסות את חובות העמותה לפי הוראות העמותה שפורטו בהסכם. הנושים השונים של העמותה וכן ההתאחדות לכדורגל טוענים, כי כתב הערבות נועד, והוא אכן מכסה את כל חובות העמותה, וחובות אלה מסתכמים בלמעלה מ40- מיליון ש"ח.

מי ששולט במבקשת היא קבוצת זאבי, ואין בידי הקבוצה, גם לא בידי המבקשת, הסכומים הדרושים, בהנחה שהפרשנות המרחיבה של כתב הערבות היא הנכונה.

המצב הנוכחי הוא, שמתקיימים הליכים מספר בבתי המשפט נגד המבקשת, שחלקם מתבססים על כתב הערבות האמור, וכתוצאה מכך גם הוטלו עיקולים זמניים.

בהנחה שהפירוש המרחיב הוא הפירוש הנכון, מצב המבקשת הוא מצב של חדלות פרעון והיא תיכנס בהכרח למצב פירוק. עצם כניסתה למצב כזה ינשל אותה מהזכות היחידה שיש לה, היא הזכות לנהל את קבוצת הכדורגל. זכות זו שווה כסף בשוק, ובכוונת המבקשת לסחור בזכות זו ולממשה כדי להשיג את המקסימום לטובת כל המעונינים והנושים.

בכל הנסיבות הללו, נראה הדבר כי עיכוב הליכים וכן היעתרות לשאר הבקשות, זאת לפחות עד לדיון במעמד הצדדים, הוא מחויב המציאות, זאת משום שמצב של "אי עיכוב" יביא כמעט בהכרח לפירוק, שיביא מאליו לנישול הזכות היחידה שיש למבקשת.

בנסיבות אלו, אבקש ליתן צו לעיכוב הליכים ואני מציע את עו"ד פולמן ביחד עם רואה חשבון רז כנאמן ומנהל מיוחד והדברים מקובלים על שניהם. מקובל גם, כי שכרם ימומן על ידי קבוצת זאבי, ואני אומר זאת גם על דעת קבוצת זאבי ובשמם, ובלבד שהשכר יהיה זה שייקבע על ידי ביהמ"ש.

החלטה

מתוך דברי עו"ד שביט
עולה, כי אי מתן צו עיכוב הליכים בשלב זה יביא, כמעט בהכרח, לפירוק המבקשת. פירוק המבקשת יגרום באופן מיידי, מעצם הליך הפירוק, לאובדן הזכות היחידה שיש למבקשת. זכות זו - היא הזכות לנהל את קבוצת הכדורגל, שווה כסף, ובדעת המבקשת לממשה כדי לגייס את המימון המקסימלי האפשרי לקופת המבקשת, זאת לטובת הנושים והמעונינים האחרים.

בנסיבות אלו, אני נותן צו לעיכוב ההליכים עד לדיון במעמד הצדדים, שאני קובעו ליום 2.9.01 בשעה 10:30. סמכויות הניהול והעשייה בנכסי החברה וזכויותיה ובכל עניין אחר יהיו מסורים לנאמן ולמנהל המיוחד, ולהם בלבד לשלילת זכות המבקשת. להסרת ספק מודגש, כי צו זה חל גם על העברת זכויות, הטלת שעבודים או יצירת חובות, או עשיית כל פעולה אחרת במבקשת. במסגרת עיכוב ההליכים, לא ניתן יהיה לשלול מן המבקשת זכות כלשהי שיש לה, ובכלל זה על-ידי ההתאחדות לכדורגל, בין זכות המעוגנת בתקנות ההתאחדות לכדורגל, בין זכות אחרת, וכן לא ניתן יהיה לשנות את המצב הקיים גם לא בשינוי מיקום הקבוצה בליגה.

צו זה מותנה בתנאים הבאים:
א. שתיעשה מסירה כדין של מסמכי הבקשה ושל פרוטוקול הדיון היום לכל המשיבים ולכל הנושים האחרים, תוך 3 ימים מהיום.
ב. שתימסר הודעה לביהמ"ש על ידי הנאמן והמנהל המיוחד, שהם מוכנים לשמש כאלה בתנאים האמורים בהחלטתי זו, היינו, ששכרם מותנה בתשלום על ידי קבוצת זאבי, ובסכום שייקבע על ידי ביהמ"ש.
ג. שתימסר הודעה על הליך זה ועל החלטתי זו לכונס הנכסים הרשמי עוד היום.

ניתנה היום, א' באלול תשס"א, (20 באוגוסט 2001), במעמד הצדדים.

ורדי זילר, נשיא
1

בית המשפט המחוזי בירושלים

הפ 000728/01

בפני

כב' הנשיא, השופט ורדי זילר
תאריך: 20/08/2001
הפ בית משפט מחוזי 728/01 בית"ר ירושלים אחזקות (2000) בע"מ נ' ההתאחדות לכדורגל בישראל (פורסם ב-ֽ 20/08/2001)

להסרת פסק דין זה לחץ כאן