קייס הנייה - תנופה שירותי כ"א בע"מ 2003 ,תנופה שירותי כח אדם ואחזקות (1991) בע"מ,תנופה כח עוצמה בע"מ

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
קייס הנייה תנופה שירותי כ"א בע"מ 2003 תנופה שירותי כח אדם ואחזקות (1991) בע"מ תנופה כח עוצמה בע"מ
 
קייס הנייה - תנופה שירותי כ"א בע"מ 2003 ,תנופה שירותי כח אדם ואחזקות (1991) בע"מ,תנופה כח עוצמה בע"מ2062/04 בשא     16/06/2004תיקים נוספים על קייס הנייה
תיקים נוספים על תנופה שירותי כ"א בע"מ 2003
תיקים נוספים על תנופה שירותי כח אדם ואחזקות (1991) בע"מ
תיקים נוספים על תנופה כח עוצמה בע"מ
בשא 2062/04 קייס הנייה נ' תנופה שירותי כ"א בע"מ 2003 ,תנופה שירותי כח אדם ואחזקות (1991) בע"מ,תנופה כח עוצמה בע"מ
1


בתי הדין לעבודה

בית הדין האזורי לעבודה - חיפה
בשא002062/04

בתיק עיקרי: עב 002113/04
בפני
:
כב' הרשם מירון שוורץ

תאריך:
16/06/2004בעניין:
קייס הנייהע"י ב"כ עו"ד
עבאס שאדי

המבקשת

נ ג ד


1. תנופה שירותי כ"א בע"מ 2003

2. תנופה שירותי כח אדם ואחזקות (1991) בע"מ

3. תנופה כח עוצמה בע"מ

המשיבים


החלטה

1. בפני
בקשה להטלת עיקול, במעמד צד אחד, על נכסיהן וזכויותיהן של המשיבות, המוחזקים בידי המועצה המקומית נחף, עד לסך של 80,000 ש"ח.

2. הבקשה הוגשה במצורף לתביעתה של המבקשת, אותה הגיש לבית דין זה ביום 14.6.04 , כנגד המשיבות, במסגרתה תבעה סך כולל של 78,690 ש"ח בגין זכויות המגיעות לה, לטענתה, מהמשיבות, בגין עבודתה.

3. לאחר שעיינתי בכתב התביעה, בבקשה ובתצהיר הנלווה לה, כמו גם במסמכים שצורפו אליהם, לא שוכנעתי שיש להטיל עיקול כמבוקש.

4. להלן הטעמים להחלטתי:

א. המבחן המשפטי למתן צו עיקול, הינו מבחן כפול ומצטבר, אשר הוסדר בתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984 (להלן: "תקנות סדר הדין"), אשר אלה מהן הרלבנטיות לענייננו, חלות בבית דין זה מכח תקנה 129 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב – 1991.

התנאי הראשון לפיו יקבע בית הדין אם להיעתר לבקשה למתן סעד זמני כלשהו מוסדר בתקנה 362(א) לתקנות סדר הדין הקובעת:
"אם שוכנע, על בסיס ראיות מהימנות לכאורה בקיומה של עילת התובענה ובקיום התנאים המפורטים בהוראות המיוחדות בפרק זה, הנוגעים לסעד
הזמני המבוקש".

התנאי השני, המיוחד לצו עיקול, קבוע בתקנה 374(ב) לתקנות סדר הדין, ולפיו
יינתן צו עיקול ע"י בית משפט:

"...אם שוכנע על בסיס ראיות מהימנות לכאורה, כי קיים חשש סביר שאי מתן הצו יכביד על ביצוע פסק הדין".

ב. באשר לתנאים שפורטו לעיל, אציין כי נטל הראיה על המבקש להטיל עיקול הוחמר בעקבות חקיקת יסוד: כבוד האדם וחירותו שהכיר בזכות הקניין כזכות חוקתית. מתן צו זמני, שלא על יסוד ראיות לכאורה מוצקות דיין, עלול לפגוע בזכויותיו הקנייניות של בעל דין ועל כן, יש לבדוק כל מקרה לנסיבותיו, ולערוך איזון בין האינטרס של התובע, שהנתבע לא יכשיל בתקופת הביניים שעד למתן פסק הדין את ביצועו, לבין האינטרס של הנתבע שזכות קניינו לא תפגע יתר על המידה על יסוד תשתית ראייתית בלתי מלאה.

ג. לאורן של התקנות וההלכות, כפי שפורטו לעיל, בחנתי ראשית את שאלת קיומן של ראיות מהימנות לכאורה, אשר לטענת המבקשת מקימות את עילת התובענה.

בתצהיר הנלווה לבקשה, אין כל פירוט ממנו ניתן ללמוד מי מן המשיבות היתה מעסיקתה של המבקשת ומתי, וגם אין כל נתון לגבי תשלום המקדמות ששולמו, מתי ועל ידי מי. גם לא צורף תלוש השכר בגין 11/03 ממנו ניתן היה ללמוד מי מן המשיבות הנפיקה אותו. לפיכך, אין כל ראיה ממנה ניתן היה ללמוד, ולו לכאורה, מי מן המשיבות היתה מעסיקתה של המבקשת ומתי.

יתרה מזו, האמור בסע' 1 ו-2 לבקשה, מלמד כי גם המבקשת עצמה אינה יודעת לומר מי היו מעסיקיה, ובמצב דברים שכזה, בוודאי שאין ביה"ד יפעל כנגד מספר מעסיקים אפשריים, במעמד צד אחד.

ספק בדבר זהות המעביד מצדיק, כשלעצמו, הימנעות ממתן צו לעיקול זמני (תב"ע (ת"א) נז' 2238-3 אברהם נעמי נ' בבלי ברוידה, המוזכר ב- בספרו של י.לובוצקי, "סדר הדין במשפט העבודה", הוצאת ניצן מהדורת 2000פרק 18 עמ' 20).

6. לאור כל האמור לעיל, הבקשה נדחית.
אין צו להוצאות.
ניתנה היום כ"ז בסיון, תשס"ד (16 ביוני 2004) בבהעדר הצדדים.
המזכירות תמציא העתק למבקשת.מירון שוורץ
, רשם
בשא בית דין אזורי לעבודה 2062/04 קייס הנייה נ' תנופה שירותי כ"א בע"מ 2003 ,תנופה שירותי כח אדם ואחזקות (1991) בע"מ,תנופה כח עוצמה בע"מ (פורסם ב-ֽ 16/06/2004)תיקים נוספים על קייס הנייה
תיקים נוספים על תנופה שירותי כ"א בע"מ 2003
תיקים נוספים על תנופה שירותי כח אדם ואחזקות (1991) בע"מ
תיקים נוספים על תנופה כח עוצמה בע"מ
להסרת פסק דין זה לחץ כאןהוספת מידע משפטי למאגר
שתפו אותנו במידע משפטי שנוכל להוסיף למאגר שלנו. פסקי דין, כתבי תביעה ו/או הגנה, החלטות וכו' יוספו למערכת ויוצגו באתרנו ובגוגל.


הוסף מידע משפט