דורון פטשניק - עמותת ידידי העמק יזרעאל

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
דורון פטשניק עמותת ידידי העמק יזרעאל
 
דורון פטשניק - עמותת ידידי העמק יזרעאל
תיקים נוספים על דורון פטשניק | תיקים נוספים על עמותת ידידי העמק יזרעאל

1167/04 דמ     27/06/2004
דמ 1167/04 דורון פטשניק נ' עמותת ידידי העמק יזרעאל
1


בתי הדין לעבודה
בית הדין האזורי לעבודה בנצרת
דמ 001167/04


בפני
:
כב' השופטת שפר ורד

נציג ציבור (עובדים): מר סנוף נתן
נציג ציבור (מעבידים): מר גנאים מוחמד

27/06/2004


בעניין:
דורון פטשניקע"י ב"כ
עו"ד נחאס אלבר

התובע

נ ג ד


עמותת ידידי העמק יזרעאלע"י ב"כ
עו"ד גולדברג יואל

הנתבעת

פסק דין


1. התובע הינו מאמן כדורגל , אשר עבד בשירות הנתבעת כמאמן של קבוצות ילדים ונוער במועדון כדורגל שבניהולה , בעונת המשחקים 2001-2002.

בתביעה שבפני
נו , נטען כי בין הצדדים הוסכם שהגם שעונת המשחקים אורכת 10 חודשים , שרק במהלכם עובד המאמן , הרי שתשולם לו "משכורת 11" בשיעור שכר עבודה בגין חודש עבודה , אשר עמד על סך של 5,000 ₪.
לטענת התובע , בניגוד למוסכם לא שולמה לו משכורת 11 , ויש לחייב הנתבעת לשלמה לו.
עוד נטען בתביעה , כי עם סיום העסקת התובע , נוכו משכרו שני קנסות בסך מצטבר של 1,100 ₪ , והנכוי נעשה שלא כדין , ועל הנתבעת להשיב לו הסכומים שנוכו.

2. בכתב הגנתה של הנתבעת , אושר כי אכן לא שולמה לתובע "משכורת 11" ונוכו משכרו הקנסות שתוארו בתביעה.
אשר ל"משכורת 11" – נטען כי מעולם לא התחייבה הנתבעת לשלם לתובע רכיב זה , אשר הינו בגדר בונוס שמשולם למאמנים אשר סיימו שנת עבודה וממשיכים לאמן בשנה הבאה , בעוד שהתובע פוטר לאחר 8 חודשי עבודה , בשל חוסר שביעות רצון מתפקודו וכישוריו המקצועיים.
אשר לקנסות שנוכו משכר התובע – נטען כי משכרו של התובע נוכה סך של 500 ₪ וסך נוסף של 300 ₪ , בגין קנסות שהוטלו עליו כדין ועל פי חוק ע"י ההתאחדות לכדורגל בשל התנהגות בלתי הולמת , והתובע נמנע מלשלמם.


3. שמענו את עדותו של התובע , ואת עדותו של מר ארז אימברמן , יו"ר העמותה הנתבעת.
כמו כן הוצגו בפני
נו מספר מסמכים , שעיקרם מכתבים שהוחלפו בין הצדדים.


4. אשר לתביעה לתשלום "משכורת 11" –

בעדותו של התובע בפני
נו , טען הוא כי עם קבלתו לעבודה , סוכם כי תשולם לו , עם תום שנת המשחקים , משכורת 11 , אשר נהוג בכל הקבוצות שתשולם למאמנים בתום שנת אימונים ללא תנאי , שכן "זה במקום פיצויים כי בכדורגל אין קביעות וגם אין תנאים סוציאליים".
התובע הוסיף וטען כי עבד לכל אורכה של שנת המשחקים , עד כי ביום 20/06/02 או בסמוך לו קיבל שיחת טלפון בה נמסר לו שהוא מפוטר מעבודתו.

בעדותו של מר אימברמן בפני
נו , אישר הוא כי הנתבעת נוהגת לשלם "בונוס של משכורת 11 לאנשים שאנו חפצים לתת להם בונוס".
מר אימברמן הדגיש כי כבר בחודשים הראשונים לעבודת התובע , שררה חוסר שביעות רצון מעבודתו , וזו הלכה והתגברה למרות ששוחח עם התובע פעמים רבות.
לגרסתו , בחודש אפריל 2002 הודע לתובע כי הוא מפוטר , ומאז , ולמרות ששולם לו שכר מלא בגין החודשים מאי ויוני 2002 – הרבה להעדר מעבודתו , והופיע למועדון לכל היותר פעם בשבוע , בעוד שהיה עליו להפגין נוכחות יומיומית.

זה המקום לומר , כי התובע הוא זה שמוטל עליו הנטל להוכיח כי התשלום אותו הוא תובע – הובטח כי ישולם לו ללא תנאי ובכל מקרה.
לצורך תמיכה בעדותו בעניין זה , הפנה ב"כ התובע , שעשה כמיטב יכולתו עבור שולחו , לטענה לפיה טענת התובע , לפיה קיים נוהג לשלם תשלום זה – נתמכת בהגיון שעומד מאחוריו , לפיו מאחר ומאמני הכדורגל עובדים 10 חודשים בלבד – נדרשות המשכיות ורציפות כלשהן בהעסקתם ובשכרם.
איננו סבורים שדי בהגיון לכאורי זה כדי להוכיח טענת נוהג , וזאת בין אם בכלל , ובין אם בהתחשב בעובדה לפיה לא מצאנו כל פגם בעדותו של מר אימברמן אשר הייתה עקבית והתרשמנו כי דבריו נאמרו בכנות.
האמנו למר אימברמן כי לתובע לא הובטח כי משכורת 11 תשולם לו בכל מקרה , וכי לפחות ככל שהדבר נוגע לנתבע – מדובר במעין בונוס שמשולם לאותם מאמנים שמתקיימת המשכיות בהעסקתם , ולאור שביעות רצון מעבודתם בשנת משחקים – מוחלט להמשיך בהעסקתם.

בהתחשב באמור לעיל – נדחית תביעת התובע לתשלום משכורת 11.


5. אשר לתביעה להשבת הקנסות שנוכו משכרו של התובע –

מעדויות הצדדים בפני
נו , עולה כי אין חולק שמדובר בקנסות שהוטלו כנגד התובע באופן אישי , במסגרת מעין הליך משמעתי של ההתאחדות לכדורגל , בעקבות התנהגותו של התובע בשתי הזדמנויות בהן התקיימו משחקים של קבוצות שאימן במסגרת המועדון הנתבע , התנהגות אשר הייתה לזרא בעיני השופטים באותם המשחקים.
עוד הסתבר , כי הקנסות האמורים נגבו מהנתבע עצמו , במסגרת נוהג טכני המקובל בענף , על דרך נכוי כספים מפקדונות המופקדים ע"י המועדון אצל ההתאחדות לכדורגל.
התובע , מצידו , טען כי לא היה מקום לנכות את הקנסות האמורים משכרו , משום שהוטלו כנגדו במסגרת עבודתו , ותוך שהוא פועל בלהט ומתוך מסירות לשחקני המועדון.
התובע טען כי אין זה מקובל לגבות את הקנסות האמורים , אשר מוטלים כדבר שבשגרה – מהמאמנים , ובא כוחו הוסיף וטען כי יש להסיק מהעובדה שהקנסות לא נוכו בזמן הטלתם אלא רק לאחר שהתובע פוטר , משכרו האחרון – כראייה לכך שהנתבע החליט לנכותם לאחר שפרץ הסהכוך בין הצדדים.

מר אימברמן , מצידו , טען כי בהחלט מקובל לגבות את הקנסות מהמאמנים , וכי אלה הוטלו באופן אישי כנגד התובע לאחר התנהגות בלתי ראויה שאיננה מהווה דוגמא טובה לשחקנים , התנהגות שהמועדון אינו מעודדה כלל ועיקר , וכי העיכוב בניכויים משכרו של התובע נבע מהעובדה שהתבקש לשלם את הכספים לקופת המועדון ולא עשה כן , ועל כן לא נותרה ברירה אלא לנכותם משכרו.

גם בהקשר זה , לא מצאנו סיבה לפקפק בגירסתו של מר אימברמן , ומשמדובר בקנסות שהוטלו על התובע באופן אישי , ונגבו מכספי הנתבע , יד לראות בהם בהחלט כחוב מצידו למועדון , שמותר היה לנכותו משכרו האחרון.

אשר על כן , דוחים אנו גם את תביעת התובע להשבת הכספים שנוכו משכרו בגין הקנסות.


6. משדחינו את תביעת התובע במלואה , מוצאים אנו לנכון לחייבו לשלם לנתבע הוצאות משפט בסך של 800 ₪.


7. במידה ומי מהצדדים יבקש לערער על פסק דיננו זה , עליו להגיש בקשת רשות ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים וזאת בתוך 30 יום מיום קבלת עותק פסק הדין.


ניתן היום ח' בתמוז, תשס"ד (27 ביוני 2004) בהעדר הצדדים.

______________ ______________ _______________
ורד שפר - ש ו פ ט ת נציג ציבור (עובדים) נציג ציבור (מעבידים)

דמ בית דין אזורי לעבודה 1167/04 דורון פטשניק נ' עמותת ידידי העמק יזרעאל (פורסם ב-ֽ 27/06/2004)
להסרת פסק דין זה לחץ כאן