מקור הירדן בע"מ, רפטינג החצבני בע"מ, שמעון בן חיים ואח' - קיבוץ שדה נחמיה אגודה שיתופית, מינהל מקרקעי ישראל

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
מקור הירדן בע"מ רפטינג החצבני בע"מ שמעון בן חיים קיבוץ שדה נחמיה אגודה שיתופית מינהל מקרקעי ישראל
 
מקור הירדן בע"מ, רפטינג החצבני בע"מ, שמעון בן חיים ואח' - קיבוץ שדה נחמיה אגודה שיתופית, מינהל מקרקעי ישראל
תיקים נוספים על מקור הירדן בע"מ | תיקים נוספים על רפטינג החצבני בע"מ | תיקים נוספים על שמעון בן חיים | תיקים נוספים על קיבוץ שדה נחמיה אגודה שיתופית | תיקים נוספים על מינהל מקרקעי ישראל |

825169
2983-01/11 א     29/11/2011
א 2983-01/11 מקור הירדן בע"מ, רפטינג החצבני בע"מ, שמעון בן חיים ואח' נ' קיבוץ שדה נחמיה אגודה שיתופית, מינהל מקרקעי ישראל
st1\:*{behavior: }
בית המשפט המחוזי בנצרתת"א 2983-01-11 מקור הירדן בע"מ
ואח'
נ' קיבוץ שדה נחמיה .. ואח'

תיק חיצוני
:

בפני

כב' הרשם יוסף בן-חמו

המבקשים
1
.
מקור הירדן בע"מ

2
.
רפטינג החצבני בע"מ

3
.
שמעון בן חיים, ת.ז. 05726659

4
.
מרגרטה אנטוניה אנה בן חיים, ת.ז. 011905262


נגד

המשיבים
1. קיבוץ שדה נחמיה – אגודה שיתופית
2. מינהל מקרקעי ישראל


החלטה

המבקשים הגישו בקשה למתן צו זמני בו ביקשו להורות למשיבה או מי מטעמה להחליף את המנעולים של שלושת השערים המוצבים בדרכי העפר בהן עושים המבקשים שימוש, לצרכים מסחריים מאז שנת 1989, ולהימנע מכל פעולה אשר תמנע גישה של אורחי המבקשים לאתר של המבקשים המפעילים במקום שני אתרים, האחד: מלון הכולל 10 יחידות נופש, מסעדה ובית מגורים המשמש את המבקש מס' 3, וכן עסק נוסף של 54 יחידות נופש במתחם של המבקשת מס' 2.

נימוקי הבקשה

בשנת 1989 חתמה המבקשת 1 על הסכם הפעלה עם המשיבה, במסגרתו הפעילה המבקשת עסק של שייט קיאקים. למבקשת הוענקה זכות מעבר, בלתי הדירה, בתמורה, לצורך הסעות אורחים לנקודת האיסוף לצורך פעילות השייט בקיאקים.
בשנת 2003 חתמו המבקשות עם המשיבה על הסכם חכירה לתקופה של 25 שנה ועוד אופציה של 25 שנים נוספות. מהות הזכויות אותן רכשו המבקשים מהמשיבה מתבררת בהליך המתנהל בבית משפט מחוזי בת.א. 2983/03/11. לצורך הפעלת העסק הורחבה זכות המעבר שהוענקה בשנת 1989 למבקשת, גם לחברת רפטינג.
בעקבות סכסוך שפרץ בין הצדדים ננקטו הליכים משפטיים והוגשו תביעות, כמפורט בסעיף 9 לבקשה. מאז, מתנכלת המשיבה למבקשים ובמיוחד, למבקש 3, כמפורט בסעיף 11. כמו כן, עושה המשיבה שימוש פסול בהליכי בית משפט.
ביום 4/10/11 הודיעה המשיבה על החלפת 3 מנעולים החוסמים את השביל המשמש את המבקשת לפעילות שייט הקיאקים, פעילות המהווה בסיס לכל הפעילות העסקית של המבקשים בשני מתחמי הנופש. השביל משמש למעבר טרקטורים עם עגלה עליה מובלות הסירות ולאוטובוסים האוספים את הנופשים ממתחמי הנופש אל נקודות התחלת השייט. פעילות זו איננה יכולה להיעשות בשום דרך אחרת משום שלא קיימות דרכים אחרות.
המדובר ב"זכות מעבר" ולא "זיקת הנאה", שאיננה קשורה רק להסכם ההפעלה משנת 1989, שלא בוטל, אלא מהווה התחייבות בלתי מסויגת של המשיבה לאפשר למבקשים זכות מעבר באופן בלתי הדיר, ושאינו ניתן לביטול.
המשיבה מודה בתגובתה שמדובר בפעולה שיש בה משום שינוי מצב קיים. מאזן הנוחות נוטה לטובת המבקשת. הסעד הוא חיוני, שיקולי יושר מחייבים היעתרות לבקשה. המבקשים הוכיחו זכות לכאורה.

תגובת המשיבה

השטחים בהם עובר המעבר הינם שטחים חקלאיים פרטיים של הקיבוץ בהם מצויים מטעים מניבים. למבקשים אין כל זכות בשטחים אלה, גם לא זכות מעבר, זיקת הנאה וכיוב'. הזכות הנטענת על ידי המבקשים איננה נובעת ממערכת ההסכמים ו/או ההסכמות בין הצדדים ואיננה מוזכרת בהסכמים כלשהם. אין קשר רלוונטי בין הסעדים המבוקשים בבקשה זו לסעדים המבוקשים בתובענה העיקרית. תוקפו של ההסכם משנת 1989 פקע בחודש נובמבר 2010. על כן הגישה המשיבה תביעת פינוי נגד המבקשים. התביעה טרם נידונה. למרות שתוקפו של ההסכם פקע, ממשיכים המבקשים בפעילות ב"מתחם הישן". בתגובתם לתביעה דורשים המבקשים רק פיצוי בגין השקעותיהם, אך לא העלו כל נימוק מהותי המצדיק המשך החזקתם במתחם הישן. לאור הסכסוך והתביעות שהוגשו אין המשיב רואה עצמו כמחויב במתן "זכויות יתר" למבקשים, כמו זכות המעבר במטע הקיבוץ. המבקשים הם בבחינת "פולשים".
רשות המעבר, ככל שהיתה,
הינה הדירה, וללא תמורה. אין הכרח בשימוש במעבר לצורך הפעלת עסקם של המבקשים, לרבות אלה הנעשים תוך פלישה לשטחי הקיבוץ, קיימות דרכים אחרות. למבקשים ניתן פרק זמן סביר על מנת להתארגן ולעשות שימוש בדרכים אחרות, אלא שהם ישבו בחיבוק ידיים.

דיון

ביום 11/10/11 ניתן צו במעמד צד אחד ונקבע דיון במעמד הצדדים.

ב"כ המשיבים חזרה על הטענה לפיה אין כל בסיס משפטי לטענת המבקשים בדבר זכויות כלשהן. לא ניתנה זכות מעבר. גם זכות כזו ניתנה, כנטען על ידי המבקשים, לא התקבלה כל תמורה עבור זכות נטענת זו. לטענתה, המבקשים לא הצביעו על נזק שעשוי להיגרם להם. מאזן הנוחות נוטה לטובת המשיבה. הזכות הנטענת איננה מוזכרת בהסכמים. אין קשר בין הסעד הזמני המבוקש לבין ההליך העיקרי והסעד המבוקש בו.

לאחר שבחנתי את טענות הצדדים, אני סבור שיש להשאיר את הצו הזמני על כנו, וזאת עד למתן פס"ד בתובעה.

מטענות הצדדים עולה כי אין מחלוקת שבעבר ניתנה למבקשים זכות מעבר דרך המטעים. המבקשים עשו שימוש בזכות זו, גם ע"י טרקטורים שהובילו ציוד וגם באוטובוסים שהסיעו מטיילים. מתן הצו מוצדק גם אם לא הובררה די צורכה הזכות שיש למבקשים. בירור זה אמור להיעשות במסגרת התובענה העיקרית. זכות המעבר ניתנה כדי לאפשר למבקשים את הפעילות העסקית שלהם ולצורך אותה פעילות עסקית. מדובר בזכות שנמשכה במשך שנים רבות ואולי עשרות שנים ולא ניתן לנתקה באופן פתאומי וחד צדדי.
כמובן, שזכות זו איננה עומדת בפני
עצמה וככל שתדחה תביעת המבקשים ותתקבל טענת המשיבים, וייקבע שאין עוד זכויות למבקשים באתרים המוזכרים בבקשה או שזכותם זו פגה ותמה, כי אז זכות המעבר איננה עומדת בפני
עצמה וגם היא תתבטל מאליה כזכות טפלה לזכות העיקרית.
מטרת הצו הזמני היא אכן שמירה על מצב קיים.
המצב הקיים שרר במשך שנים רבות והמשיבה פעלה חד צדדית על מנת לשנות את המצב הקיים. לכאורה, שינוי המצב הקיים עלול לגרום למבקשים נזקים קשים ואולי שיתוק של פעילותם העסקית.
נראה לי שאין לאפשר מצב כזה עד אשר תתברר מהות זכותם של המבקשים, אם בזכות שימוש או אם בזכות חכירה.
לכך יש להוסיף כי המשיבה ביקשה לשנות מצב קיים תוך כדי קיומם של הליכים משפטיים. ההליכים בין הצדדים בתיק העיקרי החלו לפני מס' רב של חודשים.

לפיכך, אני קובע שהצו הזמני שניתן ביום 11/10/11 יישאר בתוקפו עד למתן פס"ד בתובענה או עד למתן החלטה אחרת .
הוצאות ההליך בסך 2,000 ₪ יחולו בהתאם לתוצאה בהליך העיקרי.ניתנה היום, ג' כסלו תשע"ב, 29 נובמבר 2011, בהעדר הצדדים.
יוסף בן-חמו
, שופט
רשם בית המשפט המחוזי - נצרת
א בית משפט מחוזי 2983-01/11 מקור הירדן בע"מ, רפטינג החצבני בע"מ, שמעון בן חיים ואח' נ' קיבוץ שדה נחמיה אגודה שיתופית, מינהל מקרקעי ישראל (פורסם ב-ֽ 29/11/2011)

להסרת פסק דין זה לחץ כאן