סלאמה זין אלדין - תעשיות חרושת ברזל פ"ת בע"מ,תעשיות חרושת ברזל צפון (1997) בע"מ,תעשיות חרושת ברזל מבנים ומיכלים מפלדה בע"מ,רפיק סלאמה,אבינועם תמיר

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
סלאמה זין אלדין תעשיות חרושת ברזל פ"ת בע"מ תעשיות חרושת ברזל צפון (1997) בע"מ תעשיות חרושת ברזל מבנים ומיכלים מפלדה בע"מ רפיק סלאמה אבינועם תמיר
 
סלאמה זין אלדין - תעשיות חרושת ברזל פ"ת בע"מ,תעשיות חרושת ברזל צפון (1997) בע"מ,תעשיות חרושת ברזל מבנים ומיכלים מפלדה בע"מ,רפיק סלאמה,אבינועם תמיר

מידע על רפיק סלאמה    מידע על אבינועם תמיר   


2234/04 בשא     27/06/2004תיקים נוספים על סלאמה זין אלדין
תיקים נוספים על תעשיות חרושת ברזל פ"ת בע"מ
תיקים נוספים על תעשיות חרושת ברזל צפון (1997) בע"מ
תיקים נוספים על תעשיות חרושת ברזל מבנים ומיכלים מפלדה בע"מ
תיקים נוספים על רפיק סלאמה
תיקים נוספים על אבינועם תמיר
בשא 2234/04 סלאמה זין אלדין נ' תעשיות חרושת ברזל פ"ת בע"מ,תעשיות חרושת ברזל צפון (1997) בע"מ,תעשיות חרושת ברזל מבנים ומיכלים מפלדה בע"מ,רפיק סלאמה,אבינועם תמיר
2


בתי הדין לעבודה

בית הדין האזורי לעבודה - חיפה
בשא002234/04

בתיק עיקרי: עב 002255/04
בפני
:
כב' הרשם אלכס קוגן

תאריך:
27/06/2004בעניין:
סלאמה זין אלדיןע"י ב"כ עו"ד
זיד מועדי
מבקש

נ ג ד


1. תעשיות חרושת ברזל פ"ת בע"מ

2. תעשיות חרושת ברזל צפון (1997) בע"מ

3. תעשיות חרושת ברזל מבנים ומיכלים מפלדה בע"מ

4. רפיק סלאמה

5. אבינועם תמיר

משיבים

החלטה

1. ניתן בזאת צו עיקול זמני עד לסך של 50,000 ש"ח על כספי משיבה 1 אשר מוחזקים אצל בנק המזרחי סניף אזור התעשיה רעננה (מספר 496) רחוב החרושת 19 רעננה וכן כספים הנמצאים באותו בנק בקופת פיצויים.

העיקול הזמני לא יחול על כספים הנמצאים בחשבונות עו"ש דביטורי ו/או חח"ד.

2. מתן העיקול הזמני הינו בכפוף להמצאת התחייבות עצמית של המבקש, ללא הגבלת סכום, וערבות צד ג' של שני אנשים (שאינם קרובי משפחה מקרבה ראשונה) על סך של 20,000 ש"ח כל אחד.
נוסח הערבות וההתחייבות העצמית יימסרו ע"י מזכירות בית הדין. טפסי הערבות וההתחייבות העצמית יכללו הצהרה על רכוש והכנסות הערב והמבקש.

3. כל זמן שלא תומצאנה הערבויות וההתחייבות העצמית לא יכנס העיקול לתוקפו.

4. על המבקש להמציא הערבויות ואת ההתחייבות העצמית בהתאם להחלטה זו תוך 7 ימים מהיום שאם לא כן תמחק הבקשה.5. המבקש ימציא למשיבים במסירה אישית, תוך 10 ימים מהיום, העתק מהחלטה זו וכן מיתר כתבי בית הדין.

6. לעיון ביום 29/7/04.

ניתנה היום ח' בתמוז, תשס"ד (27 ביוני 2004) בהעדר הצדדיםאלכס קוגן
, רשם002234/04בשא710 טלי.נ.
בשא בית דין אזורי לעבודה 2234/04 סלאמה זין אלדין נ' תעשיות חרושת ברזל פ"ת בע"מ,תעשיות חרושת ברזל צפון (1997) בע"מ,תעשיות חרושת ברזל מבנים ומיכלים מפלדה בע"מ,רפיק סלאמה,אבינועם תמיר (פורסם ב-ֽ 27/06/2004)תיקים נוספים על סלאמה זין אלדין
תיקים נוספים על תעשיות חרושת ברזל פ"ת בע"מ
תיקים נוספים על תעשיות חרושת ברזל צפון (1997) בע"מ
תיקים נוספים על תעשיות חרושת ברזל מבנים ומיכלים מפלדה בע"מ
תיקים נוספים על רפיק סלאמה
תיקים נוספים על אבינועם תמיר
להסרת פסק דין זה לחץ כאןהוספת מידע משפטי למאגר
שתפו אותנו במידע משפטי שנוכל להוסיף למאגר שלנו. פסקי דין, כתבי תביעה ו/או הגנה, החלטות וכו' יוספו למערכת ויוצגו באתרנו ובגוגל.


הוסף מידע משפט