מדינת ישראל – פמ"מ - מורוז יוסף, לייס פואד, פרידמן אלכסנדר, חברת תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ, חברת פרידמן את הרשקוביץ בע"מ חברת ברן הקמת פרויקטים בע"מ

 
מדינת ישראל – פמ"מ - מורוז יוסף, לייס פואד, פרידמן אלכסנדר, חברת תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ, חברת פרידמן את הרשקוביץ בע"מ חברת ברן הקמת פרויקטים בע"מ
1665/03 פ     01/07/2004
פ 1665/03 מדינת ישראל – פמ"מ נ' מורוז יוסף, לייס פואד, פרידמן אלכסנדר, חברת תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ, חברת פרידמן את הרשקוביץ בע"מ חברת ברן הקמת פרויקטים בע"מ
135
בתי המשפט
פ 001665/03
בית משפט השלום רחובות
01/07/2004
תאריך:
בפני
כבוד השופט ירון לוי
מדינת ישראל - פמ"מ

בעניין:
המאשימה
נ ג ד
1 . מורוז יוסף

2 . לייס פואד

3 . פרידמן אלכסנדר

4 . חברת תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ

5 . חברת פרידמן את הרשקוביץ בע"מ
6 . חברת ברן הקמת פרויקטים בע"מ
הנאשמים
ב"כ המאשימה עו"ד בני שגיא
- פמ"מ

הנאשם 1 בעצמו
ב"כ הנאשמים 1 ו- 4 עו"ד צבי פורר

ב"כ הנאשמים 3 ו- 5 עו"ד גיל יורן

נוכחים:
גזר דין - נאשמים 1 ו- 4 + 3 ו- 5

פתח דבר
1. במסגרת שני הסדרי טיעון נפרדים, הורשעו, תחילה הנאשמים 3 ו-5, בעבירות המיוחסות להם בכתב האישום המתוקן, ולאחר מכן, במסגרת הסדר טיעון נוסף, הורשעו הנאשמים 1 ו-4, בעבירות המיוחסות להם בכתב האישום המתוקן, שממנו הושמטו העבירות של גרימת מוות ברשלנות, וחבלה ברשלנות, כפי שיפורט להלן :
הנאשמים 3 ו- 5
2. הנאשמים 3 ו- 5, הורשעו, על יסוד הודאתם, בכתב אישום מתוקן, במסגרת הסדר טיעון, בעבירות הבאות :

א. גרימת מוות ברשלנות, של נתן אייזן ז"ל (להלן : "המנוח"), לפי סעיף 304 לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן : "חוק העונשין").

ב. גרימת חבלה ברשלנות, לשמעון דוד מרציאנו (להלן : "מרציאנו"), לפי סעיף 341 לחוק העונשין.

הנאשם 1
3. הנאשם 1, הורשע, על יסוד הודאתו, בכתב אישום מתוקן, במסגרת הסדר טיעון, בעבירה של אי מינוי מנהל עבודה, לפי סעיף 6(ג) לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ"ח - 1988 (להלן : "התקנות") + סעיף 2 לתקנות + סעיף 225 רישא לפקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), תש"ל -1970 (להלן : פקודת הבטיחות").

הנאשמת 4
4. הנאשמת 4, הורשעה, על יסוד הודאתה, בכתב אישום מתוקן, במסגרת הסדר טיעון, בעבירה של אי מינוי מנהל עבודה שהיה עשוי לגרום מוות או חבלה, לפי סעיף 6(ג) לתקנות + סעיף 2 לתקנות + סעיף 225 סיפא לפקודת הבטיחות.

בכתב האישום המקורי, יוחסו אף לנאשמים 1 ו-4, עבירות של גרימת מוות ברשלנות, לפי סעיף 304 לחוק העונשין, וחבלה ברשלנות, לפי סעיף 341 לחוק העונשין.
הסדרי הטיעון
5. במסגרת הסדרי הטיעון, עתרו הצדדים להשית על הנאשמים את העונשים הבאים :

הנאשם 3
3 חודשי מאסר, שירוצו בדרך של עבודות שירות, מאסר מותנה, וקנס בסך 1,000 ₪.
הנאשמת 5
פיצויים בסך 10,000 ₪ למרציאנו , ופיצויים בסך 17,000 ₪ לאלמנה.

הנאשם 1
קנס, לפי שיקול דעת בית המשפט.
הנאשמת 4
פיצויים בסך 25,000 ₪ למרציאנו, ופיצויים בסך 35,000 ₪ לאלמנה.

רקע
6. הנאשמת 4, שימשה, במועדים הרלבנטיים לכתב האישום, כ"מזמין", כמשמעות מונח זה בתקנות. הנאשם 1, שימש כמנהל פרוייקטים מטעמה.

7. הנאשמת 5, היא חברה קבלנית, המבצעת עבודות חפירה, ושימשה כ"קבלן ראשי", כמשמעות מונח זה בתקנות.
במועדים הרלבנטיים לכתב האישום, היה נאשם 3, בעליה של החברה, הנאשמת 5, ושימש כמנהלה הכללי.
נאשם 2 - שדינו נגזר - שימש כראש הצוות המבצע עבודות חפירה מטעם הנאשמת 5.

8. ביום 02/01/1997, נכרת הסכם בין חברת החשמל, לבין נאשמת 4, לביצוע פרויקט הנחת צינור נפט - מתחנת השאיבה באשדוד ועד תחנת הכוח באתר תל -גזר (להלן: "הפרוייקט").
בהסכם התחייבה נאשמת 4 לדאוג לתכנן, לבצע ולפקח באופן צמוד על ביצוע הפרוייקט.
במסגרת העבודות באתר, התקשרה הנאשמת 4 עם שני קבלנים ראשיים, ביניהם הנאשמת 5.
9. ביום 28/07/1998, נכרת הסכם בין נאשמת 4 לבין נאשמת 6, במסגרתו התחייבה נאשמת 6 לדאוג לפיקוח מקצועי על הפרוייקט.

10. ביום 19/08/1998, נכרת הסכם בין נאשמת 4 לנאשמת 5, במסגרתו, התחייבה נאשמת 5 לבצע בפועל, עבודות חפירה לשם הנחת צינור הנפט במסגרת הפרוייקט.
בפרק 6 להסכם, התחייבה נאשמת 5 לחפור תעלה עם דפנות שיבטיחו את יציבותה וימנעו את קריסתה. עוד התחייבה נאשמת 5 למנוע כניסת אנשים לשטח החפירה, אלא באופן שיבטיח את שלומם.

11. עובר לתאריך 22/03/2000, חפרה הנאשמת 5, באמצעות הנאשם 2, באתר תל-גזר, הסמוך לקיבוץ נען ( להלן: "האתר"), תעלה שאורכה 44 מטרים ועומקה 4.3 מטרים.
צידי התעלה נחפרו, בצורה מדורגת, ובזוית הקרובה ל-90 מעלות, שאינה זוית טבעית של הקרקע (להלן : "התעלה").

האירוע
12. ביום 22/03/2002, הגיעו מרציאנו והמנוח, עובדי "המכון לבדיקות לא הורסות", לאתר אליו הוזמנו מטעם הנאשמות 5 ו-6, בכדי לבצע בדיקות רדיוגרפיות.
מרציאנו והמנוח ירדו לתעלה, והחלו בביצוע בדיקות.
במהלך הבדיקות, סמוך לשעה 10:30, התמוטטה אחת מדפנות התעלה, וקרסה על מרציאנו והמנוח, ששהו בתוכה.

13. כתוצאה מקריסת דופן התעלה, נקבר המנוח, תחת הריסות התעלה, ועפר כיסה את מרציאנו עד הסנטר.
כתוצאה מהלחץ על בית החזה, נגרמו למנוח שברים בעצם החזה, ובצלעות, שגרמו למותו.
מרציאנו חולץ מההריסות, הוחש לבית החולים, שם איבד הכרתו למשך כ-10 ימים.
למרציאנו נגרמו, בין היתר, החבלות הבאות :
שברים בכל צלעותיו; קרע בריאה; שבר באגן; קרע בחיבור בין הכלייה לשלפוחית השתן; דימומים בבטן, ובין יתר נכרת הטחול; בצקת מוחית קלה; תזוזת חוליות בגב.
כשנה וחצי לאחר האירוע, נכרת כיס המרה של מרציאנו, ולדבריו, עדיין נתונה בדיון שאלת הקשר הסיבתי לתאונה.

בעקבות התאונה, נקבעה למרציאנו, נכות צמיתה, בשיעור של 80%.

גזר דינו של נאשם 2
14. הנאשם 2, הורשע על יסוד הודאתו, במסגרת הסדר טיעון, לאחר שהדיון בעניינו הופרד מעניינם של 5 הנאשמים האחרים, וביום 03/06/2004, נגזרו עליו 4 חודשי מאסר שירוצו בדרך של עבודות שירות, 6 חודשי מאסר מותנים, קנס בסך 5,000 ₪ ופיצויים בסך 5,000 ₪ למרציאנו ולאשת המנוח.
בעניינה של הנאשמת 6 - שהתמידה בכפירתה - נשמעו סיכומי הצדדים, והמשך הדיון נדחה למתן הכרעת דין ליום 9/09/2004.

רשלנות הנאשמים
רשלנות נאשם 3
15. בהיות נאשם 3, בעל החברה ומנהלה הכללי של הנאשמת 5, התרשל הנאשם 3 בכך ש:
א. בהיעדר מנהל עבודה, לא פיקח על אופן ביצוע העבודה בתעלה.
ב. לא דאג לקיום הדרישות הקבועות בתקנות, באשר לאופן חפירת התעלה ולדיפונה כנדרש על פי דין, ועל פי החוזה המוזכר בסעיף 10 לעיל.
ג. לא נהג כפי שאדם סביר מן היישוב היה נוהג בנסיבות הענין.
רשלנות נאשמת 5
16. בהיותה חברה קבלנית, המבצעת עבודות חפירה ואשר שימשה כ"קבלן ראשי", כמשמעות מונח זה בתקנות, התרשלה הנאשמת בכך ש:
א. ביצעה את חפירת התעלה, בזוית גדולה, מבלי לדאוג לדיפון מתאים, ולאמצעים שיבטיחו מפני קריסתה, בניגוד לדין ולהתחייבותה בחוזה המוזכר בסעיף 10 לעיל.
ב. לא נקטה אמצעים שיבטיחו מפני כניסת אנשים לתעלה ומניעת פגיעה בהם.
ג. לא דאגה לפיקוח נאות על אופן ביצוע העבודה.
ד. לא נהגה כפי שחברת בניה ו"קבלן ראשי" מן היישוב היו נוהגים בנסיבות הענין.
רשלנות נאשם 1
17. בהיותו מנהל הפרוייקט מטעם הנאשמת 4, לא דאג נאשם 1, כי העבודה באתר תתבצע בהנהלתו הישירה והמתמדת של מנהל עבודה שהוא דאג למינויו.

רשלנות נאשמת 4
18. נאשמת 4 לא דאגה, כי העבודה באתר תתבצע בהנהלתו הישירה והמתמדת של מנהל עבודה שהיא מינתה, למרות שהדבר היה עשוי לגרום למוות או לחבלת גוף.

לא נטען קיומו של קשר סיבתי בין מעשי רשלנות הנאשמים 1 ו-4, לבין התוצאות הקשות.

נסיבות אישיות
19. הנאשם 3, יליד 1956, בעליה של הנאשמת 5, הפועלת מזה כ- 40 שנים, נטול עבר פלילי.
נאשם 1, יליד 1945, מהנדס במקצועו, מזה כ- 36 שנים, עברו נקי.
הטעמים להסדר
20. התביעה ביקשה לכבד את ההסדרים, בעניינם של כל הנאשמים, מהטעמים הבאים:

בעניינם של נאשמים 3 ו- 5
הודאת הנאשם 3, בעלת משקל וערך רב, בעיני התביעה, משום, שהמציאות מלמדת כי הנטיה ליטול אחריות נדירה ביותר; קיצור ההליכים; עברו הנקי של נאשם 3; העובדה כי נאשמת 5, שבבעלותו, עובדת עשרות שנים ללא דופי; חלוף הזמן מיום האירוע.
לעניין העונש, ביקשה התביעה להתייחס לנאשמים 3 ו-5 כמכלול, ולפיכך, עתרה לקבל ההסדר.

הסניגור ביקש לכבד את ההסדר מהטעמים הבאים:
נאשם 3 שימש כמנכ"ל, ואינו נמצא בשטח מידי יום, על כן, מינה מנהל עבודה (הנאשם 2) ומהנדס בשטח; מדובר בכשל נקודתי ולא בכשל נמשך; נאשמת 5 עוסקת בתחום החפירות מזה 40 שנה, וזו פעם ראשונה שאירעה התמוטטות בחפירתה; נאשמת 5 קיבלה את עונשה כבר בעת הרשעתה, כיוון שהדבר יגביל אותה מלהשתתף במכרזים.

בדברו האחרון, הביע נאשם 3 צער רב על האירוע.

בעניינם של נאשמים 1 ו-4
21. קיים קושי בהוכחת קשר סיבתי, בין אי קיום חובת מינוי מנהל עבודה רישמי, לבין האסון שאירע; נאשם 1 הודה, ונטל אחריות על האירוע; סכום הפיצויים המוסכם בעניינה של נאשמת 4 אינו מבוטל.
התביעה הסבירה כי נאשם 1, שהיה מנהל הפרוייקט, נדרש למנות מנהל עבודה, אך לא היה מעורב בתכנון החוזי.
נאשמת 4, לעומתו, נכשלה בתכנון החוזי של הפרוייקט, ומכאן מוצדק השוני בייחוס סעיף 225 רישא לנאשם 1, וייחוס סעיף 225 סיפא לנאשמת 4.
22. הסניגור המלומד ביקש לכבד את ההסדר, מהטעמים הבאים:
לא הוכח קשר סיבתי בין כשלון הנאשמים לבין התוצאות הטראגיות של האירוע; הנאשמים לא קיבלו דיווח על הנעשה בשטח, ועל כן לא יכלו לדעת על הכשלים; עברו של הנאשם 1 נקי;
נאשם 1 עובד שכיר בלבד, של הנאשמת 4, וכבר בעצם הגשת כתב אישום נגדו, נגרם לו עוול, המהווה סיבה מספקת להקלה עמו בענין הקנס.

בדברו האחרון, הביע הנאשם 1 צער על האירוע ותוצאותיו, וטען, כי הוא, והנאשמת 4, לא ידעו על הסכנות שהיו בשטח, ולא קיבלו התראה על כך.
הנאשם ציין כי בעברו 36 שנות ניסיון, מתוכן 5 שנים בחו"ל, הנאשם השתתף בפרוייקטים ארציים גדולים מאוד, ומעולם לא קרה לו אירוע דומה. לטענתו, היה עליו לדאוג לנושא הטכני ולא המשפטי. הנאשם הסביר כי לצורך בדיקה, האם העבודה נעשית על פי החוזה, שכרה הנאשמת 4 שירותיה של חברת פיקוח, הנאשמת 6.

שיקולי ענישה
23. מוצדקת האבחנה בין עניינם של הנאשמים 1 ו-4 - שהורשעו בעבירות שאין קשר סיבתי בינן, לבין התוצאות הקשות - לבין עניינם של הנאשמים 3 ו-5, שהורשעו אף באחריות לגרימת התוצאות.

רשלנות הנאשמים 3 ו-5 משמעותית, ומצויה בדרג הגבוה. אילו נהג מי מנאשמים אלה בשקידה ראויה, לקיום איזו מן החובות המוטלות עליו - מינוי מנהל עבודה, ביצוע חפירות התעלה בהתאם לדרישות הקבועות בתקנות - קיימת הסתברות גבוהה שניתן היה למנוע את התוצאות הקשות.
אף תוצאות האירוע, קשות וכואבות, כפי שצוין בגזר הדין, בעניינו של נאשם 2 "כתוצאה מהאירוע, נהרסו חייהם של שני נפגעים: חיי המנוח קופדו, ומרציאנו, שאמנם נותר בחיים, נדון לחיי מוגבלות, כאב וסבל".

מנגד, יש מקום ליתן משקל לקולא לעברם הנקי של הנאשמים, להודאתם שחסכה זמן שיפוטי יקר, ולנכונותם ליטול אחריות.
24. נוכח מהות העבירות בהן הורשעו נאשמים 1 ו-4, וניתוק הקשר הסיבתי בין מחדליהם לבין התוצאות הקשות, מצוי עניינם במדרג חומרה נמוך בהרבה, מזה של הנאשמים 3 ו-5.

רשלנות הנאשמים 1 ו-4, מתמקדת במחדלם, באי וידוא ביצוע העבודה באתר, בהנהלתו הישירה והמתמדת של מנהל העבודה שמינו.

רשלנות הנאשמת 4 חמורה יותר מרשלנות הנאשם 1, שכן הורשעה במחדל על פי סעיף 225 סיפא לפקודת הבטיחות בעבודה, שעניינו, עבירה שהייתה עשויה לגרום מוות או חבלת גוף, יסוד הנעדר מהעבירה בה הורשע הנאשם 1.

לקולא, ייזקף עברו הנקי של הנאשם 1, והעובדה שמדובר בהסתבכות ראשונה, על רקע 36 שנות ניסיון בעבודה מסוג זה; מיקומו של הנאשם 1 בדרג הביצוע, ולא בדרג התכנון; הודאת הנאשמים, וחסכון זמן שיפוטי יקר.

מסקנות
25. לאור כל האמור, שיקולי התביעה, בהגיעה להסדר, סבירים וראויים.
בשים לב לעוצמת רשלנות כל אחד מהנאשמים, לתוצאות הקשות של האירוע (ככל שהדברים אמורים ביחס לנאשמים 3 ו-5), תוך מתן משקל הולם למכלול נסיבות הקולא - לרבות, קיומה של תביעה אזרחית, לפיצוי הנפגעים במישור האזרחי - סבורני שההסדר, על מכלול מרכיביו, מאוזן וסביר, ולפיכך, החלטתי לכבדו.
סוף דבר
26. לאור כל האמור לעיל, אני גוזר על הנאשמים, את העונשים הבאים :

נאשם 3
א. הנאשם ירצה עונש של 3 חודשי מאסר שנגזרו עליו בדרך של עבודות שירות ב"כפר הנוער גלים", כאמור בחוות הדעת הממונה מהיום 1/7/2004.
הנאשם יתייצב לריצוי העונש ביום 1/9/2004 שעה 08:30 בפני
הממונה.
הודעתי לנאשם והוא התחייב לעדכן את משרד הממונה בכל שינוי בכתובת מגוריו ולעמוד בתנאי הפיקוח וביקורות הפתע, והצהיר שהבין כי כל הפרה של עבודות השירות עשוייה להביא להפסקה מינהלית, ולריצוי יתרת העונש במאסר ממש.

ב. 6 חודשי מאסר מותנים למשך 3 שנים, והתנאי הוא שהנאשם לא יעבור את העבירות שבהן הורשע, או כל עבירה אחרת שתוצאתה מוות או חבלת גוף.

ג. קנס בסך 1,000 ₪, או 10 ימי מאסר תמורתו.
הקנס ישולם עד ולא יאוחר מיום 01/08/2004.

נאשמת 5
א. פיצויים בסך 17,000 ₪ לאלמנה, הלנה אייזן.

ב. פיצויים בסך 10,000 ₪ לשמעון מרציאנו.

נאשם 1
א. קנס בסך 3,000 ₪, או 30 ימי מאסר תמורתו.
הקנס ישולם עד ולא יאוחר מיום 01/08/2004.
נאשמת 4
א. פיצויים בסך 35,000 ₪ לאלמנה, הלנה אייזן.

ב. פיצויים בסך 25,000 ₪ למרציאנו.

27. זכות ערעור לבית המשפט המחוזי בתוך 45 ימים מהיום לכל הנאשמים.

עותק ההחלטה יועבר לממונה על עבודות השירות.
ניתן היום י"ב בתמוז, תשס"ד (1 ביולי 2004) במעמד הצדדים.
____________
ירון לוי
, שופט
001665/03פ 133 שרה רובנס
פ בית משפט שלום 1665/03 מדינת ישראל – פמ"מ נ' מורוז יוסף, לייס פואד, פרידמן אלכסנדר, חברת תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ, חברת פרידמן את הרשקוביץ בע"מ חברת ברן הקמת פרויקטים בע"מ (פורסם ב-ֽ 01/07/2004)


דוחות מידע משפטי על הצדדים בתיק זה
דוח מידע משפטי כולל את כל ההחלטות ופסקי הדין עפ"י שם הנבדק (אדם או חברה) או לפי מספר ח.פ
דוח מידע משפטי על מדינת ישראל – פמ"מ      דוח מידע משפטי על מורוז יוסף, לייס פואד, פרידמן אלכסנדר, חברת תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ, חברת פרידמן את הרשקוביץ בע"מ חברת ברן הקמת פרויקטים בע"מ

דוחות בדיקת רקע וקרדיטצ'ק על הצדדים בתיק זה
דוחות בדיקת רקע, בדיקת נאותות ובדיקת אשראי צרכני על הצדדים לפי שם, ת"ז או ח.פ
     דוחות מידע עסקי על מורוז יוסף, לייס פואד, פרידמן אלכסנדר, חברת תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ, חברת פרידמן את הרשקוביץ בע"מ חברת ברן הקמת פרויקטים בע"מ