בית"ר ירושלים אחזקות (2000) בע"מ - אגודת ספורט בית"ר ירושלים ואח'

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
בית"ר ירושלים אחזקות (2000) בע"מ אגודת ספורט בית"ר ירושלים
 
בית"ר ירושלים אחזקות (2000) בע"מ - אגודת ספורט בית"ר ירושלים ואח'
תיקים נוספים על בית"ר ירושלים אחזקות (2000) בע"מ | תיקים נוספים על אגודת ספורט בית"ר ירושלים ואח'

7113
728/01 הפ     25/09/2001
הפ 728/01 בית"ר ירושלים אחזקות (2000) בע"מ נ' אגודת ספורט בית"ר ירושלים ואח'
בית המשפט המחוזי בירושלים הפ 000728/01
בפני
כב' השופט בעז אוקון
תאריך: 25/09/01

בעניין: 1. בית"ר ירושלים אחזקות (2000) בע"מ

2. ד.ע. דירות עלית בע"מ
המבקשות
נגד

אגודת ספורט בית"ר ירושלים ואח'

המשיבים

נוכחים: ב"כ המבקשות: עו"ד אילן שביט
, עו"ד ניצה פוזנר, עו"ד דן סלע
ב"כ הכונס הרשמי: עו"ד יעקובי ועו"ד הס
ב"כ מס הכנסה: עו"ד רן גולדשטיין, עו"ד מזי לוי
ב"כ התאחדות הכדורגל: עו"ד ישי בית-און
ב"כ בימות: עו"ד פלג
ב"כ לאן משרד כרטיסים בע"מ: עו"ד עמית לדרמן
ב"כ בנק המזרחי המאוחד: עו"ד עמית פינס
ב"כ ג'י. סי. אס ספורט בע"מ: עו"ד שמוליק קסוטו ועו"ד חן וינשטיין
ב"כ סינגל טורס בע"מ: עו"ד דניאל בצלאלי
ב"כ התובעים הפוטנציאליים: עו"ד כהנוב
ב"כ הנאמן: עו"ד עמי פולמן

פרוטוקול

עו"ד פולמן: אני מגיש לבית המשפט בקשה לאישור הסדר נושים חלקי.
כבוד הנשיא ב- 16.9 כאורכה שלישית רביעית ואחרונה, לאחר שהוא מבין שמתגבש הסדר בין הנושים, נתן אורכה אחרונה עד להיום כדי להגיע להסדר נושים, וביקש לפרסם את ההודעה בעיתונות. על מנת לגבש הסדר זה, כינסנו אתמול ישיבה לכל הנושים, והגשנו להכרעתם הסדר נושים. במהלך הישיבה הועלו השגות שונות בין הנוכחים. מעט הערות הוכנסו, והנוסח החדש מופיע בפני
אדוני כנספח ג'. בסיום הערב נערכה הצבעה חשאית, כל אחד יכול היה לרשום בעד או נגד. הכל נכתב על סמך תביעות החוב. 5 נושים הצביעו נגד, סך כל התביעות 460,000 ש"ח. 19 נושים שהם 78% הצביעו בעד. אלה שהצביעו בעד, תביעות החוב שלהם הם 80,000,000 ש"ח מבלי להביא בחשבון את ההתאחדות, ציינתי את הסכום של הנושים שהסכימו. התוצאות ברורות מבחינת העמידה בתנאי החוק.
עוד מס' דברים שקרו מאז. קבוצת הכדורגל של העונה שיחקה משחק בליגת העל. החוזה עם קבוצת הקונים נחתם, ובעצם גם חוזה מותנה באישור בית המשפט מהבוקר.
אתמול במהלך הישיבה, למס' נושים, על גבי טופס ההצבעה שהצביעו בעד, הם רשמו השגות. כל אחד בזוית הראיה שלו הסתכל על ההסדר.

הרעיון של ההסדר שהמנהל המיוחד רואה חשבון רז ואני ממשיכים לשמש כנאמנים להסדר, באופן שאנחנו נאשר את תביעות החוב, נעמוד בקשר עם ההתאחדות, ונחלק את התקבולים באישור בית המשפט לאחר הכרעה בהוכחות החוב, נפעל לגביית זכויות החברה לפי כמה שיש. החברה ככלל נשארת פעילה. אין בקשה לפירוק החבה. אם תוגש בקשה לפירוק אז יפעלו בהתאם לבקשה. הרעיון המרכזי שהקונה ישלם את הנושים המובטחים, הקונה משלם את החוב של הנושים המובטחים, ההתאחדות אמורה לגבות את הערובות שיש בידיה לקבוצת זאבי, נדון בחלק מהתביעות, ויש את פירעון החובות ככל האפשר.
הבהרתי אתמול בפני
הנושים, זה לא הסדר קלאסי של נושים. בגלל לוחות הזמנים מ- 20.8 שבו הוגשה הבקשה, כב' הנשיא זילר רמז שהוא נותן את האורכות וצו הקפאת ההליכים מכיוון שהוא חושב שאפשר לממש את הנכס שהוא הזכות לשחק בליגת העל, שאם לא כן הנכס יאבד את מרבית ערכו. מעת לעת שנתן את האורכות, הוא אמר שזה מעשה חסד שהוא נותן. עד 31.12 היינו יכולים להגיע להסדר מסודר יותר באופן שהוא נעשה לאחר שתביעות החוב הוכרעו לאחר שהנושים סווגו.

המסגרת של החברה נשאר, מוצא ממנה הנכס העיקרי שלה שהוא החברה החדשה.

אני מבין שיש לחלק מחבריי השגות. בקשתי היא, מפורטת בסעיף 14, לאשר את ההסדר בנוסח המתוקן שלו מאתמול, לאשר את ההסכם עם הקונה. לתת צו המורה על ביטול ההליכים, המונעים את הפעלת הקבוצה, כל ההקצבות שיש לקבוצת ביתר ירושלים בהתאחדות ובספורט טוטו מעוקלים. להורות על הקפאת הליכים נגד החברה שלא יוכלו לפתוח בהליכים לגביית חובות אלא על פי ההסדר.

עו"ד בית-און בשם ההתאחדות:
יש נקודת סכסוך אחת, יש אנדרוגינוס משפטי שחשוב להתיר אותו כרגע. לא יכולה להיות הקפאת הליכים במצב שבו נמכר הנכס העיקרי של החברה משום שזה הרע במעוטו. צריך את הנכס הזה למכור. אבל לחברה יש חובות שעומדים על כ- 47,000,000 ש"ח. כב' סגן הנשיא לויט אמר שיש מקום לברר תחילה כיצד נוצר בחברה חוב של כ- 36,000,000 ש"ח והאם לא היה ניהול במרמה של החברה. הדבר חשוב.
מפנה לסעיף 6א.
נגיד שמחר מס הכנסה בא לביתר ירושלים ואומר להם תפרעו לי חובות. אין לה יותר ממה להיות בהקפאת ההליכים, הנכס נמכר ומה שנשאר נשאר.

עו"ד פולמן:
יש למשל הליך של יעקב הרץ בתל אביב תלוי ועומד. מישהו מטעם החברה יצטרך ללכת להתגונן. במקביל זה יהיה אני. ואם יתגוננו זה יהיה התגוננות מקבילה.
לא יהיה להם מוטיבציה לבוא להתגונן ב- 5 או 15 תביעות. אני אהיה כבול לפסקי הדין ולא אוכל לפתוח מחדש, כי אם החברה קיבלה

פסק דין
נגדה.

ברצוני לציין כי כרגע אינני רואה סיכוי לשיקום החברה גם אם תאושר מכירת הנכס המרכזי שלה והצעדים שביקשתי לפיכך בנוגע להקפאת ההליכים נגדה, הם סעדים ארעיים בלבד, שאני מבקש שיישארו בעינם עד להגשת דו"ח לבית משפט שיוגש בתוך ימים ספורים, ואז אפשר שאבקש מבית המשפט סעד אחר אשר ישאיר את הסעד בעינו או שלא יהיה בכך צורך.

עו"ד שביט:
אני הייתי זה שיזם בשם חברת הניהול לבקשה להקפאת ההליכים. אני רוצה לתת רקע. אני לא יכול בשלב זה להצטרף לחבריי.
אנחנו נושה משמעותי של החברה. הגשנו תביעת חוב למעלה מ- 25,000,000 ש"ח, אין לנו הסדר נושה בלי הסכמתנו. המסמך שמבקש להגיש הנאמן שלא ראיתי את נוסחו הסופי, אם הוא דומה למה שהוצג לנו, ברגע זה אנו מקבלים את בקשת הנאמן. אנחנו הצבענו בעד עם הסתייגויות אשר נאמר לנו שחלק מההסתייגויות התקבלו. רצינו לדעת מה התקבל ומה לא התקבל.

עו"ד פולמן:
אנחנו הסברנו מהם ההסתייגויות.

עו"ד שביט:
האינטרס העליון שלנו היא בקשת ההקפאה, הדברים שמושמעים הם מגמתיים.
החברה היתה צריכה להכנס להליכי פירוק מלכתחילה. גם אם יאושר מתכונת הסדר, השלב הבא צריך להיות פירוק.
מסתבר שנדבך אחד הוא מכירת הזכויות. נמכרות הזכויות, ותקוותי שבידי הנאמנים בטחונות לאותה רכישה בחלק זה אני תומך. אבל חלקים מסוימים משולבים בהסדר משולבים ללקוח שלי. חייבים לבצע מס' מהלכים.
אני פנה לסעיף 2ב.
מדובר בערבות שלנו, שהציע דירות עילית לרואה חשבון רבינוביץ' שדירות עלית מתנגדת למימושם. בגין אותן ערובות הוגשה בקשה שנמחקה בבית המשפט. מאותה ערובה שהפקדתי בה התאחדות, אותו רואה חשבון רבינוביץ על פי תקנון אמורה להיפרע סעיף 4 ב'. והנה קופצים לסעיף 4 ה. מפנה לסעיף. מצטט. מטרת ההסדר היא כזאת איך בנוי המבנה הכספי שמחייב אותי. מה שמוצג לנושים זה שינוי מתכונת. אם המשמעות היא היום מכירת הקבוצה ותו לא, וכל שאר הסעיפים פסקו מלהיות רלוונטיים. קבוצת זאבי הפקידה ערובות בשווי של 11,000,000 ש"ח. התאחדות הכדורגל אמורה לדון, לפי תקנון ההתאחדות. במידה ונשארת יתרת סכומים, הסכומים האלה מגיעים לנו ולא צריכים להגיע לקופת הנאמן.
מפנה לסעיף 3ה.

עו"ד פולמן:
מרבית הנושים מוכנים למחוק את סעיף 3 ה. הוא מסוג העזים שגידלו אותם והשקו אותם ואל יוצאים דרך הדלת.

עו"ד שביט:
הרוכשת שמיוצגת על ידי קבוצת כהנא רוכשת את החוב המובטח של חב' ג'י.סי.אס. אנחנו מבקשים הבהרה שלאחר רכישת החוב של ג'י.סי.אס אין חזרה אלינו לדירות עילית. גם ההתאחדות לכדורגל, לא מוכנה להשלים עם מצב שהרוכשים יחזרו אליהם. עם עצמאים בשטח.

ב"כ הרוכשים:
הדבר מקובל עלינו.

עו"ד קסוטו:
למען הסדר הטוב אבהיר. הכסף לא משולם לגי.סי.אס ספורט אלא משולם להתאחדות הכדורגל. לא יהיה מצב שג'י.סי.אס תהיה מול הקונים החדשים אלא אנחנו נהייה מול התאחדות בכדורגל. הרוכשים החדשים יצטרכו לחתום על איגרת החוב אבל בכפוף לכך אין לנו טענות לגבי דירות עלית.

עו"ד שביט:
אותן בטוחות שנתנה דירות עלית ו/או קבוצת זאבי כלפי ההתאחדות בקשר לחוב לג'י.סי.אס בטלות ומבוטלות.

עו"ד בית-און:
הקונה משלם כ- 6,000,000 ש"ח שהם כ- 1,130,000 דולר + ריבית והצמדה לג'י.סי.אס ועוד כ- 900,000 ש"ח ללאן.

עו"ד שביט:
ההסתייגות הנוספת שיש לנו, שהשיתו את שכר טרחת הנאמנים לצורך ביצוע ההסדר על קבוצת זאבי. מפנה לסעיף 7. שכר הנאמנים תקבע לפי אישור בית המשפט מתוך כספים שיהיו בקופתם, לא צריך לחייב את קבוצת זאבי בתשלום שכר הנאמנים.
בעניין זה לא ניתן לחייב אותנו.
הסדר נושים הוא מכלול של ויתור של נושים אבל לא הסכמות של חייבים.

אנחנו השלשנו לנאמנים סכום של 100,000 ש"ח. התננו בנושא זה מתוך התנייה של הקפאת הליכים. עד היום יש הקפאה אבל לא לצורך ביצוע ההסדר.

אני מסכים לשאת בשכר בהתאם לאמירה בבית המשפט מיום 20.8.01 כל עוד בית המשפט עובד לפי סעיף 350.

במקביל אני רוצה להודיע לבית המשפט כי היה משא ומתן ביני לבין ההתאחדות כדי לסיים את מכלול הפרשה כולה. העסקה מבוצעת. קבוצת זאבי תעמיד לטובת ההתאחדות סכום שיקבע בינינו. יש בינינו אי הבנה אם זה 5,000,000 או 6,000,000. הסכום יופקד בידי רואה חשבון רבינוביץ'. הסכום הזה אצל המוסד לבוררות ליד התאחדות הכדורגל, ינהל את הליכי הבוררות כנגד השחקנים. כל סכום שיפסק יפרע מתוך הסכומים האלה. יתרה תועבר לקופת הנאמנים, ותחולק בין הנושים, ובזה זה תם. כולל הערה של בית המשפט האם יש הסדר נושים כהלכתו.

עו"ד בית-און:
קיבלתי היום הצעה מקבוצת זאבי לשלם היום במזומן בהתאחדות 6,000,000 ש"ח ותחלתי במקום השיק של ה- 10,000,000 התחלתי לגלגל את זה. הסתבר לי שה- 6,000,000 שאמרו לי הוא 5,000,000. אם זה 6,000,000 וביקשנו לקבל שיק מזומן, אם אקבל את השיק המזומן, זה מקל על חלק מהנושים ולזה נסכים.

עו"ד רן גולדשטיין:
מפנה לסעיף 2 ב' שהוא מדבר על סיטואציה אם הנאמן וההתאחדות תגיע להסכם. אם יש פשרה, אז הנושים הרלוונטיים יחליטו ביחד עם הנאמן.

עו"ד בית-און:
אנחנו צריכים את ההסכמה של מס הכנסה להסדר זה.

עו"ד פלג:
אנחנו נושים בסכום של כ- 4,000,000 ש"ח ויותר מזה. אנחנו הצבענו בעד עם הסתייגות אחת, ולצערי חבריי הרוכשים הנאמן לא היו במצב של קליטה לטענה שלנו. אנחנו רכשנו מהחברה את הזכויות הבלעדיות למכירת הכרטיסים והמנויים של הקבוצה בעונה הבאה אלינו לטובה עם אופציה לעונה הבאה. החברה שהיתה בעלת זכויות הניהול הקבוצה בהתאחדות, נתנה להתאחדות הוראה בלתי חוזרת להעביר את הכרטיסים אך ורק אלינו, ככל שהדבר נוגע למנויים ההוראה בוצעה פיזית והם בידינו. הכרטיסים מגיעים מעת לעת. ההוראה הזאת שרירה וקיימת וההתאחדות חייבת להעביר אלינו את הכרטיסים. אנחנו פנינו בדיון הקודם הלקוח לשי דיבר עם נציג ההתאחדות שאמר שהם מכירים בהוראה הזו והם התחייבו לפעול בכתב. על הרוכשים לדעת וכאן אני אומר בצורה ברורה, שלא רק הזכות למכירת הכרטיסים נמצאת בידינו. הם בדיון הקודם שהיה אצל הנשיא זילר אמר לי עו"ד אבולוף שהם יסכימו להתקשר איתנו שאנחנו נמכור את הכרטיסים.
מחד אומר הנאמן, אני אין לי כלים ואין לי סמכות לבדוק את טיבם של הנושים מעמדם וזכויותיהם אם הם נושים מובטחים. הוא קבע שיש שלושה נושים מובטחים. השני, משלמים לו 1,000,000 ש"ח שכולם יודעים שיש בעיות קשות עם השיעבוד שלו, הוא נרשם כשהיה פשיטת רגל של החברה, והיה ברור שהוא לא שווה כלום. הנושה השלישי זה חברה שרכשה את זכויות הפרסום במגרש, הרוכשים מתחייבים לכבד זכויות אלה ולתת לו את הכנסות הנובעות. אנחנו רכשנו את הזכות למכירת הכרטיסים. יש שאלות משפטיות שיש להכריע בהן בשאלה מה הפועל של הדבר הזה. אנחנו הסתייגנו מההסדר, אנחנו עומדים על זכותנו ודורשים שזכותינו תכובד כלשונה.
התיקון הראשון אומר כך, כתוב בהסכם אין הנאמן לרוכשים, שההסכם כפוף להתאחדות הכדורגל. ההתאחדות חייבת לאשר את ההסכם, ולהודיע לרוכשים שהיא נתנה הזדמנות בלתי חוזרךת להעברת הכרטיסים אלינו.
לנו יש ערבות של דירות עלית ויש לנו הסדר, שפרוס על פני 9 וחצי חודשים מהיום. אני חוזר על העניין הבסיסי שאיש לא בדק באופן ברור.
ההצעה שלנו. כיוון שהרוכשים משלמים את הסכומים בספטמבר 2002, חלק מהסכומים. ההסדר שלנו יהיה גמור. אנחנו מבקשים לשריין לנו איזה שהיא זכות טיעון כלפי אותם סכומים. או כאשר קבוצת זאבי ישלמו את הסכום להתאחדות הכדורגל.
אנחנו את הכספים שלנו אמורים לקבל. אנחנו מבקשים שכל הצדדים יקחו בחשבון את האפשרות שאם ההסדר הזה יתפוצץ ולא יבוצע על ידי דירות עלית, אז לנו יש חלק בכסף זה.

נכס שנמכר הזכות למכור את הכרטיסים הוא נכס שנמכר.

עו"ד בית-און:
עו"ד פלג אמר שיש מעשה של פשיטת רגל של החברה. עו"ד פלג מייצג נושה רגיל, אין לו בטוחה. לג'י.סי.אס יש בטוחה. מה ששמענו, שבעצם הוא הראשון שגובה עכשיו כספים מקבוצת זאבי, וזה העדפת נושים.

בית המשפט:
ב"כ הצדדים נשאלו אם יש מתנגדים נוספים.

עו"ד בצלאלי:
אני מייצג את סגנל טורס.
לא ברור לנו איך הגלגל מתגלגל והכל לא עובר קדימה.

עו"ד פלג:
השיחה שלי עם עו"ד כהנוב לא הועילה. אנחנו מבקשים, אומר עו"ד כהנוב שהעניין שלנו לא רשום בהסכם. זה נכון. כי לא רשמו אותו בהסכם. ההתאחדות יודעת שהיא נתנה לי הוראה בלתי חוזרת. לא שמעתי התייחסות לש עו"ד בית-און שהם יכבדו את ההוראה הזו.

עו"ד כהנוב:
אני מבקש שבהחלטה של אדוני שיהיה מובהר שעו"ד פלג יעביר לידינו את כל כרטיסי המינוי שבידו, או תמורתם, אם הוא מכר חלק מהם.

עו"ד פלג:
אני מסכים.

עו"ד פולמן:
הכל מועבר אלי, ואני אעביר לו.

בית המשפט:
כאשר מועברים הכרטיסים, יערוך עו"ד פולמן דו"ח מפורט על מס' המנויים שהתקבלו.

עו"ד פלג:
החוב של 4,000,000 הוא לא קשור, מופחת ממנו הסכומים שקיבלנו כבר מקבוצת זאבי.
החוב שלנו כלפי ביתר ירושלים הולך ופוחת על פי התקדמות שיש לנו עם הערבה דירות עלית. כל ההסדר שיהיה לנו, כפוף לכך שהחוב הולך ופוחת.

עו"ד פולמן:
לעניין טענתו של עו"ד שביט. דירות עלית קבוצת זאבי יש להם השגות על עצם הערבויות. הנושים יודעים שיכול להיות שלא יהיו 11,000,000 ש"ח או שלא יהיו ערבויות בכלל. זה הודגש באות גדולה.
לנושא בימות. חברי עו"ד פלג שכח שני דברים: א. שהם ביטלו את ההסכם. ב. שאם רוצים לאכוף את ההסכם, צריכים לשלם עוד 9,500,000 ש"ח.
אין נושים מובטחים. יש נושים מובטחים בשיעבוד והם לא נושים מובטחים.
ההבדל בין השלט לבין בימות, היא בעניין הביטול.
ברור לחלוטין שקבוצת הרוכשים מקבלת את האשפרות למכור כרטיסים.
אם קבוצת זאבי תהיה פטורה ולא יהיה מי שישלם שכ"ט או שאין 11,000,000 ש"ח, אבקש שיהיה ברור. הנאמנים הכניסו להסדר כחל על דירות עלית, ב- 20.8.01 הם תקצבו מעל 1,000,000 ש"ח לשכר טרחה של המנהל המיוחד והנאמן בתנאים שנקבעו שם. אם התנאים האלה לכאורה לא מתקיימים ושכר טרחתנו לא מובטח, אז לא ניקח את המטלה הזו. 25% צריך להיות משולם על ידי במות.

בית המשפט:
ב"כ הצדדים נשאלו אם יש התנגדויות מעבר לדברים שצויינו, ואף אחד לא קם.

ב"כ הצדדים:
בשלב זה הגענו להסכמה הבאה בנוגע לטענותיה של בימות:
א. הזכות למכירת הכרטיסים לרבות כרטיסי מנויים, תועבר גם היא לקבוצת הרוכשים כשהיא נקייה מכל זכות או טענה של צד שלישי כלשהו.
ב. נרשמה הודעת ב"כ בימות כי כרטיסי המינוי שטרם נמכרו וכן סכומי כסף שהתקבלו על החשבון מכירת הכרטיסים שנעשתה בניכוי העמלות, יועברו לידי עו"ד פולמן, ונרשמה הודעת עו"ד פולמן שבכפוף להסדר שבין הצדדים הוא יעבירם לידי הרוכשים.
ג. בימות טוענת כי זכויותיה כלפי המבקשות הן זכויות עדיפות, בין זכויות מובטחות ובין אחרת, וברור שאם מתקבל סכום נוסף בהמשך ההליכים בהליך זה בין בהליכי פירוק ובין בהליכים אחרים, לא יפעלו בסוכם זה בטרם תבורר טענת בימות, בדבר עדיפותה. מובן כי אין בהוראה זו כדי לומר כי ניתן יהיה לחלק כספים ולא לברר טענות אחרות של משתתפים אחרים. לענין סעיף זה, אין הכוונה לסכומי כסף המתקבלים לפי ההסדר שמונה היום בבית המפשט והמשולמים על ידי הרוכשים.
בירור זה נוגע לבירור עדיפות בימות כנושה בהליך זה. עו"ד פולמן יברר את העדיפות הזו, ויעלה אותה, כטענה במסגרת המתאימה.
בירור זה איננו קשור בטענה עצמאית שטוענת בימות כלפי ההתאחדות לכדורגל, ומובן כי טענה עצמאית זאת כלפי ההתאחדות לכדורגל איננה יכולה לעקל חלוקת כפסים שיקבלו, אם יתקבלו, מהמבקשות.
ד. בימות טוענת כי ההתאחדות לכדורגל התחייבה כלפיה התחייבות בלתי חוזרת בנוגע לכך שההתאחדות תעביר לבימות את הכרטיסים והמנויים לעונת 2001-2002. ההתאחדות לכדורגל הסבירה כי אין התחייבות כזו מצדה. שאלה זו טעונה בירור החורג מהליכים אלה, והעברת הזכויות כשהן ממורקות לידי הרוכשים, איננה משחררת את ההתאחדות לכדורגל מהתחייבות שנטלה על עצמה, ומהתוצאות של הפרת התחייבות , אם היתה התחייבות כזאת. מובן יחד עם זאת, כי אין בהוראה זו כדי לאפשר להתאחדות הכדורגל לצמצם אךת הזכויות הממורקות שקיבלו הרוכשים.
ה. בכל הנוגע לטענות של בימות כאמור בסעיף ד, טענות אלה יועלו במסגרת סעיף 4 ב או סעיף 4 ה להסדר, לפי המתאים, וברור שכל עוד לא תוכרע טענה זו כמו טענות לש נושים אחרים, לרבות טענות עדיפות ולרבות השאלות האם בכלל יכולים נושים מסוימים לטעון לסכומי כסף מכוח ערבויות שהתקבלו אצל ההתאחדות לכדורגל, לא יחולק הסכום. לעניין הערה זו, טענה היא טענה שהוגשה בכתב וכדין בין לפי סעיף 4 ב ובין לפי סעיף 4 ה. אין בעצם הסדר זה כדי להוות טענה של בימות אלא ההסדר שומר על יכולתם להעלות את הטענה.

עו"ד בית-און:
אני מסביר שהיפוי כוח או ההתחייבות הבלתי חוזרת שניתנה ניתנה על ידי החברה שבהקפאת הליכים. לא יעלה על הדעת שהחברה בהקפאת ההליכים תצא פטורה מכל בירור בנקודה זו, ויהיה נתק.

בית המשפט:
מובן כי טענות ההתאחדות בכדורגל בקשר לקיומה של התחייבות כזאת, בקשר למעמדה של התחייבות כזאת, בקשר לפלוגתא של התחייבות זו והתחייבויות אחרות, הן טענות הדורשות בירור, ואין בהוראת סעיף ד' כפי שנשמע מפי הצדדים כדי לקבוע שההתאחדות אכן חייבת כפי שאין בכך לקבוע שההתאחדות איננה חייבת.

עו"ד בית-און:
אני מודיע כבר עתה כי לא נעביר את הכרטיסים.

בית המשפט:
קשה להבין בשלב זה כיצד יכולה התאחדות הכדורגל להודיע כי עקב טענה של חיוב עצמאי שלה שאיננו נוגע לפי הטענה לחיובים אחרים, מודיע ההתאחדות כי היא לא תעביר כרטיסים לרוכשים, כרטיסים שהרוכשים זכאים להם כחלק ממכר.
החלטה

בשלב זה התברר לי כין אין הסכמה בין הצדדים.
ניתנה היום, ח' בשרי תשס"ב, (25 בספטמבר 2001), במעמד הצדדים.
בעז אוקון
, שופט

עו"ד פלג:
בשלב זה אני מבקש את רשות בית המשפט לעזור את האולם, ואני מסיר את ההסתייגויות שהיו לי בכפוף להסכמות שהושגו במהלך הדיון. ידוע לי מהן הנקודות הנוספות אשר עומדות על הפרק מבחינת המבקשות ובענין זה אין לי טענות.

ב"כ הצדדים:
אין לנו התנגדות כי סעיף 3 ה יימחק מתוך הסדר הנושים, אנו מבקשים מבית המשפט ימחוק אותו בפועל.
אין בסעיף 4 ה כדי לגבור על הוראת סעיף 2 ב, ובכפוף לכך נסתרה שאלת ההסייגות הנוגעת לסעיף זה.
אשר לשכר הטרחה, שכר הטרחה ישולם על ידי המבקשות וקבוצת זאבי כל עוד עומדים הצווים לפי סעיף 350 בעינם, או כל עוד עושה הנאמן פעולות הנוגעות לביצוע החוזה שנחתם בין ביתר ירושלים לבין מ.מ.ש.ש שיווק והשקעות בע"מ. אם יהיה צורך תבשלום שכר טרחה לצורך ביצועו של הסדר הנושים החלקי אשר הוגש היום לבית משפט, נרשמה הודעת קבוצת זאבי כי איננה מוכנה לשאת בשכר טרחה זה, ונרשמה הודעת ההתאחדות שלפי דעתה קבוצת זאבי צריכה לשאת בשכר הטרחה. השאלה תתברר כאשר הבקשה לאישור הסדר הנושים תוגש בגדרו של הליך מתאים.
מובן כי כל שכר טרחה שישולם, אם ישולם, כפוף לאישורו לש בית המשפט, ועניין זה חל גם על תשלום שכר על שכר הטרחה בנוגע להליכים של מכירת הזכויות.

עו"ד קסוטו, עו"ד פולמן, עו"ד כהנוב:
אנו מסכימים כי החברה הרוכשת תחתום על שני האג"חים הקיימים היום לטובת ג'י.סי.אס ספורט בע"מ.

עו"ד קסוטו:
ברצוני להבהיר שאינני מסכים לדברי הרקע שהוסברו כאן ע"י המבקשות.

עו"ד פולמן:
במודעה שפורסמה לפי מצוות הנשיא היה מועד אחרון להגשת תביעות חוב ולהערכתי רוב התביעות הוגשו. אשוב ואפרסם מודעה אחת נוספת שאומרת שזו הזדמנות אחרונה.

עו"ד יעקבי:
ברצוני להבהיר כי הסדר זה נעשה בגדרו של סעיף 350 ומובן שהוא איננו יכול להוות הסדר נושים כמשמעותו בחוק החברות. אם יפתח הליך של פירוק, יחולו הכללים הנוגעים להליך כזה. יחד עם זאת, ברור כי התחייבות שהצדדים להסדר נטלו זה ביחס לזה ימשיכו לחייב את הצדדים.
החלטה

רוב הנושים הסכימו להסדר שהוצע ע"י הנאמן, בכפוף לשינויים שהוכנסו בהסדר זה במהלך הדיון, ואשר בין בהם כדי לשנות את מהותו של ההסכם.
מבין הנושים שלא הסכימו להסדר התייצבה חברת סינגל תורס בע"מ, והטענה שהעלתה לא יכולה היתה לשמש בסיס למניעת אישורו של ההסכם. חברת סינגל תורס בע"מ העלתה טענה כללית ורופפת, לפיה קשה לה לעקוב אחר מהלך הדברים. מובן שבטענות מסוג זה, אין כדי למנוע את אישורו של ההסכם אשר הושג בהסכמת רוב מוחלט של הנושים. גם בהתנגדויות הנושים האחרים, אשר לא העלו את הטענות בפני
בית המשפט, אין בכדי למנוע את אישור ההסדר, בהתחשב ברור שבו הושג ההסדר.
יובהר כי לא הועלתה טענה שההסכם פוגע בעקרון השיוויון, או ליתר דיוק מונע בירורו של עיקרון זה כראוי, ולא הועלתה כל טענה אחרת ממנה ניתן ללמוד כי ההסדר סותר את תקנת הציבור או מקפח את המיעוט.
בנסיבות אלה, אני מאשר את הסכם המכירה כפי שהוגש ע"י הנאמן, כאשר הבקשה לאישור הסדר נושים חלקי והצעת הסדר נושים חלקי, מהווים נספחים להסדר המכירה, והתניות המופיעות במסמכים אלה מהווים חלק מההסכמים הכוללים אליהם הגיעו הצדדים.
ב"כ ההתאחדות לכדורגל העיר בפתח הדיון, כי לא ניתן בדרו של הליך זה לאשר הסדר נושים, ובאת כח הכנ"ר תמכה בדברים אלו.
החלטה זו היא החלטה המאפשרת את מכירת הזכויות, ככל שזכויות כאלה קיימות, בגדרו של ההסכם ושל התוספות להסכם כפי שהתקבלו במהלך ישיבה זו, על הנאמן להגיש לבית-המשפט בתוך 14 ימים דיווח אם יש ביכולתו להמשיך ולפעול בגדרו של סעיף 350 לשיקום המבקשת ואם אין ביכולתו לעשות כן עליו להגיש בקשה לפירוק או בקשה אחרת ככל שיימצא לנכון.
מובן כי אם תוגש בקשה כזו, יחולו על ההליכים הכללים הסטטוטורים המחייבים שהם כללים קוגנטיים. יחד עם זאת, ברור שההסכמות אליהם הגיעו הצדדים ימשיכו לחייב את הצדדים הואיל ומדובר בהסכמות חוזיות לכל דבר ועניין, אשר אינן מושפעות מטיבו של ההליך, אלא אם כן הם יעמדו בסתירה להוראה קוגנטית או לזכויות של צדדים אחרים אשר אינם צד להליך זה.
כחלק מהחלטה זו אני מורה בזאת שכל העיקולים כמוזכר בסעיף 6 ב' של הסדר הנושים החלקי - מבוטלים.
אני נותן תוקף של החלטה גם לכל ההסכמות אליהם הגיעו הצדדים במהלך דיון זה, הסכמות אלה יהפכו לחלק מהנספחים של חוזה המכירה.
מובן שעד להחלטה אחרת עומדים בעינם הצווים שניתנו ע"י כב' הנשיא זיילר בעניין הקפאת ההליכים. יחד עם זאת שימת לב הנאמן להערת הנשיא זיילר, לפיה מיצה בית-המשפט את מלוא הסמכויות אשר הוא יכול לשאוב מכוחו של סעיף 350, ומן הראוי להגיש כעת לבית-המשפט בקשות נוספות, אשר מכוחן ניתן יהיה להגן את אותם צווים זמניים, בהתחשב בשינוי הנסיבות שהתרחש לאחר אישור הסכם המכירה.

ניתנה היום, ח' בתשרי תשס"ב, (25 בספטמבר 2001), במעמד הצדדים.
בועז אוקון, שופט
הפ בית משפט מחוזי 728/01 בית"ר ירושלים אחזקות (2000) בע"מ נ' אגודת ספורט בית"ר ירושלים ואח' (פורסם ב-ֽ 25/09/2001)

להסרת פסק דין זה לחץ כאן