טיולי נהר הירדן בע"מ - בנק לאומי לישראל בע"מ, דורון זר ואח'

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
טיולי נהר הירדן בע"מ בנק לאומי לישראל בע"מ דורון זר
 
טיולי נהר הירדן בע"מ - בנק לאומי לישראל בע"מ, דורון זר ואח'
תיקים נוספים על טיולי נהר הירדן בע"מ | תיקים נוספים על בנק לאומי לישראל בע"מ | תיקים נוספים על דורון זר |

841781
10025/04 א     19/01/2012
א 10025/04 טיולי נהר הירדן בע"מ נ' בנק לאומי לישראל בע"מ, דורון זר ואח'
בית משפט השלום בחיפהת"א 10025-04 טיולי נהר הירדן בע"מ
נ' בנק לאומי לישראל בע"מ
ואח'


תיק חיצוני
:


בפני

כב' השופטת
כאמלה ג'דעון


תובעת

טיולי נהר הירדן בע"מ


נגד


נתבעים

1. בנק לאומי לישראל בע"מ
2. דורון זר


נגד


צדדים שלישיים

1. א.ט שירותים בע"מ
2. שומרה חברה לביטוח בע"מ
3. סלאח עליהחלטה


1.
בפני
י בקשה מטעם צד שלישי מס' 2, שומרה חברה לביטוח בע"מ (להלן "שומרה"), להורות על תיקון

פסק דין
שניתן ביום 19.9.11, באופן שבסעיף 70 (ג) לפסק הדין, תתווסף הוראה לניכוי דמי ההשתתפות העצמית החלים על המבוטחת א.ט שירותים משפטיים בע"מ (צד ג' מס' 1), מהחיוב שהוטל על שומרה, מכח פוליסת ביטוח שעליה הושתתה עילת ההודעה נגדה.

2.
הנתבעים מתנגדים לבקשה. התובעת לא הביעה עמדה.

3.
עקב אי איתורו של התיק בבית המשפט, ביקשתי משומרה להעביר לעיוני עותק מכתבי ההגנה שהוגשו על ידה.

4.
לאחר שעיינתי בכתבי ההגנה שנתקבלו, ובמסמכים הסרוקים במערכת ביהמ"ש, ולאחר שבחנתי את טענות הצדדים, הגעתי למסקנה כי דין הבקשה להדחות.

5.
ברגיל מקובלת עלי העמדה שלפיה הזכויות העוברות לצד שלישי אינן יכולות להיות טובות יותר מאלה שהיו למבוטח עצמו, והנני מפנה בהקשר זה ל
ע"א (חיפה) 602/94 קופלוביץ יהודית נ' איילון חברה לביטוח בע"מ, וכן
להוראת סעיף 68 לחוק חוזה הביטוח, תשמ"א-1981, וכן לדברים שנאמרו בספרו של ירון אליאס, דיני ביטוח, מהדורה שנייה, כרך ב', עמ' 1173 כדקלמן:

"
הצד השלישי זכאי רק לתגמולי הביטוח שהמבטח חב למבוטח ולא מעבר לכך. גבול האחריות של המבטח כלפי הצד השלישי הוא כגבול אחריותו כלפי המבוטח. לפיכך, המבטח רשאי לנכות מהסכומים המשתלמים במישרין לצד השלישי את דמי ההשתתפות העצמית שהמבוטח חייב בהם".

באשר למילה "טענה" המופיעה בסיפא של סעיף 68 לחוק חוזה הביטוח, ניתן להקיש על משמעותה מהדברים שנאמרו ברע"א 5912/91 המגן חברה לביטוח בע"מ נ' אברהם מצליח, פ"ד מט(3), 265
, שם נפסק כי לדיבור "טענה" שבסיפא לסעיף 69 לחוק, יש לתת משמעות מצמצמת של טענה הנובעת מתנאיו של חוזה הביטוח גופו בלבד, להבדיל מטענה שהיא "חיצונית" לחוזה, ולדידי, לא יכולה להיות מחלוקת בענייננו, כי ההשתתפות העצמית הינה חיוב הנובע מתנאי חוזה הביטוח שנכרת בין הצדדים, ומשכך יכולה היא להיכלל בהגדרת הדיבור "טענה" המופיע בסעיף 68 לחוק חוזה הביטוח.

6.
מאידך, מקובלת עלי גם עמדתו של ב"כ נתבע מס' 2 שלפיה סוגיית ההשתתפות העצמית, אינה פשוטה ואף מורכבת, ואין אחידות דעים לגביה בפסיקה.

7.
מעיון בכתבי ההגנה שהוגשו על ידי שומרה, עולה כי הטענה בדבר ניכוי ההשתתפות העצמית מכל חיוב שיוטל עליה במסגרת הליך זה, לא הועלתה כלל בכתבי טענותיה, ומשכך סוגיה זו לא עמדה לדיון, ולא ניתנה לצדדים, במהלך המשפט, ההזדמנות להתייחס אליה. אמנם הטענה הוזכרה בסיכומי התשובה שהוגשו על ידי שומרה (ראה סעיף 18), אולם אין בכך בכדי להכשיר את קבלתה בשלב הזה של הדיון.

8.
יוצא אפוא שאין בפני
נו תיקון הנופל בגדרו של סעיף 81 (א) לחוק בתי משפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984, ומשכך אין בידי לקבל את הבקשה.

9.
על כן הבקשה נדחית.


אין צו להוצאות.
ניתנה היום, 19 ינואר 2012, בהעדר הצדדים.
א בית משפט שלום 10025/04 טיולי נהר הירדן בע"מ נ' בנק לאומי לישראל בע"מ, דורון זר ואח' (פורסם ב-ֽ 19/01/2012)

להסרת פסק דין זה לחץ כאן