רויטל אדרי - מרכז רפואי "העמק"

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
רויטל אדרי מרכז רפואי "העמק"
 
רויטל אדרי - מרכז רפואי "העמק"
תיקים נוספים על רויטל אדרי | תיקים נוספים על מרכז רפואי "העמק"

2344/04 בשא     15/07/2004
בשא 2344/04 רויטל אדרי נ' מרכז רפואי "העמק"
1


בתי המשפט

בית משפט מחוזי נצרת
בשא002344/04

בתיק עיקרי: א 000637/03
בפני
:
כב' השופטת מוניץ נחמה

תאריך:
15/07/2004בעניין:
רויטל אדריע"י ב"כ עו"ד
דן שילון

ה מ ב ק ש ת

נ ג ד


מרכז רפואי "העמק"ע"י ב"כ עו"ד
משה שחל ואח'

ה מ ש י ב ה

ה ח ל ט ה

בקשה זו שבפני
הוגשה לאחר החלטתי מיום 25/4/04, בה נקבע בין היתר, כי על אף שהמבקשת לא הגישה בקשה מנומקת לפטור אותה מהגשת חוות דעת רפואית לשם הוכחת ענין שברפואה, לא נמחקה התובענה וניתנה לתובעת ארכה להגשתה.
התובענה שבפני
נו, ענינה תביעת פיצויים בשל רשלנות במתן טיפול רפואי. חוות דעת רפואית הינה חלק בלתי נפרד מעילת התובענה. למרות הארכה שניתנה לתובעת לשם הגשת חוות דעת רפואית, לא הוגשה חוות דעת בתוך המועד שנקצב לכך, אלא הוגשה בקשה זו לפטור.

תקנה 127 לתקנות סדר הדין האזרחי, קובעת כי:
"רצה בעל דין להוכיח ענין שברפואה לביסוס טענה מטענותיו, יצרף לכתב טענותיו תעודת רופא או חוות דעת של מומחה, לפי הענין, שנערכה לפי סעיף 24 לפקודת הראיות [נוסח חדש] התשל"א 1971 (להלן: "חוות הדעת"). אולם, רשאי בית המשפט או הרשם לפטור בעל דין מצירוף חוות דעת מטעמים מיוחדים שירשמו".

ברור לכל כי, כדי לפטור תובע מהגשת חוות דעת, יש להציבע על טעמים מיוחדים וממשים שיהיה להם קשר הדוק לענין שברפואה, ולא לשאלת מצבו הכלכלי של התובע.
מכאן, שבבקשה שבפני
לא נמצא כל נימוק מיוחד שיש בו כדי לבסס פטור שכזה, בפרט כאשר מדובר בתובענה שעילתה רשלנות רפואית אותה יש להוכיח בעיקר באמצעות חוות דעת רפואית.

לפיכך, בקשה זו נדחית, חוות דעת תוגש עד ליום 1/8/04.

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים.
ניתנה היום כ"ו בתמוז, תשס"ד (15 ביולי 2004) בהעדר הצדדים.


מוניץ נחמה
, שופטת002344/04בשא054 מרב כהן
בשא בית משפט מחוזי 2344/04 רויטל אדרי נ' מרכז רפואי "העמק" (פורסם ב-ֽ 15/07/2004)
להסרת פסק דין זה לחץ כאן