משמר הירדן כפר שיתופי להתיישבות חקלאית - גדעון חכמי, נילי חכמי

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
משמר הירדן כפר שיתופי להתיישבות חקלאית גדעון חכמי נילי חכמי
 
משמר הירדן כפר שיתופי להתיישבות חקלאית - גדעון חכמי, נילי חכמי
תיקים נוספים על משמר הירדן כפר שיתופי להתיישבות חקלאית | תיקים נוספים על גדעון חכמי | תיקים נוספים על נילי חכמי |

855702
41269-10/11 א     08/05/2012
א 41269-10/11 משמר הירדן כפר שיתופי להתיישבות חקלאית נ' גדעון חכמי, נילי חכמי
בית משפט השלום בקריית שמונהת"א 41269-10-11 חכמי ואח' נ' כפר שיתופי להתיישבות חקלא ואח'

תיק חיצוני
:


בפני

כב' השופטת
רבקה איזנברג

המבקשת
משמר הירדן כפר שיתופי להתיישבות חקלאיתנגד

המשיבים
1
.
גדעון חכמי

2
.
נילי חכמי


החלטה

1.
בפני
בקשה למתן החלטה לפסיקת הוצאות בעקבות קבלת בקשת המבקשת לעיכוב הליכים והעברתם לבוררות.

לטענת המבקשת, בהחלטתי מיום 24.4.12, אשר קיבלה טענותיה לעניין העברת ההליך לבוררות, לא נפסקו הוצאות וזאת למרות שבהתאם להלכה, משבקשתה התקבלה, הינה זכאית לפסיקת הוצאות.

2.
המשיבים התנגדו לבקשה. לטענתם, בסעיף 10 לתצהיר שנלווה לבקשה לעיכוב הליכים הצהיר המצהיר טענה שקרית ויש למצות עימו ועם המבקשת את הדין. עוד העלו המשיבים טענות לגופם של דברים לעניין התנהלות האגודה והמינהל ביחס למחלוקת נשוא התביעה. לטענת המשיבים, מי שרימה והטעה את בית המשפט וגרם להטיית דין, אינו זכאי לפסיקת הוצאות.

דיון
:

3.
אכן ההלכה הינה כי בהעדר נסיבות מיוחדות, בעל דין שזכה בהליך, זכאי לפסיקת הוצאות. עוד נפסק כי ניתן לראות באי התייחסות לשאלת ההוצאות, כהשמטה מקרית, הניתנת לתיקון על ידי בית משפט שנתן את פסק הדין או ההחלטה, וזאת מכוח סעיף 81 (א) לחוק בתי המשפט (נוסח משולב) התשמ"ד- 1984 (להלן:"חוק בתי המשפט").


במקרה דנן, אכן בהיסח הדעת לא נפסקו בסיום ההחלטה הוצאות למבקשת.
עיינתי בטענות המשיבים ואולם, משאין חולק כי ההסכם הכולל את תניית הבוררות נחתם על ידם,לא היה בטענותיהם, לגופם של דברים, כדי לשנות מן ההחלטה (הגם מובן כי השגה על החלטה הינה בפני
ערכאת ערעור ולא בפני
המותב שנתן את ההחלטה).
אציין כי ההחלטה נסמכה על טעמים משפטיים בהתבסס על תניית הבוררות המופיעה בהסכם שנכרת בין המשיבים למבקשת ובהתאם לתנאים שנקבעו בפסיקה ביחס לעיכוב הליכים על פי סעיף 5 לחוק הבוררות.

משכך, אין בהחלטה כל קבלה או שלילה של טענות מי הצדדים בכתבי הטענות לגופם של דברים וכל שהוכרע הינו, האם נוכח תניית הבוררות יש לקיים את הדיון בבית משפט, או בפני
בורר.


לאור האמור, גם אם נכונה טענת המשיבים (בשלב זה אין אפשרות להכריע בה), כי אין אמת בסעיף 10 לתצהיר שצורף לבקשה שם נאמר כי "התצהירים המתיימרים להיות "תצהירי האגודה" לא חתומים על ידי מורשי החתימה של האגודה אלא על ידי התובעים עצמם שלא הוסמכו לכך", הרי בכל מקרה, לא היה באמור בסעיף זה בתצהיר כדי להשפיע על ההחלטה לעיכוב הליכים.


מובן, כי לצורך הכרעה בטענות הנוגעות לסכסוך גופו (לרבות האמור בסעיף 10 לתצהיר), יש צורך בבירור עובדתי, אשר לאור תניית הבוררות לא יתקיים בפני
בית המשפט, אלא במסגרת הליך הבוררות.

4.
מאחר שכאמור, בהיסח הדעת נשמטה מלפני פסיקת ההוצאות, הרי שבהתאם לסעיף 81 לחוק בתי המשפט, יש לתקן את ההחלטה ולפסוק את הוצאות המבקשת.
יחד עם זאת, המדובר בהכרעה על בסיס טיעונים בכתב בלבד ומשהמבקשת לא המציאה כל אסמכתא לעניין הוצאות הבקשה, שוכנעתי כי סכום של 800 ש"ח בלבד, די בו כדי לשקף את הוצאותיה הראויות.
מובן, כי במסגרת הליך הבוררות יוכלו, הן המבקשת והן המשיבים, להעלות טענותיהם לעניין ההוצאות שנגרמו להם בגין הסכסוך כולו ובהתאם לתוצאות ההליך שם.
לאור האמור אני מתקנת החלטתי מיום 24.4.12 באופן שאני מוסיפה כי המשיבים יישאו בהוצאות המבקשת בסכום כולל של 800 ₪.

ניתנה היום, ט"ז אייר תשע"ב, 08 מאי 2012, בהעדר הצדדים.
א בית משפט שלום 41269-10/11 משמר הירדן כפר שיתופי להתיישבות חקלאית נ' גדעון חכמי, נילי חכמי (פורסם ב-ֽ 08/05/2012)

להסרת פסק דין זה לחץ כאן