ארגון האמבולנסים הפרטיים בישראל עמותה רשומה 58042187 - מגן דוד אדום,שר הבריאות, משרד הבריאות,שר האוצר,מנהל מס ערך מוסף,שירותי בריאות כללית – המרכז הרפואי העמק עפולה

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
ארגון האמבולנסים הפרטיים בישראל עמותה רשומה 58042187 מגן דוד אדום שר הבריאות משרד הבריאות שר האוצר מנהל מס ערך מוסף שירותי בריאות כללית – המרכז הרפואי העמק עפולה
 
ארגון האמבולנסים הפרטיים בישראל עמותה רשומה 58042187 - מגן דוד אדום,שר הבריאות, משרד הבריאות,שר האוצר,מנהל מס ערך מוסף,שירותי בריאות כללית – המרכז הרפואי העמק עפולה
תיקים נוספים על ארגון האמבולנסים הפרטיים בישראל עמותה רשומה 58042187 | תיקים נוספים על מגן דוד אדום | תיקים נוספים על שר הבריאות | תיקים נוספים על משרד הבריאות | תיקים נוספים על שר האוצר | תיקים נוספים על מנהל מס ערך מוסף | תיקים נוספים על שירותי בריאות כללית – המרכז הרפואי העמק עפולה |

6394/04 בג"צ     22/07/2004
בג"צ 6394/04 ארגון האמבולנסים הפרטיים בישראל עמותה רשומה 58042187 נ' מגן דוד אדום,שר הבריאות, משרד הבריאות,שר האוצר,מנהל מס ערך מוסף,שירותי בריאות כללית – המרכז הרפואי העמק עפולה
בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

בג"ץ 6394/04

כבוד השופט י' עדיאל

בפני
:

ארגון האמבולנסים הפרטיים בישראל
העותרת:
עמותה רשומה 58042187

נ ג ד


1. מגן דוד אדום

המשיבים:
2. שר הבריאות
, משרד הבריאות
3. שר האוצר
4. מנהל מס ערך מוסף
5. שירותי בריאות כללית -
המרכז הרפואי העמק עפולה

עתירה למתן צו על-תנאי המגביל את פעולותיו של מגן דוד אדום
בתחומי עיסוק שונים, בכלל זה בתחרות עם חברות אמבולנסים פרטיות

עו"ד דולפין מינצר-כרמון

בשם העותרת:


ה ח ל ט ה
בעתירתה מבקשת העותרת שלושה סעדים. הסעד הראשון נוגע לכלל פעילות המסחרית והעסקית של מגן דוד אדם (להלן - מד"א). לעניין זה היא עותרת לאסור על מד"א לקיים פעילות עסקית-מסחרית, בכלל זה פעילות המתחרה בחברות אמבולנסים פרטיות. זאת, על יסוד הטענה, שפעילות מד"א בתחום המסחרי-עסקי חורגת מהפעילות המותרת לו על-פי חוק מגן דוד אדום
ועל-פי תקנונו, והיא מוגבלת למתן שירותי חירום, הצלת חיים והגשה דחופה של עזרה ראשונה. טענה נוספת בעניין זה, היא כי בהיותו של מד"א גוף ציבורי הניזון מתקציבי ציבור ומסווג על ידי רשויות המס כמלכ"ר, אין זה הוגן שיתחרה בעסקים פרטיים.

הסעד השני נוגע, באופן קונקרטי, למכרז שפרסמה המשיבה החמישית לגבי הסעת חולים באמבולנסים במרכז הרפואי העמק בעפולה
. העותרת מבקשת לאסור על מד"א ליטול חלק במכרז זה, גם זה על יסוד הטענה שפעילותו העסקית בתחומים אלה חורגת מתחום הפעילות המותרת לו על-פי דין.
לבסוף מבקשת העותרת, ובעניין זה היא מפנה עתירתה כלפי מנהל מס ערך מוסף
, שאם יידחו טענותיה נגד פעילותו העסקית של מד"א, לשנות את הסיווג שלו ממלכ"ר לעוסק, הואיל והפעילות העסקית של מד"א אינה עולה בקנה אחד עם סיווגו כמלכ"ר.

אין לכרוך סעדים אלה בעתירה אחת.

הסעד הקונקרטי המתבקש על ידי העותרת, שעניינו במכרז, נופל במסגרת סמכותו של בית המשפט המנהלי. לא מצאנו הצדקה לכך שנושא זה יידון בפני
בית משפט זה. העובדה שהעתירה בעניין המכרז כרוכה בתקיפת הלגיטימיות של פעילותו העסקית של מד"א, אינה אמורה למנוע את הדיון בסוגיה זו בפני
בית המשפט המנהלי.

העתירה העקרונית, שעניינה בכלל הפעילות העסקית-מסחרית של מד"א אכן נופלת במסגרת סמכותו של בית משפט זה. עם זאת, איננו רואים מקום לכרוך אותה בעתירה בנושא המכרז, שאותה על העותרת להגיש, כאמור לעיל, לבית המשפט המנהלי. אין גם מקום לקיים, בעת ובעונה אחת, הליכים מקבילים, בסוגיה העקרונית - הכללית ובנושא המכרז בשני בתי משפט שונים. בעניין זה על העותרת להחליט אם רצונה לעמוד על העתירה בעניין המכרז, או על עתירתה הכללית.

בעתירה נגד המשיב 4 מתבקש שינוי הסיווג של מד"א ממלכ"ר לעוסק. לכאורה, סעד זה אינו עולה בקנה אחד עם הסעדים העיקריים המתבקשים בעתירה, שנועדו למנוע ממגן דוד אדום
פעילות עסקית-מסחרית. מסתבר שמדובר בסעד חילופי, שיהא רלבנטי רק אם העתירה העקרונית תדחה. בנסיבות אלה העתירה היא מוקדמת.

לאור האמור, על העותרת להודיע בתוך 10 ימים אם רצונה לקיים את הדיון בעתירה בנושא המכרז, שאז עליה למחוק עתירתה בפני
בית משפט זה ולהגיש עתירה נפרדת בפני
בית המשפט המנהלי. או, אם רצונה לקיים את הדיון בעתירה העקרונית - הכללית, שאז עליה לנסח עתירתה בפני
בית משפט זה מחדש, תוך מחיקת הסעדים האחרים.

ניתנה היום, ד' באב תשס"ד (22.7.2004).
ש ו פ ט
________________________
העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח. 04063940_i01.doc
מרכז מידע, טל' 02-6750444 ; אתר אינטרנט, www.court.gov.il
בג"צ בית המשפט העליון 6394/04 ארגון האמבולנסים הפרטיים בישראל עמותה רשומה 58042187 נ' מגן דוד אדום,שר הבריאות, משרד הבריאות,שר האוצר,מנהל מס ערך מוסף,שירותי בריאות כללית – המרכז הרפואי העמק עפולה (פורסם ב-ֽ 22/07/2004)
להסרת פסק דין זה לחץ כאן