באום אייל - לוי אורלי , אורלי לוי ליזום ושווק פרויקטים בנדל"ן

 
באום אייל - לוי אורלי , אורלי לוי ליזום ושווק פרויקטים בנדל"ן
תיקים נוספים על באום אייל | תיקים נוספים על לוי אורלי , אורלי לוי ליזום ושווק פרויקטים בנדל"ן

2195/01 תק     16/12/2001
תק 2195/01 באום אייל נ' לוי אורלי , אורלי לוי ליזום ושווק פרויקטים בנדל"ן
1
בתי המשפט
תק 002195/01
בית משפט לתביעות קטנות ת"א
16/12/2001
תאריך:
כב' השופטת אביגיל כהן
בפני
:

באום אייל

בעניין:
התובע/ת
נ ג ד
1 . לוי אורלי

2 . אורלי לוי ליזום ושווק פרויקטים בנדל"ן
הנתבע/ת
פסק דין

מבוא עובדתי וטענות הצדדים:
1. 1. הנתבעת 2 הינה חברה לנדל"ן העוסקת, בין היתר, בתיווך נכסי מקרקעין, והנתבעת 1 היא מנהלת/בעלת הנתבעת 2.

2. 2. התובע רכש חנות בר"ג, בתיווכה של הנתבעת 2, ודמי התיווך שולמו.
3. 3. התובע טוען כי הנתבעות הבטיחו לו, במירמה ובנוכלות, כי החנות תושכר מייד לאחר רכישתה על ידו, בסכום של 350 דולר ויותר, אולם עד ליום הגשת התביעה לא נמצא שוכר והחנות עומדת ריקה.

4. 4. הנתבעות טוענות, כי התובע "מאשים" אותן בגין אי הצלחתו להשכיר את החנות, דבר שאינו מענינן של הנתבעות.
כמו כן, מציינות הנתבעות כי הסיבה לאי הצלחתו של התובע להשכיר את החנות נעוצה בדמי השכירות הגבוהים שדורש התובע עבור חנותו.

5. 5. ביום 24/6/2001 נתן כב' השופט בכר

פסק דין
לטובת התובע, בהעדר התיצבות מטעם הנתבעות, וחייב אותן לשלם לתובע סך של 10,000 ₪.

6. 6. משהגישו המבקשות את בקשתן לביטול פסק הדין מחמת טיפולי שיניים דחופים להן נזקקה הנתבעת 1, ומשראיתי את אישורו של הרופא המטפל, ד"ר אלי נבו, נחה דעתי כי העדרותה של הנתבעת 2 מהדיון הקודם היה מוצדק ויש לדון בתיק, לגופו של ענין, ולבטל את פסה"ד אשר ניתן במעמד צד אחד.
דיון ומסקנות:
7. 7. לאחר עיון בטענות הצדדים ובחומר המצוי בתיק כולו, הגעתי לכלל מסקנה לפיה יש לדחות את התביעה מהנימוקים כדלקמן:
א. א. התובע הציג בפני
בית המשפט את חוזה רכישת החנות מידי גב' יהודית לרבר ואת הקבלות שקיבל מהנתבעת עבור תשלום דמי התיווך.

ב. ב. התובע לא הציג חוזה או כל ראיה אחרת היכולה להצביע כי ניתנה לו הבטחה שהחנות תושכר מיד לאחר הרכישה, ע"י הנתבעות.

ג. ג. כלל ידוע בשיטת המשפט שלנו הוא כי נטל ההוכחה רובץ על התובע, אשר צריך להוכיח את טיעוניו.

ד. ד. באסופת המסמכים שהגיש התובע ובכל שאר המסמכים הנמצאים בתיק לא מצאתי כל ביסוס ראייתי לטענות התובע.

ה. הדבר היחידי שניתן ללמוד מהמסמכים המצויים בתיק הוא שהתובע שילם כספים לנתבעת 2 עבור תיווך החנות.
אין בקבלות שהמציא התובע שום אסמכתא המעגנת את טענתו בדבר הבטחה להשכרת החנות בפועל, וכי רכש את החנות רק בתנאי שימציא שוכר לחנות.

יודגש, כי הוסבר לתובע במהלך הדיון, כי למעשה לא מצויות בתיק ביהמ"ש כל ראיות, אשר יכולות לתמוך בטענותיו אך התובע הצהיר כי:
"אני מבקש שבית משפט יפסוק על יסוד הנתונים הנמצאים בתיק ואני לא מבקש להעביר לבית משפט שלום" (עמוד 1 שורה 11).

8. 8. לפיכך, בהתאם לנימוקים שצוינו לעיל, ומשלא הצליח התובע להביא כל ראיה להצדקת טענותיו, אני מורה על דחיית התביעה.

9. 9. התובע ישלם לנתבעות ביחד ולחוד הוצאות משפט בסך 1,000 ₪ נושאי הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד לתשלום בפועל.
ניתנה היום (16 בדצמבר 2001) בהעדר הצדדים
אביגיל כהן
, שופטת
תק בית משפט לתביעות קטנות 2195/01 באום אייל נ' לוי אורלי , אורלי לוי ליזום ושווק פרויקטים בנדל"ן (פורסם ב-ֽ 16/12/2001)


דוחות מידע משפטי על הצדדים בתיק זה
דוח מידע משפטי כולל את כל ההחלטות ופסקי הדין עפ"י שם הנבדק (אדם או חברה) או לפי מספר ח.פ
דוח מידע משפטי על באום אייל      דוח מידע משפטי על לוי אורלי , אורלי לוי ליזום ושווק פרויקטים בנדל"ן

דוחות בדיקת רקע וקרדיטצ'ק על הצדדים בתיק זה
דוחות בדיקת רקע, בדיקת נאותות ובדיקת אשראי צרכני על הצדדים לפי שם, ת"ז או ח.פ
דוחות בדיקת רקע על באום אייל      דוחות בדיקת רקע על לוי אורלי , אורלי לוי ליזום ושווק פרויקטים בנדל"ן


להסרת פסק דין זה לחץ כאן