תנופה שירותי כח אדם איכות 2005 בע"מ, תנופה שירותי כוח אדם בע"מ, מרדכי שחם ואח' - ליליה מינייב, תנופה שירותי ניהול ושכר בע"מ (בפירוק) ( ), אולג שפס ( )

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
תנופה שירותי כח אדם איכות 2005 בע"מ תנופה שירותי כוח אדם בע"מ מרדכי שחם ליליה מינייב תנופה שירותי ניהול ושכר בע"מ (בפירוק) ( ) אולג שפס ( )
 
תנופה שירותי כח אדם איכות 2005 בע"מ, תנופה שירותי כוח אדם בע"מ, מרדכי שחם ואח' - ליליה מינייב, תנופה שירותי ניהול ושכר בע"מ (בפירוק) ( ), אולג שפס ( )

מידע על מרדכי שחם    מידע על ליליה מינייב    מידע על אולג שפס ( )   


17268-04/11 סע     27/06/2012תיקים נוספים על תנופה שירותי כח אדם איכות 2005 בע"מ
תיקים נוספים על תנופה שירותי כוח אדם בע"מ
תיקים נוספים על מרדכי שחם
תיקים נוספים על ליליה מינייב
תיקים נוספים על תנופה שירותי ניהול ושכר בע"מ (בפירוק) ( )
תיקים נוספים על אולג שפס ( )
סע 17268-04/11 תנופה שירותי כח אדם איכות 2005 בע"מ, תנופה שירותי כוח אדם בע"מ, מרדכי שחם ואח' נ' ליליה מינייב, תנופה שירותי ניהול ושכר בע"מ (בפירוק) ( ), אולג שפס ( )
בית דין אזורי לעבודה בתל אביב - יפו27 יוני 2012

ס"ע 17268-04-11 מינייב נ' תנופה שירותי כח אדם איכות
2005 בע"מ
ואח'
בפני

כב' השופטת מיכל לויט
, שופטת בכירה

המבקשים
:
1. תנופה שירותי כח אדם איכות
2005 בע"מ(הנתבעת 1)
2. תנופה שירותי כוח אדם בע"מ
(הנתבעת 2)
3. מרדכי שחם


(הנתבע 4)
4. שושנה שחם (הנתבעת 6)

נגד

המשיבה
:
ליליה מינייב


ובעניין

המשיבים הפורמליים
:
1. תנופה שירותי ניהול ושכר בע"מ (בפירוק)

(הנתבעת 3)
2. אולג שפס (הנתבעת 5)


החלטה

1.
בפני
בקשת המבקשים לביטול פסק הדין שניתן בהיעדר הגנה ביום 16/2/2012.

2.
ואלו העובדות הצריכות לעניין:

3.

ביום 16/2/2012 הגישה המשיבה תביעה נגד המשיבים בשל זכויות המגיעות לה לטענתה עקב תקופת עבודתה אצל הנתבעים וסיומה. משהמשיבים לא הגישו כתבי הגנה, חרף שנדרשו להגישם ניתן ביום 27/7/2011

פסק דין
על יסוד כתב התביעה.

פסק הדין האמור בוטל בהחלטה מיום 6/12/2011. לאחר שהמשיבה לא הגיבה לבקשת המבקשים לביטול פסק הדין (להלן: "בקשת הביטול הראשונה")

. בהחלטת הביטול הראשונה נקבע כי המבקשים יגישו כתבי הגנתם עד ליום 5/1/2012. משלא עשו כן, ניתן ביום 16/2/2012

פסק דין
נוסף על יסוד כתב התביעה.

4.
כעת מונחת בפני
בקשה נוספת לביטול פסק הדין מיום מיום 16/2/2012 (להלן: "בקשת הביטול השניה")

.

5.
בבקשה הביטול השנייה נטען כי המבקשות 1-2 וכן המשיבה הפורמלית 1 מצויות בהליכי פירוק, מונה להם מפרק אשר הורה על סגירת משרדיהם וכן המחלקה המשפטית שפעלה מטעמם חדלה מלפעול. לפיכך, לא קיבלו לידיהם את כתבי בי-הדין ויש להורות על ביטול פסק הדין מחובת הצדק; כן נטען כי בידיהם סיכויי הגנה טובים ולפיכך יש להורות לחילופין על ביטול פסק הדין על פי שיקול דעת בית הדין.

6.
המשיבה התנגדה לבקשה בנימוק שהמבקשים קיבלו לידיהם את כתבי הטענות ונקטו זלזול בהליך המשפטי. נטען גם כי כתבי הטענות הומצאו לבתיהם של המבקשים ולא לכתובתם שנסגרה, בניגוד למצויין על ידם.

7.
טרם דיון לגופו של עניין אעיר כי

עם מינויו של כב' הנשיא שפיצר, אשר נתן את פסקי הדין בתיק, למנהל בתי המשפט, נתבקשו הצדדים להודיע אם מוסכם עליהם שהחלטה בבקשה תינתן על ידי גורם שיפוטי אחר. המבקשים נתנו הסכמתם והמשיבה לא הגיבה לבקשה.


8.
בשים לב לכך שבתיק לא נשמעו הוכחות, מצאתי להמשיך בדיון מן השלב שבו הפסיק כב' הנשיא שפיצר לדון בו, בהתאם לתקנה 177 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984.

9.
לגופה של בקשה: לאחר ששקלתי את טיעוני הצדדים,
ובשים לב לכך שלא מצויים בתיק אישורי מסירה לפסק הדין מיום 16/2/2012, בחרתי ליתן משקל למדיניות בית הדין להעדיף הכרעה לגופו של ענין מקום בו ניתן לפצות את הצד השני. לפיכך, החלטנו מטעמים של שיקול דעת בית הדין להיעתר לבקשה ולבטל את פסק הדין שניתן במעמד צד אחד.

10.
יחד עם זאת, וכדי לאזן את זכויות המשיבה

ובפרט לנוכח השיקול בדבר סופיות הדיון, מצאנו להורות כי המבקשים ישלם למשיבה סך כולל של 2,500 ₪ בגין הוצאות הבקשה. זאת, בשים לב לכך שלא הטריחו עצמם לברר מה עלה בגורל הבקשה לביטול

פסק דין
שהגישו ומשכך, לא ידעו על הצורך בהגשת כתב הגנה. סך זה ישולם בתוך 30 ימים מהיום, שלא כן יישא הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

11.
כתב הגנה יוגש עד ליום 1.8.2012, ופגרה תבוא במניין הימים. לאחר הגשת כתב ההגנה, המזכירות תקבע את התיק לקד"מ בהתאם לסבב.


ניתנה היום,
ז' תמוז תשע"ב, 27 יוני 2012, בהעדר הצדדים.
סע בית דין אזורי לעבודה 17268-04/11 תנופה שירותי כח אדם איכות 2005 בע"מ, תנופה שירותי כוח אדם בע"מ, מרדכי שחם ואח' נ' ליליה מינייב, תנופה שירותי ניהול ושכר בע"מ (בפירוק) ( ), אולג שפס ( ) (פורסם ב-ֽ 27/06/2012)תיקים נוספים על תנופה שירותי כח אדם איכות 2005 בע"מ
תיקים נוספים על תנופה שירותי כוח אדם בע"מ
תיקים נוספים על מרדכי שחם
תיקים נוספים על ליליה מינייב
תיקים נוספים על תנופה שירותי ניהול ושכר בע"מ (בפירוק) ( )
תיקים נוספים על אולג שפס ( )
להסרת פסק דין זה לחץ כאןהוספת מידע משפטי למאגר
שתפו אותנו במידע משפטי שנוכל להוסיף למאגר שלנו. פסקי דין, כתבי תביעה ו/או הגנה, החלטות וכו' יוספו למערכת ויוצגו באתרנו ובגוגל.


הוסף מידע משפט