בנק דיסקונט לישראל בע"מ, בנק מזרחי טפחות בע"מ, בנק לאומי לישראל בע"מ ואח' - קמן תעשיות בע"מ, קמן תעשיות (ק.מ.ן) בע"מ, ישאל הגליל תעשיות (2007) ואח'

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
בנק דיסקונט לישראל בע"מ בנק מזרחי טפחות בע"מ בנק לאומי לישראל בע"מ קמן תעשיות בע"מ קמן תעשיות (ק.מ.ן) בע"מ ישאל הגליל תעשיות (2007)
 
בנק דיסקונט לישראל בע"מ, בנק מזרחי טפחות בע"מ, בנק לאומי לישראל בע"מ ואח' - קמן תעשיות בע"מ, קמן תעשיות (ק.מ.ן) בע"מ, ישאל הגליל תעשיות (2007) ואח'

מידע על ישאל הגליל תעשיות (2007)   


9324-10/12 פרק     18/11/2012תיקים נוספים על בנק דיסקונט לישראל בע"מ
תיקים נוספים על בנק מזרחי טפחות בע"מ
תיקים נוספים על בנק לאומי לישראל בע"מ
תיקים נוספים על קמן תעשיות בע"מ
תיקים נוספים על קמן תעשיות (ק.מ.ן) בע"מ
תיקים נוספים על ישאל הגליל תעשיות (2007)
פרק 9324-10/12 בנק דיסקונט לישראל בע"מ, בנק מזרחי טפחות בע"מ, בנק לאומי לישראל בע"מ ואח' נ' קמן תעשיות בע"מ, קמן תעשיות (ק.מ.ן) בע"מ, ישאל הגליל תעשיות (2007) ואח'


בעניין: פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג- 1983

המבקשים בנק דיסקונט לישראל בע"מ

פר"ק 12-10-9324; 12-10-9268
ע"י ב"כ עוה"ד עופר ארגוב
בנק מזרחי טפחות בע"מ

פר"ק 12-10-10142
ע"י ב"כ עוה"ד פיני יניב
בנק לאומי לישראל בע"מ
פר"ק 12-09-45509
ע"י ב"כ עוה"ד ערן רייף

בנק הפועלים בע"מ
פר"ק 12-10-51088; 12-10-37027
ע"י ב"כ עוה"ד עופר שפירא

ובעניין: 1. קמן תעשיות בע"מ
המשיבות: 2. קמן תעשיות (ק.מ.ן.) בע"מ

3. ישאל- הגליל תעשיות (2007)
4. ת.א.ת. תעשיות בע"מ

ע"י ב"כ עוה"ד אביתר קנולר
ובעניין: פלנוס מזין (2006) בע"מ
ו- 5 אחרים
ע"י ב"כ עוה"ד פז רימר
ובעניין: 1. רנקי נכסים (שותפות מוגבלת)
2. רונקו תעשיות (שותפות כללית)
3. נץ בונד'ס (2009) בע"מ

כולם ע"י עוה"ד ישראל בכר

ובעניין: כונס הנכסים הרשמי
ע"י עו"ד אורי ולרשטיין
פסק דין
לצפייה בפסק הדין נא פתח את קובץ ה-word

בית המשפט המחוזי בתל אביב – יפו

פר"ק 12-10-9324 בנק דיסקונט לישראל בעמ נ' קמן תעשיות (ק.מ.ן.) בע"מ
ואח'
פר"ק 12-10-9268 בנק דיסקונט לישראל בע"מ

נ' קמן אחזקות בע"מ

פר"ק 12-10-10142 בנק מזרחי טפחות בע"מ

נ' קמן אחזקות בע"מ

פר"ק 12-09-45509 בנק לאומי לישראל בע"מ
נ' קמן אחזקות בע"מ

פר"ק 12-10-51080 בנק הפועלים בע"מ
נ' קמן אחזקות בע"מ

פר"ק 12-10-37027 בנק הפועלים בע"מ
נ' ת.א. תעשיות בע"מ
וא ח'

לפני כב' השופט איתן אורנשטיין
פרק בית משפט מחוזי 9324-10/12 בנק דיסקונט לישראל בע"מ, בנק מזרחי טפחות בע"מ, בנק לאומי לישראל בע"מ ואח' נ' קמן תעשיות בע"מ, קמן תעשיות (ק.מ.ן) בע"מ, ישאל הגליל תעשיות (2007) ואח' (פורסם ב-ֽ 18/11/2012)תיקים נוספים על בנק דיסקונט לישראל בע"מ
תיקים נוספים על בנק מזרחי טפחות בע"מ
תיקים נוספים על בנק לאומי לישראל בע"מ
תיקים נוספים על קמן תעשיות בע"מ
תיקים נוספים על קמן תעשיות (ק.מ.ן) בע"מ
תיקים נוספים על ישאל הגליל תעשיות (2007)
להסרת פסק דין זה לחץ כאןהוספת מידע משפטי למאגר
שתפו אותנו במידע משפטי שנוכל להוסיף למאגר שלנו. פסקי דין, כתבי תביעה ו/או הגנה, החלטות וכו' יוספו למערכת ויוצגו באתרנו ובגוגל.


הוסף מידע משפט