א. כפיר אחזקות בע"מ - סבן סמדר שושנה,מדינת ישראל - שר העבודה והרווחה (הממונה על חוק עבודת נשים)

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
א. כפיר אחזקות בע"מ
 
א. כפיר אחזקות בע"מ - סבן סמדר שושנה,מדינת ישראל - שר העבודה והרווחה (הממונה על חוק עבודת נשים)
תיקים נוספים על א. כפיר אחזקות בע"מ | תיקים נוספים על סבן סמדר שושנה | תיקים נוספים על מדינת ישראל - שר העבודה והרווחה (הממונה על חוק עבודת נשים) |

81935
1039/04 עב     22/08/2004
עב 1039/04 א. כפיר אחזקות בע"מ נ' סבן סמדר שושנה,מדינת ישראל - שר העבודה והרווחה (הממונה על חוק עבודת נשים)
1


בתי המשפט
בית הדין האזורי לעבודה בירושלים
עב 001039/04


בפני
:
כב' הרשמת יפה שטיין

תאריך:
22/08/2004בעניין:
א. כפיר אחזקות בע"מע"י ב"כ עו"ד
לילך שלג

תובעת

נ ג ד


סבן סמדר שושנה

ע"י ב"כ עו"ד בן דוד

2. מדינת ישראל - שר העבודה והרווחה (הממונה על חוק עבודת נשים)ע"י ב"כ עו"ד
פרקליטות מחוז ירושלים
נתבעים

החלטה

1. הצדדים יגישו את העדויות של בעלי הדין וכל יתר העדים בתצהירים. התצהירים יוגשו ב - 4 עותקים, 3 לבית הדין ואחד לצד שכנגד.

2. תצהירי הצדדים יתייחסו לכל אחת מהפלוגתאות שנקבעו: תצהירי הנתבע/ת יתייחסו לכל אחת מהעובדות שהעלה התובע/ת בתצהירי התביעה.

3. הצדדים יצרפו לתצהיריהם את כל המסמכים אשר מבקשים שיהיו בפני
בית הדין, כולל מסמכים אשר יבקשו להגיש בחקירה נגדית.

4א. בעל דין שלא מסר פרט בתצהירו, והפרט הוא בתחום ידיעתו האישית, יראוהו כמודה בפרט שמסר לבית הדין בעל הדין שכנגד בענין הנדון ולענין זה לא די בהכחשה סתמית.

ב. בעל הדין שלא צרף לתצהיריו מסמך שהיה עליו לצרפו, לא יורשה להביא מסמך זה בפני
בית הדין בעת הדיון, אף לא בחקירה נגדית של עדי הצד שכנגד.

5. סדר הבאת התצהירים הוא כדלהלן:
א. התובע/ת/ים יגיש/ו את תצהיריו/ה/ם והצירופים לפי פיסקה 3 לעיל לבית הדין וישירות לצד שכנגד תוך 45 יום מהיום.

ב. הנתבע/ת/ים יגישו את תצהיריו/ם והצירופים לפי פיסקה 3 לעיל לבית הדין וישירות לצד שכנגד תוך 45 יום מיום המצאת תצהירי התובע/ת/ים.

ג. לא הוגשו תצהירי צד במועד שנקבע, יהא ביה"ד רשאי לחייב את הצד בהוצאות לטובת אוצר המדינה ו/או ליתן החלטה לפיה לא יורשה הצד להביא עדויות בעל פה בביה"ד ביום הדיון.


6. למועד שנקבע לדיון להוכחות, ידאג כל צד כי מצהיריו יתייצבו לחקירה נגדית על תצהיריהם, אלא אם כן יודיע הצד שכנגד שאין בדעתו לחקור את העד.

7. סירב עד לאמת את דבריו בתצהיר או שלא עלה בידי צד לבוא עמו בדברים, יגיש אותו צד לבית הדין יחד עם הגשת תצהיריו בקשה להתיר לו להעיד את אותו עד בעדות בע"פ בזמן הדיון. בבקשה יפורטו נסיונות בעל הדין או בא כוחו לקבל תצהיר מהעד, הסיבות שבגללן מבקש בעל הדין להעיד את העד שלא בדרך תצהיר, ותמצית מפורטת של עובדות שהעד יתבקש להעיד עליהן.
באם הבקשה תאושר ע"י ביה"ד, על הצד לדאוג להגיש בקשה להזמין את העד ליום הדיון.

8. בקשתו של צד להזמנת עדים אשר לא ניתן להגיש את עדויותיהם בתצהיר, תידון ע"י השופט הדן בתיק לאחר הגשת התצהירים.

לא יוגשו הפרטים הנדרשים על פי פיסקה זו, לא יוזמן העד.

התיק יועבר לכב' השופט הדן בתיק לקביעה להוכחות.

ניתנה היום ה' באלול, תשס"ד (22 באוגוסט 2004) בהעדר הצדדים.
המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים.


יפה שטיין
, רשמת

001039/04עב 730 גלית לוי
עב בית דין אזורי לעבודה 1039/04 א. כפיר אחזקות בע"מ נ' סבן סמדר שושנה,מדינת ישראל - שר העבודה והרווחה (הממונה על חוק עבודת נשים) (פורסם ב-ֽ 22/08/2004)

להסרת פסק דין זה לחץ כאן