תומר הדר - מגדל ניהול תיקי השקעות (1998) בע"מ, מגדל עלומים בית השקעות בע"מ, מגדל עלומים בית השקעות בע"מ, מגדל שוקי הון

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
תומר הדר מגדל ניהול תיקי השקעות (1998) בע"מ מגדל עלומים בית השקעות בע"מ מגדל עלומים בית השקעות בע"מ מגדל שוקי הון
 
תומר הדר - מגדל ניהול תיקי השקעות (1998) בע"מ, מגדל עלומים בית השקעות בע"מ, מגדל עלומים בית השקעות בע"מ, מגדל שוקי הון
תיקים נוספים על תומר הדר | תיקים נוספים על מגדל ניהול תיקי השקעות (1998) בע"מ | תיקים נוספים על מגדל עלומים בית השקעות בע"מ | תיקים נוספים על מגדל עלומים בית השקעות בע"מ | תיקים נוספים על מגדל שוקי הון |

887407
44411-01/11 סע     01/01/2013
סע 44411-01/11 תומר הדר נ' מגדל ניהול תיקי השקעות (1998) בע"מ, מגדל עלומים בית השקעות בע"מ, מגדל עלומים בית השקעות בע"מ, מגדל שוקי הון
בית דין אזורי לעבודה בתל אביב - יפו

ס"ע 44411-01-11
01 ינואר 2013לפני:
כב' השופט שמואל טננבוים
, סגן נשיא

התובע
:

תומר הדר

-

הנתבע
ים:
1

. מגדל ניהול תיקי השקעות (1998) בע"מ

2. מגדל עלומים בית השקעות בע"מ3. מגדל שוקי הוןהחלטה
זוהי בקשה לגילוי ועיון במסמכים ספציפיים.

רקע עובדתי
1. התובע הגיש תביעתו כנגד הנתבעים במסגרתה תבע פיצויי פיטורים, שכר עבודה – עמלות, תשלום זכויות סוציאליות וכן צו למתן חשבונות.
לטענת התובע, בתמצית, התפטר מתפקידו כמנכ"ל משותף במדנס פיננסים, לאחר שמספר מנהלים בנתבעות עשו כל שביכולתם כדי להצר צעדיו ותוך שכך פגעו בפעולותיו שלו ובאינטרסים של המיזם, כך שלא יכול היה להמשיך בתפקידו. לטענתו טרם התפטרותו קיבל התחייבות בכתב כי ישולמו לו פיצויי פיטורים. כן טוען התובע כי חלק משכרו נקבע על בסיס עמלות אך חרף זאת לא קיבל את כל העמלות המגיעות לו בגין עסקאות שביצע.

2. בכתב ההגנה הכחישו הנתבעות את טענות התובע. לטענתן התובע כשל בתפקידו כמנכ"ל משתף במדנס פיננסים. הנתבעות מאשרות כי אכן הייתה כוונה לשלם לתובע, לפנים משורת הדין, פיצויי פיטורים אך לאחר התפטרותו של התובע התברר כי עוד במהלך כהונתו כמנכ"ל התקשר עם מקום עבודה אחר (פריזמה) והפר את חובת הנאמנות והסודיות בכך שעשה שימוש בחומר פנימי של הנתבעות לצורך עבודתו החדשה. בנסיבות אלה, אך ברור כי אינו זכאי לפיצויי פיטורים. באשר לעמלות- לא מדובר בעמלות כי אם בבונוסים, קרי מענקים אשר שולמו לתובע בהתאם להצלחות עסקיות.

3.
בהתאם להחלטת בית הדין מיום 20.2.12 הגיש התובע בקשה למתן צו גילוי מסמכים ספציפיים. במסגרת הבקשות התבקשו גילויים של המסמכים הבאים:

(1).
רשימת הלקוחות שהמבקש הביא עמו בתחילת עבודתו.
(2).
רשימת הלקוחות שהמבקש גייס בתקופת עבודתו.
(3).
רשימת צדדי ג' שהפנו לקוחות.
(4).
הסכם העסקה בין המבקש לנתבעות.
(5).
רשימת דמי ניהול שנגבו מהלקוחות שגייס/ הביא בהתאם לסעיפים (1) ו- (2) .
(6).
רשימת הבונוסים ששולמו למבקש בגין הלקוחות שגייס ו/או הביא. רשימת הבונוסים בנפרד על ידי כל אחת מהנתבעות.
(7).
המפתח לבונוסים ולעמלות אשר קיבל המבקש כחלק משכרו.
(8).
ההסכם שנכרת בין מגדל למדנס , כאמור בסעיף 7 לכתב ההגנה.
(9).
פרוטוקול דירקטריון מגדל ניהול תיקים על הקמת מדנס.
(10).
החלטה על מינוי המבקש על מנכ"ל משותף במדנס שירותים פיננסים בע"מ, כאמור בסעיף 8 לכתב ההגנה.
(11).
רשימת אנשי השיווק שהמבקש ניהל , כאמור בסעיף 9 לכתב ההגנה.
(12).
רשימת מיזמים שמפעילה מגדל עם צדדים שלישיים.
(13).
רשימת גורמים לאי הצלחת המיזם.
(14).
מאזנים של מדנס.
(15).
פניותיו של המבקש לשחררו ממדנס.
(16).
העתק הבקשות הנטענות בסעיף 15 לכתב ההגנה לשחרור מתפקידו כמנכל מדנס
(17).
פניית המבקש לדן ללוז ובקשת המבקש לקבל תפקיד אחר, כאמור בסעיף 16 לכתב ההגנה.
(18).
ההצעה להגדלת תגמול המבקש, כאמור בסעיף 17 לכתב ההגנה.
(19).
ההצעות שהוצעו למבקש, כאמור בסעיף 18 לכתב ההגנה.
(20).
ההצעה שהוצעה למבקש כאמור בסעיף 20 לכתב ההגנה.
(21).
העתק ההודעה שמסר המבקש לפי סעיף 20 – מכתב ההתפטרות.
(22).
התכתבויות לעניין סיום ההעסקה.
(23).
דף חשבון מקופת הפיצויים המצויינים בסעיף 22 לכתב הגנה.
(24).
האסמכתאות לנטען בסעיף 24 לכתב ההגנה על הכשרת הקרקע למעבר לפריזמה.
(25).
האסמכתאות לנטען בסעיף 27 לכתב ההגנה, חוו"ד מומחה לעניין מחיקת והעתקת קבצי מידע.
(26).
פרטי המידע שהתקבל, כאמור בסעיף 28 לכתב ההגנה.
(27).
מכתבי אזהרה והתראה שנשלחו למבקש.
(28).
התכתבויות הנזכרות בסעיפים 35-39 לכתב ההגנה.
(29).
תלושי שכר של המבקש לכל תקופת עבודתו + פירוט כל התשלומים ששולמו על ידי כל אחת מהנתבעות.
(30).
רשימת העובדים שעבדו תחת המבקש וביקשו העברה לתפקיד אחר בעקבות יחסי עבודה לקויים כנטען בסעיף 51, פרוט' שימוע לעובדים הנ"ל ואסמכתאות על צמצום פעילות המיזם בתקופת עבודתו.
(31).
העתק המחזורים מהם נגזרו הבונוסים ששולמו למבקש ע"י המשיבה 2, העתק רשימת לקוחות שגויסו על ידי המבקש למשיבה 2.
(32).
העתק בקשת המבקש לתנאי פרישה שונים ולהארכת מועד השימוש ברכב החברה, כאמור בסעיף 55 לכתב ההגנה.
(33).
העתק רשימת העובדים במשיבות 1 ו- 3 אשר פרשו/ התפטרו וקיבלו פיצויי פיטורים.
(34).
תיק "יורוהייפו" במגדל, העתק הסכם התיווך,
אסמכתאות להתקשרות בין יורוהייפו למגדל ופרוט' והחלטות לעניין זה.
(35).
רשימת הלקוחות שהמבקש ביקש מהם להמתין עם העברת תיק ההשקעות שלהם למגדל שוקי הון
, כנטען בסעיף 57 לכתב ההגנה.
(36).
העתק פרוט' השימוע שנערך למבקש לצורך שלילת זכאותו לפיצויים.

4.
המשיבות טוענות כי אין בבקשה כל הסבר או נימוק לדרישותיו הגורפות והכלליות של המבקש וכי המדובר לכל היותר בניסיון ל"דיג" פסול של מסמכים. לטענת המשיבות אין כל רלוונטיות לדרישות המבקש ולמעשה דרישותיו אינן למסמכים אלא מדובר בשאלון מוסווה.

דיון והכרעה
5. בהתאם להלכה הפסוקה, השיקול המרכזי בסוגית מתן צו
לגילוי

מסמכים
הינה שאלת רלבנטיות המסמכים לדיון באופן שגילויים ייעל ויקדם את הדיון. שאלה זו צריכה להתברר תוך
איזון

האינטרסים
של בעלי הדין.

6
.
כך נפסק לעניין זה ברע"א 6546/94
בנק איגוד לישראל בע"מ נ' אזולאי הנרי, פ"ד מט
(4) 54 –
"
גילוי

מסמכים
משתרע על פני כל "המסמכים הנוגעים לעניין הנדון"... על צד לגלות כל אותם מסמכים, אשר סביר להניח כי הם כוללים מידע אשר יאפשר לצד, במישרין או בעקיפין, לקדם את העניין נושא התובענה... הרלוונטיות לצורכי גילוי היא במידת האור שהמסמך עשוי לשפוך על המחלוקת בין הצדדים. מסמך שיש בו כדי לסייע לקו חקירה הוא רלוונטי. לעומת זאת, מסמך שאין בו כדי לחזק טענה או להחלישה, וכל כולו לא בא אלא "לדוג" בענייניו של בעל דין אין לגלותו... גילוי האמת הוא ערך מרכזי בכל שיטת משפט ובכל חברה. בלעדיו אין. עם זאת, אין הוא ערך בלעדי. לצידו קיימים ערכים אחרים, אשר גם עליהם צריכה החברה להגן… יש צורך לאזן בין
הערכים

המתנגשים
....".


7. באשר למבחן הרלבנטיות נפסק על ידי בית הדין הארצי בע"ע 494/06
מדינת ישראל- נציבות המים נ. אבנצ'יק
, (ניתן ביום 28.3.07) כלהלן -
"שני תנאים להתקיימותו של מבחן הרלבנטיות: תנאי הסף, בו נדרשת הוכחת קיומה של זיקה ברורה בין גילוי החומר המבוקש לבין טענותיו של המבקש בהליך העיקרי. זהו ההיבט הצר של מבחן הרלבנטיות, שקיומו הוא תנאי הכרחי, לקיומו של "דיון יעיל" כנדרש בתקנה 46 לתקנות. אולם אין זה תנאי מספיק. התקיים תנאי הסף, יוסיף בית הדין ויידרש להיבט הרחב של מבחן הרלבנטיות.
במסגרת זו תיבחן הבקשה
לגילוי

המסמכים
, על רקע נסיבותיו של המקרה הנדון; בשים לב לאמות המידה הקיימות ומשקלן מנקודת מבטו של מבקש גילוי המידע; ההשלכות על ההליך העיקרי ועל האינטרסים של הצדדים; ומידת תרומתם של כל אלה לקיומו של 'דיון יעיל' בהליך העיקרי" .


8. עוד נפסק, כי נוכח הסמכות הרחבה שהוענקה לבתי הדין בסוגית גילוי ועיון במסמכים, יש מקום להשתמש בסמכות זו בזהירות, תוך עריכת איזון בין האינטרסים השונים העומדים על הפרק, ובעיקר הנזק שייגרם לכל אחד מהצדדים, ולצדדים שלישיים מגילויו או אי
גילויו
של המסמך. כמו כן, אין להורות על
גילוי

מסמכים
גורף ורחב (
דב"ע נב/ 118-3
עזבון המנוח יצחק וייס נ. הוצאת מודיעין בע"מ
, פד"ע כה 429;

דב"ע נד/ 16-4
בנק איגוד לישראל בע"מ נ. ההסתדרות הכללית
, פדע כז 225)


מן הכלל אל הפרט
9.
מסמכים 1- 3 (רשימות לקוחות וצדדי ג') – לא שוכנעתי בקיום הצדקה להיעתר לבקשה, בנסיבות המחלוקת בשאלת זכאות התובע לתשלום עמלות, מצד אחד, והנזק הבלתי מידתי העלול להיגרם לנתבעות, כתוצאה מחשיפת מידע פרטי בעניין רשימת לקוחות, ולצדדים שלישיים אשר פרטיותם תיפגע – מהצד האחר.

על פי ההיבט הרחב של מבחן הרלבנטיות של המסמכים לדיון יעיל בשלב זה, נוכח המחלוקת בזכאותו של המבקש לתשלום עמלות והפגיעה בפרטיותם של צדדים שאינם נכללים בהליך, אני דוחה את הבקשה.

10.
מסמכים 5, 6 , 7 ו- 31
- למעשה מבקש התובע סעד של מתן חשבונות (ראה גם סעיף 29 לכתב התביעה).
הלכה פסוקה היא כי תובענה למתן חשבונות מתנהלת בדרך שכלל בשני שלבים, עיקרה פורט בע"א 127/95
מועצת הפירות ייצור ושיווק נ' מהדרין בע"מ פ"ד נא
' (4) 337, 345 לאמור:
כדי שהתובע מתן חשבונות יזה בצו בשלב הראשון עליו להוכיח קיומם של שני תנאים. ראשית עליו להראות קיומה של מערכת יחסים מיוחדית בין לבין הנתבע המצדיקה מתן חשבונות (ראו
רע"א 5064/90 סאסי נ' יקבי ארזה ת.ר.ז. בע"מ פ"ד מה
(2) 130, 132) שנית עליו להוכיח – ולו לכאורה – כי קמה לו "זכות תביעה לגבי הכספים אודותיהם הוא מבקש לקבל חשבונות" (
ע"א 4724/90
א.ש.ת. כספים בע"מ נ' בנק המזרחי המאוחד בע"מ, פד"ע מו (3) 570, 584). אם התקיימו תנאים אלו, ובהעדר סיבה אחרת המצדיקה הימנעות ממתן החשבונות – כגון חיסיון או העדר הצורך בחשבונות לצורך הבירור הכספי – ייתן בית המשפט צו
למתן חשבונות".


בית הדין הארצי בע"ע 311/99
י.ג סלפטר (1983) בע"מ נ' רוברט פרידמן
(מיום 28.2.02) קובע כי:
"...אמנם תביעות למתן חשבונות נדירות יותר ביחסי עובד – מעביד, אך ניתן להעלות על הדעת בקשה שכזאת, מקום בו חלק מהשכר, או כולו, נקבע באחוז מהמחזור או באחוז מהרווחים".
עוד חזר בית הדין הארצי על ההלכה לפיה:
".. ממהותה, תביעה למתן חשבונות תתברר בשני שלבים כך שבשלב הראשון יש לבחון את עצם הזכאות ורק לאחר מכן, לאחר שנקבע כי קיימת זכאות עקרונית לעמלות ניתן לפנות לשאלת רישום הסכומים המדויקים, בהנחה שקיימת תשתית עובדתית לחישוב זה".


גילוי מסמכים בשלב זה, כאשר הנימוק המרכזי בו הוא ייעול הדיון מבחינת כימות התביעה, הינה למעשה "רתימת העגלה לפני הסוסים". ראשית על התובע להוכיח את קיומה של הזכות ורק לאחר מכן, על מנת להוכיח את הסכום הנתבע, יהיה זכאי לגילוי המסמכים.

11.
בכתב התביעה ציין התובע כי פעל להביא לנתבעות ולמגדל עסקאות רבות אשר זכאי בגינן לעמלות. התובע העמיד ראש תביעה זה בסכום מוערך של 70,000 ₪. התובע לא הביא ולו ראשית ראיה להוכחת זכאותו לעמלות בגין עסקאות נוספות דוגמת פרטים ונתונים אודות אותן עסקאות, שמות של לקוחות שהוא סבור כי היה זכאי לעמלות או בונוסים בגינם.


לפיכך טרם יינתן צו למתן חשבונות (ובמסגרתו יגולו המסמכים המבוקשים) על התובע לעמוד בתנאי ולפיו עליו להראות
ולו לכאורה – כי קמה לו "זכות תביעה לגבי הכספים אודותיהם הוא מבקש לקבל חשבונות.

12.
המסמכים המפורטים בסעיפים 8-12 – לא ברור כיצד גילויים של מסמכים אלה עשוי לתרום לבירור המחלוקות בתיק דנן. המדובר במסמכים הנוגעים להקמת מדנס, ולהחלטה על מינוי התובע למכנ"ל משותף במדנס כאשר מכתב התביעה לא עולה כל טענה במישור הזה.

13.
המסמכים המפורטים בסעיפים 15- 22 ו- 32 - המדובר במסמכים הקשורים בהתפטרותו של התובע אשר אין בהם לתרום לייעול הדיון. אין חולק כי התובע בחר להתפטר מתפקידו (אכן הנסיבות שנויות במחלוקת אך אינן נוגעות לעילות התביעה שכן הנתבעת מודה כי התכוונה לשלם לתובע פיצויי פיטורים) על כן אין להתיר גילויים.

14.
המסמכים המפורטים בסעיפים 24-28 וכן בסעיפים 30 ו- 35 – למעשה אין המדובר בדרישה לגילוי מסמכים כי אם בדרישה למתן פרטים נוספים.

הליכי מתן פרטים נוספים מוסדרים בתקנה 46(א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) התשנ"ב - 1991.
"בית הדין או הרשם רשאי ליתן צו למסירת פרטים נוספים ולבקשת בעל דין אף לגילוי או לעיון במסמכים, אם היה סבור שיש צורך בכך כדי לאפשר דיון יעיל או כדי לחסוך בהוצאות".


בעניין זה נפסק כי -
"מסירת פרטים נוספים או דרישה לקבלם הן כלי דיוני חשוב ונחוץ לנוכח כתבי טענות סתמיים או הכחשות סתמיות בכתב ההגנה, אך בעיקר בשעה שדרושים לבעל דין פרטים שיועילו לו בניהול הגנתו או תביעתו".
(עב' ב"ש) 5963/04 מדניק נ' קיבוץ גלויות אגודה שיתופית חקלאית בע"מ).


התובע מבקש למעשה כי הנתבעים יוכיחו טענותיהם שנטענו במסגרת כתב ההגנה באשר להתנהלות התובע הקשורה בניהול העסק ובמעבר לחברת פריזמה. אנו סבורים כי יש לדחות את הבקשה.
מטבעו, כתב הגנה יכלול את העובדות המהותיות, ואין מקום לדרוש מהנתבעים להוכיח את טענותיהם במסגרת כתב ההגנה.


טענות ההגנה של הנתבעים יתבררו במסגרת ההליך המשפטי ובכלל זה במסגרת פרשת ההוכחות ובשלב הגשת התצהירים. למותר לציין כי ככל שהנתבעים לא יפרטו את טענותיהם, ברי כי הדבר יהיה בעוכריהם ועל כן אין להידרש לבקשת התובע.בנסיבות אלה, הבקשה לגילויים של הפרטים הנזכרים לעיל, נדחית.


15.
העתק פרוט' השימוע שנערך למבקש לצורך שלילת זכאות לפיצויים (מסמך 36) – בכתב ההגנה (סעיפים 22 ו- 55) נטען כי הייתה כוונה לשלם לתובע פיצויי פיטורים אלא שמאוחר יותר ולאחר עזיבתו של התובע, התבררו נסיבות בעטיין סברו הנתבעות כי יש לשלול מהתובע פיצויי פיטורים, על כן עת התפטר התובע לא נערך לו שימוע ואין בנמצא מסמך כמבוקש.

16.
העתק רשימת העובדים שקיבלו פיצויי פיטורים (מסמך 33) – לא מצאנו, כי מסמך זה רלוונטי לבירור המחלוקות שבין הצדדים. הנתבעות אינן חולקות על כך שבתחילה הייתה כוונה לשלם לתובע פיצויים, אך אלו נשללו ממנו בנסיבות מיוחדות של הפרת אמונים. יתרה מכך , גילוי הרשימה המבוקשת יש בה לפגוע בפרטיותם של צדדים שלישיים שלא לצורך.

17.
דף חשבון מקופת הפיצויים (מסמך 23) – אמנם מסמך זה אינו דרוש בשלב זה לבירור ההליך שכן המחלוקת העיקרית היא באשר לזכאותו של התובע לפיצויי פיטורים במישור העקרוני. אולם משמדובר במסמך רשמי, שהמצאתו אין בה להכביד על הנתבעות ומאחר וככל שיקבע בהמשך כי התובע זכאי לפיצויים, יוכל המסמך המבוקש לסייע בכימות הסעד, אזי אנו מתירים גילויו.

18 .
מאזנים של מדנס (מסמך 14) – לא מצאנו כי מסמך זה רלוונטי לניהול התביעה.

19.
תלושי שכר ופירוט כל התשלומים ששולמו למבקש
(מסמך 29) – מן ההיגיון כי בידי המבקש יהיו מצויים תלושי שכרו לתקופת העבודה . אולם למען הסר ספק ומכיוון שמדובר במסמכים שהופקו על ידי הנתבעות אנו מתירים גילויים. באשר לפירוט התשלומים – ככל שיש תשלומים ששולמו לתובע ואשר אינם מפורטים במסגרת תלושי השכר יועברו אלה לעיון המבקש.

20.
הסכם העסקה של התובע (מסמך 4) – מסמך זה הינו דרוש ורלוונטי לצורך בירור המחלוקות בתיק. התובע טוען כי שכרו היה משתלם בחלקו על פי שכר קבוע ובחלקו על בסיס עמלות (סעיף 27 לתביעה). הנתבעות טוענות מנגד כי לא היה זכאי לעמלות כי אם למענקים בגין הצלחה בגיוס לקוחות. הסכם ההעסקה עשוי לשפוך אור בנקודה זו שבמחלוקת ועל כן יש לגלותו.

21.
תיק "יורוהייפו" במגדל, העתק הסכם התיווך... (מסמך 34) – המדובר במסמכים המצויים בשליטת הנתבעות והנדרשים לשם הוכחת טענת התובע כי הוא גייס את הבנק כלקוח עבור הנתבעות וכי פעל בעניין זה והשקיע מאמצים ועל כן זכאי לעמלה בגין עבודתו בתיק זה. לפיכך יועברו המסמכים לעיונו של המבקש.

סיכום
22.
הנתבעות יגלו לתובע את המסמכים כדלקמן: הסכם העסקה של התובע (מסמך 4),
דף חשבון מקופת פיצויים (מסמך 23), תלושי שכר ופירוט תשלומים (מסמך 29) ומסמכי תיק יורוה ייפו (מסמך 34).הגילוי והעיון יבוצעו עד ליום 13.2.13.


ככל שלצדדים בקשות מקדמיות נוספות, יש להגישן עד ליום 4.3.13.


לעיוני ביום 5.3.13.
ניתנה היום, י"ט טבת תשע"ג,
(
01 ינואר 2013), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.סע בית דין אזורי לעבודה 44411-01/11 תומר הדר נ' מגדל ניהול תיקי השקעות (1998) בע"מ, מגדל עלומים בית השקעות בע"מ, מגדל עלומים בית השקעות בע"מ, מגדל שוקי הון (פורסם ב-ֽ 01/01/2013)

להסרת פסק דין זה לחץ כאן