טאו תשואות בע"מ, טאו תשואות אגרות חוב בע"מ, משמרת שירותי נאמנות בע"מ - מר אילן בן דב, בן דב אחזקות בע"מ, בן דב אחזקות ניהול ואח'

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
טאו תשואות בע"מ טאו תשואות אגרות חוב בע"מ משמרת שירותי נאמנות בע"מ מר אילן בן דב בן דב אחזקות בע"מ בן דב אחזקות ניהול
 
טאו תשואות בע"מ, טאו תשואות אגרות חוב בע"מ, משמרת שירותי נאמנות בע"מ - מר אילן בן דב, בן דב אחזקות בע"מ, בן דב אחזקות ניהול ואח'
תיקים נוספים על טאו תשואות בע"מ | תיקים נוספים על טאו תשואות אגרות חוב בע"מ | תיקים נוספים על משמרת שירותי נאמנות בע"מ | תיקים נוספים על מר אילן בן דב | תיקים נוספים על בן דב אחזקות בע"מ | תיקים נוספים על בן דב אחזקות ניהול |

895175
54665-06/12 פרק     04/03/2013
פרק 54665-06/12 טאו תשואות בע"מ, טאו תשואות אגרות חוב בע"מ, משמרת שירותי נאמנות בע"מ נ' מר אילן בן דב, בן דב אחזקות בע"מ, בן דב אחזקות ניהול ואח'

בית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 54665-06-12 טאו תשואות ע"מ ואח'
נ' בן דב ואח'
פר"ק 36769-10-12 משמרת שירותי נאמנות בע"מ
נ' טאו תשואות ע"מ ואח'
פר"ק 36779-10-12 בנק לאומי לישראל בע"מ נ' טאו תשואות ע"מ
לפני כב' השופט אילן ש' שילה
, סג"נ
בעניין: פקודת החברות
ובעניין: טאו תשואות בע"מ
ח.צ. 52-001410-1
טאו תשואות אגרות חוב בע"מ
ח.פ. 51-390570-3 (להלן "החברה")

המבקשות (פר"ק 54665-06-12)
המבקשת (פר"ק 36769-10-12)
המבקש (פר"ק 36779-10-12)
1. טאו תשואות בע"מ

2. טאו תשואות אגרות חוב בע"מ

באמצעות ב"כ עו"ד אילן שביט-שטריקס
ועו"ד עדי בראונשטיין

משמרת שירותי נאמנות בע"מ

באמצעות ב"כ עו"ד רענן קליר

בנק לאומי לישראל בע"מ
באמצעות ב"כ עו"ד פיני יניב

נגד

המשיבים
1. מר אילן בן דב

2. בן דב אחזקות בע"מ

3. בן דב אחזקות ניהול (1999) בע"מ
4. בן דב א. תשואות נדל"ן בע"מ
באמצעות ב"כ עו"ד יוסי אברהם
ועו"ד משה בר-עוז

5. בנק לאומי לישראל בע"מ
באמצעות ב"כ עו"ד פיני יניב

6. הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ
באמצעות ב"כ עו"ד אורנה גב

7. הרמטיק נאמנויות (1975) בע"מ

8. משמרת שירותי נאמנות בע"מ

באמצעות ב"כ עו"ד רענן קליר

9. הנציגות המשותפת (סדרות ב' וג') של טאו תשואות בע"מ

באמצעות ב"כ עו"ד אמיר ברטוב

10. אקלנס נשואה שירותי בורסה בע"מ

11. כונס הנכסים הרשמי
באמצעות ב"כ עו"ד אורי וולרשטיין
החלטה
החברות המבקשות דנן נמצאות בשליטתו של מר אילן בן דב
, בעצמו או באמצעות חברות בשליטתו, ואין חולק שהגיעו לחדלות פירעון. הצדדים שלפניי הם מר בן דב, הבנקים הנושים בחברות בנשייה מובטחת (בעיקר בנק לאומי), וכן בעלי אג"ח מסדרות ב' וג' המיוצגים על ידי נאמן לכל אחת משתי הסדרות. החברה המבקשת העיקרית היא חברת טאו תשואות בע"מ
(להלן: "החברה"), שהיא בעלת השליטה בחברה השנייה (טאו תשואות אגרות חוב בע"מ
).

ביום 28.6.12 הגישו החברות בקשה להקפאת הליכים וביום 2.7.13 נעתרתי לבקשה, מהטעם העיקרי שכל הצדדים הסכימו כי יש להקפיא ההליכים לתקופת ניסיון (עד 24.7.12), כדי לאפשר לצדדים לגבש הסדר, על יסוד הצעת הסדר שכבר נדונה ביניהם במשך תקופה ארוכה של כשנה שקדמה להגשת הבקשה. ציינתי בהחלטתי כי "הקפאת ההליכים מיועדת ... לניסיון גישור וזו תכליתה. ככול שהסדר הגישור לא יסתייע, יהיה מקום לשקול את זהותו של בעל התפקיד אשר יטפל בפירוק החברה ובכל הקשור בכך לרבות נקיטת הליכים נגד כל מי שימצא לנכון". על דעת הצדדים מיניתי את עו"ד אלי זהר נאמן, אשר "תפקידו המרכזי גישור, ומציאת פיתרון למחלוקות שהתעוררו".

מאז ועד היום הארכתי את הקפאת ההליכים מפעם לפעם, מהטעם העיקרי שאילוצים אחדים, בין כאלו התלויים בצדדים, או במי מהם, ובין שהם אילוצים חיצוניים הקשורים במכירת השליטה בחברת הטלפוניה פרטנר (שכפי שנראה להלן חבילת מניות בה היא הנכס העיקרי של החברה), גרמו לכך שההסדר לא התגבש. בישיבות אלו הסכימו בדרך כלל מרבית הצדדים, להמשך ההקפאה, אף כי נאמן אג"ח ג' הסכים תוך הבעת הסתייגויות וחשש כי ההסדר לא יצלח. נאמן אג"ח ב' התנגד, כמעט לכול אורך הדרך, להקפאת ההליכים, ואף הגיש, ביום 22.10.12, בקשה לפירוק החברה (פר"ק 36769-10-12) ולמינויו של מפרק זמני. בין השאר עמד נאמן אג"ח ב' על התנהלותו הבלתי ראויה של מר בן דב, טען כי אין בכוונתו להגיע להסדר ברוח הדברים שהוצעו, וציין כי מר בן דב חב לחברה, לפי הרשום בספריה, סכום של כ- 3.5 מיליון ₪, שאותו אין הוא נדרש לפרוע ואינו משלם, וזאת כאשר החברה (שהיא חברת אחזקות) אינה מסוגלת לשלם את התשלומים המינימליים הנדרשים להחזקתה ולהוצאות הנאמן (שלא לדבר על שכרו), וכאשר גם סכומים שהתחייב בן דב וחויב לשלם במהלך הדיונים בתובענה זו, לא שולמו במועדם וכסדרם (ומדובר בסכומים של עשרות אלפי שקלים בלבד). בהקשר לכך אזכיר כי אין בקופת החברה כסף לתשלום למומחה, אשר יכין דוחות כספיים ויחווה דעתו על הצעת ההסדר כדרישת החוק. לצורך המימון הנדרש, שמר בן דב לא היה מוכן לשאת בו, התמשכו ההליכים זמן נוסף, ורק לאחרונה מכר הנאמן נכס מקרקעין ברומניה, בהסכמת בנק לאומי שהנכס שועבד לטובתו, ואשר תמורתו אמורה לסייע למימון שכרו של מומחה.

ביום שבו הוגשה בקשת הפירוק, 22.10.12, הגיש גם בנק לאומי בקשה לאכיפת שעבודים ולמינוי כונס נכסים קבוע (פרק 36779-10-12), שהדיון בה הושהה לתקופת ההקפאה.

בישיבת יום 28.1.13, לאחר שמיעת טענות בעד ונגד המשך ההקפאה, החלטתי, על פי הסכמת הצדדים, כי הנאמנים לאג"ח יכנסו אסיפה של בעלי האג"ח, שבה יביא הנאמן לחברות פרטים בדבר שווי נכסי החברות וכן פרטים נוספים בדבר הטענות שנשמעו באותה ישיבה. מטרת כינוס האסיפה הייתה לאפשר הצבעה אינדיקטיבית ובלתי מחייבת, באשר לאפשרות שבעלי האג"ח יקבלו את הצעת ההסדר שטרם גובשה סופית, והכפופה עדיין להסכמות של מר בן דב ובנק לאומי.

אין חולק כי לאישור ההסדר הסופי נדרש רוב של 75% מבעלי האג"ח שיצביעו. אכן, בהודעה שפרסמו נאמני סדרות האג"ח למחזיקים, בדבר כינוס האסיפה שנועדה ליום 3.2.13, הם ציינו כי "הרוב הדרוש לקבלת החלטה ... הינו רוב של 75% ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה". תוצאות ההצבעה המשותפת לשתי סדרות האג"ח היו שרק 62% תמכו בהסדר.

לאחר שהתקבלו תוצאות ההצבעה, קיימתי ישיבה נוספת ביום 12.2.13, שבה הציע הנאמן להאריך פעם נוספת את הקפאת ההליכים, כאשר ברור שלא די יהיה בהארכה למשך חודש אחד, מר בן דב ונאמן אג"ח ג' תמכו בהארכת ההקפאה, ואילו נאמן אג"ח ב' התנגד לה, ועמד על בקשתו למינוי מפרק זמני. יצוין כי נאמן אג"ח ג' הצטרף לדברי חברו נאמן אג"ח ב', באשר לביקורת על התנהלות ההליך וחובותיו של מר בן דב לחברה, והוסיף כי "אנו תומכים בדעה שהמשך ההליכים יהיה כרוך בהכרעה בבקשה שחברי [נאמן אג"ח ב' – אש"ש] הגיש בנושא ערבויות בין בן דב לבנק לאומי, היינו מצפים גם שהמשך ההליכים ימומן על ידי בן דב ולא מהנכס מרומניה ...". המדובר בבקשה (38) שהגיש נאמן אג"ח ב', לחייב את בנק לאומי להיפרע מערבויות של בן דב בטרם ייפרע מנכסי החברה.

כנ"ר הגיש תגובתו לאחר הישיבה ועמדתו היא שאין מקום להמשך הקפאת ההליכים.

לאחר עיון בטענות הצדדים אני סבור שאכן אין מקום להמשך הקפאת ההליכים. אלו נימוקיי:

א. סעיף 350ב בחוק החברות קוצב את שיקול דעתו של בית המשפט, למתן צו להקפאת הליכים, ל"תקופה שלא תעלה על 9 חודשים". אמנם לבית המשפט סמכות להאריך תקופה זו מטעמים מיוחדים שיירשמו (סעיף 350ב (ב)(2)), אך בנסיבות העניין שלפניי וכמפורט להלן, כאשר אין מדובר במקרה חריג וכאשר אין מדובר בהבראת החברה שהארכת הקפאת ההליכים חיונית לה, לא מצאתי טעמים המצדיקים הארכה נוספת. כאמור תקופת תשעת החודשים מסתיימת בסוף חודש זה, והארכה עד לתום תקופה זו בלבד לא תועיל כהוא זה.

ב. בהזמנה לכינוס אסיפת בעלי האג"ח נאמר כי הרוב הנדרש בהצבעה האינדיקטיבית יהיה 75%. אין חולק שרוב זה לא הושג, שעל כן איני רואה צורך לבחון את טענות נאמן אג"ח ב' כי הרוב שהושג (באשר לבעלי אג"ח ב'), צריך להיות מחושב באופן שלא הושג גם רוב רגיל. משלא הושג הרוב שנדרש, ושעל דרישתו הסתמכו בעלי האג"ח בהצבעתם, יש לראות את אסיפת בעלי האג"ח כמי שהצביעה נגד ההסדר המוצע, ואין להמתין להצבעה בדבר הסדר סופי שהדרך אליו עוד רחוקה. בנסיבות אלו יש לדחות את הטענה כי לצורך האסיפה האינדיקטיבית די היה ברוב רגיל. בהקשר לכך אפנה לעמדת כנ"ר מהיום בתגובה לתשובת מר בן דב מיום 28.2.13.

ג. הצעת ההסדר כוללת תרומה מוצעת של מר בן דב, בדרך של העמדת חבילת מניות שהוא מחזיק בחברת סאני אלקטרוניקה בע"מ (להלן: "סאני") שהיא בעלת שליטה בחברת הטלפוניה פרטנר. חבילת מניות זו הוצעה על ידי מר בן דב כבר לפני יותר משנה וחצי, אלא שההסדר לא קרם עור וגידים (ונשמעו טענות מפי נאמני האג"ח שהדבר לא הסתייע בשל התנהלותו של מר בן דב). בינתיים נקלעה גם סאני לחדלות פירעון. עניינה של סאני תלוי ועומד לפניי בהליך אחר (פר"ק 38585-11-12), ונראה שיש לגבש הסדר גם עבורה, וההשלכות של הסדר כזה על ההסדר בענייננו אינן ידועות.

ד. כפי שהתרשמתי ממהלך הדיונים עד כה, ספק בעיניי אם אכן מתכוון מר בן דב להגיע להסדר במהירות הראויה, וזאת בין השאר נוכח העדר תרומה של ממש מצדו עד היום לצורך המימון הנדרש להקפאת ההליכים עצמה והפעולות שנדרש היה לעשותן . אילו אכן חפץ להגיע להסדר יכול היה לכאורה לממן את מינוי המומחה, ולא לאפשר התמשכות ההקפאה תקופה כה ארוכה, וזאת גם בהביאי בחשבון את העיכוב שנגרם בשל החלפת בעל השליטה בחברת פרטנר והצורך ב"עיסקת סקאילקס". אפנה בקשר לכך לאופן שבו התמקח מר בן דב באשר למימון מינימלי לפעילות החברות בעת ההקפאה (ר' למשל דברי בא כוחו בישיבות יום 14.8.12 ו- 24.10.12 וההחלטה שנדרשתי לה בתום ישיבה זו).

ה. איני סבור כי סיום הקפאת ההליכים ימנע אפשרות להגיע להסדר, ככול שאפשרות כזו קיימת, והרי זו הייתה מטרתה היחידה של הקפאת ההליכים. אם הצדדים חפצים בהסדר, מה להם אם יגיעו אליו אגב הליך של הקפאת הליכים או במסגרת הליך פירוק.

לפיכך איני מאריך את צו הקפאת ההליכים כלפי החברה, אך מאריך את תוקף ההקפאה כלפי חברת טאו תשואות אגרות חוב בע"מ
עד ליום 24.3.13, כדי לאפשר שיקול דעת נוסף בעניינה של חברה זו. כיון שכך, אני מקבל את בקשת נאמן אג"ח ב' למינוי מפרק זמני לחברה, ועל פי עמדתו באשר לזהות המפרק הזמני, שאליה הצטרף נאמן אג"ח ג' ואף כנ"ר תמך בה, אני ממנה את עו"ד יוסף שגב מפרק זמני. המפרק הזמני, בין שאר תפקידיו וסמכויותיו, יבחן את הנסיבות של קריסת החברה ואת זכותה כלפי מר בן דב על פי הרישום בספריה.

המפרק הזמני ימציא התחייבות עצמית בסך 250,000 ₪. אין צריך לומר שמשמונה מפרק זמני מעוכבים ההליכים נגד החברה.

אני קובע ישיבה ליום 11.3.13 שעה 12:00. המזכירות תזמן גם את ב"כ המבקשת בתיק פר"ק 38585-11-12 בעניין סאני, וזה יזמן את החברה, את הנושים המובטחים, הנושים בדין קדימה וכל נושה שסכום נשייתו עולה על 100,000 ₪.

ניתנה היום, כ"ב אדר תשע"ג, 04 מרץ 2013, בהעדר הצדדים.
1 מתוך 5
פרק בית משפט מחוזי 54665-06/12 טאו תשואות בע"מ, טאו תשואות אגרות חוב בע"מ, משמרת שירותי נאמנות בע"מ נ' מר אילן בן דב, בן דב אחזקות בע"מ, בן דב אחזקות ניהול ואח' (פורסם ב-ֽ 04/03/2013)

להסרת פסק דין זה לחץ כאן