שמואל רוזנפלד - נכסי כלל חברה לביטוח בע"מ

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
שמואל רוזנפלד נכסי כלל חברה לביטוח בע"מ
 
שמואל רוזנפלד - נכסי כלל חברה לביטוח בע"מ190-10/11 א     17/03/2013תיקים נוספים על שמואל רוזנפלד
תיקים נוספים על נכסי כלל חברה לביטוח בע"מ
א 190-10/11 שמואל רוזנפלד נ' נכסי כלל חברה לביטוח בע"מ
בית משפט השלום בתל אביב - יפות"א 190-10-11 רוזנפלד נ' אליהו חברה לביטוח בע"מ ואח'

תיק חיצוני
:
בפני

כב' הרשמת
שרון הינדה


תובע

שמואל רוזנפלד


נגד


נתבעת מס' 3

נכסי כלל חברה לביטוח בע"מהחלטה

בקשה למינוי מומחים רפואיים בתחומי האורטופדיה, נוירולוגיה, ריאות ואורולוגיה.

בהתאם לסמכותי בתקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), תשמ"ז – 1986 (להלן – "התקנות") ולאחר שעיינתי בטענות הצדדים ובמסמכים הרפואיים שצורפו, סבורני כי ישל מנות מומחה רפואי בתחום האורטופדי לבחינת אפשרות קיומה של נכות רפואית עקב תאונת הדרכים מיום 16.11.10.

באשר למומחים המבוקשים בתחומי הנוירולוגיה, ריאות ואורולוגיה -
בהעדר מסמכים מאוחרים למועד התאונה שמהם ניתן להסיק אודות קיומם של ראשית הראיה והרצף הטיפולי הדרושים, איני מוצאת לנכון למנות מומחים בתחומים אלה בשלב זה. ככל שיוגשו מסמכים שיהיה בהם כדי להעיד על קיומה של ראשית הראיה הנדרשת ניתן יהיה לשוב ולהידרש לבקשה.

לפיכך אני ממנה בזאת את פרופ' משה סלעי,
כמומחה רפואי בתחום האורטופדי,
על מנת שיחווה דעתו בדבר מצבו הרפואי של התובע בגין תאונת הדרכים.

בחוות דעתו מתבקש המומחה להתייחס גם לשאלות הבאות:
1.
האם נותרה לתובע נכות זמנית או צמיתה כתוצאה מהתאונה, ואם כן, לאיזו תקופה, ומהו שיעור הנכות.
2.


האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבו בעתיד?
3.
הקשר שבין התאונה לבין מצבו הרפואי של התובע.
4.
המגבלות התפקודיות של התובע, אם בכלל, ובשים לב לעברו הרפואי של התובע, לעבודתו ולמקצועו.
5.
האם יהיה התובע זקוק לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן - מהם סוגי הטיפולים, ומהי העלות המשוערת של הטיפולים האלה לפי המחירים הנכונים היום.
6.
תקופות אי הכושר החלקי ו/או המלא של התובע.


הצדדים ימציאו למומחים את כל המסמכים הרפואיים המותרים בהתאם להוראות תקנה 8 לתקנות, על פי המועדים הקבועים בה על מנת שיעיינו בהם לצורך הכנת חוות הדעת, וימסרו עותק לצד שכנגד.

המומחה מתבקש להגיש את חוות דעתו באופן ובמועד הקבועים בתקנה 15 לתקנות. כמו כן מתבקש המומחה לפרט בחוות דעתו את המסמכים הרפואיים אשר היו בפני
ו במועד מתן חוות דעתו.

שכר טרחת המומחה יעמוד על סך 4,500 ₪ בצירוף מע"מ.

בגין התאונה מיום 16.11.10, צורף מסמך בודד בלבד, מיום התאונה, מהמוקד הרפואי אליו פנה התובע לאחר התאונה, ובו נרשם כי לא אובחנו ממצאים, והתובע שוחרר לביתו. פרט לכך לא צורפו מסמכים נוספים בגין התאונה, ולפיכך, נוכח הקושי בהסקת קיומה של ראשית ראייה כנדרש, אני מורה כי בשלב זה, יישא התובע בתשלום שכר טרחת המומחה ובעלויות הבדיקות עפ"י תקנה 9 (א) לתקנות, וזאת מבלי לפגוע בזכותו להעלות טענה בדבר השאלה על מי מהצדדים תוטלנה העלויות האמורות באופן סופי. ככל שתועלה טענה בעניין זה, תבחן הטענה בהמשך ההליכים בתיק.

הצדדים יסיימו ההליכים המקדמיים ביניהם בהתאם להחלטה מיום 24.10.12.

בנוסף לאחר קבלת חוות דעת המומחה יפעלו הצדדים כדלקמן:

התובע יגיש לתיק תחשיב נזק בתוך 60 ימים מקבלת חוות הדעת.

הנתבעת 3 תגיש תחשיב נזק בתוך 30 ימים מקבלת תחשיב הנזק של התובע.

לתחשיבי הנזק יצרפו הצדדים את כל המסמכים עליהם הם מבקשים להסתמך, לרבות חוות דעת אקטוארית.

בתוך 10 ימים מהגשת תחשיב הנזק של הנתבעת, יגישו הצדדים הודעה משותפת בדבר סיום ההליכים המקדמיים ביניהם על מנת שניתן יהיה לקבוע התיק בפני
שופט.

קובעת תז"פ ליום 7.10.13.

המזכירות תשלח החלטתי זו לב"כ הצדדים ולמומחה.

ניתנה היום, ו' ניסן תשע"ג, 17 מרץ 2013, בהעדר הצדדים.

א בית משפט שלום 190-10/11 שמואל רוזנפלד נ' נכסי כלל חברה לביטוח בע"מ (פורסם ב-ֽ 17/03/2013)תיקים נוספים על שמואל רוזנפלד
תיקים נוספים על נכסי כלל חברה לביטוח בע"מ
להסרת פסק דין זה לחץ כאןהוספת מידע משפטי למאגר
שתפו אותנו במידע משפטי שנוכל להוסיף למאגר שלנו. פסקי דין, כתבי תביעה ו/או הגנה, החלטות וכו' יוספו למערכת ויוצגו באתרנו ובגוגל.


הוסף מידע משפט