המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, משרד הבינוי והשיכון, המנהל הכללי של משרד השיכון ואח' - יאיר חברה קבלנית לעבודות בניה בע"מ, מנרב פרויקטים 88 בע"מ, יובל הנדסה בע"מ

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
המרכז לגביית קנסות אגרות והוצאות משרד הבינוי והשיכון המנהל הכללי של משרד השיכון יאיר חברה קבלנית לעבודות בניה בע"מ מנרב פרויקטים 88 בע"מ יובל הנדסה בע"מ
 
המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, משרד הבינוי והשיכון, המנהל הכללי של משרד השיכון ואח' - יאיר חברה קבלנית לעבודות בניה בע"מ, מנרב פרויקטים 88 בע"מ, יובל הנדסה בע"מ

מידע על המרכז לגביית קנסות    מידע על אגרות והוצאות    מידע על משרד הבינוי והשיכון   


8236/08 עא     24/04/2013תיקים נוספים על המרכז לגביית קנסות
תיקים נוספים על אגרות והוצאות
תיקים נוספים על משרד הבינוי והשיכון
תיקים נוספים על המנהל הכללי של משרד השיכון
תיקים נוספים על יאיר חברה קבלנית לעבודות בניה בע"מ
תיקים נוספים על מנרב פרויקטים 88 בע"מ
תיקים נוספים על יובל הנדסה בע"מ
עא 8236/08 המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, משרד הבינוי והשיכון, המנהל הכללי של משרד השיכון ואח' נ' יאיר חברה קבלנית לעבודות בניה בע"מ, מנרב פרויקטים 88 בע"מ, יובל הנדסה בע"מ
החלטה בתיק ע"א 8236/08

בבית המשפט העליון


ע"א 8236/08

ע"א 8755/08
לפני:

כבוד השופט י' עמיתהמבקש:
המרכז לגביית קנסות
, אגרות והוצאותהמערערים בע"א 8236/08

1. משרד הבינוי והשיכון

והמשיבים בע"א 8755/08:

2. המנהל הכללי של משרד השיכון


3. הממונה של הרכוש הנטוש והממשלתי


נ


ג


ד

המשיבות בע"א 8236/08
והמערערות בע"א 8755/08:

1. ב. יאיר חברה קבלנית לעבודות בניה בע"מ
(הסתיים בפשרה שקיבלה תוקף של

פסק דין
מיום 22.7.2010)


2. מנרב פרויקטים 88 בע"מ
(הסתיים בפשרה שקיבלה תוקף של

פסק דין
ביום 11.6.2012


3. יובל הנדסה בע"מ

הוגשה בקשת הבהרה מטעם המרכז לגביית קנסות
, אגרות והוצאות
, לפי סעיף 5א לחוק המרכז לגביית קנסותהחלטהבקשה להבהרה על פי סעיף 5א לחוק המרכז לגביית קנסות
, אגרות והוצאות
, התשנ"ה-1995 (להלן:
החוק
).

1.
אקדים ואציין, כי מקום בו מוגשת בקשה מעין זו, אין זה ראוי כי הבקשה תוגש בנוסח של מכתב המופנה ללשכת השופט, אלא יש להגיש את הבקשה ערוכה ככתב בי-דין למזכירות בית המשפט, כאשר הצדדים הנוגעים בדבר הם המשיבים, והמבקש הוא המרכז לגביית קנסות
. הדבר אכן לא נאמר במפורש בסעיף 5א לחוק, אך כך עולה ממהות העניין, באשר קשה להלום כי בקשה הנוגעת במישרין לאחד הצדדים, תוגש ללא ידיעתו של אותו צד ומבלי שיכותב לבקשה. כך אף עולה מסעיף 5(ב) לחוק, לפיו רשאי בית המשפט לקיים דיון בבקשת ההבהרה.2.
לגופה של בקשה, אפנה תשומת לב המבקש כי המדינה (המערערים בע"א 8236/08) הגיעה להסכם פשרה שקיבל תוקף של

פסק דין
אך ורק עם החברות המשיבות 2-1 (ב. יאיר בע"מ ומנרב פרויקטים בע"מ ) בעוד הערעור לגבי המשיבה 3 (יובל הנדסה בע"מ
) עדיין תלוי ועומד.


מכל מקום, לא מצאתי טעם לבקש את עמדת המשיבות (החברות) ואבהיר כי המשיבות
אינן
צריכות לשאת במחצית השנייה של האגרה. זאת, באשר בפסק הדין בבית המשפט המחוזי הוטלה האגרה
על המדינה
ו

פסק דין
זה עדיין בתוקף כלפי המשיבה 3. ואילו בשני הסכמי הפשרה שקיבלו תוקף של

פסק דין
לגבי המשיבות 2-1 נקבע כי סכומים ששולמו או שהיו אמורים להיות משולמים על ידי המדינה בגין אגרת בית משפט, לא יושבו למדינה. דהיינו, ההסכמה הייתה כי החיוב באגרה נותר על המדינה,
בין אם שילמה בפועל את האגרה ובין אם לאו.ניתנה היום, י"ד באייר התשע"ג (24.4.2013).
ש ו פ ט
_________________________
העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח.

08082360_e24.doc

עכ

ב
מרכז מידע, טל' 077-2703333 ; אתר אינטרנט,

www.court.gov.il
עא בית המשפט העליון 8236/08 המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, משרד הבינוי והשיכון, המנהל הכללי של משרד השיכון ואח' נ' יאיר חברה קבלנית לעבודות בניה בע"מ, מנרב פרויקטים 88 בע"מ, יובל הנדסה בע"מ (פורסם ב-ֽ 24/04/2013)תיקים נוספים על המרכז לגביית קנסות
תיקים נוספים על אגרות והוצאות
תיקים נוספים על משרד הבינוי והשיכון
תיקים נוספים על המנהל הכללי של משרד השיכון
תיקים נוספים על יאיר חברה קבלנית לעבודות בניה בע"מ
תיקים נוספים על מנרב פרויקטים 88 בע"מ
תיקים נוספים על יובל הנדסה בע"מ
להסרת פסק דין זה לחץ כאןהוספת מידע משפטי למאגר
שתפו אותנו במידע משפטי שנוכל להוסיף למאגר שלנו. פסקי דין, כתבי תביעה ו/או הגנה, החלטות וכו' יוספו למערכת ויוצגו באתרנו ובגוגל.


הוסף מידע משפט